Kopiér og lim inn annonser, annonsegrupper, søkeord og kampanjer

I stedet for lage nye annonser, søkeord, annonsegrupper og kampanjer hver gang du vil forbedre kontoen din, kan du spare tid og arbeid ved å kopiere annonsene, annonsegruppene, søkeordene og kampanjene du allerede har. Du kan for eksempel kopiere en eksisterende kampanje for å bruke den som mal for en ny kampanje, eller du kan kopiere en søkeordliste fra én annonsegruppe til en annen, slik at du kan effektivisere arbeidet med å opprette en søkeordliste for den nye annonsegruppen.

Kopiér kampanjer

Hvis du allerede har utformet en vellykket kampanje, kan du bruke den som utgangspunkt for den neste kampanjen din. Du kan i så fall gjøre dette ved å kopiere kampanjen, og så endre én av kopiene. På denne måten starter du med den samme strukturen og de samme innstillingene for søkeord, annonser og annonsegrupper.

Slik dupliserer du kampanjer:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Alle kampanjer på navigasjonsmenyen til venstre.
 3. Klikk på Kampanjer i sidemenyen til venstre.
 4. Merk av ved siden av kampanjen du vil duplisere.
 5. Velg KopiérEndre-rullegardinmenyen (eller trykk på «Ctrl+C» på Windows-maskiner eller «Kommando+C» på Mac-enheter).
 6. Klikk på ikonet for utklippstavlen for å lime inn (eller trykk på «Ctrl+V» på Windows-maskiner eller «Kommando+V» på Mac-enheter).
  • Valgfritt: I dialogboksen som vises, merker du av for Sett nye kampanjer på pause når du har limt dem inn for å opprette nye kampanjer som er satt på pause. Hvis du ikke merker av i denne boksen, er eventuelle kopier av kampanjene som var aktive da de ble kopiert, også aktive etter at de blir limt inn.
 7. Klikk på Lim inn.

Du har nå en ny kampanje med samme struktur og innstillinger som den opprinnelige kampanjen (deriblant målrettingsinnstillinger, budstrategier, negative søkeord og annet). Den har imidlertid ingen statistikk eller logger for kampanjer, søkeord eller annonser. Hvis du ønsker at begge kampanjene skal være aktivert, anbefaler vi at du fortsetter å kjøre den opprinnelige kampanjen (og bygger videre på loggen som allerede er generert) og endrer den nye kampanjen (kopien).

Merk: Kampanjer som er avsluttet, kan ikke kopieres.


Merk: Kampanjer kan ha en rekke tilknytninger, for eksempel målretting eller ekskluderinger. Hvis noen av tilknytningene til kampanjer er avviklet, kan de ikke kopieres.
Kopiér søkeord

Slik kopierer du søkeord fra annonsegrupper i kampanjer i Søkenettverket:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Alle kampanjer på navigasjonsmenyen til venstre.
 3. Klikk på Søkeord på sidemenyen til venstre. 
 4. Merk av ved siden av søkeordene du vil kopiere. Velg deretter KopiérEndre-rullegardinmenyen (eller trykk på «Ctrl+C» på Windows-maskiner eller «Kommando+C» på Mac-enheter).
 5. Klikk på Annonsegrupper på sidemenyen.
 6. Klikk på annonsegruppen du vil lime inn de kopierte søkeordene i.
 7. Klikk på ikonet for utklippstavlen for å lime inn (eller trykk på «Ctrl+V» på Windows-maskiner eller «Kommando+V» på Mac-enheter).
  • Valgfritt: I dialogboksen som vises, merker du av for Stopp nye søkeord midlertidig når du har limt dem inn for å opprette nye kampanjer som er satt på pause. Hvis du ikke merker av i denne boksen, er eventuelle kopier av søkeordene som var aktive da de ble kopiert, også aktive etter at de blir limt inn.
 8. Klikk på Lim inn.

Når du kopierer søkeord, tilordnes de budsjettet for kampanjen du limer dem inn i. Du har også muligheten til å kopiere søkeordenes bud og nettadresser for landingssider. Du har også muligheten til å kopiere søkeordenes budoverstyringer og overstyringer for nettadresser for landingssider, hvis slike finnes. Avstår du fra dette, kan du angi bud og nettadresser for landingssider for søkeordene etter at du har limt dem inn.

Slik kopierer du søkeord fra annonsegrupper i kampanjer i Displaynettverket:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Bannerkampanjer på navigasjonsmenyen til venstre.
 3. Klikk på Søkeord på sidemenyen til venstre.
 4. Klikk på Søkeord for banner-/videoannonsering.
 5. Merk av ved siden av søkeordene du vil kopiere. Velg deretter KopiérEndre-rullegardinmenyen (eller trykk på «Ctrl+C» på Windows-maskiner eller «Kommando+C» på Mac-enheter).
 6. Klikk på Annonsegrupper på sidemenyen.
 7. Merk av til venstre for annonsegruppen du vil lime inn de kopierte søkeordene i.
 8. Velg Lim innEndre-rullegardinmenyen (eller trykk på «Ctrl+V» på Windows-maskiner eller «Kommando+V» på Mac-enheter).
  • Valgfritt: I dialogboksen som vises, merker du av for Stopp nye søkeord midlertidig når du har limt dem inn for å opprette nye søkeord som er satt på pause. Hvis du ikke merker av i denne boksen, er eventuelle kopier av søkeordene som var aktive da de ble kopiert, også aktive etter at de blir limt inn.
 9. Klikk på Lim inn.
Kopiér annonser

Slik kopierer du annonser til andre annonsegrupper:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Alle kampanjer på navigasjonsmenyen til venstre.
 3. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen til venstre.
 4. Merk av ved siden av annonsene du vil kopiere. Velg deretter Kopiér på Endre-rullegardinmenyen (eller trykk på «Ctrl+C» på Windows-maskiner eller «Kommando+C» på Mac-enheter).
 5. Klikk på Annonsegrupper på sidemenyen.
 6. Klikk på annonsegruppen eller annonsegruppene du vil lime inn de kopierte annonsene i.
 7. Klikk på ikonet for utklippstavlen for å lime inn (eller trykk på «Ctrl+V» på Windows-maskiner eller «Kommando+V» på Mac-enheter).
 8. Valgfritt: I dialogboksen som vises, merker du av for Stopp nye annonser midlertidig når du har limt dem inn for å opprette nye annonser som er satt på pause. Hvis du ikke merker av i denne boksen, er eventuelle kopier av annonsene som var aktive da de ble kopiert, også aktive etter at de blir limt inn.
 9. Klikk på Lim inn.
Kopiér annonsegrupper

Slik kopierer du annonsegrupper til andre kampanjer:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Alle kampanjer på navigasjonsmenyen til venstre.
 3. Klikk på Annonsegrupper på sidemenyen.
 4. Merk av ved siden av annonsegruppene du vil kopiere. Velg deretter KopiérEndre-rullegardinmenyen (eller trykk på «Ctrl+C» på Windows-maskiner eller «Kommando+C» på Mac-enheter).
 5. Klikk på Kampanjer i sidemenyen til venstre.
 6. Klikk på kampanjen du vil lime inn de kopierte annonsegruppene i.
 7. Klikk på ikonet for utklippstavlen for å lime inn (eller trykk på «Ctrl+V» på Windows-maskiner eller «Kommando+V» på Mac-enheter).
 8. Valgfritt: I dialogboksen som vises, merker du av for Stopp nye annonsegrupper midlertidig når du har limt dem inn for å opprette nye annonsegrupper som er satt på pause. Hvis du ikke merker av i denne boksen, er eventuelle kopier av annonsegruppene som var aktive da de ble kopiert, også aktive etter at de blir limt inn.
 9. Klikk på Lim inn.

Tips

 • Du kan kopiere og lime inn flere kampanjer, annonsegrupper, annonser og søkeord samtidig. For å gjøre dette følger du veiledningen for kopiering, men i stedet for å merke av for bare én kampanje, annonsegruppe, annonse eller ett søkeord, merker du av for flere.
 • Du må ha standard- eller administratortilgang for å kunne kopiere eller lime inn. Brukere som bare har e-posttilgang eller lesetilgang, kan ikke kopiere eller lime inn.
 • Det kan hende at du ikke kan kopiere og lime inn slikt som du ellers ikke kan opprette (f.eks. avviklede elementer, avsluttede kampanjer osv.).
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt