Om verktyg för masshantering av videokampanjer

Genom att använda verktygen för masshantering i Google Ads kan du skapa, hantera och få rapporter om flera videokampanjer och annonser samtidigt på ett mer effektivt sätt. Det här är några av verktygen du kan använda:

 • Massuppladdningar: Skapa och redigera hundratals videokampanjer samtidigt i stället för en i taget. Genom att ladda ned ett kalkylark med dina kampanjer, annonsgrupper eller annonser kan du göra ändringarna offline och därefter ladda upp kalkylarket till ditt konto.
 • Direktredigering i grupp: Använd rullgardinsmenyn Redigera på sidorna Kampanjer, Annonsgrupper och Annonser om du vill justera flera element åt gången i ditt konto. Med massredigering kan du spara tid eftersom du uppdaterar flera objekt i en eller flera kampanjer samtidigt. Om du väljer Senaste massredigeringar kan du se alla ändringar som har gjorts under de senaste 90 dagarna.
 • Automatiska regler: Använd automatiska ändringar i ditt kontot (som bud, budget och status) utifrån de kriterier du anger. Du kan till exempel göra automatiska ändringar av videoannonsernas status och CPV-bud enligt villkor som du väljer.
 • Rapporter från förvaltarkonton: I alternativet Rapporter under rapportikonen i förvaltarkontot kan du skapa, ladda ned och hantera flera olika resultatrapporter i alla dina hanterade konton. Om du vill se hur det går för dina videokampanjer kan du lägga till statistik som visningar och visningsfrekvens i rapporterna. Du kan även filtrera efter kampanjtypen Video om du vill begränsa urvalet ytterligare.
 • Google Ads Editor: Du kan skapa och redigera dina videokampanjer med Google Ads Editor.
 • Google Ads-skript: Du kan automatisera åtgärder i ditt Google Ads-konto med hjälp av JavaScript-kod. Använd skript för att ändra bud, pausa annonsgrupper, hantera objekt i ditt konto och mycket annat. Läs mer

Massuppladdningar

Genom att ladda ned ett kalkylark som innehåller alla element i dina videokampanjer, annonsgrupper eller annonser kan du snabbt och enkelt skapa, redigera, lägga till eller ta bort dessa element i grupp. När du laddar upp det uppdaterade kalkylbladet syns ändringarna direkt i ditt konto. Läs mer om hur du inför ändringar via massuppladdning.

Direktredigering i grupp

Gör omfattande ändringar i dina videokampanjer, annonsgrupper eller annonser.

Göra direktredigeringar i grupp i videokampanjer, annonser eller inställningar
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på sidan Kampanjer, Annonsgrupper eller Annonser.

  Obs!

  Du hittar dina videokampanjer på samma ställe som dina eventuella andra kampanjtyper på rullgardinsmenyn Alla kampanjer. Om du bara vill visa dina videokampanjer kan du välja Videokampanjer på rullgardinsmenyn.

 3. Markera kryssrutorna vid de objekt i tabellen som du vill redigera och klicka på Redigera.
 4. Välj alternativ på menyn Redigera för elementen du vill redigera (till exempel bud, annonser eller inriktningsmetoder).

Obs!

Om du väljer Senaste massredigeringar kan du se alla ändringar som har gjorts under de senaste 90 dagarna. Alternativet Senaste massredigeringar visas bara på menyn Redigera på flikarna Kampanjer, Annonsgrupper och Annonser.

Automatiska regler

Med hjälp av automatiska regler kan du spara tid eftersom du inte behöver lägga lika mycket tid på att bevaka dina videokampanjer och göra löpande manuella ändringar. Detta är några saker du kan göra med automatiska regler:

 • schemalägga videoannonser så att de visas vid specifika tidpunkter under dagen
 • justera bud beroende på tid på dygnet, årstid eller andra växlande förutsättningar

Kom ihåg

Systemet är inte lika smart som du. Du måste ange lämpliga gränser för reglerna och läsa loggarna då och då, så att du är säker på att de automatiska åtgärderna bygger på tillräckligt mycket information.

Skapa automatiska regler för dina videokampanjer, annonsgrupper eller annonser
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på sidan Kampanjer, Annonsgrupper eller Annonser och klicka sedan på rullgardinsmenyn Automatisera.
 3. Välj en av reglerna på menyn Automatisera.
 4. Ange kriterierna för regeln och eventuella krav för när den ska utlösas.
 5. Ange hur ofta regeln ska köras (till exempel dagligen eller en enda gång ett visst datum och klockslag) på menyn Frekvens. Ange också ett datumintervall för hur länge regeln ska köras innan den utvärderas. Ge regeln ett namn och välj hur du vill bli meddelad när regeln används.
 6. Klicka på Förhandsgranska resultat och kontrollera att du har ställt in regeln på rätt sätt. Förhandsgranskningen är bara en verifiering och leder inte till några permanenta ändringar i kontot.
 7. Klicka på Spara.
 8. När du har skapat regeln är det viktigt att hålla ett öga på den och se till att den fungerar som den ska. Hantera reglerna genom att välja Hantera regler på menyn Automatisera. Där hittar du en lista över reglerna som du kan pausa, aktivera eller ta bort (i kolumnen Status). Du kan även redigera dem (i kolumnen Åtgärder).
 9. Varje gång en regel körs registreras en post i loggtabellen. Klicka på Visa detaljer om du vill se specifik information om vad som har ändrats med respektive regel.

Rapporter från förvaltarkonton

I ett förvaltarkonto kan du köra en resultatrapport över alla dina hanterade videokonton.

Skapa en resultatrapport för videokampanjer över flera konton i förvaltarkonton
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://www.ads.google.com/home/tools/manager-accounts/.
 2. Klicka på rapportikonen och sedan på Fördefinierade rapporter > Grundläggande > Kampanj.
 3. Klicka på filterikonen Filterikon bredvid Kampanjtyp och välj Video.
 4. Klicka på Använd.
 5. Klicka på nedladdningsikonen Download och välj önskad filtyp.

Rapporten laddas ned till datorn.

Skapa och redigera videokampanjer med Google Ads Editor

Med Google Ads Editor kan du skapa och hantera videokampanjer samt ändra dina videokampanjinställningar. TrueView- och bumpervideoannonser är interaktiva sätt att engagera dina kunder på YouTube och hela internet. Tänk på att TrueView for shopping, kampanjer för mobilappsinstallationer och uppmaningsöverlagringar inte stöds.

Skapa en videokampanj

 1. Välj det konto i kontoträdet där videokampanjen ska visas.
 2. Välj Kampanjer på typlistan.
 3. Klicka på Lägg till kampanj ovanför datavyn.
 4. Välj den nya kampanjen i datavyn.
 5. Välj Video på rullgardinsmenyn Kampanjtyp i redigeringspanelen.

Redigera en videokampanj

 1. Öppna kontoträdet och välj kontot med kampanjen du vill redigera.
 2. Välj Kampanjer på typlistan.
 3. Välj kampanjen du vill redigera.

Sedan kan du ändra inställningarna, till exempel lägga till innehållsuteslutningar och ange var du inte vill visa dina annonser.

 1. Lägg till innehållsuteslutningar genom att klicka på Redigera i avsnittet Innehållsuteslutningar.
 2. Välj de kategorier av webbplatser, innehåll eller annonsplaceringar där du inte vill visa dina annonser.
 3. Klicka på OK.

Du kan ändra nätverksinställningarna genom att klicka på Videoinställningar och välja YouTube-sökning, YouTube-videor eller Inkludera videopartner. Du kan också ändra budstrategin till Manuell CPV på rullgardinsmenyn i avsnittet Budstrategi.

Skapa och redigera annonsgrupper

 1. Öppna kontoträdet och välj kontot med kampanjen du vill redigera. 
 2. Välj Annonsgrupper på typlistan.
 3. Klicka på Lägg till annonsgrupp om du vill skapa en ny annonsgrupp, eller välj en befintlig som du vill redigera.

Därefter kan du redigera olika fält, bland annat budjustering för populärast innehåll. Det gör att du kan ange budjusteringar för innehåll som enligt vårt system är mest populärt, får fler exponeringar per dag och får mer trafik och större tittarengagemang. 

Om du skapar en ny annonsgrupp kan du välja mellan två annonstyper: InStream och InDisplay.

Skapa och redigera annonser

 1. Öppna kontoträdet och välj kontot med kampanjen du vill redigera.
 2. Välj Annonser och tillägg på typlistan.
 3. Om annonsgruppens formatinställning är InStream väljer du TrueView InStream-videoannonser. Om annonsgruppens formatinställning är InDisplay väljer du TrueView InDisplay-videoannonser.
 4. Du kan redigera fälten i redigeringspanelen, som video-id, slutlig webbadress och status. Du kan även ladda upp en bild till din annons genom att klicka på Välj bild i avsnittet Kompletterande banner. 

Viktigt att tänka på: Annonsformatet måste matcha annonsgruppens typ. Om du till exempel har en InStream-annonsgrupp kan du endast ha InStream-annonser i annonsgruppen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt