Tools voor bulkbeheer van videocampagnes

Met de Google Ads-tools voor bulkbeheer kunt u efficiënt en in bulk videocampagnes en -advertenties maken en beheren en hier rapportage voor genereren. Hier volgt een aantal van de tools die we aanbieden:

 • Bulkuploads: Hiermee maakt en bewerkt u honderden videocampagnes tegelijk in plaats van een voor een. U downloadt een spreadsheet van uw campagnes, advertentiegroepen of advertenties. Hierin kunt u offline wijzigingen aanbrengen. Vervolgens uploadt u de spreadsheet weer naar uw account.
 • Bulksgewijs in-line bewerken: Gebruik het dropdownmenu Bewerken op de pagina's Campagnes, Advertentiegroepen en Advertenties om meer dan één element tegelijk aan te passen in uw account. Met bulksgewijs bewerken bespaart u tijd, doordat u tegelijkertijd meerdere items in één campagne of in meerdere campagnes kunt updaten. Als u op de menuoptie Recente bulkbewerkingen klikt, ziet u de wijzigingen die in de afgelopen 90 dagen in uw account hebben plaatsgevonden.
 • Geautomatiseerde regels: Hiermee brengt u automatisch wijzigingen aan in uw account (bijvoorbeeld in biedingen, budgetten en statussen) op basis van door u opgegeven criteria. Zo kunt u bijvoorbeeld automatisch wijzigingen in de status en CPV-biedingen van uw videoadvertenties doorvoeren, onder de voorwaarden die u selecteert.
 • Rapportage in manageraccounts: In de optie Rapporten, onder het rapportagepictogram in een manageraccount, kunt u een reeks prestatierapporten maken, downloaden en beheren voor al uw beheerde accounts. Als u wilt zien hoe uw videocampagnes presteren, kunt u aan deze rapporten statistieken toevoegen, zoals weergaven en weergavepercentage. U kunt ook filteren op het campagnetype Video om het bereik nog verder te verfijnen.
 • Google Ads Editor: U kunt uw videocampagnes maken en bewerken met Google Ads Editor.
 • Google Ads-scripts: U kunt acties in uw Google Ads-account automatiseren door JavaScript-code te gebruiken. Gebruik scripts om biedingen te wijzigen, advertentiegroepen te onderbreken, items in uw account te beheren en nog veel meer. Meer informatie

Bulkuploads

Door een spreadsheet te downloaden met daarin alle elementen van uw videocampagnes, -advertentiegroepen of -advertenties, kunt u deze elementen snel en in bulk maken, bewerken, toevoegen of verwijderen. Zodra u de bijgewerkte spreadsheet heeft geüpload, zijn de wijzigingen direct zichtbaar in uw account. Meer informatie over wijzigingen aanbrengen met bulkuploads.

Bulksgewijs in-line bewerken

Met de functie voor bulksgewijs in-line bewerken kunt u op grote schaal wijzigingen aanbrengen in uw videocampagnes, -advertentiegroepen en -advertenties.

Bulksgewijs in-line bewerkingen uitvoeren in videocampagnes, -advertenties of -instellingen
 1. Log in op uw Google ads-account via https://ads.google.com.
 2. Klik op de pagina Campagnes, Advertentiegroepen of Advertenties.

  Opmerking

  U vindt uw videocampagnes bij uw andere campagnetypen (indien aanwezig) in het dropdownmenu 'Alle campagnes'. U kunt dit dropdownmenu gebruiken om alleen uw videocampagnes te bekijken. Dit doet u door Videocampagnes te selecteren.

 3. Vink de selectievakjes aan naast de items in de tabel die u wilt bewerken en klik vervolgens op Bewerken.
 4. Selecteer in het menu 'Bewerken' de opties die te maken hebben met de elementen die u wilt bewerken (bijvoorbeeld biedingen, advertenties of targetingmethoden).

Opmerking

Als u op de menuoptie Recente bulkbewerkingen klikt, ziet u de wijzigingen die in de afgelopen 90 dagen in uw account hebben plaatsgevonden. De optie 'Recente bulkbewerkingen' wordt alleen weergegeven in het menu 'Bewerken' op de pagina's 'Campagnes', 'Advertentiegroepen' en 'Advertenties'.

Geautomatiseerde regels

Met geautomatiseerde regels kunt u tijd besparen omdat u uw videocampagnes minder vaak hoeft te controleren en minder vaak handmatige wijzigingen hoeft door te voeren. Met geautomatiseerde regels kunt u diverse taken uitvoeren, zoals:

 • uw videoadvertenties inplannen voor weergave op bepaalde tijdstippen
 • biedingen aanpassen op basis van het tijdstip, het seizoen of andere variabele omstandigheden

Houd rekening met het volgende

Het systeem is slim, maar niet zo slim als u. Stel dus redelijke limieten in voor uw regels en bekijk op gezette tijden uw logboeken, zodat u zeker weet dat de acties die door de regels worden uitgevoerd gebaseerd zijn op voldoende gegevens.

Geautomatiseerde regels opstellen voor uw videocampagnes, -advertentiegroepen of -advertenties
 1. Log in op uw Google Ads-account via https://ads.google.com.
 2. Klik op de pagina Campagnes, Advertentiegroepen of Advertenties en vervolgens op het dropdownmenu Automatiseren.
 3. Selecteer een van de regels in het menu Automatiseren.
 4. Geef uw regelcriteria en eventuele voorwaarden op om te bepalen wanneer de regel moet worden geactiveerd.
 5. Selecteer in het menu 'Frequentie' hoe vaak u de regel wilt uitvoeren (bijvoorbeeld dagelijks of slechts eenmalig op een specifieke datum en tijd) en de periode waarin u uw voorwaarden wilt evalueren. Geef uw regel een naam en geef aan hoe u wilt worden geïnformeerd wanneer de regel wordt uitgevoerd.
 6. Klik op de knop Voorbeeld van resultaten bekijken om te controleren of u de regel naar wens heeft ingesteld. Het bekijken van een voorbeeld dient slechts ter verificatie. Er worden geen permanente wijzigingen in uw account aangebracht.
 7. Klik op Opslaan.
 8. Nadat u uw regel heeft gemaakt, is het belangrijk dat u de regel blijft controleren om er zeker van te zijn dat deze op de gewenste manier functioneert. Als u uw regels wilt beheren, selecteert u in het dropdownmenu Automatiseren de optie Regels beheren. Daar ziet u een lijst met uw regels. Deze kunt u onderbreken, inschakelen of verwijderen (in de kolom 'Status') of bewerken (in de kolom 'Acties').
 9. Telkens wanneer een regel wordt uitgevoerd, wordt dit vermeld in de tabel met logbestanden. Klik op Details weergeven om specifieke informatie weer te geven over wat er door de diverse regels is gewijzigd.

Rapportage in manageraccounts

In een manageraccount kunt u een prestatierapport uitvoeren over al uw beheerde video-accounts.

Een prestatierapport genereren in een manageraccount voor alle videocampagnes in alle accounts
 1. Meld u aan bij uw Google Ads-account via https://www.ads.google.com/home/tools/manager-accounts/.
 2. Klik op het rapportagepictogram en vervolgens op Vooraf gedefinieerde rapporten > Basis > Campagne.
 3. Klik op het filterpictogram pictogram Filter naast Campagnetype en selecteer Video.
 4. Klik op Toepassen.
 5. Klik op het downloadpictogram Download en selecteer vervolgens het gewenste bestandstype.

Het rapport wordt nu naar uw computer gedownload.

Google Ads Editor gebruiken om uw videocampagnes te maken en te bewerken

Met Google Ads Editor kunt u videocampagnes maken of beheren en de instellingen van uw videocampagnes bewerken. Met TrueView- en bumpervideoadvertenties kunt u uw klanten op een interactieve manier aanspreken op YouTube en internet. Houd voor ogen dat campagnes van het type 'Winkelen met TrueView' en 'Mobiele-app-installatie' niet worden ondersteund, evenmin als overlays met call-to-action.

Een videocampagne maken

 1. Selecteer in het accountoverzicht het account waarin u een videocampagne wilt maken.
 2. Selecteer in de lijst met typen de optie Campagnes.
 3. Klik boven de gegevensweergave op Campagne toevoegen.
 4. Selecteer de nieuwe campagne in de gegevensweergave.
 5. Selecteer in het dropdownmenu Campagnetype in het bewerkingspaneel de optie Video.

Een videocampagne bewerken

 1. Selecteer in het accountoverzicht het account met de campagne die u wilt bewerken.
 2. Selecteer in de lijst met typen de optie Campagnes.
 3. Selecteer de campagne die u wilt bewerken.

U kunt nu de instellingen wijzigen. Zo kunt u bijvoorbeeld inhoudsuitsluitingen toevoegen om aan te geven waar u uw advertenties niet wilt weergeven.

 1. Als u inhoudsuitsluitingen wilt toevoegen, klikt u in het gedeelte Inhoudsuitsluitingen op Bewerken.
 2. Selecteer de categorieën websites, content of advertentieplaatsingen waar u uw advertenties niet wilt weergeven.
 3. Klik op OK.

U kunt uw netwerkinstellingen wijzigen door op Video-instellingen te klikken en vervolgens Zoeken op YouTube, YouTube-video's of Videopartners opnemen te selecteren. Ook kunt u uw biedstrategie op 'Handmatige CPV' instellen. Dit doet u via het dropdownmenu in het gedeelte Biedstrategie.

Advertentiegroepen maken of bewerken

 1. Selecteer in het accountoverzicht het account met de campagne die u wilt bewerken. 
 2. Selecteer in de lijst met typen de optie Advertentiegroepen.
 3. Klik op Advertentiegroep toevoegen als u een nieuwe advertentiegroep wilt maken of selecteer de bestaande advertentiegroep die u wilt bewerken.

U kunt nu de diverse velden bewerken, waaronder uw bodaanpassing voor Belangrijkste inhoud. Hiermee kunt u bodaanpassingen instellen voor content die volgens ons systeem populairder is, een hoger aantal vertoningen per dag en meer verkeer ontvangt, en een hogere betrokkenheid van gebruikers heeft. 

Als u een nieuwe advertentiegroep maakt, kunt u een keuze maken uit twee advertentietypen: InStream of In-display.

Advertenties maken en bewerken

 1. Selecteer in het accountoverzicht het account met de campagne die u wilt bewerken.
 2. Selecteer in de lijst met typen de optie Advertenties en extensies.
 3. Selecteer TrueView InStream-videoadvertenties als u 'in-stream' heeft ingesteld als type voor uw advertentiegroep. Als u uw advertentiegroep heeft ingesteld op 'In-display', selecteert u TrueView In-display-videoadvertenties.
 4. U kunt de velden bewerken in het bewerkingspaneel, waaronder de velden voor de video-ID, de uiteindelijke URL en de status. Ook kunt u een afbeelding voor uw advertentie uploaden. Dit doet u door in het gedeelte 'Begeleidende banner' op Afbeelding kiezen te klikken. 

Houd er rekening mee dat de gekozen advertentie-indeling moet overeenkomen met het type advertentiegroep. Als u bijvoorbeeld een in-stream-advertentiegroep heeft, kan deze alleen in-stream-advertenties bevatten.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen