Tự nhập lượt chuyển đổi Google Ads từ Salesforce

Google Ads có tính năng tự động nhập lượt chuyển đổi từ Salesforce. Tuy nhiên, nếu cho rằng giải pháp đó không phù hợp với doanh nghiệp của bạn, thì bạn có thể tự nhập lượt chuyển đổi từ Salesforce.

Bài viết này giải thích cách thiết lập tài khoản Salesforce và cách tự nhập lượt chuyển đổi vào Google Ads. 

Trước khi bắt đầu

Để sử dụng tính năng này, bạn sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có thể đăng nhập vào tài khoản Sales Cloud® của Salesforce.
 • Đã bật tính năng tự động gắn thẻ trong (các) tài khoản Google Ads của bạn.
 • Có thể chỉnh sửa mã trang web của bạn. Bạn hoặc nhà phát triển web của bạn sẽ phải chỉnh sửa mã của bạn để nhận được Mã lượt nhấp của Google (GCLID).
 • Có thể thực hiện các thay đổi trong tài khoản Salesforce® của bạn, bao gồm cả việc tạo trường tùy chỉnh và bật tính năng theo dõi lịch sử trường.
 • Có chu kỳ từ lượt nhấp đến lượt chuyển đổi dưới 90 ngày. Google Ads sẽ không nhập lượt chuyển đổi được tải lên sau hơn 90 ngày tính từ lượt nhấp cuối cùng mà bạn liên kết. Do đó, các lượt chuyển đổi này sẽ không xuất hiện trong số liệu thống kê về lượt chuyển đổi của bạn.
 • Sử dụng tính năng web-to-lead của Salesforce hoặc giải pháp khác để gửi thông tin về khách hàng tiềm năng đến Salesforce.

Cách hoạt động

Mỗi doanh nghiệp đều có những đặc điểm riêng và bạn có vô số cách để xác định giai đoạn tạo khách hàng tiềm năng cũng như giai đoạn xác định cơ hội. Tuy nhiên, bạn sẽ chỉ muốn nhập một số khách hàng tiềm năng và cơ hội trong số đó dưới dạng lượt chuyển đổi Google Ads.

Chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn cách quy trình tích hợp hoạt động thông qua một trường hợp mẫu ở bên dưới, sau đó hướng dẫn bạn một số cách để tùy chỉnh quy trình này theo trường hợp của bạn ở phần sau của bài viết này.

Dưới đây là quy trình bán hàng mẫu:

 1. Một khách hàng tiềm năng nhấp vào quảng cáo dẫn đến trang web của bạn.
 2. Khách hàng tiềm năng này khám phá trang web của bạn — họ đọc thông tin mô tả, xem video và tải sách trắng xuống. Trong phiên truy cập này hoặc phiên truy cập sau đó, họ nhập thông tin về mình vào biểu mẫu gửi khách hàng tiềm năng mà bạn cung cấp theo giải pháp Web-to-Lead của Salesforce.
 3. Một khách hàng tiềm năng được tạo trong Salesforce.
 4. Khi khách hàng tiềm năng "đủ tiêu chuẩn" thì họ sẽ được chuyển đổi thành cơ hội. Sau đó, một hồ sơ cơ hội sẽ được tạo ở giai đoạn đầu "Tìm khách hàng tiềm năng".
 5. Khi bạn giành được và chốt cơ hội này, giai đoạn xác định cơ hội sẽ chuyển sang trạng thái "Đã chốt giành được cơ hội".
 6. Cuối cùng, bạn cần đo thời gian để một lượt nhấp chuyển đổi thành cả khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn và giao dịch bán hàng cuối cùng.
 

Xem thông tin kỹ thuật về quá trình này
Kênh Sự kiện quan trọng Chi tiết kỹ thuật
Trực tuyến Một khách hàng tiềm năng nhấp vào quảng cáo dẫn đến trang web của bạn. Google chuyển GCLID đến trang web.
Trực tuyến Khách hàng tiềm năng này khám phá trang web của bạn — họ đọc thông tin mô tả, xem video và tải sách trắng xuống. Trong phiên truy cập này hoặc phiên truy cập sau đó, họ nhập thông tin về mình vào biểu mẫu gửi khách hàng tiềm năng mà bạn cung cấp theo giải pháp Web-to-Lead của Salesforce. Bằng cách sử dụng mã JavaScript mẫu bên dưới, trang web sẽ lưu trữ GCLID trong một cookie rồi chuyển giá trị GCLID (cùng với thông tin về khách hàng tiềm năng đã nhập trong biểu mẫu) đến Salesforce.com. Lưu ý: Nếu muốn theo dõi lượt gửi khách hàng tiềm năng này dưới dạng lượt chuyển đổi, thì bạn có thể dùng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi của Google Ads để theo dõi lượt chuyển đổi trên trang web.
Ngoại tuyến Một khách hàng tiềm năng được tạo trong Salesforce. Salesforce.com tạo khách hàng tiềm năng mới và lưu trữ thông tin + GCLID của khách hàng tiềm năng này
Ngoại tuyến Khi khách hàng tiềm năng "đủ tiêu chuẩn" thì họ sẽ được chuyển đổi thành cơ hội. Sau đó, một hồ sơ cơ hội sẽ được tạo ở giai đoạn đầu "Tìm khách hàng tiềm năng". Salesforce lưu trữ sự kiện chuyển đổi này trong lịch sử cơ hội để sau này, Google Ads có thể truy xuất chính xác thời điểm lượt nhấp này dẫn đến cơ hội mới (còn gọi là khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn)
Ngoại tuyến Khi bạn giành được và chốt cơ hội này, giai đoạn xác định cơ hội sẽ chuyển sang trạng thái "Đã chốt giành được cơ hội". Salesforce lưu trữ sự kiện chuyển đổi này trong lịch sử cơ hội để sau này, Google Ads có thể truy xuất chính xác thời điểm lượt nhấp này dẫn đến giao dịch bán hàng cuối cùng hay "giành được cơ hội".

Thiết lập

Bên dưới, chúng tôi sẽ cho bạn biết cách quản trị viên Sales Cloud có thể thực hiện những điều sau:

 • Thiết lập các trường tùy chỉnh để lưu trữ GCLID và thông tin liên quan.
 • Ghi lại Mã lượt nhấp của Google Ads ("GCLID").
 • Sửa đổi biểu mẫu web-to-lead dạng HTML để chuyển GCLID đến từng hồ sơ khách hàng tiềm năng mới.
 • Tải dữ liệu liên quan xuống để bạn có thể tải dữ liệu về lượt chuyển đổi lên Google Ads.
Bước 1: Định cấu hình tài khoản Salesforce của bạn
 1. Tạo trường tùy chỉnh tên là "GCLID" (tên API là GCLID__c) về đối tượng khách hàng tiềm năng và đối tượng cơ hội. Độ dài trường là 255 ký tự. Hãy đặt trường này ở chế độ chỉ đọc vì hệ thống sẽ tự động điền vào trường này.
 2. Tạo trường công thức văn bản tùy chỉnh tên là "Hành động Google Ads" về cả đối tượng khách hàng tiềm năng và đối tượng cơ hội (tên API là Google Ads_Action__c). Nhập công thức "thêm" đơn giản. Trường này sẽ luôn chứa giá trị tĩnh "thêm" và sau này được dùng để đơn giản hóa quy trình tạo tệp dữ liệu mà quản trị viên sẽ cung cấp lại cho Google Ads.
 3. Trong màn hình Liên kết trường tùy chỉnh về khách hàng tiềm năng, hãy liên kết GCLID của trường khách hàng tiềm năng với GCLID của trường cơ hội. Nhờ đó, GCLID sẽ tự động được chuyển từ khách hàng tiềm năng sang cơ hội khi một khách hàng tiềm năng chuyển đổi thành cơ hội.
Bước 2: Chỉnh sửa trang web của bạn để lưu mã lượt nhấp vào một cookie

Nếu một khách truy cập nhấp vào quảng cáo của bạn, thì Google Ads sẽ thêm tham số URL "gclid" vào URL dẫn đến trang đích của bạn.

Bạn sẽ cần lưu trữ giá trị của tham số này vào một cookie để truy xuất về sau khi một khách hàng tiềm năng nhập dữ liệu về họ vào biểu mẫu Web-to-Lead.

Nếu bạn nhúng mã JavaScript bên dưới vào ngay trước thẻ đóng </body> của trang đích, thì giá trị GCLID sẽ được lưu vào một cookie.
<script type="text/javascript">
function setCookie(name, value, days){
  var date = new Date();
  date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); 
  var expires = "; expires=" + date.toGMTString();
  document.cookie = name + "=" + value + expires;
}
function getParam(p){
  var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
  return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
var gclid = getParam('gclid');
if(gclid){
  var gclsrc = getParam('gclsrc');
  if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){
	  setCookie('gclid', gclid, 90);
	}
}
</script>

 

Bạn nên chèn mã này vào mỗi trang web trên trang web của bạn. Theo cách này, bạn sẽ không cần thêm mã mỗi khi bạn tạo quảng cáo mới với trang đích mới. Bạn cũng sẽ không phải lo lắng về việc mất GCLID nếu bạn bắt đầu thúc đẩy lưu lượng truy cập vào quảng cáo trên các trang đích khác nhau. Do đó, hãy xem xét việc thêm mã này vào mẫu trang web của bạn—hoặc phần tử trang được chia sẻ như chân trang—để tất cả các trang mới của bạn sẽ tự động bao gồm mã.

Bước 3: Điều chỉnh biểu mẫu Web-to-Lead của Salesforce

Để kết hợp và lưu trữ GCLID với thông tin khách hàng tiềm năng, bạn sẽ cần sửa đổi biểu mẫu gửi web-to-lead để tất cả các khách hàng tiềm năng mới sẽ đưa vào giá trị GCLID.

Điều này có nghĩa là sau khi đã lưu GCLID vào cookie, bạn sẽ thêm trường ẩn vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng và viết giá trị của cookie vào trường đó để có thể truyền đến Salesforce.

Lưu ý: Bạn cần đặt biểu mẫu Web-to-Lead vào cùng một miền với toàn bộ trang web còn lại để có thể sử dụng cookie.

 1. Tạo biểu mẫu web-to-lead chuẩn và bao gồm tất cả các trường bạn muốn khách hàng tiềm năng gửi. Cũng bao gồm "GCLID" trường khách hàng tiềm năng. HTML do Salesforce tạo sẽ bao gồm mã sau đây (trong đó, xxxx là mã của trường GCLID mà bạn đã tạo):

  GCLID:<input id="xxxx" maxlength="255" name="xxxx" size="20" type="text" />

 2. Đổi mã này thành: <input id="xxxx" name="xxxx" type="hidden" />

  Thay đổi này sẽ xóa thuộc tính "maxlength" và "size", đồng thời đổi giá trị của thuộc tính loại thành "hidden". Giữ nguyên thuộc tính "id" và "name" (các thuộc tính này sẽ khác nhau đối với mỗi tổ chức Salesforce).

 3. Khi bạn đã tạo trường nhập ẩn mới này, hãy thêm trường này vào biểu mẫu HTML giữa các thẻ <form>. Trên cùng một trang gửi khách hàng tiềm năng HTML, thêm mã sau giữa các thẻ head:
      <script> 
      window.onload = function getGclid() {    
         document.getElementById("xxxx").value = (name = new  
      RegExp('(?:^|;\\s*)gclid=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? 
      name.split(",")[1] : ""; }
      // window.onload() có thể không được tất cả các trình duyệt hỗ trợ. 
      // Nếu bạn gặp sự cố khi gửi GCLID dưới dạng một
      // trường ẩn, hãy cân nhắc sử dụng một phương pháp thay thế để
      // gọi hàm này khi tải trang.
      </script>
     

  Trong mã này, hãy thay "xxxx" bằng mã của trường mới.

Salesforce và trang web của bạn đã sẵn sàng thu thập tất cả dữ liệu. Tập lệnh này sẽ điền giá trị GCLID vào trường ẩn và điền vào trường Lead.GCLID__c khi khách hàng tiềm năng gửi biểu mẫu web-to-lead. Xin lưu ý rằng các trường ''id'' và ''name'' trong tổ chức của bạn sẽ khác.

Bước 4: Xuất dữ liệu sự kiện quan trọng

Bước tiếp theo sau đây giả định rằng bạn sẽ xuất và tải dữ liệu sự kiện quan trọng lên cứ 3 ngày một lần.

 1. Dùng Trình tải dữ liệu Apex hoặc Trình tải Lexi để xuất hồ sơ Lịch sử cơ hội bằng truy vấn sau:
      SELECT Opportunity.Google Ads_Action__c, Opportunity.GCLID__c, 
      StageName, ExpectedRevenue, CreatedDate FROM OpportunityHistory 
      WHERE Opportunity.GCLID__c != null AND (StageName = 
      'Prospecting' OR StageName = 'Closed Won') AND CreatedDate = 
      LAST_N_DAYS:3
     

  Thao tác này sẽ tạo một hàng cho mỗi GCLID liên kết với một cơ hội đã được đặt thành giai đoạn ''Tìm khách hàng tiềm năng'' hoặc ''Đã chốt giành được cơ hội''. Đồng thời, hồ sơ lịch sử cơ hội này sẽ chứa tất cả các trường cần thiết (và theo đúng thứ tự) để nhanh chóng tạo tệp CSV nhập lượt chuyển đổi của Google Ads. Ngoài ra, nếu muốn tự động nhập lượt chuyển đổi bằng cách sử dụng API Google Ads (API AdWords), thì bạn có thể bỏ qua 2 bước tiếp theo và tham khảo hướng dẫn về API nhập lượt chuyển đổi của chúng tôi.

 2. Sau khi xuất tệp ra, hãy thay thế hàng đầu tiên của tệp bằng 2 hàng sau:
      Parameters:EntityType=OFFLINECONVERSION;TimeZone=HHMM; 
      Action,Google Click Id,Conversion Name,Conversion 
      Value,Conversion Time
     
 3. Cuối cùng, hãy cập nhật giá trị "TimeZone" để thể hiện múi giờ của tài khoản Google Ads (ví dụ: -0800 đối với Giờ Thái Bình Dương tại Hoa Kỳ). Bạn có thể xem múi giờ đã đặt cho tài khoản bằng cách đăng nhập vào tài khoản Google Ads rồi xem ở phần chân trang.

Bây giờ, bạn đã sẵn sàng tải tệp này lên Google Ads. Nếu bạn cần thông tin hướng dẫn về cách tải tệp lên, hãy đọc bài viết về việc theo dõi lượt chuyển đổi ngoại tuyến của chúng tôi.

Mẹo

Vì tên lượt chuyển đổi mà chúng tôi xuất là những giá trị của giai đoạn cơ hội nên bạn có thể cần thiết lập hành động chuyển đổi Google Ads của mình để có tên giống như vậy. Ví dụ: nếu Salesforce dùng "Khách hàng tiềm năng TLHT đủ tiêu chuẩn" để cho biết khách hàng tiềm năng đó đã đủ tiêu chuẩn, thì bạn nên tạo một loại chuyển đổi trong Google Ads có tên "Khách hàng tiềm năng TLHT đủ tiêu chuẩn".

Nếu không, bạn sẽ cần mở tệp xuất CSV Salesforce và thay đổi tất cả Giá trị tên lượt chuyển đổi thành tên hành động chuyển đổi mà bạn đã xác định trong Google Ads.

Tùy chỉnh cho doanh nghiệp của bạn

Mô hình doanh nghiệp và quy trình bán hàng có thể khác với mẫu chúng tôi đã nêu ra tại đây. Trong trường hợp đó, bạn hãy cân nhắc sửa đổi như sau:

 • Nếu bạn chỉ muốn xem xét một nhóm nhỏ cơ hội (ví dụ: chỉ một loại bản ghi cụ thể), hãy thêm mệnh đề bổ sung vào phần WHERE của truy vấn SOQL (ví dụ: ...AND RecordType.Name = 'Electronics' )
 • Nếu bạn không muốn cập nhật dữ liệu theo dõi lượt chuyển đổi với tần suất 3 ngày một lần, hãy sửa đổi truy vấn SOQL tương ứng (ví dụ: CreatedDate = LAST_N_DAYS:7) và tạo cũng như tải lên tệp CSV trong khoảng thời gian bạn ưu tiên.
 • Nếu thấy các sự kiện khác trong quy trình bán hàng (ví dụ: giai đoạn cơ hội) giúp ích cho việc tối ưu hóa chiến dịch (ví dụ: "Paperwork Out"), thì bạn nên sửa đổi những điểm sau:
  • Thêm những hành động chuyển đổi trong Google Ads có tên giống hệt với giai đoạn cơ hội bổ sung mà bạn thấy phù hợp.
  • Sửa đổi truy vấn SOQL và thêm mệnh đề bổ sung trong dấu ngoặc đơn (ví dụ: …OR StageName = 'Paperwork Out')
 • Nếu sự kiện liên quan không chỉ về cơ hội mà còn về đối tượng khách hàng tiềm năng, thì bạn nên sửa đổi những điểm sau:
  • Thêm những hành động chuyển đổi trong Google Ads có cùng tên với trạng thái khách hàng tiềm năng mà bạn thấy phù hợp.
  • Truy vấn đối tượng LeadHistory để lấy các tên và dấu thời gian (CreatedDate) của thời điểm trường "Trạng thái" thay đổi giá trị thành giá trị mà bạn thấy phù hợp. Bạn sẽ muốn kết hợp tập hợp kết quả của hai truy vấn vào một tệp CSV. Hãy đảm bảo rằng các cột khớp với định dạng đã chỉ định.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false