Importera Google Ads-konverteringar från Salesforce manuellt

Google Ads erbjuder ett sätt att importera konverteringar från Salesforce automatiskt. Om du inte tror att den lösningen är rätt för ditt företag kan du även importera konverteringar från Salesforce manuellt.

I den här artikeln förklarar vi hur du konfigurerar ditt Salesforce-konto och importerar konverteringar till Google Ads manuellt. 

Innan du börjar

Om du vill använda den här funktionen måste du uppfylla följande krav:

 • kunna logga in på ett Salesforce Sales Cloud-konto
 • ha aktiverat automatisk taggning i ditt Google Ads-konto
 • kunna redigera din webbplatskod, eftersom du eller den webbansvariga måste redigera koden så att Googles klick-id (GCLID) registreras
 • kunna göra ändringar i ditt Salesforce-konto, bland annat skapa anpassade fält och aktivera spårning av fälthistorik
 • ha en period från klick till konvertering som är kortare än 90 dagar. Konverteringar som överförs mer än 90 dagar efter det motsvarande senaste klicket importeras inte av Google Ads och visas därför inte i konverteringsstatistiken.
 • använda web-to-lead-funktionen i Salesforce eller en annan lösning för att skicka potentiella kunder till Salesforce

Så fungerar det

Inget företag är det andra likt och det finns oändligt många sätt att definiera potentiella kunder, möjligheter och stadierna de kan befinna sig i. Men bara vissa av dem bör importeras som Google Ads-konverteringar.

I exemplet nedan visar vi hur integreringen fungerar. Senare i artikeln beskriver vi några sätt att anpassa den till din situation.

Exempel på säljprocess:

 1. En potentiell kund klickar på din annons och leds till din webbplats.
 2. Personen tittar runt på sidorna och läser beskrivningar, tittar på videor och laddar ned faktablad. Under samma eller en senare session fyller hon i sina uppgifter i ditt intresseformulär som bygger på web-to-lead-funktionen i Salesforce.
 3. En potentiell kund skapas i Salesforce.
 4. När kunden blir ”qualified” omvandlas hon till en möjlighet. Sedan registreras en möjlighet med den ursprungliga statusen ”prospecting”.
 5. När möjligheten har lett till avslut ändras statusen till ”Closed Won”.
 6. Slutligen är det bra att mäta när ett klick leder till både en kvalificerad potentiell kund och till en försäljning.
 

Se teknisk information om processen
Kanal Viktig händelse Teknisk information
Online En potentiell kund klickar på din annons och leds till din webbplats. Google skickar GCLID till webbplatsen.
Online Personen tittar runt på sidorna och läser beskrivningar, tittar på videor och laddar ned faktablad. Under samma eller en senare session fyller hon i sina uppgifter i ditt intresseformulär som bygger på web-to-lead-funktionen i Salesforce. Med hjälp av JavaScript-kodexemplen nedan lagrar webbplatsen GCLID i en cookie och skickar GCLID-värdet (tillsammans med kunduppgifterna i formuläret) till Salesforce.com. Obs! Om du vill spåra den potentiella kunden som en konvertering kan du spåra konverteringar på en webbplats genom Google Ads konverteringsspårning.
Offline En potentiell kund skapas i Salesforce. Salesforce.com skapar en ny potentiell kund som kopplas till kunduppgifterna och GCLID.
Offline När kunden blir ”qualified” omvandlas hon till en möjlighet. Sedan registreras en möjlighet med den ursprungliga statusen ”prospecting”. Salesforce lagrar konverteringshändelsen i historiken över möjligheter så att Google Ads senare kan hämta det exakta tillfälle då klicket resulterade i en ny möjlighet (en kvalificerad potentiell kund).
Offline När möjligheten har lett till avslut ändras statusen till ”Closed Won”. Salesforce lagrar konverteringshändelsen i historiken över möjligheter så att Google Ads senare kan hämta det exakta tillfälle då klicket resulterade i en försäljning eller ”win”.

Konfigurering

Nedan visar vi hur en Sales Cloud-administratör kan göra följande:

 • ställa in anpassade fält där GCLID och relaterade uppgifter kan lagras
 • registrera Google Ads klick-id (GCLID)
 • anpassa ditt HTML-formulär baserat på web-to-lead, som skickar GCLID till registerposten för varje ny potentiell kund
 • ladda ned relevant data så att du kan överföra dina konverteringar till Google Ads
Steg 1: Konfigurera ditt Salesforce-konto
 1. Skapa ett anpassat fält med namnet ”GCLID” (API-namnet är GCLID__c) för objekten ”lead” och ”opportunity” (potentiell kund respektive möjlighet). Fältet kan bestå av högst 255 tecken. Skrivskydda fältet eftersom det fylls i automatiskt.
 2. Skapa ett anpassat textformulärfält med namnet ”Google Ads Action” (API-namnet är AdWords_Action__c) för objekten ”lead” och ”opportunity”. Skriv in den enkla formeln ”add”. Fältet kommer alltid att innehålla det statiska värdet ”add” och används senare för att göra det enklare att skapa datafilen som administratören skickar tillbaka till Google Ads.
 3. På skärmen Lead Custom Field Mapping kan du koppla GCLID i ”lead”-fältet till GCLID i ”opportunity”-fältet. På så sätt överförs GCLID från det ena till det andra fältet när en potentiell kund konverteras till en möjlighet.
Steg 2: Redigera din webbplats så att klick-id:t sparas i en cookie

Om en besökare klickar på din annons lägger Google Ads till webbadressparametern ”gclid” i webbadressen som leder till din målsida.

Du måste spara parametervärdet i en cookie för att senare kunna hämta det när en potentiell kund fyller i sina uppgifter i intresseformuläret.

Om du bäddar in följande JavaScript-kod omedelbart före den avslutande </body>-taggen på målsidan sparas GCLID-värdet i en cookie.
<script type="text/javascript"> function setCookie(name, value, days){ var date = new Date(); date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); var expires = "; expires=" + date.toGMTString(); document.cookie = name + "=" + value + expires; } function getParam(p){ var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search); return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' ')); } var gclid = getParam('gclid'); if(gclid){ var gclsrc = getParam('gclsrc'); if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){ setCookie('gclid', gclid, 90); } } </script>

 

Vi rekommenderar starkt att du infogar denna kod på alla webbsidor på din webbplats. På så sätt behöver du inte lägga in den varje gång du skapar en ny annons med en ny målsida. Du behöver heller inte vara orolig för att GCLID-nummer försvinner om du börjar leda annonstrafik till andra målsidor. Du kan lägga till koden i mallen för webbsidorna, eller i ett delat element som sidfoten, så att koden automatiskt infogas på alla nya sidor.

Steg 3: Anpassa ditt Salesforce Web-to-Lead-formulär

För att koppla och lagra GCLID med information om den potentiella kunden måste du justera intresseformuläret.

När GCLID har sparats i en cookie lägger du till ett dolt fält i formuläret och anger cookiens värde i fältet så att det kan skickas till Salesforce.

Kom ihåg att formuläret måste finnas på samma domän som dina övriga webbsidor för att det ska få åtkomst till cookien.

 1. Skapa ett standardintresseformulär med alla fält som du vill att dina potentiella kunder ska fylla i. Ta även med lead-fältet GCLID. HTML-koden som genereras av Salesforce innefattar följande kod (där xxxx motsvarar id:t i fältet GCLID som du har skapat):

  GCLID:<input id="xxxx" maxlength="255" name="xxxx" size="20" type="text" />

 2. Ändra denna kod till: <input id="xxxx" name="xxxx" type="hidden" />

  Ändringarna innebär att du tar bort attributen ”maxlength” och ”size” och ändrar värdet på attributet ”type” till ”hidden”. Lämna attributen ”id” och ”name” oförändrade (de är olika för varje Salesforce-organisation).

 3. När du har skapat det nya dolda fältet lägger du till det mellan <form>-taggarna i HTML-formuläret. Lägg till följande kod mellan head-taggarna på samma HTML-sida där potentiella kunder fyller i formuläret:
      <script> window.onload = function getGclid() { document.getElementById("xxxx").value = (name = new RegExp('(?:^|;\\s*)gclid=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? name.split(",")[1] : ""; } // window.onload() may not be supported by all browsers. // If you experience problems submitting the GCLID as a // hidden field, consider using an alternate method to // call this function on page load. </script>
     

  Ersätt ”xxxx” med id:t för ditt nya fält.

Salesforce och dina webbsidor är nu klara att samla all data. Skriptet fyller i GCLID-värdet i det dolda fältet med och fyller även i fältet Lead.GCLID__c när formuläret skickas in. Tänk på att fälten ”id” och ”name” ser annorlunda ut i din organisation.

Steg 4: Exportera viktig händelsedata

Nästa steg förutsätter att du exporterar och överför viktig händelsedata var tredje dag.

 1. Exportera dina OpportunityHistory-poster genom att använda följande sökfråga i Apex Data Loader eller Lexi Loader:
      SELECT Opportunity.AdWords_Action__c, Opportunity.GCLID__c, StageName, ExpectedRevenue, CreatedDate FROM OpportunityHistory WHERE Opportunity.GCLID__c != null AND (StageName = 'Prospecting' OR StageName = 'Closed Won') AND CreatedDate = LAST_N_DAYS:3
     

  Koden returnerar en rad för varje GCLID som är kopplat till en möjlighet med statusen ”Prospecting” eller ”Closed Won”. Den innehåller alla nödvändiga fält (i rätt ordning) för att snabbt skapa en CSV-fil för konverteringsimport i Google Ads. Alternativt kan du automatisera konverteringsimporten genom att använda Google Ads-API:et. Då kan du hoppa över de två följande stegen och i stället läsa vår API-guide för konverteringsimport.

 2. När du har skapat exportfilen ersätter du den första raden med följande två rader:
      Parameters:EntityType=OFFLINECONVERSION;TimeZone=HHMM; Action,Google Click Id,Conversion Name,Conversion Value,Conversion Time
     
 3. Uppdatera slutligen värdet i ”TimeZone” så att det motsvarar tidszonen för ditt Google Ads-konto (till exempel -0800 för Stillahavstid). Du kan ta reda på vilken tidszon ditt konto är inställt på genom att logga in och titta i sidfoten.

Filen kan nu laddas upp till Google Ads. Mer information om hur du laddar upp filerna finns i artikeln om hur du spårar offlinekonverteringar.

Tips

Eftersom konverteringsnamnen vi exporterar är värden för möjlighetsstadier kan det vara en god idé att ge konverteringsåtgärderna samma namn i Google Ads. Om till exempel ”IS Lead Qualified” används i Salesforce för att visa att den potentiella kunden är kvalificerad kan du skapa en konverteringstyp i Google Ads med samma namn.

Om du inte gör detta måste du öppna Salesforce CSV-exportfilen och ändra alla konverteringsnamn till det namn du har gett konverteringsåtgärden i Google Ads.

Anpassa till din verksamhet

Din affärsmodell och försäljningsprocess kanske skiljer sig från exemplet vi beskriver här. I så fall kan du överväga följande redigeringar:

 • Om du bara vill ta hänsyn till en delmängd av dina möjligheter (till exempel bara en viss objekttyp) lägger du till ytterligare satser i avsnittet WHERE i SOQL-frågan (exempel: …AND RecordType.Name = 'Electronics')
 • Om du vill uppdatera data från konverteringsspårningen mer eller mindre ofta än var tredje dag kan du ändra motsvarande SOQL-fråga (exempel: CreatedDate = LAST_N_DAYS:7) och sedan skapa och ladda upp CSV-filen inom önskat tidsintervall.
 • Om du noterar andra händelser i försäljningsprocessen (till exempel möjlighetsstadier) som du vill använda när du optimerar dina kampanjer (till exempel när alla papper skickas ut, ”Paperwork Out”), kan du ändra följande:
  • Lägg till konverteringsåtgärder i Google Ads med exakt samma namn som de nya möjlighetsstadier som är relevanta.
  • Anpassa SOQL-frågan och lägg till ytterligare satser inom parentesen (exempel: …OR StageName = 'Paperwork Out')
 • Om de relevanta händelserna även gäller den potentiella kunden, det vill säga båda objekten ”opportunity” och ”lead”, kan du ändra följande:
  • Lägg till konverteringsåtgärder i Google Ads med samma namn som relevanta ”lead”-statusar.
  • Fråga objektet LeadHistory för att få namn och tidstämplar (CreatedDate) för när värdet i fältet Status ändrades till det relevanta värdet. Kombinera resultaten från båda frågorna i en CSV-fil. Se till att kolumnerna matchar det angivna formatet.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt