Ročno uvažanje konverzij Google Ads iz storitve Salesforce

Google Ads ponuja način samodejnega uvoza konverzij iz storitve Salesforce. Če menite, da ta rešitev ni prava za vaše podjetje, lahko ročno uvozite konverzije iz storitve Salesforce.

V tem članku je pojasnjeno, kako nastavite račun Salesforce in ročno uvozite konverzije v Google Ads. 

Preden začnete

Če želite uporabiti to funkcijo, morate izpolnjevati naslednje zahteve:

 • Imeti morate možnost prijave v račun Salesforce Sales Cloud®.
 • V računih Google Ads morate imeti omogočeno samodejno označevanje.
 • Imeti morate možnost urejanja kode spletnega mesta. Vi ali vaš spletni razvijalec bo moral urediti kodo za zajem Google ID klika (GCLID).
 • Imeti morate možnost spreminjanja računa Salesforce®, vključno z ustvarjanjem polj po meri in omogočanjem sledenja zgodovini polja.
 • Cikel od klika do konverzije mora biti krajši od 90 dni. Konverzije, naložene pozneje kot 90 dni po povezanem zadnjem kliku, ne bodo uvožene v Google Ads in zato ne bodo vidne v statističnih podatkih o konverzijah.
 • Uporabljati morate funkcijo »Web-to-Lead« storitve Salesforce ali drugo rešitev za pošiljanje potencialnih strank v Salesforce.

Kako deluje

Niti dve podjetji nista enaki in obstaja neskončno veliko načinov, kako določiti stopnje potencialne stranke in priložnosti. Vendar boste kot konverzije Google Ads želeli uvoziti samo nekatere od teh konverzij.

Spodaj najdete vzorčni scenarij, ki prikazuje delovanje integracije. V nadaljevanju tega članka pa so opisani načini za prilagoditev scenarija lastnim potrebam.

Vzorčni prodajni proces:

 1. Potencialna stranka klikne vaš oglas, kar jo usmeri na vaše spletno mesto.
 2. Morebitna stranka razišče vaše spletne strani – prebere opise, si ogleda videoposnetke in prenese članke. Med to ali poznejšo sejo stranka vnese svoje podatke v vaš oddajni obrazec za potencialno stranko, ki uporablja rešitev »Web-to-Lead« storitve Salesforce.
 3. V storitvi Salesforce je ustvarjena potencialna stranka.
 4. Ko je potencialna stranka »qualified« (potrjena), se spremeni v priložnost. Nato se ustvari zapis o priložnosti z začetno stopnjo »prospecting« (morebitno).
 5. Ko je priložnost pridobljena in zaključena, se stopnja priložnosti spremeni na »Closed Won« (Zaključena in pridobljena).
 6. Nazadnje želite izmeriti, kdaj klik vodi tako do potrjene potencialne stranke kot do zaključene prodaje.
 

Prikaz tehničnih podrobnosti za ta postopek
Kanal Ključni dogodek Tehnične podrobnosti
V spletu Potencialna stranka klikne vaš oglas, kar jo usmeri na vaše spletno mesto. Google posreduje spletnemu mestu GCLID.
V spletu Morebitna stranka razišče vaše spletne strani – prebere opise, si ogleda videoposnetke in prenese članke. Med to ali poznejšo sejo stranka vnese svoje podatke v vaš oddajni obrazec za potencialno stranko, ki uporablja rešitev »Web-to-Lead« storitve Salesforce. Spletno mesto z uporabo spodnjih vzorcev kode JavaScript shrani GCLID v piškotek in nato posreduje vrednost GCLID (skupaj s podatki o potencialni stranki, vnesenimi v obrazec) na spletno mesto Salesforce.com. Opomba: Če želite slediti temu posredovanju potencialne stranke kot konverziji, lahko s funkcijo sledenja konverzijam programa Google Ads sledite konverzijam na spletnem mestu.
Zunaj spleta V storitvi Salesforce je ustvarjena potencialna stranka. Salesforce.com ustvari zapis o novi potencialni stranki, v katerem so shranjeni njeni podatki + GCLID.
Zunaj spleta Ko je potencialna stranka »qualified« (potrjena), se spremeni v priložnost. Nato se ustvari zapis o priložnosti z začetno stopnjo »prospecting« (morebitno). Salesforce shrani ta dogodek konverzije v zgodovini priložnosti, da lahko Google Ads nato pridobi natančen podatek, kdaj je klik postal nova priložnost (oz. potrjena potencialna stranka).
Zunaj spleta Ko je priložnost pridobljena in zaključena, se stopnja priložnosti spremeni na »Closed Won« (Zaključena in pridobljena). Salesforce shrani ta dogodek konverzije v zgodovini priložnosti, da lahko Google Ads nato pridobi natančen podatek, kdaj je klik postal zaključen nakup ali pridobljena stranka.

Nastavljanje

Spodaj je prikazano, kako lahko skrbnik za Sales Cloud:

 • Nastavi polja po meri, da shrani GCLID in povezane informacije.
 • Zajame ID klika Google Ads (»GCLID«).
 • Prilagodi vaš obrazec HTML »Web-to-Lead«, da posreduje GCLID vsakemu novemu zapisu o potencialni stranki.
 • Prenese ustrezne podatke, da lahko naložite konverzije v Google Ads.
1. korak: Konfigurirajte račun Salesforce
 1. Ustvarite polje po meri, ki se imenuje »GCLID« (ime API-ja je GCLID__c), v objektu potencialne stranke in objektu priložnosti. Dolžina polja je 255 znakov. Spremenite nastavitve polja, tako da bo samo za branje, saj bo polje samodejno zapolnjeno s podatki.
 2. Ustvarite polje za formulo z besedilom po meri, ki se imenuje »Google Ads Action«, v objektu potencialne stranke in objektu priložnosti (ime API-ja je Google Ads_Action__c). Vnesite preprosto formulo »add« (dodaj). To polje bo vedno vsebovalo statično vrednost »add« in se pozneje uporablja za poenostavitev ustvarjanja podatkovne datoteke, ki jo skrbnik posreduje nazaj programu Google Ads.
 3. Na zaslonu Lead Custom Field Mapping (Mapiranje polja po meri za potencialno stranko) mapirajte GCLID v polju za potencialno stranko v GCLID polja za priložnost. Tako bo GCLID samodejno prenesen iz potencialne stranke v priložnost, ko se potencialna stranka spremeni v priložnost.
2. korak: Uredite spletno mesto, da shranite ID klika v piškotek

Ko obiskovalec klikne oglas, Google Ads pripne parameter URL-ja »gclid« URL-ju, ki vodi na vašo ciljno stran.

Vrednost tega parametra morate shraniti v piškotek, da jo lahko pridobite pozneje, ko morebitna stranka vnese svoje podatke v obrazec »Web-to-Lead«.

Če spodnjo kodo JavaScript vdelate tik pred zaključno oznako </body> na ciljnih straneh, bo vrednost GCLID shranjena v piškotek.
<script type="text/javascript">
function setCookie(name, value, days){
  var date = new Date();
  date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); 
  var expires = "; expires=" + date.toGMTString();
  document.cookie = name + "=" + value + expires;
}
function getParam(p){
  var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
  return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
var gclid = getParam('gclid');
if(gclid){
  var gclsrc = getParam('gclsrc');
  if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){
	  setCookie('gclid', gclid, 90);
	}
}
</script>

 

Priporočamo vam, da to kodo vstavite na vsako spletno stran na spletnem mestu. Tako vam je ne bo treba dodajati vsakič, ko ustvarite nove oglase z novimi ciljnimi stranmi. Prav tako vam ne bo treba biti v skrbeh, da boste izgubili GCLID-je, če začnete usmerjati promet, pridobljen z oglasi, na različne ciljne strani. Zato razmislite o tem, da bi dodali to kodo v predlogo za spletne strani – ali v skupno rabljen element strani, kot je noga – da bo ta koda samodejno vključena na vseh novih straneh.

3. korak: Prilagodite obrazec »Web-to-Lead« storitve Salesforce

Če želite povezati in shraniti GCLID s podatki o potencialni stranki, morate prilagoditi oddajne obrazce »Web-to-Lead«, tako da bodo vse nove potencialne stranke vključevale vrednost GCLID.

To pomeni naslednje: Po tem, ko shranite GCLID v piškotek, boste dodali skrito polje v obrazce za potencialne stranke in zapisali vrednost piškotka v to polje, da bo lahko posredovano storitvi Salesforce.

Upoštevajte: Obrazci »Web-to-Lead« morajo biti shranjeni v isti domeni kot preostale spletne strani, sicer piškotek ne bo na voljo.

 1. Ustvarite standarden obrazec »Web-to-Lead« in vključite vsa polja, za katera želite, da jih potencialne stranke oddajo. Vključite tudi »GCLID« polja za potencialne stranke. HTML, ki ga ustvari Salesforce, bo vseboval to kodo (kjer xxxx predstavlja ID GCLID-ja polja, ki ste ga ustvarili):

  GCLID:<input id="xxxx" maxlength="255" name="xxxx" size="20" type="text" />

 2. To kodo spremenite v: <input id="xxxx" name="xxxx" type="hidden" />

  Te spremembe pomenijo, da odstranjujete atributa »maxlength« (največja dolžina) in »size« (velikost) ter spreminjate vrednost atributa vrste na »hidden« (skrit). Atributa »id« in »name« (ime) pustite takšna, kot sta (razlikovala se bosta za vsako organizacijo Salesforce).

 3. Ko ustvarite to novo skrito vnosno polje, ga dodajte v obrazec HTML med oznaki <form>. Na isti strani HTML za oddajo potencialne stranke dodajte naslednjo kodo med oznaki »head«:
      <script> 
      window.onload = function getGclid() {    
         document.getElementById("xxxx").value = (name = new  
      RegExp('(?:^|;\\s*)gclid=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? 
      name.split(",")[1] : ""; }
      // Nekateri brskalniki morda ne podpirajo obravnave dogodka window.onload(). 
      // Če pri pošiljanju GCLID-ja kot skritega polja naletite na težave,
      // razmislite o uporabi alternativne metode
      // za klic te funkcije ob nalaganju strani.
      </script>
     

  V tej kodi zamenjajte »xxxx« z ID-jem vašega novega polja.

Salesforce in vaše spletne strani so pripravljeni za zbiranje vseh podatkov. Ta skript bo zapolnil skrito polje z vrednostjo GCLID ter zapolnil polje »Lead.GCLID__c«, ko bo poslan obrazec »web-to-lead«. Znova upoštevajte, da bosta polji »id« in »name« (ime) za vašo organizacijo drugačni.

4. korak: Izvozite podatke o ključnem dogodku

Pri tem koraku se predpostavlja, da izvažate in nalagate podatke o ključnem dogodku vsake tri dni.

 1. Uporabite Apex Data Loader ali Lexi Loader za izvoz zapisov o OpportunityHistory (Zgodovina priložnosti) z uporabo te poizvedbe:
      SELECT Opportunity.Google Ads_Action__c, Opportunity.GCLID__c, 
      StageName, ExpectedRevenue, CreatedDate FROM OpportunityHistory 
      WHERE Opportunity.GCLID__c != null AND (StageName = 
      'Prospecting' OR StageName = 'Closed Won') AND CreatedDate = 
      LAST_N_DAYS:3
     

  To bo vrnilo vrstico za vsak GCLID, povezan s priložnostjo, za katero je bila nastavljena stopnja »Prospecting« (Morebitna) ali »Closed Won« (Zaključena in pridobljena). Vsebovala bo vsa potrebna polja (v pravem vrstnem redu), da boste lahko hitro ustvarili datoteko CSV za uvoz konverzij Google Ads. Če pa želite avtomatizirati postopek uvažanja konverzij z uporabo API-ja za Google Ads (API za AdWords), lahko preskočite naslednja dva koraka in uporabite naš vodnik za API za uvoz konverzij.

 2. Ko imate izvozno datoteko, zamenjajte prvo vrstico v datoteki s tema vrsticama:
      Parameters:EntityType=OFFLINECONVERSION;TimeZone=HHMM; 
      Action,Google Click Id,Conversion Name,Conversion 
      Value,Conversion Time
     
 3. Nazadnje posodobite vrednost za »TimeZone«, da bo odražala časovni pas vašega računa Google Ads (npr. - 0800 za ameriški pacifiški čas). Kateri časovni pas je nastavljen za vaš račun lahko preverite tako, da se prijavite v račun Google Ads in si ogledate besedilo v nogi.

Ta datoteka je zdaj pripravljena za nalaganje v Google Ads. Če potrebujete pomoč pri nalaganju datotek, preberite naš članek o sledenju konverzijam zunaj spleta.

Namig

Ker so imena konverzij, ki jih izvozimo, vrednosti za stopnje priložnosti, lahko nastavite dejanja konverzij Google Ads z enakim imenom. Če se v storitvi Salesforce na primer uporablja stanje »IS Lead Qualified« (Potrjena potencialna stranka) za označevanje, da je potencialna stranka potrjena, lahko ustvarite vrsto konverzije v programu Google Ads z imenom »IS Lead Qualified« (Potrjena potencialna stranka).

Če tega ne storite, boste morali odpreti izvozno datoteko CSV storitve Salesforce in spremeniti vse vrednosti imen konverzij v imena dejanj konverzij, ki ste jih določili v programu Google Ads.

Prilagoditev za vaše podjetje

Vaš poslovni model in prodajni proces se lahko razlikujeta od primera, ki smo ga tu opisali. V tem primeru upoštevajte te prilagoditve:

 • Če želite upoštevati samo del svojih priložnosti (npr. samo določeno vrsto zapisa), dodajte dodatne stavke v ta del poizvedbe SOQL WHERE (npr. ...AND RecordType.Name = 'Electronics' )
 • Če želite posodobiti podatke o sledenju konverzijam na pogosteje ali redkeje kot tri dni, ustrezno spremenite poizvedbo SOQL (npr. CreatedDate = LAST_N_DAYS:7) in ustvarite ter naložite datoteko CSV znotraj želenega časovnega intervala.
 • Če v prodajnem procesu najdete druge dogodke (npr. stopnje priložnosti), uporabne za optimizacijo vaših oglaševalskih akcij (npr. »Izdaja papirologije«), prilagodite te točke:
  • V Google Ads dodajte dejanja konverzij, ki imajo natanko ista imena kot dodatne stopnje priložnosti, ki so pomembne za vas.
  • Prilagodite poizvedbo SOQL in dodajte dodatne stavke znotraj oklepajev (npr. …OR StageName = 'Izdaja papirologije')
 • Če pomembni dogodki niso samo v priložnosti, ampak tudi v objektu potencialne stranke, prilagodite te točke:
  • V programu Google Ads dodajte dejanja konverzij, ki imajo isto ime kot stanja potencialne stranke, ki so pomembne za vas.
  • Pošljite poizvedbo za objekt LeadHistory, da dobite imena in časovne žige (CreatedDate) za takrat, ko se je v polju »Status« (Stanje) spremenila vrednost na vrednost, ki je pomembna za vas. Niza rezultatov obeh poizvedb združite v eno datoteko CSV. Prepričajte se, da se stolpci ujemajo z določeno obliko.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave