Ručni uvoz Google Ads konverzija s web-lokacije Salesforce.com

Google Ads nudi način za automatski uvoz konverzija iz Salesforcea. No ako smatrate da to nije pravo rješenje za vašu tvrtku, možete ručno uvesti konverzije iz Salesforcea.

U ovom se članku objašnjava kako postaviti Salesforce račun i ručno uvesti konverzije u Google Ads. 

Prije nego što započnete

Da biste iskoristili ovu značajku, morate ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Morate se moći prijaviti na Salesforce Sales Cloud® račun.
 • Imati omogućeno automatsko označavanje na svojem Google Ads računu.
 • Morate moći uređivati kôd svoje web-lokacije. Vi ili vaš webmaster morat ćete uređivati kôd da biste spremili ID Google klika (GCLID).
 • Morate moći unositi promjene na svoj Salesforce® uključujući izradu prilagođenih polja i omogućivanje praćenja povijesti polja.
 • Ciklus od klika do konverzije mora biti kraći od 90 dana. Konverzije prenesene više od 90 dana nakon povezanog zadnjeg klika neće se uvoziti u Google Ads, pa se neće prikazati u statistici konverzija.
 • Koristiti Salesforceovu značajku Web-to-Lead (s weba do potencijalnog kupca) ili drugo rješenje za slanje potencijalnih kupaca u Salesforce.

Način funkcioniranja

Ne postoje dvije iste tvrtke te je bezbroj načina na koje možete odrediti faze svojih potencijalnih kupaca i prilika. No kao Google Ads konverzije željet ćete uvesti samo neke od njih.

Upotrijebit ćemo u nastavku jedan primjer scenarija da bismo vam pokazali kako funkcionira integracija, a zatim ćemo vam u ovom članku predstaviti nekoliko načina na koje to možete prilagoditi svojoj situaciji.

Evo primjera postupka prodaje:

 1. Očekivani klijent klikne vaš oglas koji vodi na vašu web-lokaciju.
 2. Očekivani klijent istražuje vašu web-lokaciju – čita opise, gleda videozapise i preuzima materijale. Tijekom te ili koje kasnije sesije korisnik unosi podatke u vaš obrazac za slanje podataka o potencijalnim kupcima koji upotrebljava rješenje tvrtke Salesforce Web-to-Lead (s weba do potencijalnog kupca).
 3. U Salesforceu se izrađuje potencijalni kupac.
 4. Kad potencijalni kupac postane "kvalificiran", pretvara se u priliku. Zatim se izrađuje zapis o prilici s početnom fazom "očekivani klijent".
 5. Nakon dobivanja i zaključivanja prilike, faza prilike postavlja se na "Zaključena osvojena".
 6. Na koncu, bilo bi dobro izmjeriti kada klik vodi do kvalificiranog potencijalnog kupca i konačne prodaje.
 

Pogledajte tehničke pojedinosti ovog postupka
Kanal Ključni događaj Tehničke pojedinosti
Na mreži Očekivani klijent klikne vaš oglas koji vodi na vašu web-lokaciju. Google prosljeđuje GCLID na web-lokaciju.
Na mreži Očekivani klijent istražuje vašu web-lokaciju – čita opise, gleda videozapise i preuzima materijale. Tijekom te ili koje kasnije sesije korisnik unosi podatke u vaš obrazac za slanje podataka o potencijalnim kupcima koji upotrebljava rješenje tvrtke Salesforce Web-to-Lead (s weba do potencijalnog kupca). Pomoću uzoraka JavaScript koda u nastavku web-lokacija pohranjuje GCLID u kolačić, a zatim prosljeđuje GCLID vrijednost (zajedno s podacima o potencijalnom kupcu unesenim u obrazac) na Salesforce.com. Napomena: ako želite pratiti slanje podataka o potencijalnim kupcima kao konverziju, možete upotrijebiti praćenje konverzija programa Google Ads da biste pratili konverzije na web-lokaciji.
Izvan mreže U Salesforceu se izrađuje potencijalni kupac. Salesforce.com izrađuje novog potencijalnog kupca u kojem pohranjuje podatke o potencijalnom kupcu + GCLID
Izvan mreže Kad potencijalni kupac postane "kvalificiran", pretvara se u priliku. Zatim se izrađuje zapis o prilici s početnom fazom "očekivani klijent". Salesforce pohranjuje ovaj događaj konverzije u povijest prilika, tako da Google Ads kasnije može dohvatiti informaciju kada je točno klik rezultirao novom prilikom (tzv. kvalificirani potencijalni klijent)
Izvan mreže Nakon dobivanja i zaključivanja prilike, faza prilike postavlja se na "Zaključena osvojena". Salesforce pohranjuje ovaj događaj konverzije u povijest prilika, tako da Google Ads kasnije može dohvatiti podatak kada je točno klik rezultirao konačnom prodajom odnosno "osvajanjem".

Postavljanje

U nastavku ćemo vam pokazati kako administrator aplikacije Sales Cloud može učiniti sljedeće:

 • postaviti prilagođena polja za pohranu GCLID-a i srodnih podataka
 • prenijeti ID klika na oglas ("GCLID")
 • promijeniti HTML obrazac web-to-lead (s weba do potencijalnog kupca) tako da proslijedi GCLID u svaki novi zapis o potencijalnom kupcu
 • preuzeti relevantne podatke tako da možete prenijeti svoje konverzije u program Google Ads
Prvi korak: konfigurirajte svoj Salesforce račun
 1. Izradite prilagođeno polje pod nazivom "GCLID" (naziv API-ja je GCLID__c) na objektima "potencijalni kupac" i "prilika". Dužina polja je 255 znakova. Neka to polje bude samo za čitanje jer će se automatski popunjavati.
 2. Izradite prilagođeno polje tekstne formule pod nazivom "Google Ads radnja" na objektu "potencijalni kupac" i "prilika" (naziv API-ja je AdWords_Action__c). Unesite jednostavnu formulu "dodaj". To će polje uvijek sadržavati statičnu vrijednost "dodaj", a upotrebljava se kasnije da bi se pojednostavnila izrada podatkovne datoteke koju administrator vraća u Google Ads.
 3. Na zaslonu prilagođenog mapiranja polja potencijalnog kupca mapirajte polje potencijalnog kupca GCLID prema polju prilike GCLID. Tako se GCLID automatski prenosi iz potencijalnog kupca u priliku kad potencijalni kupac postane prilika.
Drugi korak: uredite svoju web-lokaciju tako da ID klika možete spremiti u kolačić

Ako posjetitelj klikne vaš oglas, Google Ads će dodati parametar URL-a "gclid" u URL koji vodi na vašu odredišnu stranicu.

Vrijednost tog parametra morat ćete pohraniti u kolačić da biste je dohvatili kasnije, kad očekivani klijent unese svoje podatke u obrazac Web-to-Lead (s weba do potencijalnog kupca).

Ako sljedeći JavaScript kôd ugradite neposredno ispred završne oznake odredišne stranice, GCLID vrijednost spremit će se u kolačić.
<script type="text/javascript"> function setCookie(name, value, days){ var date = new Date(); date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); var expires = "; expires=" + date.toGMTString(); document.cookie = name + "=" + value + expires; } function getParam(p){ var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search); return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' ')); } var gclid = getParam('gclid'); if(gclid){ var gclsrc = getParam('gclsrc'); if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){ setCookie('gclid', gclid, 90); } } </script>

 

Preporučujemo da umetnete ovaj kôd u svaku web-stranicu svoje web-lokacije. Tako ga nećete morati dodavati svaki put kad izradite nove oglase s novim odredišnim stranicama. Nećete morati brinuti ni o gubitku GCLID-ova ako promet oglasa počnete usmjeravati na druge odredišne stranice. Stoga razmislite o dodavanju ovog koda u predložak web-stranice – ili u dijeljeni element stranice kao što je podnožje – tako da kôd bude uključen u sve nove web-stranice.

Treći korak: prilagodite obrazac Salesforce Web-to-Lead (s weba do potencijalnog kupca)

Da biste povezali GCLID s podacima o potencijalnom kupcu i pohranili ga, morat ćete izmijeniti obrasce za slanje podataka Web-to-Lead (s weba do potencijalnog kupca) tako da svi novi potencijalni kupci sadrže vrijednost GCLID.

To znači da ćete, nakon što se GCLID spremi u kolačić, dodati skriveno polje u obrasce potencijalnog kupca i zapisati vrijednost kolačića u to polje tako da se može prenijeti u Salesforce.

Imajte na umu: vaš obrazac Web-to-Lead (s weba do potencijalnog kupca) mora se nalaziti u istoj domeni kao ostatak vaših web-stranica da bi kolačić bio dostupan.

 1. Generirajte standardni obrazac Web-to-Lead (s weba do potencijalnog kupca) i uključite sva polja za koja želite da ih vaši očekivani korisnici pošalju. Uključite i polje potencijalnog kupca "GCLID". HTML koji generira Salesforce uključivat će ovaj kôd (u kojem označava ID GCLID polja koje ste izradili):

  GCLID:<input id="xxxx" maxlength="255" name="xxxx" size="20" type="text" />

 2. Promijenite ovaj kôd u: <input id="xxxx" name="xxxx" type="hidden" />

  Te izmjene znače da uklanjate atribute "maxlength" i "size" i mijenjate vrijednost vrste atributa u "hidden". Neka atributi "id" i "name" ostanu kakvi jesu (razlikovat će se ovisno o organizaciji Salesforcea).

 3. Kad izradite novo skriveno polje za unos, dodajte ga u svoj HTML obrazac između oznaka . Na istoj HTML stranici za slanje podataka o potencijalnim kupcima dodajte sljedeći kôd između glavnih oznaka:
      <script> window.onload = function getGclid() { document.getElementById("xxxx").value = (name = new RegExp('(?:^|;\\s*)gclid=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? name.split(",")[1] : ""; } // window.onload() may not be supported by all browsers. // If you experience problems submitting the GCLID as a // hidden field, consider using an alternate method to // call this function on page load. </script>
     

  U ovom kodu zamijenite "xxxx" ID-om novog polja.

Salesforce i vaše web-stranice spremni su za prikupljanje svih podataka. Ova skripta popunit će skriveno polje GCLID vrijednost te popuniti polje Lead.GCLID__c kada se pošalje obrazac Web-to-Lead (s weba do potencijalnog kupca). I sada imajte na umu da će se polja "id" i "name" razlikovati ovisno o organizaciji.

Četvrti korak: izvoz podataka o ključnom događaju

Sljedeći korak podrazumijeva da izvozite i prenosite podatke o ključnom događaju svaka tri dana.

 1. Upotrijebite učitavač podataka Apex ili učitavač Lexi{/!} da biste izvezli zapise o povijesti prilika pomoću ovog upita:
      SELECT Opportunity.AdWords_Action__c, Opportunity.GCLID__c, StageName, ExpectedRevenue, CreatedDate FROM OpportunityHistory WHERE Opportunity.GCLID__c != null AND (StageName = 'Prospecting' OR StageName = 'Closed Won') AND CreatedDate = LAST_N_DAYS:3
     

  To će rezultirati retkom za svaki GCLID povezan s prilikom koja je postavljena na fazu "Potencijalni kupac" ili "Zaključena osvojena". Sadržavat će i sva potrebna polja (pravilno poredana) za brzu izradu CSV za uvoza konverzija programa Google Ads. S druge strane, ako želite automatizirati postupak uvoza konverzija pomoću Google Ads API-ja (AdWords API-ja), možete preskočiti sljedeća dva koraka i umjesto toga pročitati upute u API-jevu vodiču za uvoz konverzija.

 2. Kad dobijete datoteku za izvoz, zamijenite prvi redak datoteke ovim dvama redcima:
      Parameters:EntityType=OFFLINECONVERSION;TimeZone=HHMM; Action,Google Click Id,Conversion Name,Conversion Value,Conversion Time
     
 3. Na kraju ažurirajte vrijednost "TimeZone" tako da pokazuje vremensku zonu vašeg Google Ads računa (npr. -0800 za američko pacifičko vrijeme). Na koju je vremensku zonu postavljen vaš račun možete provjeriti tako da se prijavite na Google Ads račun i pogledate podnožje.

Ova je datoteka sada spremna za prijenos u program Google Ads. Ako su vam potrebne smjernice za prijenos datoteka, pročitajte naš članak o praćenju izvanmrežnih konverzija.

Savjet

S obzirom na to da su nazivi konverzija koje izvozimo vrijednosti faze prilike, bilo bi dobro da postavite radnje Google Ads konverzija tako da imaju isti naziv. Na primjer, ako se u Salesforceu upotrebljava "JEST kvalificirani potencijalni kupac" kako bi se pokazalo da je potencijalni kupac postao kvalificiran, bilo bi dobro da izradite vrstu konverzije u programu Google Ads s nazivom "JEST kvalificirani potencijalni kupac".

Ako to ne učinite, morat ćete otvoriti Salesforce CSV datoteku za izvoz i promijeniti sve vrijednosti naziva konverzije u naziv radnje konverzije koje ste definirali u Google Adsu.

Prilagodite svojoj tvrtki

Moguće je da se vaš poslovni model i postupak prodaje razlikuje od primjera koji smo opisali. Ako je tako, razmotrite ove izmjene:

 • Ako želite uzeti u obzir samo podskup prilika (npr. samo određenu vrstu zapisa), dodajte dodatne klauzule u dio SOQL upita WHERE (npr. ...AND RecordType.Name = 'Electronics' )
 • Ako želite ažurirati podatke za praćenje konverzije češće ili rjeđe od svaka tri dana, promijenite upit SOQL odnosno (ex. ), pa generirajte i prenesite CSV datoteku u željenom vremenskom intervalu.
 • Ako smatrate da su drugi događaji u postupku prodaje (npr., faze prilike) korisni za optimizaciju vaših kampanja (npr. "Početak pregovora"), trebali biste izmijeniti ove točke:
  • Dodajte radnje konverzija u Google Adsu koje imaju isti naziv kao dodatne faze prilike koje smatrate relevantnima.
  • Izmijenite SOQL upit i umetnite dodatne klauzule u zagrade (npr., …OR StageName = 'Paperwork Out')
 • Ako relevantni događaji nisu samo u vezi s prilikama, već i objektom "potencijalni kupac", trebali biste izmijeniti ove točke:
  • Dodajte radnje konverzija u Google Adsu koje imaju isti naziv kao statusi potencijalnih kupaca koje smatrate relevantnim.
  • Postavite upit u objektu LeadHistory da biste dohvatili nazive i vremenske oznake (CreatedDate) u vezi s trenutkom kad je polje "Status" promijenilo vrijednost u vrijednost koju smatrate relevantnom. Trebali biste spojiti skupove rezultata obaju upita u jednu CSV datoteku. Provjerite odgovaraju li stupci navedenom formatu.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem