Google Adsi konversioonide käsitsi importimine Salesforce'ist

Google Ads pakub võimalust konversioonide automaatseks importimiseks Salesforce'ist. Kui usute, et see lahendus pole teie ettevõtte puhul sobilik, saate importida konversioone Salesforce'ist käsitsi.

See artikkel selgitab, kuidas seadistada Salesforce'i kontot ja importida konversioone käsitsi Google Adsi. 

Enne alustamist

Selle funktsiooni kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused.

 • Salesforce Sales Cloud®-i kontole peab olema võimalik sisse logida.
 • Google Adsi konto(de)l peab olema lubatud automaatne märgistamine.
 • Teil peab olema võimalik muuta oma veebisaidi koodi. Peate (või teie veebihaldur peab) muutma koodi, et fikseerida Google'i kliki ID (GCLID).
 • Teil peab olema võimalik teha muudatusi Salesforce®-i kontol (sh kohandatud väljade loomine ja välja ajaloo jälgimise lubamine).
 • Teie klikist konversioonini tsükli pikkus ei tohi ületada 90 päeva. Google Ads ei impordi konversioone, mis on üles laaditud rohkem kui 90 päeva pärast viimast nendega seotud klikki, ja seetõttu ei kajastu need ka teie konversioonide statistikas.
 • Kasutate Salesforce'i funktsiooni Web-to-lead või muud lahendust, et saata müügivihjete teavet Salesforce'i.

Kuidas see toimib?

Kõik ettevõtted on erinevad ning müügivihjete ja võimaluste etappide määratlemiseks on lõpmatu hulk võimalusi. Google Adsi konversioonidena soovite aga importida üksnes osa neist.

Näitame teile allpool ühe näidisstsenaariumi abil, kuidas integreerimine toimib. Seejärel tutvustame võimalusi selle stsenaariumi kohandamiseks teie konkreetse olukorraga.

Näidisprotsess kulgeb järgmiselt.

 1. Potentsiaalne klient klikib teie Google Adsi reklaamil, mis viib teie veebisaidile.
 2. Potentsiaalne klient uurib teie veebilehti – loeb kirjeldusi, vaatab videoid, laadib alla teabematerjale. Selle või mõne järgmise seansi käigus sisestab ta oma andmed teie müügivihje saatmise vormile, mis kasutab Salesforce’i lahendust Web-to-Lead.
 3. Salesforce'is luuakse müügivihje ehk Lead.
 4. Kui müügivihje muutub kvalifitseeruvaks müügivihjeks „Qualified“, saab sellest võimalus ehk Opportunity. Seejärel luuakse võimalusekirje, mille esimene etapp on potentsiaalne ostja ehk „Prospecting“.
 5. Kui olete võimaluse positiivselt lõpule viinud ja tehingu sõlminud, määratakse võimaluse etapiks „Closed Won“.
 6. Lõpetuseks soovite mõõta seda, millal viib klikk nii kvalifitseeruva müügivihje kui ka lõpliku müügini.
 

Vaadake selle protsessi tehnilisi üksikasju
Kanal Oluline sündmus Tehnilised üksikasjad
Internetis Potentsiaalne klient klikib teie Google Adsi reklaamil, mis viib teie veebisaidile. Google saadab GCLID veebisaidile.
Internetis Potentsiaalne klient uurib teie veebilehti – loeb kirjeldusi, vaatab videoid, laadib alla teabematerjale. Selle või mõne järgmise seansi käigus sisestab ta oma andmed teie müügivihje saatmise vormile, mis kasutab Salesforce’i lahendust Web-to-Lead. Alltoodud JavaScripti koodinäidiseid kasutades talletab veebisait GCLID küpsises ja saadab siis GCLID väärtuse (koos vormil sisestatud müügivihjeteabega) edasi Salesforce.com-ile. Märkus. Kui soovite selle müügivihje saatmist konversioonina jälgida, võite kasutada Google Adsi konversioonide jälgimist konversioonide jälgimiseks veebisaidil.
Võrguühenduseta Salesforce'is luuakse müügivihje ehk Lead. Salesforce.com loob uue müügivihje, mis talletab müügivihje teabe ja GCLID.
Võrguühenduseta Kui müügivihje muutub kvalifitseeruvaks müügivihjeks „Qualified“, saab sellest võimalus ehk Opportunity. Seejärel luuakse võimalusekirje, mille esimene etapp on potentsiaalne ostja ehk „Prospecting“. Salesforce talletab selle konversioonisündmuse võimaluste ajaloos, et Google Ads saaks hiljem täpselt kindlaks määrata, millal klikk andis tulemuseks uue võimaluse (ehk kvalifitseeruva müügivihje).
Võrguühenduseta Kui olete võimaluse positiivselt lõpule viinud ja tehingu sõlminud, määratakse võimaluse etapiks „Closed Won“. Salesforce talletab selle konversioonisündmuse võimaluste ajaloos, et Google Ads saaks hiljem täpselt kindlaks määrata, millal kliki tulemusel toimus müük ehk saavutati etapp „Win“.

Seadista

Allpool näitame, kuidas Sales Cloudi administraator saab teha järgmist:

 • häälestada kohandatud väljad GCLID ja seostuva teabe talletamiseks;
 • jäädvustada Google Adsis kliki ID („GCLID“);
 • muuta lahenduse Web-to-Lead HTML-vormi GCLID saatmiseks iga uue müügivihje kirjele;
 • laadida alla asjakohased andmed, et saaksite oma konversioonid Google Adsi üles laadida.
1. toiming: seadistage Salesforce'i konto
 1. Looge kohandatud väli nimega „GCLID“ (API nimi on GCLID__c) nii müügivihje objektil kui ka võimaluse objektil. Välja pikkus on 255 tähemärki. Määrake väli kirjutuskaitstuks, kuna see täidetakse automaatselt.
 2. Looge kohandatud tekstiga valemiväli nimega „AdWords Action“ nii müügivihje objektil kui ka võimaluse objektil (API nimi on AdWords_Action__c). Sisestage lihtvalem „add“. See väli sisaldab alati staatilist väärtust „add“ ja hiljem kasutatakse seda selle andmefaili loomise lihtsustamiseks, mille administraator söödab Google Adsi tagasi.
 3. Müügivihjete kohandatud väljade vastendamise kuval „Lead Custom Field Mapping“ vastendage müügivihje välja GCLID võimaluse välja GCLID-ga. Sel viisil kantakse see GCLID müügivihjest automaatselt üle võimalusse, kui müügivihje konverteeritakse võimaluseks.
2. toiming: muutke veebisaiti nii, et see salvestaks kliki ID küpsisefaili.

Kui külastaja klikib teie reklaamil, lisab Google Ads teie sihtlehele viiva URL-i lõppu URL-i parameetri „gclid“.

Peate selle parameetri väärtuse talletama küpsisefailis, et saaksite selle hiljem jälle kätte, kui potentsiaalne klient sisestab oma andmed vormile Web-to-Lead.

Kui manustate järgmise JavaScripti koodi vahetult enne sihtlehe (sihtlehtede) lõpetavat märgendit </body>, salvestatakse GCLID väärtus küpsisefaili.
<script type="text/javascript"> function setCookie(name, value, days){ var date = new Date(); date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); var expires = "; expires=" + date.toGMTString(); document.cookie = name + "=" + value + expires; } function getParam(p){ var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search); return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' ')); } var gclid = getParam('gclid'); if(gclid){ var gclsrc = getParam('gclsrc'); if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){ setCookie('gclid', gclid, 90); } } </script>

 

Soovitame tungivalt sisestada selle koodi saidi igale veebilehele. Nii ei pea te seda iga kord uuesti lisama, kui loote uute sihtlehtedega uusi reklaame. Samuti pole teil vaja muretseda GCLID-de kaotsimineku pärast, kui hakkate suunama reklaamide liiklust eri sihtlehtedele. Kaaluge seega selle koodi lisamist oma veebilehe mallile (või mõnele jagatud leheelemendile, näiteks jalusele), et kõik uued lehed sisaldaksid seda koodi juba automaatselt.

3. toiming: reguleerige Salesforce'i vormi Web-to-Lead

Kui soovite seostada GCLID müügivihje teabega ja need ühiselt salvestada, peate muutma vormi Web-to-Lead nii, et kõik uued müügivihjed sisaldaksid GCLID väärtust.

See tähendab, et kui GCLID on küpsisefaili salvestatud, tuleb teil müügivihjevormidele lisada peidetud väli ja kirjutada küpsisefaili väärtus sellele väljale, et selle saaks Salesforce'ile edastada.

Pidage meeles: teie Web-to-Leadi vorm peab asuma teie ülejäänud veebilehtedega samas domeenis, et küpsis oleks saadaval.

 1. Looge standardne vorm Web-to-Lead ja kaasake kõik väljad, mille soovite potentsiaalsetel ostjatel täita lasta. Lisage ka müügivihjeväli „GCLID“. SalesForce'i loodud HTML sisaldab järgmist koodi (xxxx asendatakse loodud välja GCLID ID-ga):

  GCLID:<input id="xxxx" maxlength="255" name="xxxx" size="20" type="text" />

 2. Muutke koodi järgmiselt: <input id="xxxx" name="xxxx" type="hidden" />

  Nende muudatustega eemaldate atribuudid „maxlength” ja „size” ning määrate tüübi atribuudi valikule „hidden”. Ärge muutke atribuute „id“ ja „name“ (need on igal Salesforce'i organisatsioonil erinevad).

 3. Pärast uue peidetud sisendi välja loomist lisage see olemasoleva HTML-i vormi märgendite <form> vahele. Samal HTML-i müügivihjete saatmise lehel lisage päisesiltide „head“ vahele järgmine kood:
      <script> window.onload = function getGclid() { document.getElementById("xxxx").value = (name = new RegExp('(?:^|;\\s*)gclid=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? name.split(",")[1] : ""; } // window.onload() may not be supported by all browsers. // If you experience problems submitting the GCLID as a // hidden field, consider using an alternate method to // call this function on page load. </script>
     

  Selles koodis asendage „xxxx“ oma uue välja ID-ga.

Salesforce ja teie veebilehed ongi nüüd valmis andmeid koguma. See skript asustab peidetud välja GCLID väärtusega ja samuti asustab see Web-to-Leadi vormi edastamisel välja „Lead.GCLID__c”. Pidage meeles, et väljad „id“ ja „name“ on teie asutuse jaoks teistsugused.

4. toiming: eksportige võtmesündmuse andmed

Järgmistes juhistes eeldatakse, et ekspordite ja laadite oma võtmesündmuse andmeid üles iga kolme päeva järel.

 1. Kasutage OpportunityHistory kirjete eksportimiseks Apex Data Loaderi või Lexi Loaderi abil järgmist päringut:
      SELECT Opportunity.AdWords_Action__c, Opportunity.GCLID__c, StageName, ExpectedRevenue, CreatedDate FROM OpportunityHistory WHERE Opportunity.GCLID__c != null AND (StageName = 'Prospecting' OR StageName = 'Closed Won') AND CreatedDate = LAST_N_DAYS:3
     

  Omaette rida väljastatakse iga GCLID jaoks, mis on seostatud võimalusega, millele on määratud etapp „Prospecting“ või „Closed Won“. See sisaldab kõiki vajalikke välju (õiges järjestuses) Google Adsi konversioonide importimise CSV-faili kiiresti loomiseks. Kui aga soovite konversioonide importimise Google Ads API (AdWords API) abil automatiseerida, võite kaks järgmist juhist vahele jätta ja lugeda hoopis meie konversioonide importimise API juhendit.

 2. Kui teil on ekspordifail olemas, asendage faili esimene rida kahe järgmise reaga:
      Parameters:EntityType=OFFLINECONVERSION;TimeZone=HHMM; Action,Google Click Id,Conversion Name,Conversion Value,Conversion Time
     
 3. Lõpuks värskendage väärtust „TimeZone“ nii, et see vastaks teie Google Adsi konto ajavööndile (nt -0800 USA Vaikse ookeani aja korral). Oma kontol määratud ajavööndi vaatamiseks logige Google Adsi kontole sisse ja vaadake jalust.

See fail on nüüd Google Adsi üleslaadimiseks valmis. Kui vajate failide üleslaadimisel abi, lugege artiklit võrguühenduseta konversioonide jälgimise kohta.

Vihje

Kuna eksporditavad konversiooninimed on võimaluseetapi väärtused, võiksite oma Google Adsi konversioonitoimingud seadistada nii, et neil oleks samasugused nimed. Kui Salesforce'is kasutatakse näiteks väärtust „IS Lead Qualified“ näitamaks, et müügivihjest on saanud kvalifitseeritud müügivihje, võiksite Google Adsis luua konversioonitüübi, mille nimi on samuti „IS Lead Qualified“.

Muidu peate avama oma Salesforce'i CSV-ekspordifaili ja asendama kõik konversiooninimede väärtused Google Adsis määratletud konversioonitoimingute nimedega.

Kohandamine oma ettevõttega

Teie ärimudel ja müügiprotsess võivad siinkirjeldatud näitest erineda. Kaaluge sellisel juhul järgmisi muudatusi.

 • Kui soovite arvestada ainult võimaluste alamrühma (näiteks ainult teatud kirjetüüpi), lisage SOQL-päringu osasse WHERE lisaklausleid (nt ...AND RecordType.Name = 'Elektroonika' )
 • Kui soovite värskendada konversioonide jälgimise andmeid vähem või rohkem sagedamini kui iga 3 päeva tagant, muutke vastavalt SOQL-päringut (nt CreatedDate = LAST_N_DAYS:7) ning looge ja laadige üles CSV-fail, mis sisaldab teile sobivat ajaintervalli.
 • Kui leiate, et muud sündmused teie müügiprotsessis (nt võimaluseetapid) on teie kampaaniate optimeerimiseks kasulikud (nt „Väljaminevad dokumendid“), võiksite neid punkte järgmiselt muuta.
  • Lisage Google Adsis konversioonitoimingud, millel on teie jaoks asjakohaste täiendavate võimaluseetappidega sama nimi.
  • Muutke SOQL-päringut ja lisage sulgudesse täiendavaid klausleid (nt …OR StageName = 'Väljaminevad dokumendid')
 • Kui asjakohased sündmused asuvad lisaks võimalusele ka müügivihje objektil, võiksite muuta järgmisi punkte.
  • Lisage Google Adsis konversioonitoimingud, millel on teie jaoks asjakohaste müügivihjete olekutega sama nimi.
  • Tehke objekti LeadHistory päring, et nimede ja ajatemplite (CreatedDate) saamiseks selle aja kohta, kui välja „Status“ väärtus muutus teie jaoks asjakohaseks väärtuseks. Mõlema päringu tulemused võiksite koondada ühte CSV-faili. Veenduge, et veerud oleksid määratud vormingus.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse