Ръчно импортиране на реализации в Google Ads от Salesforce

Google Ads предлага начин за автоматично импортиране на реализациите от Salesforce. Но ако не смятате, че това решение е правилно за бизнеса Ви, можете ръчно да ги импортирате от Salesforce.

В тази статия се обяснява как да настроите профила си в Salesforce и да импортирате ръчно реализациите в Google Ads 

Преди да започнете

За да използвате тази функция, трябва да отговаряте на следните изисквания:

 • Да можете да влизате в профил в Sales Cloud® в Salesforce.
 • Да сте активирали автоматичното маркиране в профила или съответно профилите си в Google Ads
 • Да можете да редактирате кода на уебсайта си. Вие или уеб администраторът Ви трябва да можете да редактирате кода си така, че да записва идентификационния номер на Google за кликване (GCLID).
 • Да можете да правите промени в профила си в Salesforce®, включително да създавате допълнителни полета и да активирате проследяване на историята на полетата.
 • Цикълът Ви от кликване до реализация да е по-малък от 90 дни. Реализациите, качени повече от 90 дни след свързаното последно кликване, няма да се импортират от Google Ads и съответно няма да се покажат в статистическите Ви данни за реализациите.
 • Да използвате функцията web-to-lead на Salesforce или друго решение за изпращане на възможни клиенти до Salesforce.

Начин на работа

Няма два еднакви бизнеса и съществуват безброй начини, по които можете да дефинирате етапите на възможни клиенти и на възможности. Но препоръчваме да импортирате само някои от тях като реализации в Google Ads

Ще използваме една примерна ситуация по-долу, за да Ви покажем как се извършва интеграцията, след което по-долу в тази статия ще Ви предоставим някои начини, по които да я персонализирате към ситуацията си.

Примерният процес на продажби е следният:

 1. Вероятен клиент кликва върху рекламата Ви в Google Ads, която води до уебсайта Ви.
 2. Вероятният клиент разглежда уеб страниците Ви – чете описания, гледа видеоклипове и изтегля документи. През тази или по-късна сесия той въвежда своята информация във формуляра Ви за изпращане на данни за възможен клиент, който използва решението Web-to-Lead на Salesforce.
 3. В Salesforce се създава възможен клиент.
 4. Когато възможният клиент стане „отговарящ на критериите“, той се преобразува във възможност. След това се създава запис на възможността с първоначалния етап „Потенциална“.
 5. Когато възможността бъде спечелена и приключена, етапът на възможността се задава на „Приключена спечелена“.
 6. И накрая, ще искате да измерите кога дадено кликване води както до отговарящ на критериите възможен клиент, така и до окончателна продажба.
 

Вижте техническите подробности за този процес
Канал Ключово събитие Технически подробности
Онлайн Вероятен клиент кликва върху рекламата Ви в Google Ads, която води до уебсайта Ви. Google препраща GCLID към уебсайта.
Онлайн Вероятният клиент разглежда уеб страниците Ви – чете описания, гледа видеоклипове и изтегля документи. През тази или по-късна сесия той въвежда своята информация във формуляра Ви за изпращане на данни за възможен клиент, който използва решението Web-to-Lead на Salesforce. Използвайки фрагментите код с JavaScript по-долу, уебсайтът съхранява GCLID в „бисквитка“ и след това препраща стойността на GCLID (заедно с информацията за възможен клиент, въведена във формуляра) към Salesforce.com. Забележка: ако искате да проследявате това изпращане на данни за възможния клиент като реализация, можете да използвате проследяването на реализациите в Google Ads, за да проследявате реализациите в уебсайт.
Офлайн В Salesforce се създава възможен клиент. Salesforce.com създава нов възможен клиент, който съхранява информацията за възможния клиент + GCLID
Офлайн Когато възможният клиент стане „отговарящ на критериите“, той се преобразува във възможност. След това се създава запис на възможността с първоначалния етап „Потенциална“. Salesforce съхранява това събитие за реализация в историята на възможността, така че Google Ads да може след време да извлече точно кога кликването е довело до нова възможност (наричана също и „подходящ потенциален клиент“)
Офлайн Когато възможността бъде спечелена и приключена, етапът на възможността се задава на „Приключена спечелена“. Salesforce съхранява това събитие с реализация в историята на възможността, така че Google Ads да може след време да извлече точно кога кликването е довело до окончателна продажба, или „спечелване“.

Настройка

По-долу ще Ви покажем как администратор на Sales Cloud може да направи следното:

 • Да настрои допълнителни полета за съхраняване на GCLID и свързаната информация.
 • Да запише идентификационния номер на Google Ads за кликване (GCLID).
 • Да промени Вашия HTML формуляр за web-to-lead, така че да препраща GCLID към всеки нов запис на възможен клиент.
 • Да изтегли необходимите данни, за да можете да качите реализациите си в Google Ads
Стъпка 1: Конфигурирайте профила си в Salesforce
 1. Създайте допълнително поле, наречено „GCLID“ (името на API е GCLID__c), както в обекта за възможния клиент, така и в обекта за възможността. Дължината на полето е 255 знака. Направете това поле само за четене, тъй като то ще се попълва автоматично.
 2. Създайте допълнително текстово поле с формула, наречено „Google Ads действие“, както в обекта за възможния клиент, така и в обекта за възможността (името на API е AdWords_Action__c). Въведете простата формула „добавяне“. Това поле винаги ще съдържа статичната стойност „добавяне“ и ще се използва по-късно за опростяване на създаването на файла с данни, който администраторът връща обратно в Google Ads
 3. На екрана „Съотнасяне на допълнително поле за възможен клиент“ съотнесете GCLID на полето за възможния клиент към GCLID на полето за възможността. По този начин GCLID се прехвърля автоматично от възможния клиент към възможността, когато възможен клиент се преобразува във възможност.
Стъпка 2: Редактирайте уебсайта си така, че да запазва идентификационния номер за кликване в „бисквитка“

Ако посетител кликне върху рекламата Ви в Google Ads, Google Ads ще добави параметъра за URL адрес „gclid“ към URL адреса, който води към целевата Ви страница.

Ще трябва да съхранявате стойността на този параметър в „бисквитка“, за да я извлечете по-късно, когато вероятен клиент въведе данните си във формуляра Web-to-Lead.

Ако вградите следния код с JavaScript непосредствено преди затварящия маркер </body> на целевата си страница или съответно страници, стойността на GCLID ще бъде запазена в „бисквитка“.
<script type="text/javascript"> function setCookie(name, value, days){ var date = new Date(); date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); var expires = "; expires=" + date.toGMTString(); document.cookie = name + "=" + value + expires; } function getParam(p){ var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search); return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' ')); } var gclid = getParam('gclid'); if(gclid){ var gclsrc = getParam('gclsrc'); if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){ setCookie('gclid', gclid, 90); } } </script>

 

Силно препоръчваме да вмъкнете този код на всяка уеб страница в сайта си. По този начин няма да е необходимо да го добавяте всеки път, когато създавате нови реклами с нови целеви страници. Освен това няма да се притеснявате да не загубите GCLID, ако започнете да привличате трафик от рекламите към различни целеви страници. Затова обмислете дали да не го добавите към шаблона си за уеб страници – или споделен елемент на страница като например долния колонтитул – така че всичките Ви нови страници автоматично да го получават.

Стъпка 3: Коригирайте формуляра си Web-to-Lead в Salesforce

За да свържете и съхраните GCLID с информацията за възможния клиент, ще трябва да промените формулярите си за изпращане на web-to-lead, така че всички нови възможни клиенти да включват стойността на GCLID.

Това означава, че след като GCLID бъде запазен в „бисквитка“, Вие ще добавите скрито поле към формулярите си за възможни клиенти и ще запишете стойността на „бисквитката“ в това поле, за да може да бъде изпратена към Salesforce.

Имайте предвид следното: Формулярът Ви Web-to-Lead трябва да се намира в същия домейн, в който са и останалите Ви уеб страници, за да е налична „бисквитката“.

 1. Генерирайте стандартен формуляр web-to-lead и включете всички полета, които искате вероятните Ви клиенти да изпращат. Включете също и полето за възможен клиент „GCLID“. Генерираният от Salesforce HTML код ще включва този код (където xxxx представлява идентификационния номер на полето „GCLID“, което сте създали):

  GCLID:<input id="xxxx" maxlength="255" name="xxxx" size="20" type="text" />

 2. Променете този код на: <input id="xxxx" name="xxxx" type="hidden" />

  Тези промени означават, че премахвате атрибутите „maxlength“ (максимална дължина) и „size“ (размер) и променяте стойността на типа атрибут на „hidden“ (скрит). Оставете атрибутите „id“ (идентификационен номер) и „name“ (име) непроменени (те ще са различни за всяка организация в Salesforce).

 3. Щом създадете това ново скрито поле за въвеждане, добавете го в своя HTML формуляр между маркерите <form>. На същата HTML страница за изпращане на данни за възможен клиент добавете следния код между маркерите „head“:
      <script> window.onload = function getGclid() { document.getElementById("xxxx").value = (name = new RegExp('(?:^|;\\s*)gclid=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? name.split(",")[1] : ""; } // window.onload() може да не се поддържа от всички браузъри. // Ако срещате проблеми при изпращане на GCLID като // скрито поле, помислете дали да не използвате алтернативен начин за // извикване на тази функция при зареждане на страницата. </script>
     

  Заменете „xxxx“ в този код с идентификационния номер на новото Ви поле.

Salesforce и Вашите уеб страници са готови да събират всички данни. Този скрипт ще попълва скритото поле със стойността на GCLID и ще попълва полето Lead.GCLID__c, когато формулярът web-to-lead бъде изпратен. И отново, имайте предвид, че полетата „id“ (идентификационен номер) и „name“ (име) ще са различни във Вашата организация.

Стъпка 4: Експортирайте данните за основни събития

Тази стъпка приема, че експортирате и качвате своите данни за основни събития на всеки три дни.

 1. Използвайте Apex Data Loader или Lexi Loader, за да експортирате записи с история на възможност чрез следната заявка:
      SELECT Opportunity.AdWords_Action__c, Opportunity.GCLID__c, StageName, ExpectedRevenue, CreatedDate FROM OpportunityHistory WHERE Opportunity.GCLID__c != null AND (StageName = 'Prospecting' OR StageName = 'Closed Won') AND CreatedDate = LAST_N_DAYS:3
     

  Това ще изведе по един ред за всеки GCLID, свързан с възможност, която е зададена на етапите „Потенциална“ или „Приключена спечелена“. И ще съдържа всички необходими полета (и в правилния ред) за бързо създаване на CSV файл за импортиране на реализациите в Google Ads Ако обаче искате да автоматизирате процеса по качване на реализации с помощта на приложния програмен интерфейс (API) на Google Ads (API на AdWords), можете да пропуснете следващите две стъпки и вместо това да прегледате ръководството ни за импортиране на реализации чрез API.

 2. Щом създадете файла за експортиране, заменете първия ред в него със следните два реда:
      Parameters:EntityType=OFFLINECONVERSION;TimeZone=HHMM; Action,Google Click Id,Conversion Name,Conversion Value,Conversion Time
     
 3. И накрая, актуализирайте стойността „TimeZone“ (Часови пояс), така че да отразява часовия пояс на профила Ви в Google Ads (напр. -0800 за Американско тихоокеанско време). Можете да видите в кой часовия пояс е зададен профилът Ви, като влезете в профила си в Google Ads и проверите долния колонтитул.

Този файл вече е готов за качване в Google Ads Ако имате нужда от насоки за качване на файловете си, прочетете статията ни за проследяване на офлайн реализациите.

Съвет

Тъй като имената на реализациите, които експортираме, са стойности на етапи на възможността, препоръчваме Ви да настроите зададените от Вас действия, водещи до реализация, в Google Ads да имат същото име. Ако например „Е отговарящ на критериите възможен клиент“ се използва в Salesforce, за да покаже, че възможният клиент е станал отговарящ на критериите, то ще искате да създадете тип реализация в Google Ads с името „Е отговарящ на критериите възможен клиент“.

Ако не го направите, ще трябва да отворите CSV файла си за експортиране в Salesforce и да промените всички стойности за имена на реализации на имената на действията, водещи до реализация, които сте дефинирали в Google Ads

Персонализиране за Вашия бизнес

Вашият бизнес модел и процес на продажби може да се различават от примера, който сме посочили тук. В такъв случай обмислете следните изменения:

 • Ако искате да взимате предвид само подгрупа от своите възможности (напр. само конкретен тип запис), добавете допълнителни параграфи към частта WHERE на SOQL заявката (напр. ...AND RecordType.Name = 'Electronics' )
 • Ако искате да актуализирате данните за проследяване на реализациите по-често или по-рядко от веднъж на всеки три дни, променете съответно SOQL заявката (напр. CreatedDate = LAST_N_DAYS:7) и генерирайте и качете CSV файла в предпочитания интервал от време.
 • Ако считате други събития във Вашия процес на продажби (напр. етапи на възможността) за полезни за оптимизирането на кампаниите Ви (напр. „Издадена документация“), препоръчваме да промените следните точки:
  • Добавете действия, водещи до реализация, в Google Ads, които имат точно същото име като допълнителните етапи на възможности, които считате за уместни.
  • Променете SOQL заявката и добавете допълнителни параграфи в скобите (напр. …OR StageName = 'Paperwork Out')
 • Ако уместните събития не са само във възможността, но също и в обекта на възможния клиент, препоръчваме да промените следните точки:
  • Добавете действия, водещи до реализация, в Google Ads, които имат същото име като състоянията на възможните клиенти, които считате за уместни.
  • Подайте заявка към обекта LeadHistory, за да получите имената и клеймата за час (CreatedDate), когато полето „Състояние“ е променило стойността си на стойността, която считате за уместна. Препоръчваме Ви да съберете наборите резултати от двете заявки в един CSV файл. Уверете се, че графите отговарят на посочения формат.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си