Vytvorenie obsahových reklám pre dynamický remarketing

Poznámka: Responzívne obsahové reklamy nahrádzajú responzívne reklamy ako predvolený typ reklamy v Obsahovej sieti. Tieto reklamy zahŕňajú všetky funkcie responzívnych reklám, umožňujú používanie viacerých podkladov každého typu a poskytujú väčšiu kontrolu nad reklamami. Ak zobrazujete responzívne reklamy, dostanete výzvu, aby ste ich uložili ako responzívne obsahové reklamy. Upravte svoje existujúce responzívne reklamy, aby sa automaticky konvertovali na responzívne obsahové reklamy.

Dynamické remarketingové kampane zobrazujú zákazníkom prispôsobený obsah z vami spravovaného informačného kanála výrobkov, ktorý pripojíte ku kampani.

Responzívne obsahové reklamy sú vhodné pre takmer každý reklamný priestor a možno ich jednoducho vytvárať a upravovať. Ďalšie informácie o tvorbe responzívnej obsahovej reklamy

Ak máte konkrétnu potrebu, ktorá nie je zahrnutá v responzívnej obsahovej reklame, podľa pokynov nižšie nahrajte vlastnú dynamickú reklamu pomocou aplikácie Google Web Designer.

Na čo treba pamätať

Niektorí inzerenti používajúci štandardné dynamické reklamy začnú vo svojich dynamických kampaniach zaznamenávať navrhované nastavenie responzívnych obsahových reklám. Kým tieto reklamy nebudú skontrolované a povolené, zostanú pozastavené.

Existujúce štandardné dynamické reklamy budú v prostredí Google Ads k dispozícii iba na čítanie, no pokiaľ ich inzerenti nezastavia, budú sa zobrazovať.

príklad responzívnych reklám

Pokyny

Ako vytvoriť responzívne obsahové reklamy

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Na navigačnom paneli vľavo vyberte možnosť Obsahové kampane.
 3. Potom kliknite v ponuke stránok vľavo na možnosť Reklamy a rozšírenia.
 4. Kliknite na tlačidlo plus .
 5. Vyberte možnosť Responzívna obsahová reklama.
 6. Vyberte reklamnú skupinu. Ak chcete, aby vaše responzívne obsahové reklamy podporovali dynamický remarketing, ubezpečte sa, že reklamná skupina alebo jej kampaň je pripojená k informačnému kanálu.
 7. Pridajte svoje obrázky a uložte ich. Ak chcete získať prístup k všetkým našim formátom reklám, je potrebné pridať obrázky.  Odporúča sa mať viacero podkladov, pretože Google tak dokáže vaše reklamy optimalizovať jednoduchšie. Môžete nahrať až 15 marketingových obrázkov a 5 log. Môžete orezať jeden obrázok vo formáte na šírku a jeden vo formáte štvorca alebo použiť samostatné obrázky pre každý pomer strán. Nahrajte obrázky, naskenujte ich zo svojho webu alebo ich vyberte z našej bezplatnej knižnice profesionálnych obrázkov z fotobanky. Môžete si vybrať aj z nedávno použitých obrázkov.
  • Na šírku. Ak vyberiete možnosť nahrávania, obrázok na šírku by mal mať pomer strán 1,91 : 1 a veľkosť väčšiu než 600 x 314. Maximálna veľkosť súboru je 5 MB.
  • Štvorec. Ak vyberiete možnosť nahrávania, štvorcový obrázok (1 : 1) by mal mať veľkosť väčšiu ako 300 x 300. Maximálna veľkosť súboru je 5 MB.
  • Logo (voliteľné). Ak vyberiete možnosť nahrávania, logo by malo byť štvorcové (1 : 1) a malo by mať veľkosť aspoň 128 x 128. Odporúčaná veľkosť štvorcového loga je 1 200 x 1 200. Na zabezpečenie ideálneho vykreslenia sa tiež odporúča pridať logo na šírku (4 : 1), ktoré by malo mať veľkosť aspoň 512 x 128. Odporúčaná veľkosť loga na šírku je 1 200 x 300. Pre všetky logá je najlepšie priehľadné pozadie, ale iba v prípade, že logo je centrované. Maximálna veľkosť súboru je 5 MB.
  • Nepoužívajte text. Text nemôže zakrývať viac ako 20 % z obrázka. Poznámka: Obrázok môže byť vodorovne orezaný až do 5 % na každej strane, aby sa prispôsobil niektorým reklamným priestorom.
 8. Vyplňte informácie o reklame. Môžete vytvoriť viaceré nadpisy a popisy, ktoré sa vykreslia v responzívnych obsahových reklamách. Môžete nahrať viaceré verzie nasledujúcich položiek:
  • Napíšte krátky nadpis (aspoň 1, no najviac 5 nadpisov s maximálne 30 znakmi). Krátky nadpis je prvý riadok reklamy a zobrazuje sa v úzkych reklamných priestoroch, do ktorých sa nezmestí dlhý nadpis. Krátke nadpisy sa môžu zobraziť s popisom alebo bez neho.
  • Napíšte dlhý nadpis (maximálne 90 znakov). Dlhý nadpis je prvý riadok reklamy, ktorý sa vo väčších reklamách zobrazuje namiesto krátkeho nadpisu. Dlhé nadpisy sa môžu zobraziť s popisom alebo bez neho. Poznámka: Pri vykreslení v reklame bude dĺžka dlhého nadpisu závisieť od webu, na ktorom sa zobrazí. Ak bude dlhý nadpis skrátený, zakončí sa výpustkou.
  • Napíšte popis (aspoň 1, no najviac 5 popisov). Popis dopĺňa nadpis a vyzýva ľudí, aby vykonali určitú akciu. Môže mať maximálne 90 znakov a môže sa zobraziť po nadpise (krátkom alebo dlhom). Poznámka: Dĺžka vykresleného popisu bude závisieť od webu, na ktorom sa zobrazí. Ak bude popis skrátený, zakončí sa výpustkou.
  • Názov firmy. Ide o názov vašej firmy alebo značky.
  • Cieľová webová adresa. Ide o adresu, na ktorú ľudia prejdú po kliknutí na reklamu.
  • Voliteľné: Ak chcete do webovej adresy pridať sledovanie alebo vlastné parametre, prejdite na rozšírené možnosti webových adries.
  • Voliteľné: Kliknite na možnosť ĎALŠIE MOŽNOSTI a vyberte možnosť Text výzvy na akciu. V rozbaľovacej ponuke vľavo vyberte jazyk a v rozbaľovacej ponuke vpravo vyberte konkrétny text výzvy na akciu.  
  • Voliteľné pre dynamické responzívne reklamy: text proma (napr. doručenie do dvoch dní zdarma) a text pred cenou.
 9. Pozrite si ukážku najobľúbenejších veľkostí a formátov svojich potenciálnych reklám. Keďže responzívne obsahové reklamy sú vytvorené tak, aby boli vhodné pre takmer každý reklamný priestor v Obsahovej sieti, môžu sa zobrazovať v tisíckach rozložení.
 10. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 11. Výkonnosť reklamy skontrolujte najskôr týždeň po jej schválení. Dovtedy nebudú vaše údaje kompletné.

Nahrávanie dynamických reklám

Môžete vytvoriť a nahrať aj vlastné obrázkové reklamy, vďaka čomu získate väčšiu mieru kontroly nad kreatívami pre svoje obsahové kampane. Tieto reklamy sú vytvorené mimo služby Google Ads (napríklad v aplikácii Google Web Designer) a sú nahrané do služby Google Ads ako súbor ZIP. Aplikáciu Google Web Designer môžete použiť aj na nastavenie pravidiel tak, aby sa veľkosť vašich reklám prispôsobovala podľa toho, kde v Obsahovej sieti Google sa reklamy zobrazia, vďaka čomu sa z nich stanú responzívne reklamy. Prepojte tieto reklamy s informačným kanálom pre dynamický remarketing.

Požiadavky na používanie reklám vo formáte HTML5

Reklamy vo formáte HTML5 nie sú k dispozícii pre všetkých inzerentov. Môžete odoslať žiadosť o používanie reklám vo formáte HTML5, ak nie sú k dispozícii vo vašom účte spĺňajúcom nasledujúce požiadavky:
 • musí mať dobrý záznam o dodržiavaní pravidiel,
 • musí mať dobrý záznam o platbách,
 • celkové výdavky od jeho vytvorenia musia byť vyššie než 1 000 USD (respektíve ekvivalent tejto sumy v miestnej mene).
Keď tím Google Ads vašu žiadosť skontroluje, budeme vás o tom informovať e‑mailom. Zatiaľ môžete používať iné možnosti, napríklad nahrané obrázkové reklamy a responzívne reklamy.
Ak je pre vás aplikácia Google Web Designer nová, prečítajte si pokyny na jej používanie. Ak s aplikáciou Google Web Designer už máte skúsenosti, v galérii Rich Media Gallery nájdete šablóny a komplexného sprievodcu. Prečítajte si viac o nahraných reklamách pre Obsahovú sieť.
 1. Ak je pre vás aplikácia Google Web Designer nová, prečítajte si pokyny na jej používanie. Dôležité: Nezačínajte s reklamou od začiatku. Ak s aplikáciou Google Web Designer už máte skúsenosti, v galérii Rich Media Gallery nájdete šablóny a komplexného sprievodcu.
 2. Ubezpečte sa, že máte pripojený informačný kanál ku kampani alebo reklamnej skupine, do ktorej pridávate reklamy.
 3. Vyberte Reklamy a rozšírenia a kliknite na tlačidlo plus .
 4. Vyberte Nahrať obsahové reklamy.
 5. Svoju reklamu vytvorte pomocou šablóny alebo ju nahrajte.
 6. Kliknite na Uložiť.

Poznámka: Keď nahráte novú vlastnú dynamickú reklamu, uistite sa, že má vhodný typ (dynamický) a typ firmy. Typ firmy kreatívy by sa mal zhodovať s kampaňou. Ďalšie informácie o informačnom kanáli nájdete v nastaveniach kampane.

Navyše sa tiež ubezpečte, že vaša reklama je navrhnutá na zobrazovanie minimálne jedného výrobku, no nie konkrétneho pevne stanoveného počtu výrobkov (napr. dvoch alebo troch výrobkov), pretože Google môže pri dynamickom remarketingu zaručiť iba zobrazenie minimálne jedného výrobku.

Značky rozloženia

Google môže v záujme zvýšenia výkonnosti zobrazovať pre relevantné produkty značky rozloženia. Značky rozloženia sa zobrazujú automaticky podľa štatistík produktov z informačného kanála a môžu sa zobrazovať v responzívnych obsahových reklamách pre inzerentov z oblasti maloobchodu. Možné značky rozloženia zahŕňajú:

 • Značky „Pokles ceny“ sa môžu zobrazovať, ak boli ceny produktov v informačnom kanáli Google Merchant Center nedávno znížené.
 • Značky „Nové“ sa môžu zobrazovať, keď je pridaný nový produkt do informačného kanála Google Merchant Center.
 • Značky „Populárne“ sa môžu zobrazovať pre populárne položky v informačnom kanáli Google Merchant Center.
 • Značky „Výpredaj“ sa môžu zobrazovať pre položky v informačnom kanáli Google Merchant Center, ktoré majú atribút sale_price nižší než atribút price.

Google môže v rámci zvýšenia výkonnosti experimentovať s ostatnými typmi značiek rozloženia.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory