Tworzenie reklam displayowych do remarketingu dynamicznego

Uwaga: zamiast reklam elastycznych nowym domyślnym typem reklamy w sieci reklamowej będą elastyczne reklamy displayowe. Zawierają one wszystkie funkcje reklam elastycznych, umożliwiają zastosowanie wielu zasobów różnego rodzaju i zapewniają więcej kontroli nad reklamami. Jeśli masz aktywne reklamy elastyczne, poprosimy Cię o zapisanie ich w formacie elastycznych reklam displayowych. Edytuj swoje stare reklamy elastyczne, aby zostały one automatycznie przekształcone w elastyczne reklamy displayowe.

Aby zobaczyć napisy w swoim języku, włącz napisy w YouTube. Kliknij ikonę ustawień u dołu odtwarzacza, kliknij „Napisy” i wybierz język.

Kampanie remarketingu dynamicznego wyświetlają klientom dostosowane do ich potrzeb treści z kontrolowanego przez Ciebie pliku danych o produktach dołączonego do kampanii.

Elastyczne reklamy displayowe pasują do niemal każdej przestrzeni reklamowej – można je też łatwo tworzyć i edytować. Dowiedz się, jak utworzyć elastyczną reklamę displayową.

Jeśli masz konkretną potrzebę, której nie spełnia elastyczna reklama displayowa, wykonaj podane niżej instrukcje, by przesłać niestandardową reklamę dynamiczną z aplikacji Google Web Designer.

Pamiętaj

Na kontach niektórych reklamodawców korzystających ze standardowych reklam dynamicznych automatycznie tworzymy proponowane elastyczne reklamy displayowe w kampaniach dynamicznych. Reklamy te pozostaną wstrzymane do czasu sprawdzenia i włączenia przez reklamodawcę.

Istniejące standardowe reklamy dynamiczne będą wyświetlane w Google Ads w trybie tylko do odczytu, ale nadal będą się wyświetlać, o ile nie zostaną wstrzymane przez reklamodawców.

przykład reklam elastycznych

Instrukcje

Tworzenie elastycznych reklam displayowych

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Kampanie w sieci reklamowej.
 3. W menu po lewej stronie wybierz Reklamy i rozszerzenia.
 4. Kliknij niebieski przycisk plusa .
 5. Wybierz opcję Elastyczna reklama displayowa.
 6. Wybierz grupę reklam. Jeśli chcesz, by Twoje elastyczne reklamy displayowe obsługiwały remarketing dynamiczny, grupa reklam lub kampania musi być powiązana z plikiem danych.
 7. Dodaj i zapisz swoje obrazy. Są one wymagane, by uzyskać dostęp do wszystkich formatów reklam.  Zalecamy przesłanie wielu zasobów, bo ułatwia to optymalizację reklam przez Google. Możesz przesłać maksymalnie 15 obrazów marketingowych i pięć logo. Możesz przyciąć jeden obraz do formatu prostokąta w orientacji poziomej i kwadratu lub użyć oddzielnych obrazów o poszczególnych współczynnikach proporcji. Prześlij obrazy, zeskanuj je ze swojej witryny lub wybierz spośród naszych bezpłatnych zdjęć licencjonowanych. Możesz je też wybrać spośród używanych ostatnio obrazów.
  • Prostokąt w orientacji poziomej. Jeśli wybierzesz tę opcję przesyłania, pamiętaj, że obraz powinien mieć następujące parametry: proporcje 1,91:1, minimalny rozmiar: 600 x 314. Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB.
  • Kwadrat. Jeśli wybierzesz tę opcję przesyłania, pamiętaj, że kwadratowy obraz (proporcje 1:1) powinien mieć minimalny rozmiar 300 x 300. Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB.
  • Logo (opcjonalne). Jeśli wybierzesz tę opcję przesyłania, pamiętaj, że logo powinno być kwadratowe (proporcje 1:1) i mieć minimalny rozmiar 128 x 128 (zalecany rozmiar: 1200 x 1200). Aby uzyskać najlepsze renderowanie, zalecamy dodanie prostokątnego logo w orientacji poziomej (proporcje 4:1) o rozmiarze co najmniej 512 x 128 (zalecany rozmiar logo w orientacji poziomej: 1200 x 300). W przypadku wszystkich rodzajów logo najlepsze jest tło przezroczyste, o ile logo jest na nim wyśrodkowane. Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB.
  • Unikaj tekstu. Tekst może zajmować najwyżej 20% powierzchni obrazu. Uwaga: obraz może zostać przycięty w poziomie do określonej przestrzeni reklamowej, maksymalnie o 5% z każdej strony.
 8. Wypełnij informacje o reklamie. Możesz utworzyć wiele nagłówków i tekstów reklam przeznaczonych do renderowania w elastycznych reklamach displayowych. Możesz przesłać kilka wersji poniższych zasobów:
  • Napisz krótki nagłówek (przynajmniej jeden, a maksymalnie pięć; nie przekraczaj 30 znaków). Krótki nagłówek to pierwsza linia tekstu Twojej reklamy. Zajmuje niewielką przestrzeń reklamową, w której nie zmieściłby się długi nagłówek. Krótkie nagłówki mogą wyświetlać się z tekstem reklamy lub bez niego.
  • Napisz długi nagłówek (maks. 90 znaków). Długi nagłówek to pierwsza linia tekstu Twojej reklamy. Pojawia się w większych reklamach zamiast krótkiego nagłówka. Długie nagłówki mogą wyświetlać się z tekstem reklamy lub bez niego. Uwaga: długość takiego nagłówka wyświetlanego w reklamie będzie zależała od strony, na której się pojawi. Jeśli zostanie skrócony, na jego końcu znajdzie się wielokropek.
  • Napisz tekst reklamy (przynajmniej jedna propozycja tekstu, a maksymalnie pięć). Tekst reklamy uzupełnia nagłówek i zachęca użytkowników do podjęcia działania. Może mieć maksymalnie 90 znaków i wyświetla się po krótkim lub długim nagłówku. Uwaga: długość renderowanego tekstu reklamy będzie zależała od strony internetowej, na której się pojawi. Jeśli zostanie skrócony, na jego końcu znajdzie się wielokropek.
  • Nazwa firmy. Może to być nazwa Twojej firmy lub marki.
  • Końcowy URL. To strona, na którą są kierowani użytkownicy po kliknięciu reklamy.
  • Opcjonalnie: dodaj do adresu URL śledzenie lub parametry niestandardowe. Aby to zrobić, przejdź do zaawansowanych opcji adresów URL.
  • Opcjonalnie: kliknij WIĘCEJ OPCJI i wybierz Tekst wezwania do działania. Z menu po lewej stronie wybierz język, a z menu po prawej określony tekst wezwania do działania.  
  • Opcjonalnie w przypadku dynamicznych reklam elastycznych: tekst promocyjny (np. „bezpłatna dostawa w dwa dni”) i prefiks ceny.
 9. Zobacz podgląd najpopularniejszych rozmiarów i formatów Twoich potencjalnych reklam. Reklamy elastyczne mają z założenia docierać do niemal wszystkich przestrzeni reklamowych w sieci reklamowej, więc układ ich treści może mieć tysiące odmian.
 10. Kliknij Zapisz.
 11. Zaczekaj co najmniej tydzień od zatwierdzenia reklamy, zanim zaczniesz sprawdzać jej skuteczność. Wcześniej dane będą jeszcze niekompletne.

Przesyłanie reklam dynamicznych

Możesz też tworzyć i przesyłać własne reklamy graficzne, co zapewni Ci większą kontrolę nad kreacjami w kampaniach w sieci reklamowej. Takie reklamy tworzy się poza Google Ads (np. w aplikacji Google Web Designer) i przesyła do Google Ads w postaci plików ZIP. W aplikacji Google Web Designer możesz też określać reguły, według których Twoje reklamy będą dostosowywać swój rozmiar do miejsca wyświetlania w sieci reklamowej Google (w ten sposób staną się „elastyczne”). Połącz te reklamy z plikiem danych, by korzystać z remarketingu dynamicznego.

Warunki korzystania z reklam HTML5

Reklamy HTML5 są niedostępne dla niektórych reklamodawców. Możesz przesłać prośbę o udostępnienie reklam HTML5 na Twoim koncie, jeśli spełniasz te wymagania:
 • dobra historia przestrzegania zasad;
 • dobra historia płatności;
 • łączne wydatki powyżej 1000 USD (lub równowartości tej kwoty w walucie lokalnej).
Po zweryfikowaniu prośby przez zespół Google Ads otrzymasz e-maila z odpowiednią informacją. Do tego czasu możesz korzystać z innych opcji, np. z przesłanych reklam graficznych oraz reklam elastycznych.
Jeśli po raz pierwszy korzystasz z aplikacji Google Web Designer, zapoznaj się z jej instrukcjami. Jeśli masz już pewne doświadczenie, szablony i obszerny przewodnik znajdziesz w Rich Media Gallery. Więcej informacji o przesłanych reklamach do wyświetlania w sieci reklamowej.
 1. Jeśli po raz pierwszy korzystasz z aplikacji Google Web Designer, zapoznaj się z jej instrukcjami. Uwaga: nie twórz reklam od podstaw. Jeśli masz doświadczenie w korzystaniu z aplikacji Google Web Designer, szablony i obszerny przewodnik znajdziesz w Rich Media Gallery.
 2. Upewnij się, że do kampanii lub grupy reklam, w której chcesz umieścić reklamy, dołączony jest plik danych.
 3. Kliknij kolejno Reklamy i rozszerzenia oraz przycisk plusa .
 4. Kliknij Prześlij reklamy displayowe.
 5. Utwórz reklamę, korzystając z szablonu, lub prześlij ją.
 6. Kliknij Zapisz.

Uwaga: przy przesyłaniu nowej niestandardowej reklamy dynamicznej upewnij się, że jej typ (dynamiczna) i typ działalności są prawidłowe. Typ działalności określony dla kreacji powinien być zgodny z kampanią. Więcej informacji o swoim pliku danych znajdziesz na stronie ustawień kampanii.

Twoja reklama powinna być tak zaprojektowana, by wyświetlać co najmniej 1 produkt, ale nie określoną, stałą liczbę produktów (np. 2 lub 3), bo Google gwarantuje wyświetlanie w remarketingu dynamicznym co najmniej 1 produktu.

Tagi układu

W przypadku odpowiednich produktów Google może wyświetlać tagi układu, by zwiększać skuteczność reklam. Tagi układu pojawiają się automatycznie w elastycznych reklamach displayowych firm z branży handlu detalicznego. Wybierane są na podstawie informacji o produktach pochodzących z pliku danych. Możliwe tagi układu:

 • Tagi „Taniej” mogą być wyświetlane, jeśli nastąpił ostatnio spadek cen produktów w kanale Google Merchant Center.
 • Tagi „Nowe” mogą pojawiać się po dodaniu nowego produktu do kanału Google Merchant Center.
 • Tagi „Przebój” mogą być wyświetlane przy popularnych produktach z kanału Google Merchant Center.
 • Tagi „Wyprzedaż” mogą pojawiać się w przypadku produktów z kanału Google Merchant Center, które mają wartość parametru „cena_promocyjna” niższą niż parametru „cena”.

Google może eksperymentować z innymi rodzajami tagów układu, by zwiększać skuteczność.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem