Tworzenie dynamicznej reklamy w wyszukiwarce

Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce mogą szybko kierować potencjalnych klientów do interesujących ich treści w witrynie. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, zanim zaczniesz, przeczytaj artykuł Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce.

Animated graphic depicting the process of creating a Dynamic Search Ad

Aby utworzyć dynamiczną reklamę w wyszukiwarce – oraz dowiedzieć się, jak tworzyć reklamy i grupy reklam, a także dostosowywać ustawienia kierowania i stawki – postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w tym artykule. Jeśli wolisz konfigurować kierowanie za pomocą pliku z adresami stron docelowych, przeczytaj też instrukcje podane w artykule Kierowanie dynamicznych reklam w wyszukiwarce za pomocą kanału.

Zanim zaczniesz

Aby w pełni korzystać z zalet dynamicznych reklam w wyszukiwarce, stosuj te sprawdzone metody:

 • Zanim napiszesz reklamy, ulepsz swoją witrynę. Jakość witryny jest równie ważna jak jakość reklam. Zobacz wskazówki, jak ulepszyć witrynę.
 • Zadbaj o atrakcyjny tekst reklamy. Upewnij się, że reklamy są przydatne dla osób, do których chcesz dotrzeć z przekazem. Dowiedz się, jak pisać świetne reklamy.
 • Pamiętaj o urządzeniach mobilnych. Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce mogą się wyświetlać na urządzeniach mobilnych klientom, którzy znajdują się poza domem lub biurem. Dowiedz się, jak polepszyć witrynę mobilną.
 • Dopilnuj, by witryna była dostępna. Jeśli cała zawartość witryny jest generowana dynamicznie, systemy Google mogą mieć problemy z jej analizowaniem i wyświetlaniem trafnych reklam. Dowiedz się, jak zwiększyć dostępność witryny.
 • Twórz kampanie jednojęzyczne. Jeśli domena Twojej witryny zawiera wielojęzyczne strony, z których chcesz korzystać podczas kierowania reklam na wyniki wyszukiwania, utwórz osobną kampanię dla każdego języka.

Instrukcje

Jak utworzyć nową kampanię w sieci wyszukiwania z grupą reklam dynamicznych

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Kampanie.
 3. Kliknij kolejno przycisk plusa Nowa kampania.
 4. Wybierz co najmniej jeden cel swojej kampanii. Możesz też kliknąć Utwórz kampanię bez celu, by kontynuować bez wybierania celów.
  1. Opcjonalnie: w sekcji „Wybierz wyniki, które chcesz uzyskać w tej kampanii” zaznacz pola wyboru obok działań, które klienci mają wykonać po obejrzeniu reklamy (np. wizyta w witrynie, połączenie telefoniczne lub pobranie aplikacji). Wpisz odpowiednie informacje.
 5. Jako typ kampanii wybierz Sieć wyszukiwania.
 6. Wybierz wyniki, które chcesz uzyskać w kampanii.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Nadaj nazwę kampanii oraz podaj lokalizacje, na które chcesz ją kierować, wybierz języki, których chcesz w niej używać, oraz określ jej budżet.
 9. W sekcji „Określanie stawek” wybierz strategię automatycznego określania stawek, jeśli chcesz, by Google optymalizował Twoje stawki. Zalecamy strategię docelowego CPA lub ulepszonego CPC.
 10. Wpisz limit stawki (opcjonalnie) i budżet.
 11. U góry ekranu w sekcji „Ustawienia ogólne” rozwiń Pokaż więcej ustawień i kliknij Dynamiczna reklama w wyszukiwarce.
 12. Wpisz domenę witryny i wybierz jej język.
 13. Kliknij Zapisz i kontynuuj, by przejść do następnego etapu, czyli tworzenia grupy reklam dynamicznych i ich celów.

Jak utworzyć grupę reklam dynamicznych

 1. W polu Typ grupy reklam wybierz opcję Dynamiczna (wartość domyślna).
 2. Nadaj nazwę grupie reklam dynamicznych.
 3. Zdecyduj, na jakie strony reklamy mają kierować użytkowników. Jeśli nie masz doświadczenia z dynamicznymi celami reklamy, zalecamy przeczytanie artykułu Cele dla dynamicznych reklam w wyszukiwarce. Zacznij od poniższych opcji:
  • Strony docelowe ze standardowych grup reklam: wszystkie strony internetowe, na które aktualnie odsyłasz użytkowników w reklamach w sieci wyszukiwania na wszystkich swoich kontach. Ta opcja kierowania ułatwia zwiększanie natężenia ruchu na stronach internetowych, których używasz już jako stron docelowych w obecnych grupach reklam i kampaniach. Zalecamy tę opcję użytkownikom, którzy dopiero zaczynają korzystać z dynamicznych reklam w wyszukiwarce.
  • Inne kategorie: zestawy stron docelowych uporządkowanych według tematyki. Ty decydujesz, na które z nich reklamy będą kierować użytkowników, jak mają być grupowane podobne strony i jaki ma być poziom szczegółowości ustawień. Jeśli po raz pierwszy stosujesz w swojej witrynie dynamiczne reklamy w wyszukiwarce, mogą upłynąć nawet 24 godziny, zanim będziesz mieć dostępne kategorie.
  • URL_Equals: możesz odsyłać użytkowników na konkretne adresy URL. Jest to prosty sposób kierowania ich na poszczególne strony. Może to jednak ograniczyć zasięg reklam, jeśli chcesz uzyskać wzrost natężenia ruchu.
 4. Jeśli nie używasz automatycznego określania stawek, dostosowuj stawkę z uwzględnieniem wartości, jaką mają dla Twojej firmy poszczególne cele. Dostosowania stawek dają lepszą kontrolę nad tym, kiedy i gdzie wyświetla się reklama. Dostosowania stawek mogą zwiększać lub zmniejszać docelowe stawki dynamicznych reklam o określony procent. Więcej informacji o dostosowywaniu stawek.
 5. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

Jak utworzyć reklamy

Możesz mieć więcej niż jedną dynamiczną reklamę w wyszukiwarce, co oznacza, że możesz zbierać dane o tym, która reklama jest najskuteczniejsza. Aby dodać dynamiczne reklamy w wyszukiwarce do grupy reklam dynamicznych:

 1. Kliknij Nowa reklama.
 2. Kliknij Dynamiczna reklama w wyszukiwarce.
 3. Nagłówek oraz końcowy i wyświetlany adres URL dynamicznej reklamy w wyszukiwarce będą generowane dynamicznie, dlatego wpisz tylko tekst reklamy.
 4. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

Jak używać dostosowań stawek

Dostosowania stawek dają większą kontrolę nad tym, gdzie i kiedy wyświetla się reklama. Dostosowania stawek mogą zwiększać lub zmniejszać docelowe stawki dynamicznych reklam o określony procent. Dowiedz się, jak korzystać z dostosowań stawek

Aby jeszcze skuteczniej optymalizować stawki, możesz skonfigurować automatyczne określanie stawek.

Limity celów reklam dynamicznych

Na koncie Google Ads może być do 25 000 celów reklam dynamicznych. Wykonaj poniższe działania, by jeszcze lepiej wykorzystać cele reklam dynamicznych:

 • Zmień wykluczające cele reklam dynamicznych na poziomie grupy reklam na wykluczające cele reklam dynamicznych na poziomie kampanii.
 • Użyj pliku z adresami stron docelowych, by poznać konkretne strony. Uwaga: limit 25 tys. celów nie dotyczy wartości w tych plikach danych.

Więcej informacji o limitach konta Google Ads oraz celach dla dynamicznych reklam w wyszukiwarce.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem