Vytvorenie prvej remarketingovej kampane v Obsahovej sieti

Remarketingové kampane slúžia na zobrazovanie reklám ľuďom, ktorí navštívili váš web alebo použili vašu aplikáciu. Tieto kampane poskytujú dodatočné nastavenia a prehľady špeciálne určené na oslovenie predchádzajúcich návštevníkov a používateľov. Pri prvom nastavení remarketingovej kampane tiež absolvujete proces na vytvorenie remarketingovej značky a remarketingových zoznamov.

V tomto článku je vysvetlené, ako vytvoriť prvú remarketingovú kampaň v Obsahovej sieti.

Skôr než začnete

Majte na pamäti, že vaša remarketingová značka by nemala byť spojená so žiadnymi citlivými informáciami ani informáciami umožňujúcimi identifikáciu osôb. Remarketing sa nesmie používať pre citlivé kategórie webov a aplikácií. Ak nastavujete remarketingovú kampaň a umiestňujete remarketingovú značku na svoj web alebo do svojej mobilnej aplikácie, musíte postupovať podľa pravidiel pre prispôsobenú reklamu.

 

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Ak stále používate predchádzajúce prostredie AdWords, nižšie vyberte PredchádzajúceĎalšie informácie

 

Pokyny

 1. Prihláste sa do účtu AdWords.
 2. Kliknite na kartu Kampane.
 3. Kliknite na položku + Kampaň a vyberte možnosť Iba Obsahová sieť.
 4. Pokyny na vytvorenie remarketingovej kampane pre Vyhľadávaciu sieť nájdete v článku Remarketingové zoznamy služby AdWords pre reklamy vo vyhľadávaní.
 5. Nechajte vybratý prepínač Marketingové ciele a začiarknite možnosť Nákup na webových stránkach.
 6. Vyberte názov kampane, stratégiu ponúkania cien a rozpočet.
 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť a pokračovať.
 8. Zadajte názov reklamnej skupiny a cenovú ponuku.
 9. V časti Výber možností zacielenia reklám kliknite na Záujmy a remarketing.
 10. V rozbaľovacej ponuke Vybrať kategóriu zvoľte možnosť Remarketingové zoznamy.
 11. Kliknutím na položku Nastaviť remarketing spustite proces vytvárania remarketingovej značky a remarketingových zoznamov, ktorý pozostáva z dvoch krokov:
  • Krok 1: Služba AdWords vám vytvorí remarketingovú značku. Túto remarketingovú značku pre web alebo tento identifikátor značky mobilnej aplikácie budete môcť poslať sebe alebo svojmu správcovi webu v správe spolu s pokynmi na jej pridanie na web alebo do aplikácie. Ak používate službu Google Analytics, uvidíte začiarkavacie políčko s možnosťou použiť namiesto toho kód sledovania, ktorý sa už nachádza na vašom webe.
  • Krok 2: Služba AdWords vám na začiatok automaticky vytvorí zoznam Všetci návštevníci, aby ste ho nemuseli vytvárať vy. Zoznam Všetci návštevníci zahŕňa každého, kto navštívil označené stránky na vašom webe. Neskôr môžete vytvoriť nové zoznamy pre rôzne skupiny návštevníkov webu.
 12. Zadajte názov reklamnej skupiny a cenovú ponuku.
 13. Na karte Remarketingové zoznamy nájdete zoznam Všetci návštevníci priradený k reklamnej skupine.
 14. Kliknite na tlačidlo Uložiť a pokračovať, ak chcete vytvoriť reklamy, alebo na tlačidlo Preskočiť vytváranie reklamy, ak tak chcete urobiť neskôr. Ak chcete zväčšiť rozsah umiestnení, v ktorých sa vaše reklamy môžu zobraziť, pridajte textové aj obrázkové reklamy v čo najväčšom možnom počte veľkostí. Ak chcete vytvoriť nové reklamy alebo ak ešte žiadne reklamy nemáte, Galéria reklám ponúka jednoduchý spôsob vytvárania reklám.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory