Tạo chiến dịch tiếp thị lại hiển thị đầu tiên

Chiến dịch tiếp thị lại dùng để hiển thị quảng cáo cho những người đã truy cập trang web hoặc đã sử dụng ứng dụng của bạn. Các chiến dịch này cung cấp cho bạn các báo cáo và tùy chọn cài đặt bổ sung dành riêng cho việc tiếp cận khách truy cập và người dùng trước đây. Lần đầu tiên bạn thiết lập chiến dịch tiếp thị lại, bạn cũng sẽ hoàn tất quy trình tạo thẻ và các danh sách tiếp thị lại của mình.

Bài viết này giải thích cách thiết lập chiến dịch tiếp thị lại hiển thị đầu tiên của bạn.

Trước khi bắt đầu

Xin lưu ý rằng bạn không được liên kết thẻ tiếp thị lại với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm nào. Danh mục nhạy cảm của trang web và ứng dụng không thể sử dụng tiếp thị lại. Nếu đang thiết lập chiến dịch tiếp thị lại và đặt thẻ tiếp thị lại trên trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình, bạn cần tuân theo Chính sách cho quảng cáo được cá nhân hóa.

Hướng dẫn

Lưu ý:
Bạn cần ít nhất một danh sách đối tượng tiếp thị lại đã được thiết lập để tạo chiến dịch tiếp thị lại của mình. Tìm hiểu cách tạo danh sách tiếp thị lại cho trang web.
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch từ menu trang.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng để tạo chiến dịch mới.
 4. Trong mục "Mục tiêu", hãy chọn kết quả mong muốn của chiến dịch.
 5. Từ mục "Loại chiến dịch", hãy chọn Mạng hiển thị.
 6. Tiếp theo, bạn sẽ đặt các thông số cho chiến dịch của mình, bao gồm:
  1. Tên chiến dịch 
  2. Cài đặt vị trí và ngôn ngữ
  3. Chiến lược giá thầu và ngân sách
 7. Nhấp vào Cài đặt bổ sung để xem thêm tùy chọn, chẳng hạn như lập lịch quảng cáo, loại trừ nội dung hoặc nhắm mục tiêu theo thiết bị.
 8. Tiếp theo, hãy tìm kiếm "Đối tượng" trong mục "Mọi người".
 9. Nhấp vào Tiếp thị lại.
 10. Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh đối tượng bạn muốn thêm. Thao tác này sẽ thêm họ vào tùy chọn nhắm mục tiêu của bạn.
 11. Nhấp vào Lưu
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố