Een remarketinglijst bewerken, onderbreken of verwijderen

Nadat u uw remarketinglijst heeft gemaakt en getest, kunt u de lijst bewerken om ervoor te zorgen dat uw producten of services de juiste doelgroep bereiken. U kunt een advertentiegroep ook onderbreken zodat uw lijst niet wordt getarget, of een remarketinglijst verwijderen uit een advertentiegroep.

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

Een lijst bewerken

U kunt uw remarketinglijst op verschillende manieren bewerken. U kunt bijvoorbeeld de naam van de lijst en de lidmaatschapsduur wijzigen of de lijst sluiten. U doet dit als volgt:

 1. Klik op het tabblad Campagnes.
 2. Klik op Gedeelde bibliotheek.
 3. Klik op Doelgroepen.
 4. Plaats uw cursor op het deel van de lijst (remarketing of custom combinatie) die u wilt bewerken.
 5. Wijzig de naam, beschrijving, status (open/gesloten), duur en de voorwaarden door op het potloodpictogram of het veld van het item te klikken.
 6. Als u wilt voorkomen dat nieuwe cookies aan een remarketinglijst worden toegevoegd, kunt u deze op elk moment sluiten via het dropdownmenu in de kolom 'Lidmaatschapsstatus'. Gesloten lijsten worden nog steeds als beschikbare remarketinglijsten weergegeven op het tabblad 'Interesse- en remarketingdoelgroepen'. Andere targetingmethoden (of remarketinglijsten) in dezelfde advertentiegroep blijven gewoon werken.
 7. Breng de gewenste bewerkingen aan en klik op Opslaan.

Houd rekening met het volgende

 • U kunt het sjabloon voor de remarketinglijst niet wijzigen nadat u uw lijst heeft opgeslagen.
 • Wanneer u een lijst bewerkt, hoeft u de remarketingtag niet opnieuw op uw site te implementeren.
 • Als u de lidmaatschapsduur wijzigt nadat er op een lijst al bezoekers of gebruikers staan, wordt de nieuwe duur toegepast op alle huidige en toekomstige bezoekers of gebruikers op de lijst. Als de duur bijvoorbeeld 60 dagen is en u deze verkort tot 30 dagen, wordt iedereen die 31 tot 60 dagen geleden aan de lijst is toegevoegd, verwijderd. Als de duur 30 dagen is en u deze verlengt tot 60 dagen, blijft iedereen die al op de lijst voorkomt tot 60 dagen op de lijst staan.
 • Als u uw remarketinglijsten in Google Analytics heeft gemaakt, moet u ze daar bewerken in plaats van in AdWords.

De targeting van een lijst door een advertentiegroep onderbreken

U kunt de targeting van een lijst door een advertentiegroep onderbreken maar wel toestaan dat nieuwe bezoekers eraan worden toegevoegd. U doet dit als volgt:

 1. Voor campagnes van het type 'Alleen in het Display Netwerk' klikt u op het tabblad Display Netwerk of Interesse- en remarketingdoelgroepen. Voor campagnes van het type 'Zoeknetwerk met Display Select' of 'Alleen in het Zoeknetwerk' klikt u op het tabblad Doelgroepen.
 2. Plaats uw muisaanwijzer op de groene stip naast de lijst die u wilt onderbreken. Er verschijnt een dropdownpijl.
 3. Klik op de pijl en selecteer 'Onderbroken'.

Als u meerdere remarketinglijsten wilt onderbreken, vinkt u de selectievakjes naast de lijsten aan en selecteert u 'Onderbreken' in het dropdownmenu 'Bewerken' boven de tabel.

Een remarketinglijst onderbreken

Het onderbreken van uw lijst is anders dan het sluiten van uw lijst omdat aan een gesloten lijst geen nieuwe gebruikers kunnen worden toegevoegd.

Een lijst verwijderen uit een advertentiegroep

U kunt een remarketinglijst verwijderen uit een advertentiegroep. U doet dit als volgt:

 1. Ga naar de campagne in het Display Netwerk.
 2. Klik op het tabblad Display Netwerk
 3. Klik op +Targeting
 4. Selecteer de advertentiegroep. 
 5. Klik op het potloodpictogram in het vak 'Interesses en remarketing'. 
 6. Klik op de X naast de remarketinglijst die u wilt verwijderen. 
 7. Klik op Opslaan.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe