Редактиране, поставяне на пауза или премахване на списък за ремаркетинг

След като създадете и тествате списък за ремаркетинг, можете да го редактирате, ако искате да сте сигурни, че продуктите или услугите Ви достигат до правилната аудитория. Можете също да поставите на пауза насочването на рекламна група по списъка Ви или да премахнете списък за ремаркетинг от рекламна група.

Редактиране на списък за ремаркетинг

Докато автоматично създадените от Google Ads списъци за ремаркетинг не могат да се редактират, в ръчно създадените можете да правите промени. Бихте могли например да редактирате името на списъка, да промените продължителността на членството или да го затворите. Това става по следния начин:

 1. Кликнете върху иконата за инструменти  в горния десен ъгъл на екрана .
 2. Под раздела „Споделена библиотека“ кликнете върху Мениджър на аудитории.
 3. Кликнете върху Списъци с аудитории в лявото странично меню.
 4. Изберете списъка с аудитории, който искате да редактирате.
  • Ако искате да промените само името му, кликнете върху иконата на молив Редактиране.
  • Ако искате да промените само състоянието на членството в списъка си, кликнете върху стрелката за падащо меню под графата „Състояние на членството“ и изберете Отворен или Затворен.
 5. За да редактирате други опции в списъка, кликнете върху синьото име на списъка.
 6. Кликнете върху иконата с три точки  в горния десен ъгъл на подробностите за списъка и изберете Редактиране на списъка.
 7. Тук можете да редактирате името на списъка, първоначалния му размер, продължителността, състоянието на членството и описанието на списъка.
  • Ако желаете да спрете добавянето на нови посетители към списък за ремаркетинг, можете да затворите списъка от падащото меню в секцията „Състояние на членството“. „Отворен“ означава, че Google Ads ще продължи да добавя към списъка Ви посетители на уебсайта. „Затворен“ означава, че в него няма да се добавят нови членове.
  • Извършете редакциите и кликнете върху „Запазване“.

Имайте предвид следното

 • Когато редактирате списък, не е нужно отново да заменяте в сайта си общия маркер на сайта или фрагмента за събитие за ремаркетинг.
 • За ремаркетинг в дисплейната мрежа: ако промените продължителността на членството, новата продължителност се прилага само към посетителите на сайта, добавени след извършването на тази промяна. Съдържащите се преди това в списъка посетители ще запазят първоначалната си продължителност. 
 • За ремаркетинг в мрежата за търсене: ако промените продължителността на членството, новата продължителност се прилага както към съществуващите, така и към новите посетители.
 • Списъци, създадени в Google Анализ, могат да се редактират само там.

Активиране, поставяне на пауза или премахване на списъци за ремаркетинг от рекламна група или кампания

Поставянето на списъка Ви на пауза предотвратява насочването на рекламната група към него, като в същото време позволява добавянето на посетители към списъка. Премахването на списъка е окончателно. И двете действия се извършват на страницата „Аудитории“, където настройвате насочването по аудитория.

 1. В навигационния панел изберете типа кампании, които искате да прегледате.
 2. Кликнете върху Аудитории в лявото странично меню.
 3. Уверете се, че Аудитории е откроено в синьо в горното странично меню. 
 4. Кликнете върху точката отляво на името на аудиторията и изберете Активиране или Поставяне на пауза.
 5. За да направите промени в няколко списъка едновременно, кликнете върху квадратчетата вляво от точките, за да поставите отметки в тях. Когато има отметки в квадратчетата, над списъка с аудиториите ще се вижда меню със синя лента.
 6. От менюто със синя лента кликнете върху Редактиране и изберете Активиране, Поставяне на пауза или Премахване.

Имайте предвид, че следните списъци не могат да се премахват:

 • списъци в употреба;
 • списъци, автоматично създадени от Google Ads;
 • списъци, генерирали други списъци в употреба.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си