Over conversieperioden

Een conversieperiode is de periode na een advertentie-interactie (zoals een advertentieklik of een videoweergave) waarin een conversie, zoals een aankoop, wordt geregistreerd in Google Ads.

In Google Ads kunt u de instelling voor de conversieperiode wijzigen voor elke webpagina-, geïmporteerde, bel- of in-app-actieconversie die u bijhoudt.

Voordelen

De instelling voor de conversieperiode is ideaal voor bedrijven die meer controle willen over het meten van hun conversies. Dit geldt met name voor bedrijven die producten verkopen met een koopcyclus die langer is dan de standaardconversieperiode van dertig dagen. Als u een langere conversieperiode instelt, ziet u in attributierapporten ook zoekwoorden aan het begin van het pad naar een conversie.

Voorbeeld

Stel dat u reclame maakt voor een promotie die een week duurt en uw klant de promotie binnen een week na het klikken op de advertentie moet gebruiken. U wilt de conversies voor deze promotie meten en daarom stelt u de conversieperiode in op zeven dagen. Dat geeft u beter inzicht in de waarde van uw advertentie binnen die kortere periode.

Als u de conversieperiode instelt op zeven dagen, moet u er wel rekening mee houden dat conversies die meer dan zeven dagen na de advertentie-interactie plaatsvinden, niet worden geregistreerd. Dit betekent dat deze conversies niet worden weergegeven in uw rapporten. Het vertragingsrapport in attributierapporten heeft ook een limiet van zeven dagen. U ziet dan ook niet hoeveel door Google Ads ondersteunde conversies hebben plaatsgevonden in de zeven dagen daarna.

Hoe het werkt

Voor elke conversieactie kunt u een afzonderlijke conversieperiode instellen. U kunt dit doen wanneer u de conversie maakt of op een later tijdstip.

U kunt de conversieperiode zo vaak als u wilt wijzigen. Houd er rekening mee dat elke wijziging van kracht wordt voor alle conversies die vanaf het moment van de wijziging plaatsvinden. Met andere woorden, als u een conversieperiode van dertig dagen hanteert, en u deze wijzigt in tien dagen, dan wordt de conversieperiode van tien dagen toegepast op conversies die vanaf die dag worden geregistreerd.

Voorbeeld

Dit is een voorbeeld van hoe een conversieperiode werkt als iemand op 1 maart interactie had met uw advertentie:

 • 1 maart: Uw conversieperiode is ingesteld op dertig dagen. Conversies tussen nu en 30 maart tellen mee voor deze interactie.
 • 7 maart: U wijzigt de conversieperiode in tien dagen. Conversies vóór 10 maart tellen mee voor de interactie op 1 maart.
 • 16 maart: U wijzigt de conversieperiode nu in twintig dagen. Een conversie van 13 maart die voortkomt uit deze interactie en die niet is geteld in de vorige periode, wordt niet met terugwerkende kracht geteld. Maar toekomstige conversies die vóór 20 maart plaatsvinden, tellen mee voor de interactie op 1 maart.

Een periode kiezen

Weet u niet goed welke conversieperiode u moet kiezen? Bekijk het vertragingsrapport in uw attributierapporten. Dit geeft aan hoe de tijd tussen de advertentie-interacties en conversies varieert. Zo krijgt u een beter idee hoelang de conversieperiode moet zijn.

Voorbeeld

Als 75% van de conversies tussen de 25e en 30e dag na een advertentie-interactie plaatsvindt, stelt u een periode in die minimaal zo lang is, anders worden sommige conversies mogelijk niet geregistreerd.

Houd er rekening mee dat in het attributierapport over vertragingen alleen de vertraging wordt weergegeven voor advertentie-interacties op google.nl die leiden tot conversies. Het rapport toont niet de vertraging voor conversies die afkomstig zijn van advertentie-interacties op het Google Display Netwerk of van andere zoekpartners.

Effect op attributierapporten

In attributierapporten wordt het pad weergegeven naar conversies binnen de periode die u kiest. Hieronder ziet u hoe in attributierapporten laatste-klik-conversies en ondersteunde conversies worden weergegeven:

 • Alleen laatste-klik-conversies binnen de door u gekozen conversieperiode worden weergegeven.
 • Ondersteunde conversies worden weergegeven voor conversieperioden van 30, 60 en 90 dagen, ongeacht de ingestelde conversieperiode. De klik die tot een conversie heeft geleid, moet echter wel binnen de conversieperiode vallen. Alleen klikken die daaraan voldoen, worden weergegeven.
Over view-through-conversieperioden

U kunt ook een andere periode kiezen voor view-through-conversies. U kunt kiezen hoelang u conversies wilt bijhouden na een advertentievertoning.

Als u de periode voor view-through-conversie niet aanpast wanneer u een nieuwe conversie maakt, is de standaardperiode één dag.

Instructies

U kunt een conversieperiode instellen wanneer u een nieuwe conversie maakt. Als u een bestaande conversie wilt bewerken, gaat u als volgt te werk:

Aandachtspunt

 • U kunt de conversieperiode instellen op een waarde tussen de één en negentig dagen, afhankelijk van de conversiebron.
 • Als u de conversieperiode niet aanpast voor campagnes in het zoeknetwerk en display-campagnes, geldt er een standaardperiode van dertig dagen voor uw conversies.
 • Bij strategieën voor Slim bieden, zoals doel-CPA, ECPC en doel-ROAS, worden conversies geteld en geoptimaliseerd voor elke periode die u kiest.
 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven op het gereedschapspictogram . Klik daarna onder 'Meting' op Conversies.
 3. Zoek de conversieactie die u wilt bewerken. Klik in de kolom Naam op de naam ervan.
 4. Klik in het gedeelte Instellingen op Instellingen bewerken.
 5. Klik op Conversieperiode. Selecteer in het dropdownmenu hoe lang u conversies wilt bijhouden na een advertentie-interactie. U kunt de periode instellen op bijvoorbeeld één, 30, 60 of 90 dagen, afhankelijk van de conversiebron. We raden u aan perioden van ten minste zeven dagen in te stellen. Deze leveren uitgebreidere conversiegegevens op.
  • Voor view-through-conversies klikt u op View-through-conversieperiode en selecteert u een optie in het dropdownmenu. 
 6. Klik op Gereed.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen