Over conversieperioden

Een conversieperiode gaat in op het moment dat een klant op uw advertentie klikt. Het is de periode waarbinnen een conversie, zoals een aankoop, wordt geregistreerd in Google Ads.

In Google Ads kunt u de instelling voor de conversieperiode wijzigen voor elke webpagina-, import-, oproep- of in-app-actieconversie die u bijhoudt.

Voordelen

De instelling voor de conversieperiode is ideaal voor bedrijven die meer controle willen bij het meten van hun conversies. Dit geldt met name voor bedrijven die producten verkopen met een koopcyclus die langer is dan de standaardconversieperiode van dertig dagen. Als u een langere conversieperiode instelt, ziet u in attributierapporten ook zoekwoorden aan het begin van het pad naar een conversie.

Voorbeeld

Stel dat u reclame maakt voor een promotie die een week duurt en uw klant de promotie binnen een week na het klikken op de advertentie moet gebruiken. U wilt de conversies voor deze promotie meten en daarom stelt u de conversieperiode in op zeven dagen. Dat geeft u een beter inzicht in de waarde van uw advertentie binnen die kortere periode.

Als u uw conversieperiode instelt op zeven dagen, moet u er wel rekening mee houden dat conversies die meer dan zeven dagen na de klik plaatsvinden, niet worden geregistreerd. Dit betekent dat deze conversies niet worden weergegeven in uw rapporten. Het vertragingsrapport in attributierapporten heeft ook een limiet van zeven dagen. U ziet dan ook niet hoeveel door Google Ads ondersteunde conversies hebben plaatsgevonden in de zeven dagen daarna.

Hoe het werkt

Voor elke conversieactie kunt u een afzonderlijke conversieperiode instellen. U kunt dit doen wanneer u de conversie maakt of op een later tijdstip.

U kunt de conversieperiode zo vaak als u wilt wijzigen. Houd er rekening mee dat elke wijziging van kracht wordt voor alle conversies die vanaf het moment van de wijziging plaatsvinden. Met andere woorden, als u een conversieperiode van 30 dagen hanteert en u deze wijzigt in tien dagen, dan wordt de conversieperiode van tien dagen toegepast voor conversies die vanaf die dag worden geregistreerd.

Voorbeeld

Hier volgt een voorbeeld van de manier waarop een conversieperiode werkt als iemand op 1 maart op uw advertentie klikt:

 • 1 maart: Uw conversieperiode is ingesteld op 30 dagen. Conversies tussen nu en 30 maart worden meegeteld voor deze klik.
 • 7 maart: U wijzigt de conversieperiode in tien dagen. Conversies vóór 10 maart worden meegeteld voor de klik op 1 maart.
 • 16 maart: U wijzigt de conversieperiode nu in twintig dagen. Een conversie op 13 maart van deze klik, die niet werd meegeteld binnen de laatste periode, wordt nu ook niet alsnog meegeteld. Latere conversies die vóór 20 maart plaatsvinden, worden daarentegen wel meegeteld voor de klik op 1 maart.

Een periode kiezen

Weet u niet goed welke conversieperiode u moet kiezen? Bekijk het vertragingsrapport in uw attributierapporten. Hier leest u hoe de tijd varieert tussen het moment dat mensen op een advertentie klikken en er een conversie plaatsvindt. Zo krijgt u een beter idee hoelang de conversieperiode moet zijn.

Voorbeeld

Als 75 procent van de conversies plaatsvindt tussen de 25e en 30e dag na een klik, moet u een periode instellen die minstens zo lang is, omdat anders de kans bestaat dat sommige conversies niet worden geregistreerd.

Houd er rekening mee dat in het attributierapport over vertragingen alleen de vertraging wordt weergegeven voor klikken op google.nl die leiden tot conversies. Het rapport toont niet de vertraging voor conversies die afkomstig zijn van het Google Display Netwerk of van andere zoekpartners.

Effect op attributierapporten

In attributierapporten wordt het pad weergegeven naar conversies binnen de periode die u kiest. Hieronder ziet u hoe in attributierapporten laatste-klik-conversies en ondersteunde conversies worden weergegeven:

 • Alleen laatste-klik-conversies binnen de door u gekozen conversieperiode worden weergegeven.
 • Ondersteunde conversies worden weergegeven voor conversieperioden van 30, 60 en 90 dagen, ongeacht de ingestelde conversieperiode. De klik die tot een conversie heeft geleid, moet echter wel binnen de conversieperiode vallen. Alleen klikken die daaraan voldoen, worden weergegeven.

 

Over view-through-conversieperioden

U kunt ook een andere periode kiezen voor view-through-conversies. U kunt kiezen hoelang u conversies wilt bijhouden nadat een advertentie is vertoond.

Als u de periode voor view-through-conversie niet aanpast wanneer u een nieuwe conversie maakt, is de standaardperiode één dag.

Met ingang van 29 maart updaten we de standaardperiode voor view-through-conversies van 30 dagen naar één dag. Dit betekent dat alleen conversies die plaatsvinden binnen één dag nadat een advertentie is vertoond, worden geregistreerd als view-through-conversies. Deze wijziging is van toepassing op nieuwe en bestaande conversieacties die gebruikmaken van de standaardperiode. Als u de periode voor view-through-conversieacties al heeft verkort, verandert er met deze wijziging niets.

Instructies

U kunt een conversieperiode instellen wanneer u een nieuwe conversie maakt. Als u een bestaande conversie wilt bewerken, gaat u als volgt te werk:

Aandachtspunt

 • U kunt de conversieperiode instellen op een waarde van één tot en met negentig dagen, afhankelijk van de conversiebron. We raden u aan conversieperioden van ten minste zeven dagen in te stellen. Deze leveren betere gegevens.
 • Als u de conversieperiode niet aanpast, wordt op uw conversies standaard een periode van dertig dagen toegepast.
 • Bij strategieën voor Slim bieden, zoals doel-CPA, ECPC, en doel-ROAS, worden conversies geteld en geoptimaliseerd voor elke periode die u kiest.
 • De conversieperiode voor conversieacties voor installaties van apps kan niet worden bewerkt en is altijd dertig dagen.
 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven op het gereedschapspictogram . Klik daarna onder 'Meting' op Conversies.
 3. Zoek de conversieactie die u wilt bewerken. Klik in de kolom Naam op de naam ervan.
 4. Klik in het gedeelte Instellingen op Instellingen bewerken.
 5. Klik op Conversieperiode. Selecteer in het dropdownmenu hoe lang u conversies wilt bijhouden na een advertentie-interactie. U kunt de periode instellen op bijvoorbeeld één, 30, 60 of 90 dagen, afhankelijk van de conversiebron. We raden u aan perioden van ten minste zeven dagen in te stellen. Deze leveren uitgebreidere conversiegegevens op.
  • Voor view-through-conversies klikt u op View-through-conversieperiode en selecteert u een optie in het dropdownmenu. 
 6. Klik op Gereed.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen