Keyword Planner

Ang Keyword Planner ay isang tool na nagbibigay ng mga ideya sa keyword at hula sa trapiko upang tulungan kang makabuo ng campaign sa Search Network.

  • Maghanap ng mga ideya sa keyword at ad group batay sa mga terminong naglalarawan sa iyong produkto o serbisyo, sa iyong website, o sa isang kategorya ng produkto na nauugnay sa iyong ina-advertise. Maaari ka ring maglagay o mag-upload ng isang listahan ng mga keyword. At magagawa mo ring mag-multiply ng dalawa o higit pang listahan ng mga keyword upang gumawa ng bagong listahan na pinagsasama ang iyong mga keyword.
  • Kumuha ng mga makasaysayang istatistika, tulad ng bilang ng pagkakataong hinanap ng mga tao ang isang keyword o kung gaano kahusay ang keyword na iyon.
  • Maaari ka ring kumuha ng mga hula sa trapiko, tulad ng kung ilang pag-click at impression ang maaaring matanggap ng iyong mga keyword para sa mga partikular na halaga ng bid at badyet.

Higit pa tungkol sa Keyword Planner

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu