Overovanie remarketingových značiek a upozornenia

Tento článok sa týka iba predchádzajúceho prostredia AdWords. Ak používate nové prostredie Google Ads, prečítajte si, ako vyriešiť problémy s remarketingovou značkou a zoznamom.

Po pridaní remarketingovej značky na web alebo do aplikácie môžete použiť nástroj na overenie remarketingových značiek, aby ste zistili, či je implementovaná správne.

Pomocou nástroja na overenie remarketingových značiek môžete zistiť:

 • stav značky;
 • informácie, ktoré vám pomôžu identifikovať problémy, vyriešiť ich a optimalizovať nastavenie značky;
 • prehľady overenia značiek, ktoré môžete poslať e-mailom sebe alebo ostatným;
 • kód značky a pokyny, ktoré môžete poslať e-mailom sebe alebo ostatným.

Prečo overovať značku?

Pomocou overenia remarketingovej značky získate podrobnosti o jej funkčnosti. Overenie značky poskytuje štatistiky súvisiace s remarketingovou značkou. Ak sú so značkou nejaké problémy, zobrazí najbežnejšie riešenia, ktoré vám môžu pomôcť.

Nájdete odpovede na tieto otázky:

 • Je vaša remarketingová značka aktívna?
 • Sú vlastné parametre remarketingovej značky implementované správne?
 • Je parameter identifikátora aktivovaný? Ak áno, ako často sa zhodujú identifikátory odovzdané v dôsledku návštev stránok s identifikátormi informačných kanálov?

Nájdenie značky a overenie jej funkčnosti

Tento článok sa týka iba predchádzajúceho prostredia AdWords. Ak používate nové prostredie Google Ads, prečítajte si, ako vyriešiť problémy s remarketingovou značkou a zoznamom.
 1. Kliknite na Kampane.
 2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na možnosť Zdieľaná knižnica.
 3. V časti Publikum kliknite na položku Zobraziť.
 4. Ak už máte na svojom webe aspoň jednu remarketingovú značku, v nástroji na overenie remarketingových značiek navrchu stránky uvidíte, či je vaša značka aktívna alebo nie.
 5. Kliknite na tlačidlo Podrobnosti značky a uvidíte dve sekcie: PodrobnostiNastavenie.
  • Podrobnosti: Získajte informácie o tom, či je značka aktívna. Uvidíte trendy týkajúce sa návštev počas posledného dňa, týždňa alebo dvoch týždňov. Pomocou týchto štatistík identifikujete problémy s implementáciou značky. Nižšie percentá môžu naznačovať potenciálne problémy alebo priestor na zlepšenie. Ak používate dynamický remarketing, môžu sa vám zobraziť tiež upozornenia týkajúce sa vlastných parametrov vašej značky. Uvidíte tiež upozornenie, či je parameter aktívny, neaktívny alebo či sa vyskytla chyba.
  • Nastavenie: Ak chcete nájsť svoju značku a pokyny, ako ju pridať na svoj web alebo do aplikácie, kliknite na možnosť Zobraziť značku Google Ads pre weby alebo Zobraziť identifikátor sledovania služby Google Ads pre mobilné aplikácie. Ak nastavujete dynamickú remarketingovú značku ešte pred vytvorením kampane, musíte tu vybrať typ svojej firmy, aby značka obsahovala správne vlastné parametre.
 6. Kliknite na položku Hotovo.

Tipy

 • Počas implementácie značky ju overte pomocou nástroja Google Tag Assistant (dostupný iba v angličtine). Tento nástroj zachytí väčšinu chýb syntaxe. Stiahnite a nainštalujte si Tag Assistant.
 • Odporúčame používať remarketingovú značku z nového prostredia Google Ads, ktorej nastavenie je jednoduchšie, hoci značky zo starého prostredia Google Ads budú so zoznamami založenými na pravidlách naďalej fungovať (napríklad značky s premennou conversion_label, ktorá bola z novších verzií značky odstránená). Túto novšiu značku nájdete v ponuke Zdieľaná knižnica.

Ako vyriešiť problémy s remarketingovými značkami a zoznamami

Ak sa váš automaticky vytvorený dynamický remarketingový zoznam nenapĺňa alebo nástroj na overenie remarketingovej značky hlási, že značka nebola rozpoznaná, kroky uvedené nižšie vám pomôžu nájsť zdroj problému.

Kontrola nástroja na overenie remarketingovej značky

Ak ste nedávno pridali na svoj web remarketingovú značku, uvidíte chyby overenia pri synchronizácii rozhrania služby Google Ads s vašou novou značkou.

 • Naplnenie nového remarketingového zoznamu môže trvať 24 až 48 hodín od času jeho vytvorenia. 
 • Aktualizácia nástroja na overenie značiek môže tiež trvať 24 až 48 hodín od umiestnenia kódu na váš web.

Po umiestnení značky na svoj web počkajte 48 hodín, a potom skontrolujte, či značka funguje. Po uplynutí 48 hodín skontrolujte, či sa váš dynamický remarketingový zoznam napĺňa a či je značka podľa nástroja na overenie značky aktívna. Medzičasom si môžete kedykoľvek pozrieť svoju implementáciu pomocou rozšírenia Tag Assistant.

Ak sa po 48 hodinách stále zobrazujú upozornenia na overenie značky, prečítajte si pokyny nižšie obsahujúce vysvetlenie každej správy a pokyny na vyriešenie problému.

Poznámka

Pripomíname, že pri vlastných parametroch sa rozlišuje veľkosť písmen. Ak napríklad vyhľadáte „ID“, nebude zachytený parameter „id“.

Ako chápať správy v sekcii Podrobnosti v nástroji na overenie remarketingových značiek

Otázka: Je remarketingová značka aktívna?

Ak je aktívna, uvidíte trendy posledných návštev. Tiež si budete môcť stiahnuť prehľad 500 najčastejších webových adries s aktivitou značky.

Ak značka nie je aktívna, nenájdete tu žiadne štatistické údaje a zobrazí sa správa o tom, že na vašom webe alebo vo vašej aplikácii sme nezistili značku. V sekcii Odporúčané akcie nájdete odkaz na článok s pokynmi na implementáciu remarketingovej značky.

 

Otázka: Sú vlastné parametre dynamickej remarketingovej značky nastavené správne?

Ak sa nenájdu vlastné parametre, zobrazí sa táto správa: Vlastné parametre sme nezistili. Zobrazí sa aj odporúčaná akcia, a to preštudovanie sprievodcu implementáciou remarketingovej značky. Ak neimplementujete dynamický remarketing, vlastné parametre sú nepovinné.

Ak sa vlastné parametre nachádzajú iba v niekoľkých webových adresách vašich webových stránok, zobrazí sa správa: Značku s vlastnými parametrami sme našli na veľmi malom počte stránok. Zobrazí sa aj odporúčanie ubezpečiť sa, že remarketingová značka bola implementovaná na všetkých webových stránkach, a skontrolovať desať najčastejších webových adries s chýbajúcimi vlastnými parametrami. Tiež si môžete stiahnuť 500 najčastejších webových adries s chýbajúcimi vlastnými parametrami.

Ak sa v súvislosti s vlastnými parametrami zistia problémy, zobrazí sa táto správa: „Vyskytli sa problémy s niektorými vlastnými parametrami“. Zobrazí sa aj odporúčaná akcia, a to preštudovanie sprievodcu implementáciou remarketingovej značky. Okrem toho budete môcť túto sekciu rozbaliť a zistiť, ktoré vlastné parametre sú aktivované, ako často sa aktivujú a ktoré aktivované nie sú.

Ak je vaša remarketingová značka v poriadku, zobrazí sa táto správa: Vlastné parametre sú aktívne. Nezobrazí sa žiadna odporúčaná akcia. Okrem toho si budete môcť pozrieť desať najčastejších hodnôt jednotlivých vlastných parametrov, ako aj stav každého konkrétneho vlastného parametra.

Otázka: Je identifikátor dynamickej remarketingovej značky nastavený správne?

Ak sa v remarketingovej značke na vašich stránkach nezistí vlastný identifikátor, zobrazí sa táto správa: Nenašli sme vlastný identifikátor. Zobrazí sa aj odporúčaná akcia, a to preštudovanie sprievodcu implementáciou remarketingovej značky. Ak chcete povoliť dynamický remarketing, vlastný identifikátor je povinný.

Takisto si budete môcť pozrieť 10 najčastejších webových adries bez parametra a stiahnuť si 500 najčastejších webových adries s chýbajúcim parametrom.

Ak sa parameter nachádza iba v niekoľkých webových adresách vašich stránok, zobrazí sa táto správa: Vlastný parameter (typ vašej firmy)_id sme zistili na veľmi malom počte stránok. Zobrazí sa aj odporúčaná akcia, a to pridanie parametra na všetky vaše webové stránky obsahujúce informácie o produkte. Nájdete tu tiež odkaz na sprievodcu implementáciou značky a zoznam desiatich najčastejších webových adries bez parametra. Okrem toho budete mať možnosť stiahnuť si 500 najčastejších webových adries s chýbajúcim parametrom.

Ak sa na webe nachádza parameter id, no žiadna z hodnôt nezodpovedá informačnému kanálu, zobrazí sa správa: „Vlastný parameter (typ vašej firmy)_id a hodnoty informačného kanála sa nezhodujú“. Zobrazí sa aj odporúčaná akcia na kontrolu zhody parametra id s hodnotami id produktu alebo služby v informačnom kanáli alebo s hodnotou item_group_id produktu.

Okrem toho si budete môcť stiahnuť rozšírenie Tag Assistant pre prehliadač Chrome, ktoré vám pomôže overiť zhodu medzi parametrom a prepojeným informačným kanálom. Nájdete tu 10 najčastejších produktov, ktoré sa nezhodujú s priradeným informačným kanálom, a budete si môcť stiahnuť 500 najčastejších produktov, ktoré sa nezhodujú s informačným kanálom.

Ak identifikátorom produktu (alebo hodnote item_group_id) v informačnom kanáli pripojenia zodpovedá iba niekoľko návštev stránok s identifikátormi, zobrazí sa správa: „Zhoda s identifikátormi v informačnom kanáli sa zistila iba pri x z y návštev stránok, pri ktorých sa zistil identifikátor (alebo pri z %)“. Zobrazia sa aj možné príčiny nízkej zhody.

Nájdete tu aj odporúčanie overiť zhodujúce sa identifikátory produktov pomocou rozšírenia Tag Assistant pre prehliadač Chrome a preštudovať si sprievodcu implementáciou značky, ktorý obsahuje príklad desiatich produktov z vášho informačného kanála a správne identifikátory produktu alebo služby, ktoré by sa mali na vašich webových stránkach zhodovať. Takisto si budete môcť pozrieť 10 najčastejších webových adries bez parametra a stiahnuť si 500 najčastejších webových adries s chýbajúcim parametrom.

Ak identifikátorom produktu (alebo hodnote item_group_id) v informačnom kanáli pripojenia zodpovedá dostatočný počet návštev stránok s identifikátormi, no iba niekoľko z týchto zhôd možno zobraziť v dynamických reklamách, zobrazí sa správa: „Zhoda so schválenými identifikátormi v informačnom kanáli sa zistila iba pri x z y návštev stránok, pri ktorých sa zistil identifikátor (alebo pri z %)“. Zobrazí sa aj stručné vysvetlenie, že niektoré produkty v informačnom kanáli boli možno odfiltrované, pretože sú odstránené, obsahujú nedostupné obrázky, prípadne z dôvodu citlivého charakteru produktov.

Poznámka: Táto správa sa zobrazí, ak ste práve povolili svoju kampaň (s reklamnými skupinami a dynamickými reklamami) a váš informačný kanál ešte nebol skontrolovaný. Posúdenie informačného kanála môže trvať až tri dni.

Ak sa na stránkach nachádza parameter id, je správne aktivovaný a zhoduje sa s väčšinou výrobkov v prepojenom informačnom kanáli, zobrazí sa správa o tom, že vlastný parameter (typ vašej firmy)_id je aktívny. Nebudú tu uvedené žiadne odporúčané akcie a budete si môcť pozrieť desať najčastejšie odosielaných hodnôt prostredníctvom daného vlastného parametra.

Otázka: Je parameter pagetype vo vašej dynamickej remarketingovej značke nastavený správne?

Ak sa v remarketingovej značke nenachádza žiaden parameter pagetype, zobrazí sa táto správa: „Nenašli sme vlastný parameter (typ vašej firmy)_pagetype“. Zobrazí sa aj odporúčaná akcia, a to preštudovanie sprievodcu implementáciou značky s cieľom zaistiť správne nastavenie. Okrem toho si budete môcť pozrieť desať najčastejších webových adries bez parametra pagetype a budete mať možnosť stiahnuť si 500 najčastejších webových adries s chýbajúcim parametrom.

Ak sa parameter pagetype nachádza iba v niekoľkých webových adresách vašich stránok, zobrazí sa táto správa: Vlastný parameter (typ vašej firmy)_pagetype sme zistili na veľmi malom počte stránok. Zobrazí sa aj odporúčaná akcia, a to umiestnenie parametra pagetype na všetky stránky vášho webu, ktoré obsahujú informácie o produktoch alebo službách. Poskytneme vám sprievodcu implementáciou značky, ako aj desať najčastejších webových adries bez parametra a možnosť stiahnuť si 500 najčastejších webových adries s chýbajúcim parametrom.

Ak sa v značke nenachádza aspoň jedna očakávaná hodnota parametra pagetype (napr. home, product, cart, purchase), zobrazí sa táto správa: Niektoré hodnoty vlastného parametra (typ vašej firmy)_pagetype chýbajú. Zobrazí sa aj odporúčaná akcia, a to preštudovanie sprievodcu implementáciou značky a pridanie týchto štyroch hodnôt parametra pagetype na daný web v závislosti od obsahu stránky.

Zobrazia sa podrobnosti počtu návštev stránky podľa parametra pagetype, odovzdaná hodnota a odkaz na stiahnutie rozšírenia Tag Assistant pre prehliadač Chrome, aby ste videli, aké hodnoty daná značka odosiela.

Ak sa na stránke nachádza parameter pagetype, je aktivovaný na celom vašom webe a odovzdáva správne hodnoty, zobrazí sa správa o tom, že vlastný parameter (typ vašej firmy)_pagetype je aktívny. Nenájdete tu žiadne odporúčané akcie, ale zobrazí sa desať najčastejšie odosielaných hodnôt jednotlivých vlastných parametrov pagetype.

Otázka: Je parameter totalvalue vo vašej dynamickej remarketingovej značke nastavený správne?

Ak sa parameter totalvalue nenachádza na všetkých stránkach daného webu, pričom parameter typu stránky odovzdáva hodnoty cart a purchase, zobrazí sa správa: Na niektorých stránkach košíka chýba vlastný parameter (typ vašej firmy)_totalvalue. Zobrazí sa aj odporúčaná akcia na kontrolu správnej implementácie značky. Nájdete tu aj 10 najčastejších webových adries s parametrom typu stránky a hodnotou cart a budete mať možnosť stiahnuť 500 najčastejších webových adries nákupného košíka s chýbajúcim parametrom.

Ak minimálne jeden parameter totalvalue odovzdáva nečíselnú hodnotu, zobrazí sa správa: Niektoré hodnoty vlastného parametra (typ vašej firmy)_totalvalue sú neplatné. Zobrazí sa aj odporúčaná akcia na zaistenie toho, aby parameter totalvalue odosielal iba číselné hodnoty.

Nájdete tu nasledujúce informácie:

 • podrobnosti o desiatich najčastejších webových adresách nákupného košíka s neplatným parametrom totalvalue,
 • možnosť stiahnuť si prehľad 500 najčastejších webových adries s neplatným parametrom totalvalue,
 • odkaz na stiahnutie rozšírenia Tag Assistant pre prehliadač Chrome (Tag Assistant vám pomôže identifikovať chybu).

Ak sa parameter totalvalue nachádza na všetkých stránkach nákupného košíka a nákupu, pričom odosiela číselné hodnoty, zobrazí sa správa o tom, že parameter (typ vašej firmy)_totalvalue je aktívny. Nenájdete tu žiadne odporúčané akcie, ale zobrazí sa desať najčastejších hodnôt nákupného košíka a možnosť stiahnuť 500 najčastejších hodnôt nákupného košíka.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory