Ověření značky pro remarketing a upozornění

Tento článek se týká pouze předchozí verze prostředí AdWords. Pokud používáte nové prostředí Google Ads, přečtěte si, jak opravit problémy s remarketingovými značkami a seznamy.

Jakmile na web nebo do aplikace přidáte značku pro remarketing, můžete ve validátoru zkontrolovat, zda je implementována správně.

Ve validátoru značek pro remarketing naleznete tyto údaje:

 • stav značky,
 • informace, které vám pomohou odhalit a napravit problémy a optimalizovat značku,
 • přehledy o ověření značky, které můžete zaslat e-mailem sami sobě nebo ostatním,
 • kód značky a pokyny, které můžete zaslat e-mailem sami sobě nebo ostatním.

Proč je dobré značku ověřit?

Pokud značku pro remarketing ověříte, získáte podrobné údaje o fungování značky. Ověření značky poskytuje statistiky související se značkou pro remarketing. Pokud máte se značkou problémy, zobrazí tato funkce některá běžná řešení, která vám mohou pomoci.

Získáte odpovědi na tyto otázky:

 • Je značka pro remarketing aktivní?
 • Jsou vlastní parametry značky pro remarketing správně implementovány?
 • Je parametr ID aktivován? Pokud ano, jak často se ID předávaná jako výsledek návštěv stránek shodují s ID ve vašem zdroji?

Vyhledání značky a kontrola správné funkce

Tento článek se týká pouze předchozí verze prostředí AdWords. Pokud používáte nové prostředí Google Ads, přečtěte si, jak opravit problémy s remarketingovými značkami a seznamy.
 1. Klikněte na Kampaně.
 2. V levém navigačním panelu klikněte na položku Sdílená knihovna.
 3. V části Segmenty publika klikněte na Zobrazit.
 4. Ve validátoru značek pro remarketing v horní části stránky uvidíte, zda je značka aktivní, pokud jste na web alespoň jednu přidali.
 5. Po kliknutí na tlačítko Podrobnosti značky se zobrazí dvě části: PodrobnostiNastavení.
  • Podrobnosti: Uvádí informace o tom, zda je značka aktivní. Naleznete zde informace o trendech týkajících se návštěv za poslední den, týden či poslední dva týdny. Pomocí těchto statistik můžete určit problémy s implementací značky. Nižší procentuální hodnoty mohou upozorňovat na potenciální problémy nebo oblasti, ve kterých se lze zlepšit. Pokud používáte dynamický remarketing, najdete zde také upozornění týkající se vlastních parametrů značky. Kromě toho se zobrazí také upozornění, zda jsou jednotlivé parametry aktivní či neaktivní, případně zda u nich nedošlo k chybě.
  • Nastavení: Pokud chcete vyhledat značku a pokyny k tomu, jak ji na webové stránky nebo do aplikace přidat, klikněte na možnost Zobrazit značku Google Ads pro weby nebo Zobrazit ID sledování Google Ads pro mobilní aplikace. Pokud značku pro dynamický remarketing nastavujete před vytvořením kampaně, zkontrolujte, zda jste vybrali typ firmy tak, aby značka obsahovala správné vlastní parametry.
 6. Klikněte na Hotovo.

Tipy

 • V průběhu implementace ověřujte značku pomocí nástroje Google Tag Assistant (k dispozici jen v angličtině). Tento nástroj zachytí většinu syntaktických chyb. Stáhněte si nástroj Tag Assistant a nainstalujte ho.
 • Doporučujeme používat značku pro remarketing z nového prostředí Google Ads, jejíž konfigurace je snazší, i když značky ze starého prostředí Google Ads (například značky s proměnnou conversion_label, která se v novějších verzích značky nepoužívá) budou se seznamy založenými na pravidlech fungovat i nadále. Novější verzi značky najedete ve sdílené knihovně.

Oprava problémů s remarketingovými značkami a seznamy

Pokud se automaticky vytvořený dynamický remarketingový seznam nenaplňuje, nebo vás validátor značek pro remarketing informuje, že žádnou značku nezjistil, zkuste příčinu problémů odhalit pomocí níže uvedených kroků.

Validátor značky pro remarketing

Pokud jste značku pro remarketing přidali na web nedávno, mohou se zobrazovat chyby ověření, protože se rozhraní Google Ads s novou značkou teprve synchronizuje.

 • Nové remarketingové seznamy se mohou po vytvoření zaplnit až za 24–48 hodin. 
 • Také nástroji pro ověření značek může aktualizace trvat 24 až 48 hodin od umístění kódu na web.

Pokud vás zajímá, jestli značka funguje, počkejte od jejího umístění na web 48 hodin. Následně zkontrolujte, zda se dynamický remarketingový seznam začal zaplňovat a zda je značka podle nástroje pro ověřování značek aktivní. Do té doby můžete implementaci kontrolovat pomocí rozšíření Tag Assistant.

Pokud se vám i po uplynutí 48 hodin zobrazují upozornění na ověřování značek, přečtěte si následující část, která popisuje jednotlivé zprávy a uvádí, jak je napravit.

Poznámka

U vlastních parametrů se rozlišují malá a velká písmena. Pokud například vyhledáte parametr ID, musíte počítat s tím, že parametr id nalezen nebude.

Co znamenají zprávy v části Podrobnosti validátoru značek pro remarketing

Otázka: Je značka pro remarketing aktivní?

Pokud je aktivní, zobrazí se trendy týkající se nedávných návštěv. Budete si také moci stáhnout přehled 500 adres URL, které vykazují nejvyšší aktivitu značky.

Pokud aktivní není, nebudou uvedeny žádné statistické údaje a zobrazí se zpráva „Na webových stránkách ani v aplikaci nebyla zjištěna žádná značka“. V části Doporučené akce najdete odkaz na článek s pokyny k její implementaci.

 

Otázka: Jsou vlastní parametry ve značce pro dynamický remarketing správně nastaveny?

Nebudou-li žádné vlastní parametry nalezeny, zobrazí se zpráva „Nepodařilo se zjistit vlastní parametry“ a doporučení přečíst si průvodce implementací značky pro remarketing. Pokud nepoužíváte dynamický remarketing, jsou vlastní parametry nepovinné.

Budou-li vlastní parametry nalezeny pouze v několika z vašich adres URL, zobrazí se zpráva „Značka s vlastními parametry byla nalezena na velmi malém množství stránek“ a doporučení, abyste ověřili, zda byla značka pro remarketing implementována na celém webu, a zkontrolovali 10 nejčastějších adres URL bez vlastních parametrů. Můžete si rovněž stáhnout 500 nejčastějších adres URL bez vlastních parametrů.

Pokud jsou v souvislosti s vlastními parametry zjištěny nějaké problémy, zobrazí se zpráva „U některých vlastních parametrů se vyskytly problémy“ a doporučení, abyste si přečetli průvodce implementací značky pro remarketing. Zobrazení můžete rozbalit a zjistit, které vlastní parametry jsou aktivovány a jak často, a které naopak aktivovány nejsou.

Pokud je s vaší značkou pro remarketing vše v pořádku, zobrazí se zpráva „Vlastní parametry jsou aktivní“ a žádná doporučená akce nebude uvedena. Můžete rovněž zobrazit 10 nejčastějších hodnot pro každý vlastní parametr a stav jednotlivých vlastních parametrů.

Otázka: Je parametr ID ve vaší značce pro dynamický remarketing správně nastaven?

Pokud nebude ve značce pro remarketing na vašich webových stránkách nalezen žádný vlastní parametr ID, zobrazí se zpráva „Nepodařilo se najít vlastní parametr ID“ a doporučení přečíst si průvodce implementací značky pro remarketing. Chcete-li používat dynamický remarketing, je vlastní parametr ID povinný.

Dále se zobrazí 10 nejčastějších adres URL bez tohoto parametru. Navíc si budete moci stáhnout 500 nejčastějších adres URL, v nichž tento parametr chybí.

Pokud byl tento parametr nalezen pouze na několika z vašich adres URL, zobrazí se zpráva „Vlastní parametr (typ firmy)_id byl nalezen na velmi malém množství stránek“ a doporučení přidat parametr ID na všechny stránky vašeho webu, které obsahují nějaké informace o produktech. Dále se zobrazí odkaz na průvodce implementací značky pro remarketing a seznam 10 nejčastějších adres URL bez parametru ID. Budete si rovněž moci stáhnout seznam 500 nejčastějších adres URL, v nichž tento parametr chybí.

Pokud je parametr ID na webu přítomen, ale žádná z jeho hodnot se neshoduje se zdrojem, zobrazí se zpráva „Vlastní parametr '(typ firmy)_id' a hodnoty zdroje si neodpovídají“ a doporučení, abyste zkontrolovali, zda se ID shoduje s hodnotami "ids" nebo "item_group_id" produktů či služeb ve vašem zdroji.

Můžete si rovněž stáhnout rozšíření Tag Assistant pro prohlížeč Chrome a ověřit shodu mezi parametrem a připojeným zdrojem. Zobrazí se 10 nejčastějších produktů, které se s připojeným zdrojem neshodují. Rovněž si budete moci stáhnout seznam 500 nejčastějších produktů, které se od zdroje liší.

Pokud připojený zdroj obsahuje pouze malý počet návštěv, u kterých se ID shoduje s ID produktů (nebo parametrem item_group_id), zobrazí se zpráva „pouze x z y návštěv, které předaly ID (nebo x %), se shoduje s ID ve vašem zdroji“ a možné příčiny nízkého procenta shody.

Dále se zobrazí doporučení zkontrolovat shodující se ID produktů pomocí rozšíření Tag Assistant pro prohlížeč Chrome a přečíst si průvodce implementací značky pro remarketing, který obsahuje 10 ukázkových produktů z vašeho zdroje a správná ID produktu či služby, s nimiž by se měly údaje na vašem webu shodovat. Dále se zobrazí 10 nejčastějších adres URL bez tohoto parametru. Navíc si budete moci stáhnout 500 nejčastějších adres URL, v nichž tento parametr chybí.

Pokud připojený zdroj obsahuje dostatečný počet návštěv stránek, u kterých se ID shoduje s ID produktů (nebo parametrem item_group_id), ale v dynamických reklamách se může zobrazit jen malý počet těchto shod, zobrazí se zpráva „Pouze x z y návštěv stránek, které předaly ID (nebo x %), se ve vašem zdroji shoduje se schválenými ID“ spolu se stručným poučením o tom, že některé produkty ve zdroji mohou být odfiltrovány, protože byly odebrány, nejsou u nich k dispozici obrázky nebo je jejich povaha příliš citlivá.

Poznámka: Tato zpráva se zobrazí v případě, že jste právě aktivovali kampaň (s reklamními sestavami a dynamickými reklamami) a váš zdroj dosud neprošel kontrolou. Kontrola zdroje může trvat až 3 dny.

Pokud bylo ID na webu nalezeno, bylo správně aktivováno a shoduje se s většinou produktů v připojeném zdroji, zobrazí se zpráva „Vlastní parametr '(typ firmy)_id' je aktivní“. Nebude uvedena žádná doporučená akce a zobrazí se 10 nejčastějších hodnot, které se v tomto vlastním parametru odesílají.

Otázka: Je parametr pagetype ve značce pro dynamický remarketing správně nastaven?

Pokud nebude ve značce pro remarketing parametr pagetype nalezen, zobrazí se zpráva „Nepodařilo se najít vlastní parametr '(typ firmy)_pagetype' “ a doporučení zkontrolovat správnost nastavení podle průvodce implementací značky pro remarketing. Dále se zobrazí 10 nejčastějších adres URL bez parametru pagetype a budete si moci stáhnout 500 nejčastějších adres URL, na nichž není tento parametr uveden.

Pokud byl parametr pagetype nalezen pouze na několika z vašich adres URL, zobrazí se zpráva „Vlastní parametr (typ firmy)_pagetype byl nalezen na velmi malém množství stránek“ a doporučení přidat parametr pagetype na všechny stránky vašeho webu, které obsahují nějaké informace o produktech nebo službách. Dále se zobrazí průvodce implementací značky pro remarketing a seznam 10 nejčastějších adres URL bez parametru pagetype. Navíc si budete moci stáhnout seznam 500 nejčastějších adres URL, u nichž tento parametr chybí.

Pokud nebyla nalezena některá z očekávaných hodnot parametru pagetype (například home, product, cart, purchase), zobrazí se zpráva „Některé hodnoty pro vlastní parametru '(typ firmy)_pagetype' chybí“ a doporučení prohlédnout si průvodce implementací značky pro remarketing a doplnit tyto čtyři hodnoty parametry pagetype na web podle obsahu jednotlivých stránek.

Zobrazí se podrobnosti o počtu návštěv stránek podle typu stránky, předávaná hodnota a odkaz ke stažení rozšíření Tag Assistant pro prohlížeč Chrome. V něm můžete zjistit, jaké hodnoty značka odesílá.

Pokud byl parametr pagetype na stránce nalezen, na webu správně aktivován a předává správné hodnoty, zobrazí se zpráva „Vlastní parametr '(typ firmy)_pagetype' je aktivní“. Nebude uvedena žádná doporučená akce a zobrazí se 10 nejčastějších hodnot, které se v tomto vlastním parametru odesílají.

Otázka: Je parametr totalvalue v značce pro dynamický remarketing správně nastaven?

Pokud se parametr totalvalue nenachází na všech stránkách webu, kde parametr pagetype předává hodnoty „cart“ a „purchase“, zobrazí se zpráva „Na některých stránkách nákupního košíku chybí vlastní parametr (typ firmy)_totalvalue“ a doporučení, abyste zkontrolovali správnost implementace značky. Dále se zobrazí 10 nejčastějších adres URL s typem stránky „cart“ bez parametru totalvalue a budete si moci stáhnout 500 nejčastějších adres URL typu „cart“, v nichž tento parametr chybí.

Pokud minimálně jeden parametr totalvalue předá nečíselnou hodnotu, zobrazí se zpráva „Některé hodnoty vlastního parametru (typ firmy)_totalvalue jsou neplatné“ a doporučení, abyste zkontrolovali, zda parametr totalvalue předává pouze numerické hodnoty.

Zobrazí se vám tyto informace:

 • přehled 10 nejčastějších adres URL nákupního košíku s chybnou hodnotou parametru totalvalue,
 • odkaz na stažení přehledu 500 nejčastějších URL s chybnou hodnotou parametru totalvalue,
 • odkaz pro stažení rozšíření Tag Assistant pro prohlížeč Chrome, které vám pomůže při hledání chyby.

Je-li parametr totalvalue na všech stránkách košíku a nákupu a odesílá číselné hodnoty, zobrazí se zpráva „Parametr (typ firmy)_totalvalue je aktivní“. Nebude uvedena žádná doporučená akce, zobrazí se 10 nejčastějších hodnot košíku a budete mít možnost stáhnout si 500 nejčastějších hodnot.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory