Postup implementácie dynamického remarketingu

Ak chcete zobrazovať dynamické reklamy ľuďom, ktorí navštívili váš web, pridajte globálnu značku webu a útržok udalosti dynamického remarketingu. Globálnu značku webu môžete ako takú prilepiť na všetky jeho stránky a aktivovať tak základné funkcie remarketingu v službe Google Ads. Prostredníctvom útržku udalosti zhromažďujete údaje o konkrétnych akciách súvisiacich s výrobkami alebo službami, ktoré sú potom priradené k vášmu informačnému kanálu a použité na vytvorenie reklám pre dynamický remarketing. Takto zhromaždené údaje sa budú líšiť v závislosti od typu firmy. 

Tento článok je súčasťou sprievodcu nastavením dynamického remarketingu na webe. Obsahuje podrobné pokyny, ako nastaviť značku pre dynamický remarketing. Ak chcete nastaviť aplikáciu, prečítajte si článok Dynamický remarketing pre aplikácie.

Poznámka: Správne nastavená značka je kľúčom k čo najlepšej výkonnosti kampaní s dynamickým remarketingom. Môže však ísť o zložitý proces, v rámci ktorého budete musieť prispôsobiť kód webu tak, aby odosielal dynamické údaje späť do služby Google Ads. Ak chcete úspešne umiestniť značku na web, nemali by ste mať problém s úpravou kódu stránky. Prípadne by ste mali vedieť požiadať o pomoc príslušný technický zdroj, ktorý to dokáže.

Skôr než začnete

Ak ste značku Google Ads pre remarketing nastavili v novom prostredí Google Ads, uvidíte novú značku Google Ads skladajúcu sa z globálnej značky webu a voliteľného útržku udalosti. Fungovať bude aj stará značka AdWords, ktorú ste na web inštalovali pomocou kódu JavaScript. Odporúčame však používať novú značku Google Ads. Prečítajte si o zmenách v remarketingovej značke Google Ads.

 

Ak nemáte skúsenosti s kódom webu, požiadajte o pomoc webového vývojára alebo osobu s technickými znalosťami. Môžete si tiež prečítať článok o bežných problémoch s formátovaním kódu.

Google Ads nepovoľuje implementáciu značiek na stránky súvisiace s ponukami, ktoré sú obmedzené pravidlami. Prečítajte si viac o pravidlách prispôsobenej reklamy.

Pokyny

Prostredníctvom útržku udalosti dynamického remarketingu zhromažďujete údaje, ako sú celková hodnota položiek a identifikátory výrobkov alebo služieb, ktoré ľudia zobrazili na vašom webe. Google Ads pomocou týchto údajov zobrazuje prispôsobené reklamy návštevníkom vášho webu a pripomína im tak, že ho navštívili. Postup jeho nastavenia: 

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  v pravom hornom rohu obrazovky.
 3. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na položku Správca publík.
 4. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Zdroje publika.
 5. Na karte Značka Google Ads kliknite na možnosť Nastaviť značku.
  • Ak ste značku Google Ads už nastavili, môžete ju upraviť kliknutím na trojbodkovú ponuku 3-dot icon.png a potom na Upraviť.
 6. Vyberte možnosť Zhromažďovať konkrétne atribúty alebo parametre na prispôsobenie reklám.
  • Táto možnosť je známa tiež ako Dynamický remarketing a umožňuje zobrazovať reklamy ľuďom vo vašich remarketingových zoznamoch na základe ich aktivity na vašom webe alebo vo vašej aplikácii.
 7. Vyberte typy firmy, ktoré zodpovedajú vašim výrobkom a službám.
  • Typ firmy sa používa, aby vaše značky získali informácie, že majú zhromažďovať informácie o aktivite na vašom webe, ktorá je špecifická pre váš typ firmy. Ak typ vašej firmy nie je na zozname, vyberte možnosť Iné (vlastná možnosť).
 8. Vyberte parametre typu firmy, ktoré chcete sledovať.
 9. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť a pokračovať.
 10. Keď sa zobrazí obrazovka inštalácie, globálna značka webu a útržok udalosti sú pripravené na použitie. Môžete skopírovať kód, použiť Správcu značiek, stiahnuť značku alebo odoslať značku e-mailom správcovi webu.
  1. Ak chcete remarketing integrovať do webu, skopírujte kód a prilepte ho medzi značky <head></head> na webe.
  2. Globálnu značku webu je potrebné pridať na každú stránku vášho webu. Útržok udalosti stačí pridať iba na určité stránky, na ktorých budete merať remarketingové udalosti, ako napríklad stránky produktov, stránky nákupného košíka alebo stránky potvrdenia nákupu. Ďalšie informácie o parametroch udalostí pre rôzne typy firiem
 11. Kliknite na Hotovo.

Sledovanie udalostí pre typ firmy

Ak chcete získať podrobné pokyny, ako vyplniť útržok udalosti pre svoj typ firmy, prečítajte si článok Používanie vlastných parametrov pre váš typ firmy.

Aktualizácia značky

Ak už máte na webe pridanú globálnu značku webu a chcete začať používať dynamický remarketing, stačí vám pridať iba útržok udalosti pre remarketing. Útržok udalosti by ste mali inštalovať na stránky, ktoré budú sledovať remarketingové udalosti, ako sú napríklad stránky produktu alebo nákupné košíky. Môže byť umiestnený kdekoľvek v kóde po globálnej značke webu. Nižšie uvádzame príklad značky maloobchodu, kde je globálna značka webu zvýraznená namodro a útržok a parametre udalosti nazeleno.
Poznámka: Parameter udalosti alebo názvy jedinečných hodnôt by mali byť v angličtine. Napríklad v prípade slovenčiny použite namiesto košík anglický ekvivalent cart.

Dynamické parametre a parametre udalosti by mali byť v útržku udalosti uvedené vo formáte JavaScript Literal Object Notation, ktorý slúži na prenos štruktúrovaných dát cez pripojenie k sieti. Globálna značka webu (gtag.js) predstavuje knižnicu jeho značkovania, ktorá súvisí s meraním webu, sledovaním konverzií a službami remarketingu v rámci Googlu.

Nasledujúci príklad ilustruje parametre pre typ firmy Maloobchod. V rámci svojho typu firmy musíte použivať správne názvy parametrov udalosti (napríklad „id)“. Zobraziť všetky parametre udalosti podľa odvetvia

<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Ads: 123456789 -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments)
;}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'AW-123456789');
</script>
<!-- Event snippet for Example dynamic remarketing page -->
<script>
 gtag('event', 'add_to_cart', {
    value: 345.89, 
   items: [{
      origin: 'NYC'
      destination: 'PAR',
      google_business_vertical: 'flights'
    },
    {
      origin: 'PAR'
      destination: 'LON',
      google_business_vertical: 'flights'
    }, 
    {
      id: '123456',
      location_id: 'LON',
      google_business_vertical: 'hotels'
    }]
});

</script>

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory