Giới thiệu về đo lường kết quả tìm kiếm phải trả tiền và không phải trả tiền

Bạn biết rằng mình có thể sử dụng công cụ báo cáo Google Ads để xem tần suất quảng cáo của bạn hiển thị cho khách hàng tiềm năng và những từ khóa nào đang kích hoạt những lượt hiển thị đó. Với báo cáo phải trả tiền và không phải trả tiền—một báo cáo định sẵn mà bạn có thể xem trong tài khoản Google Ads của mình—bạn cũng có thể xem tần suất các trang từ trang web của bạn hiển thị trong kết quả tìm kiếm không phải trả tiền của Google và cụm từ tìm kiếm nào đã kích hoạt các kết quả đó để hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm.

Thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách quảng cáo văn bản phải trả tiền và kết quả tìm kiếm không phải trả tiền hoạt động cùng nhau để giúp bạn tiếp cận những người đang tìm kiếm trực tuyến, sử dụng kết quả không phải trả tiền để xác định từ khóa mới, có giá trị tiềm năng và có được cái nhìn tổng thể về sự hiện diện trực tuyến của bạn đang đạt được hiệu quả như thế nào trên phương diện thu hút lượt xem và số lượt nhấp.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích những thông tin chi tiết cụ thể mà bạn có thể có được từ báo cáo phải trả tiền và không phải trả tiền cũng như lý do tại sao những thông tin chi tiết này lại quan trọng.

Liên kết với Search Console để bật báo cáo phải trả tiền và không phải trả tiền

Để sử dụng báo cáo có trả tiền và không phải trả tiền, bạn sẽ cần phải có tài khoản Search Console cho trang web và bạn cần liên kết tài khoản Search Console đó với tài khoản Google Ads của mình. Search Console là công cụ miễn phí của Google cung cấp cho bạn dữ liệu và mẹo để giúp bạn hiểu và cải thiện lưu lượng truy cập vào tìm kiếm của mình. Hãy tìm hiểu thêm về cách Liên kết Search Console với Google Ads.

Cách sử dụng báo cáo phải trả tiền và không phải trả tiền

Khi liên kết tài khoản Google Ads với Search Console, bạn sẽ có thể xem kết quả tìm kiếm không phải trả tiền của mình ngay bên cạnh số liệu thống kê hiệu suất cho quảng cáo văn bản trong các chiến dịch tìm kiếm Google Ads của bạn. Xin lưu ý rằng báo cáo phải trả tiền và báo cáo không phải trả tiền chỉ tính hiệu quả của quảng cáo văn bản. Báo cáo không tính số liệu thống kê từ Quảng cáo mua sắm hoặc quảng cáo nhấp để tải xuống.

Dưới đây là ba trường hợp sử dụng đơn giản và hiệu quả cho báo cáo này.

Khám phá thêm từ khóa

Sử dụng báo cáo này nhằm khám phá các từ khóa tiềm năng để thêm vào tài khoản Google Ads của bạn bằng cách tìm kiếm các truy vấn trong đó bạn chỉ xuất hiện trong tìm kiếm không phải trả tiền không có quảng cáo được kết hợp.

 • Bạn có thể xác định truy vấn có số lượt hiển thị phải trả tiền thấp bằng cách thêm bộ lọc cho "số lượt hiển thị quảng cáo = 0" hoặc "số lượt hiển thị quảng cáo < X". Nếu bạn có nhiều tài khoản thì tất cả các dữ liệu tìm kiếm không phải trả tiền sẽ được nhập vào từng tài khoản.

 • Tải xuống báo cáo phải trả tiền và không phải trả tiền trong tài khoản người quản lý (cho các tài khoản Google Ads có cùng tùy chọn cài đặt ngôn ngữ và địa lý) sẽ cho phép bạn tìm các truy vấn không phải trả tiền trùng lặp và xác định các truy vấn không có số lượt hiển thị quảng cáo văn bản phải trả phí trên bất kỳ tài khoản nào.
 • Bạn cũng có thể thêm bộ lọc bổ sung để xác định các truy vấn chứa văn bản cụ thể như tên thương hiệu hoặc sản phẩm và dịch vụ quan trọng nhất của bạn.

Tối ưu hóa sự hiện diện trên các truy vấn có giá trị cao

Sử dụng báo cáo này để cải thiện sự hiện diện của bạn trong kết quả quảng cáo văn bản phải trả tiền và theo dõi các truy vấn có giá trị cao cho kết quả không phải trả tiền.

 • Xác định các truy vấn liên quan cho doanh nghiệp có lưu lượng truy cập không phải trả tiền thấp của bạn và nhắm mục tiêu đến những truy vấn này để tăng cường sự hiện diện tìm kiếm có trả tiền của bạn.
 • Cân nhắc việc hiển thị thông điệp hữu ích, nổi bật và khác biệt hơn từ danh sách không phải trả tiền bằng cách chỉnh sửa văn bản quảng cáo cho phù hợp và sử dụng phần mở rộng.

Đo lường thay đổi tổng thể

Khi bạn thử nghiệm các cải tiến trang web hoặc thay đổi giá thầu, ngân sách hay từ khóa, bạn có thể dễ dàng nhận thấy sự tác động đến lưu lượng truy cập từ quảng cáo văn bản, tìm kiếm không phải trả tiền và lưu lượng truy cập kết hợp dễ dàng hơn. Xem việc thay đổi giá thầu từ khóa của bạn làm tăng hoặc giảm tổng số lần nhấp kết hợp cho các truy vấn liên quan như thế nào và cách giá thầu từ khóa hoạt động để tăng lưu lượng truy cập tổng thể cho những truy vấn quan trọng nhất của bạn mà vẫn tiết kiệm chi phí.

Dưới đây là một vài điều cần lưu ý:

 • Đầu tư vào tìm kiếm có trả tiền không ảnh hưởng đến xếp hạng tìm kiếm không phải trả tiền của bạn. Google duy trì một sự tách biệt chặt chẽ giữa kinh doanh tìm kiếm và kinh doanh quảng cáo của chúng tôi.
 • Kết quả không phải trả tiền không bị ràng buộc bởi tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu quảng cáo của chiến dịch Google Ads của bạn. Nói cách khác, quảng cáo của bạn bị giới hạn bởi các ngôn ngữ và vị trí bạn nhắm mục tiêu trong tài khoản Google Ads, nhưng danh sách tìm kiếm không phải trả tiền của bạn thì không. Điều đó có nghĩa là có thể có nhiều lần hiển thị không phải trả tiền hơn số lần hiển thị phải trả tiền ngay cả khi chiến dịch của bạn có tỷ lệ hiển thị 100%. Ví dụ: nếu chiến dịch quảng cáo cho từ khóa nhất định chỉ được nhắm mục tiêu đến Hoa Kỳ, thì lần hiển thị không phải trả tiền xảy ra ở Canada vẫn sẽ hiển thị trong báo cáo phải trả tiền và không phải trả tiền cho từ khóa đó mặc dù bạn không quảng cáo ở đó.
 • Dữ liệu không phải trả tiền của bạn chỉ được báo cáo lại từ ngày bắt đầu nhập dữ liệu đó từ các công cụ quản trị trang web, do đó bạn sẽ không thấy dữ liệu không phải trả tiền cũ từ trước thời điểm bạn thiết lập liên kết đó.
 • Dữ liệu không phải trả tiền bạn thấy dựa trên tất cả các miền mà bạn đã liên kết với tài khoản của mình. Lưu ý rằng bạn không thể lọc lưu lượng không phải trả tiền chỉ theo tập hợp con của các miền được liên kết.

 

Ví dụ

Karen điều hành một trang web bán hướng dẫn du lịch cho các điểm đến trên toàn thế giới. Khi xem báo cáo phải trả tiền và không phải trả tiền của mình, Karen thấy rằng trang web của cô đôi khi xuất hiện trong kết quả tìm kiếm không phải trả tiền cho truy vấn tìm kiếm "kỳ nghỉ ở Hawaii". Cô cũng thấy rằng tỷ lệ số lượt nhấp/truy vấn không phải trả tiền tương đối cao, có nghĩa là rất nhiều người tìm kiếm "Kỳ nghỉ ở Hawaii" xem danh sách trang web của Karen thực tế nhấp và truy cập vào trang web của cô. Karen xem đây là một cơ hội tuyệt vời để thu hút thêm nhiều người quan tâm đến việc kinh doanh của cô đến trang web và cô quyết định thêm từ khóa như "Kỳ nghỉ ở Hawaii" vào chiến dịch Google Ads có liên quan của mình.

Tìm hiểu về báo cáo phải trả tiền và không phải trả tiền

Tìm hiểu về báo cáo phải trả tiền và không phải trả tiền

Báo cáo phải trả tiền và không phải trả tiền là một báo cáo định sẵn trong Google Ads. Để chuyển đến báo cáo đó, hãy nhấp vào biểu tượng báo cáo ở góc trên bên phải tài khoản của bạn rồi nhấp vào mục Báo cáo định sẵn, sau đó nhấp vào Cơ bản. Báo cáo được cập nhật một lần mỗi ngày.

Dưới đây là các cột có trong báo cáo phải trả tiền & không phải trả tiền và định nghĩa cho mỗi chỉ số:

Quảng cáo  
Số lần nhấp vào quảng cáo Số lần ai đó đã nhấp vào quảng cáo văn bản của bạn khi quảng cáo được hiển thị cho một truy vấn cụ thể.
Số lần hiển thị quảng cáo Số lần quảng cáo văn bản của bạn đã xuất hiện trên một trang kết quả tìm kiếm.
CTR của Quảng cáo Tần suất mọi người xem quảng cáo văn bản của bạn kết thúc bằng việc nhấp vào quảng cáo đó. CTR có thể được sử dụng để đánh giá từ khóa và quảng cáo của bạn đang hoạt động tốt như thế nào.
CPC tr.bình của quảng cáo Số tiền trung bình bạn trả mỗi khi có ai đó nhấp vào quảng cáo văn bản của mình. CPC trung bình được xác định bằng cách lấy tổng chi phí của tất cả các lượt nhấp chia cho số lượt nhấp.
Món ăn từ nguyên liệu hữu cơ  
Lần nhấp không phải trả tiền Số lần ai đó nhấp chuột vào danh sách của trang web của bạn trong các kết quả không phải trả tiền cho một truy vấn cụ thể.
Truy vấn không phải trả tiền Tìm kiếm web. Cột này cho biết tổng số tìm kiếm đã trả về các trang từ trang web của bạn trong một khoảng thời gian nhất định.
Lần nhấp/truy vấn không phải trả tiền Số lần nhấp chuột bạn đã nhận được trên danh sách tìm kiếm không phải trả tiền chia cho tổng số tìm kiếm đã trả về các trang từ trang web của bạn.
Danh sách/truy vấn không phải trả tiền Danh sách là khi một trang trong trang web của bạn được trả về dưới dạng kết quả tìm kiếm. Cột này cho biết số lần trung bình một trang từ trang web của bạn được liệt kê cho mỗi truy vấn.
Quảng cáo kết hợp và không phải trả tiền  
Quảng cáo và lượt nhấp không phải trả tiền Cột này hiển thị số lần một người đã nhấp vào:
 • một trong các quảng cáo văn bản của bạn
 • một trong các danh sách tìm kiếm không phải trả tiền của bạn
Quảng cáo và Truy vấn không phải trả tiền Truy vấn là tìm kiếm trên web. Cột này cho biết tổng số tìm kiếm đã trả lại các trang từ trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm không phải trả tiền hoặc đã kích hoạt một trong số các quảng cáo văn bản của bạn.
Quảng cáo và lượt nhấp/truy vấn không phải trả tiền Số lượt nhấp bạn đã nhận được từ quảng cáo văn bản hoặc danh sách cơ bản của mình chia cho tổng số truy vấn thỏa mãn một trong những điều kiện sau:
 • đã trả lại mô trang từ trang web của bạn
 • đã kích hoạt một trong các quảng cáo văn bản của bạn

Mặc dù các quảng cáo không được hiển thị theo mặc định, nhưng bạn có thể thêm các cột Từ khóa, Nhóm quảng cáo hoặc Chiến dịch vào báo cáo bằng cách nhấp vào Cột > Sửa đổi cột > Thống kê quảng cáo rồi chọn loại cột bạn muốn thêm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false