Om måling av betalte og organiske søkeresultater

Du er sikkert klar over at du kan bruke rapporteringsverktøyene i Google Ads for å se hvor ofte annonsene dine vises til potensielle kunder, og hvilke søkeord som utløser disse visningene. I rapporten for betalte og organiske søk – en forhåndsdefinert rapport du finner i Google Ads-kontoen din – kan du også se hvor ofte sider på nettstedet ditt blir vist i Googles gratis organiske søkeresultater, samt hvilke søketermer som utløste visning av disse resultatene på søkeresultatsiden.

Med denne informasjonen får du en bedre forståelse av samspillet mellom betalte tekstannonser og organiske søkeresultater. Du kan dermed nå ut til folk som søker på nettet, bruke de organiske resultatene til å identifisere nye, potensielt verdifulle søkeord og få et helhetlig perspektiv på hvor god tilstedeværelse du har på nettet generelt – målt i antall klikk og visninger.

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilken spesifikk innsikt du kan tilegne deg fra rapporten for betalte og organiske søk, og hvorfor denne innsikten er viktig.

Tilknytt Search Console for å aktivere rapporten for betalte og organiske søk

For å kunne bruke rapporten for betalte og organiske søk må du ha en Search Console-konto for nettstedet ditt, og du må knytte denne Search Console-kontoen sammen med Google Ads-kontoen din. I Search Console – et gratis Google-verktøy – kan du finne data og tips som gir deg en bedre forståelse av søketrafikken din. Finn ut hvordan du kan knytte Search Console sammen med Google Ads.

Sånn bruker du rapporten for betalte og organiske søk

Hvis du knytter sammen Google Ads- og Search Console-kontoen din, kan du se de organiske søkeresultatene side om side med statistikken om resultatene du oppnår med tekstannonsene du bruker i Google Ads-søkekampanjene dine. Vær oppmerksom på at rapporten for betalte og organiske søk bare inneholder resultatene oppnådd med tekstannonser. Den inneholder ikke statistikk om Shopping-annonser eller «klikk for å laste ned»-annonser.

Nedenfor kan du se tre enkle og nyttige bruksområder for denne rapporten.

Oppdag flere søkeord

Med denne rapporten kan du finne potensielle søkeord du kan legge til i Google Ads-kontoen din, ved å se etter søk der bedriften din bare dukker opp i de organiske søkeresultatene som ikke er tilknyttet tekstannonser.

 • Du kan identifisere søketermer med få betalte visninger ved å legge til et filter for «annonsevisninger = 0» eller «annonsevisninger < X». Hvis du har flere kontoer, importeres alle organiske søkedata til hver konto.

 • Hvis du laster ned en rapport for betalte og organiske søk i en managerkonto (for Google Ads-kontoer med samme språk og geografiske innstillinger), kan du finne dupliserte organiske søk og identifisere søk uten betalte visninger av tekstannonser i en hvilken som helst av kontoene.
 • Du kan også legge til et ekstra filter for å identifisere søk som inneholder bestemte ord, for eksempel merkevarenavnet ditt eller de viktigste produktene og tjenestene dine.

Optimaliser tilstedeværelsen i søk med høy verdi

Du kan bruke rapporten for å øke tilstedeværelsen din i resultater for betalte tekstannonser og overvåke søk med høy verdi i organiske resultater.

 • Identifiser søk som er relevante for bedriften din, men som har lavt organisk trafikkvolum. Målrett så annonser mot disse søkene for å gjøre bedriften mer synlig i betalte søk.
 • Du kan skreddersy annonseteksten og bruke utvidelser for å presentere et budskap som er enda nyttigere, mer fremtredende og bedre tilpasset i den organiske oppføringen din.

Helhetlig måling av endringer

Når du tester forbedringer av nettstedet eller endringer i bud, budsjetter eller søkeord, er det nå enklere å se virkningen for både tekstannonser og organiske resultater – samt kombinasjoner av disse trafikktypene. Se hvordan endringer i søkeordbud resulterer i et høyere eller lavere samlet antall klikk for relaterte søk, og hvordan den samlede trafikken for de viktigste søkene dine øker på en kostnadseffektiv måte.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Investeringer i betalte søk påvirker ikke den organiske søkerangeringen din. Vi i Google har et absolutt skille mellom søkevirksomheten og annonseringsvirksomheten vår.
 • Organiske resultater er ikke begrenset av målrettingsinnstillingene i Google Ads-kampanjene dine. Med andre ord er annonsene dine begrenset av språkene og stedene du målretter mot i Google Ads-kontoen din, mens de organiske søkeoppføringene dine ikke er det. Det betyr at det er mulig å ha flere organiske visninger enn betalte visninger, selv om kampanjene dine har en visningsandel på 100 %. Eksempel: Hvis en annonsekampanje for et bestemt søkeord bare er målrettet mot USA, inkluderes en organisk visning i Canada uansett i rapporten din om betalte og organiske søk for det aktuelle søkeordet, selv om du ikke annonserer i Canada.
 • Ettersom rapporteringen av organiske data starter fra datoen da du begynte å importere dataene fra Search Console, kan du ikke se organiske data fra tiden før denne tilknytningen ble opprettet.
 • De organiske dataene du ser, er basert på alle domenene du har knyttet sammen med kontoen din. Husk at organisk trafikk ikke kan filtreres på en slik måte at du bare får se et undersett av tilknyttede domener.

 

Eksempel

Karen driver et nettsted der hun selger reisehåndbøker for destinasjoner verden rundt. Når hun tar en titt i rapporten for betalte og organiske søk, legger hun merke til at nettstedet hennes nå og da vises i organiske søkeresultater for søkeordet «Hawaii-ferier». Hun ser også at klikkfrekvensen for de organiske søkeresultatene er relativt høy, noe som betyr at mange av de som søker etter «Hawaii-ferier» og ser oppføringen for nettstedet hennes, faktisk klikker seg inn på nettstedet. Karen synes dette er en fin mulighet til å trekke potensielle kunder til nettstedet sitt, og hun bestemmer seg for å legge til søkeord – som for eksempel «Hawaii-ferier» – i de relevante Google Ads-kampanjene sine.

Sånn tolker du rapporten for betalte og organiske søk

Sånn tolker du rapporten for betalte og organiske søk

Rapporten for betalte og organiske søk er en forhåndsdefinert rapport i Google Ads. Du kan navigere til rapporten ved å klikke på rapporteringsikonet øverst til høyre i kontoen din og så klikke på Forhåndsdefinerte rapporter etterfulgt av Grunnleggende. Rapporten oppdateres daglig.

Her følger kolonnene du finner i rapporten for betalte og organiske søkeresultater, og definisjoner av hvert element:

Annonser  
Annonseklikk Antallet ganger noen har klikket på tekstannonsen din etter at annonsen er vist for et bestemt søk.
Annonsevisninger Hvor mange ganger tekstannonsen din har blitt vist på en søkeresultatside.
Klikkfrekvens (CTR) for annonsen Hvor ofte folk som ser tekannonsen din, ender med å klikke på den. CTR er en god indikator for hvor godt søkeordene og annonsene dine fungerer.
Gj.sn. CPC for annonsen Det gjennomsnittlige beløpet du betaler hver gang noen klikker på tekstannonsen din. Gjennomsnittlig CPC beregnes ved å legge sammen kostnadene for alle klikkene og dele på antallet klikk.
Organisk  
Organiske klikk Antallet ganger noen har klikket på oppføringen til nettstedet ditt i de ubetalte resultatene for et bestemt søk.
Organiske søk Et nettsøk. I denne kolonnen kan du se hvor mange søk, totalt sett, som gjenga sider fra nettstedet ditt i søkeresultater over en gitt periode.
Organiske klikk delt på søk Antallet ganger noen har klikket på de organiske søkeoppføringene dine, delt på det totale antallet søk der sider fra nettstedet ditt ble gjengitt i søkeresultater.
Organiske oppføringer delt på søk Vi kaller det en oppføring når en side fra nettstedet ditt gjengis som et søkeresultat. I denne kolonnen kan du se det gjennomsnittlige antallet ganger en side fra nettstedet ditt ble oppført per søk.
Kombinasjoner av annonser og organiske elementer  
Annonser og organiske klikk I denne kolonnen kan du se hvor mange ganger noen klikket enten på
 • en av tekstannonsene dine
 • en av de organiske søkeoppføringene dine
Annonser og organiske søk Et søk er et nettsøk. I denne kolonnen kan du se totalt antall søk der sider på nettstedet ditt var blant de organiske søkeresultatene, eller søk som utløste en av tekstannonsene dine.
Annonser og organiske klikk per søk Du finner denne verdien ved å dele antallet ganger noen har klikket på tekstannonsene eller de organiske oppføringene dine på det totale antallet søk som
 • førte til at en side fra nettstedet ditt ble vist søkeresultatene
 • utløste en av tekstannonsene dine

Selv om kolonner for søkeord, annonsegrupper og kampanjer ikke vises som standard i rapporten din, kan du legge dem til ved å klikke på Kolonner > Endre kolonner > Annonsestatistikk og så velge kolonnetypen du vil legge til.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false
false