Konfigurowanie śledzenia konwersji dla wielu kont

Aby używać konwersji dla wielu kont, musisz mieć więcej niż jedno konto Google Ads oraz połączone z nimi konto menedżera.

Jeśli brakuje Ci doświadczenia w konfigurowaniu śledzenia konwersji, wykonaj poniższe czynności.

Krok 1. Utwórz na koncie menedżera konwersje dla wielu kont
Aby utworzyć działania powodujące konwersje dla wielu kont, zaloguj się na konto menedżera i wykonaj te instrukcje. Stosując się do nich, wybierz źródło konwersji odpowiednie dla rodzaju działania powodującego konwersję, jakie chcesz śledzić.

Wskazówka

Gdy umieścisz nowy tag śledzenia konwersji w witrynie lub nowy kod śledzenia konwersji w aplikacji mobilnej, pamiętaj, aby pozostawić w niej stary tag lub kod przez tyle dni, na ile masz ustawioną długość okna konwersji. Do końca trwania okna konwersji nie usuwaj też starych działań powodujących konwersję ani ich tagów. W przeciwnym razie możesz utracić część statystyk konwersji – zwłaszcza związanych z kliknięciami, które miały miejsce przed wprowadzeniem omawianych zmian.

Krok 2. Wybierz konta do udostępnienia działań powodujących konwersje
Po utworzeniu na swoich kontach działań powodujących konwersje dla wielu kont i dodaniu do swojej witryny nowych tagów śledzenia konwersji (jeśli była taka potrzeba) możesz udostępnić te działania powodujące konwersje na zarządzanych kontach. Pamiętaj:
 • Przed zmodyfikowaniem któregokolwiek konta konwersji upewnij się, że w witrynie zostały już umieszczone niezbędne tagi. W przeciwnym razie konwersje nie będą rejestrowane.
 • Aby zweryfikować działania powodujące konwersje dla wielu kont, upewnij się, że na co najmniej jednym zarządzanym koncie używasz działań powodujących konwersje dla wielu kont ustawionych na poziomie konta menedżera oraz że na danym zarządzanym koncie została zarejestrowana przynajmniej jedna konwersja.

 • Aby udostępniać na wszystkich zarządzanych kontach działania powodujące konwersje, skonfiguruj udostępnianie na koncie menedżera. Działań powodujących konwersje nie można udostępniać między zarządzanymi kontami.

Wykonaj poniższe czynności, by udostępnić na zarządzanych kontach działania powodujące konwersje dla wielu kont:

 1. Zaloguj się na konto menedżera na http://ads.google.pl
 2. Kliknij kartę Konta.
 3. Kliknij kartę Zarządzanie. Zobaczysz listę wszystkich zarządzanych kont.
 4. Kliknij komórkę Konto konwersji w przypadku każdego konta, które chcesz edytować, oraz kliknij kolejno strzałkę i Ten menedżer. Twoje zarządzane konta zaczną używać działań powodujących konwersje.

Wskazówka

Podczas wyboru kont pamiętaj, że na żadnym z nich nie możesz używać równocześnie działań powodujących konwersje dla konkretnego konta oraz działań powodujących konwersje dla wielu kont. Możesz używać tylko jednego z tych rodzajów konwersji naraz (możesz jednak przełączać się między nimi bez utraty statystyk konwersji). Jeśli dane konto należy do więcej niż jednego konta menedżera, możesz używać na nim działań powodujących konwersje tylko z jednego konta menedżera.

Wyłączanie śledzenia konwersji dla wielu kont

Możesz ponownie przełączyć zarządzane konto na używanie działań powodujących konwersje dla konkretnego konta zamiast działań powodujących konwersje dla wielu kont.

Przed zmianą rodzaju działań powodujących konwersje na zarządzanym koncie upewnij się, że tagi śledzenia konwersji przypisane do tych działań powodujących konwersje znajdują się nadal na odpowiednich stronach witryny. Mogły one zostać usunięte np. po utworzeniu działania powodującego konwersję dla wielu kont. Jeśli tak się stało, musisz wygenerować na zarządzanym koncie nowe tagi i umieścić je w witrynie.

Aby w trakcie przenoszenia nie utracić żadnych konwersji, pozostaw bez zmian tag związany z konwersją dla wielu kont przez tyle dni, na ile została ustawiona długość okna konwersji.

Aby zatrzymać udostępnianie na zarządzanych kontach działań powodujących konwersje, wykonaj czynności opisane powyżej w sekcji „Wybierz konta do udostępnienia działań powodujących konwersje”, ale w punkcie 4 wybierz Zmień na konto klienta.

Wyłączanie na zarządzanym koncie działań powodujących konwersje dla wielu kont
Na zarządzanych kontach można w każdej chwili wyłączyć działania powodujące konwersje dla wielu kont (jeśli użytkownicy zarządzanych kont zmienią później zdanie, mogą skontaktować się z Tobą i poprosić o ponowne włączenie tego rodzaju konwersji na ich kontach).

Jeśli użytkownicy zarządzanych kont chcą wyłączyć działania powodujące konwersje dla wielu kont, muszą wykonać następujące czynności:

 1. Zalogować się na konto Google Ads.
 2. W menu „Narzędzia” kliknąć Konwersje.
 3. W menu po lewej stronie kliknąć Ustawienia.
 4. Kliknąć Konto konwersji.
 5. Kliknąć To konto.
 6. Kliknąć Zapisz.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem