Công cụ lập kế hoạch hiển thị

Một công cụ trong tài khoản của bạn cung cấp ý tưởng nhắm mục tiêu và ước tính để giúp bạn lập kế hoạch cho Chiến dịch hiển thị mà bạn có thể thêm vào tài khoản Google Ads của mình sau này.

  • Công cụ lập kế hoạch hiển thị tạo ra ý tưởng cho tất cả các cách bạn có thể nhắm mục tiêu Mạng hiển thị dựa trên một trang đích cụ thể hoặc những gì thu hút khách hàng của bạn. Ý tưởng nhắm mục tiêu bao gồm từ khóa, sở thích, chủ đề, vị trí trang web, ứng dụng trên thiết bị di động, video, nhân khẩu học và tiếp thị lại.
  • Mỗi ý tưởng đi kèm với ước tính hiển thị và phạm vi tiếp cận cũng như chi phí lịch sử. Hãy nghĩ những ý tưởng này như một hướng dẫn tốt hơn giúp bạn lập kế hoạch Chiến dịch hiển thị của mình, thay vì ước tính và thống kê để dự đoán hiệu suất.
  • Bạn có thể tìm thấy Công cụ lập kế hoạch hiển thị bên dưới tab Công cụ trong tài khoản của mình.

Cách sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiển thị

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố