Palugit ng conversion: Kahulugan

Ang bilang ng araw pagkatapos ng pakikipag-ugnayan sa ad (gaya ng pag-click sa ad o panonood ng video) kung kailan magtatala ng conversion.

  • Kung 30 araw ang pipiliin mo, susubaybayan ang mga conversion na mangyayari sa loob ng 30 araw pagkatapos ng pakikipag-ugnayan sa ad.
  • Kapag mas maikli ang palugit ng conversion, magiging mas kaunti ang mga conversion na itatala ng iyong account para sa pagkilos na conversion na ito. Upang itakda o baguhin ang iyong mga palugit ng conversion, tingnan ang artikulong Tungkol sa mga palugit ng conversion.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu