Σχετικά με την παρακολούθηση μετατροπής μεταξύ λογαριασμών

Αν διαθέτετε πολλαπλούς λογαριασμούς Google Ads, μπορείτε να παρακολουθείτε τις μετατροπές σε όλους αυτούς τους λογαριασμούς (ακόμη και εκατοντάδες λογαριασμούς, αν θέλετε) χρησιμοποιώντας ένα απόσπασμα κώδικα μετατροπής (το οποίο ονομάζεται και ετικέτα). Αυτό μπορεί να γίνει με την παρακολούθηση μετατροπής μεταξύ λογαριασμών.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, θα πρέπει να έχετε ή να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό υπεύθυνου Google Ads (MCC) για τη δημιουργία ενεργειών μετατροπής που μπορείτε να χρησιμοποιείτε στους λογαριασμούς σας.

Οφέλη

Η παρακολούθηση μετατροπής μεταξύ λογαριασμών είναι χρήσιμη για ιδιώτες και επιχειρήσεις που διαχειρίζονται περισσότερους από έναν λογαριασμούς Google Ads. Ακολουθούν ορισμένα από τα οφέλη:
 • Λιγότερα αποσπάσματα κώδικα και λιγότερες αναφορές. Δημιουργήστε μία ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών και χρησιμοποιήστε την σε πολλούς λογαριασμούς.
 • Πιο απλές και πιο αποτελεσματικές αναφορές. Οι αναφορές απόδοσης μεταξύ λογαριασμών ενοποιούν τα δεδομένα σας σε όλους τους λογαριασμούς που χρησιμοποιούν αυτήν τη λειτουργία. Μπορείτε, επίσης, να δείτε πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες με τις λέξεις-κλειδιά σε όλους τους λογαριασμούς σας προτού ολοκληρώσουν μια μετατροπή. Αν χρησιμοποιείτε την παρακολούθηση μετατροπών μεταξύ λογαριασμών, χρησιμοποιήστε τις αναφορές απόδοσης στον λογαριασμό υπεύθυνου (MCC).
 • Ελαχιστοποίηση εσφαλμένων μετρήσεων. Η τοποθέτηση λιγότερων ετικετών στον ιστότοπό σας μειώνει τις πιθανότητες κατά λάθος καταμέτρησης της ίδιας μετατροπής περισσότερες από μία φορές.
 • Επιτάχυνση του ιστοτόπου σας. Λιγότερες ετικέτες συνεπάγονται λιγότερο κώδικα HTML στον ιστότοπό σας. Αυτό, με τη σειρά του, επιταχύνει τους χρόνους φόρτωσης για τους πελάτες σας.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι είστε κάτοχος μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης. Χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν λογαριασμούς Google Ads, για να αποστέλλετε επισκεψιμότητα σε μια σελίδα κρατήσεων του ιστότοπου σας, ενώ κάθε λογαριασμός Google Ads έχει τη δική του ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών.

Συνεπώς, συνδέεστε στον λογαριασμό υπευθύνου, δημιουργείτε μια ενέργεια μετατροπής μεταξύ λογαριασμών, για να παρακολουθείτε τις κρατήσεις στο ξενοδοχείο σας και προσθέτετε την ετικέτα στη σελίδα κρατήσεων. Στη συνέχεια, η ίδια ετικέτα θα παρακολουθεί τις μετατροπές για όλους τους λογαριασμούς Google Ads που βρίσκονται στον λογαριασμό υπευθύνου και χρησιμοποιούν αυτήν τη μετατροπή μεταξύ λογαριασμών.

Πώς λειτουργεί

Υπάρχουν τέσσερα στάδια για τη ρύθμιση της παρακολούθησης μετατροπής μεταξύ λογαριασμών.

Δημιουργήστε μια ενέργεια μετατροπής μεταξύ λογαριασμών στον λογαριασμό υπευθύνου, ακριβώς όπως θα κάνατε με κάθε άλλου είδους ενέργεια μετατροπής.
Προσθέσετε τη νέα ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών στις σελίδες μετατροπής των ιστοτόπων σας, εάν αυτό απαιτείται. (Καλό θα ήταν να διατηρήσετε προς το παρόν την παλιά ετικέτα στον ιστότοπό σας, για να αποφύγετε την απώλεια μετατροπών.)
Επιλέξτε τους λογαριασμούς στους οποίους θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε την παρακολούθηση μετατροπής μεταξύ λογαριασμών.
Αφού επιλέξετε το παράθυρο μετατροπής, καταργήστε την παλιά ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών από τον ιστότοπό σας.

Αν οι λογαριασμοί πελατών έχουν ήδη μετατροπές, μπορείτε να διακόψετε τη χρήση αυτών των ενεργειών μετατροπής σε συγκεκριμένο λογαριασμό και να χρησιμοποιήσετε τις ενέργειες μετατροπής μεταξύ λογαριασμών. Παρακάτω εξηγούνται οι διαφορές μεταξύ αυτών των δύο ειδών ενεργειών μετατροπής:

ενέργειες μετατροπής μεταξύ λογαριασμών ενέργειες μετατροπής σε συγκεκριμένο λογαριασμό
Πελάτης σε λογαριασμό υπευθύνου (MCC) Δημιουργήθηκε και είναι πελάτης σε ατομικό λογαριασμό (όχι υπευθύνου)
Η παρακολούθησή τους πραγματοποιείται σε περισσότερους από έναν λογαριασμούς Η παρακολούθησή τους πραγματοποιείται σε μόνο έναν λογαριασμό
Μπορούν να ισχύουν για υπάρχοντες λογαριασμούς σε έναν λογαριασμό υπευθύνου, καθώς και για νέους λογαριασμούς καθώς δημιουργούνται Ισχύουν μόνο για τον λογαριασμό στον οποίο δημιουργούνται

Επιπτώσεις στους λογαριασμούς σας

Ένας λογαριασμός στο Google Ads μπορεί να χρησιμοποιεί τις μετατροπές σε συγκεκριμένο λογαριασμό ή τις μετατροπές μεταξύ λογαριασμών. Δεν είναι δυνατή η χρήση και των δύο.

Επομένως, αν διαχειρίζεστε τις ενέργειες μετατροπής ενός λογαριασμού πελάτη στον λογαριασμό υπευθύνου, ο λογαριασμός πελάτη δεν μπορεί να χρησιμοποιεί πλέον τις δικές του ενέργειες μετατροπής (ωστόσο, τα στατιστικά των υπαρχουσών μετατροπών δεν θα χαθούν και οι ενέργειες μετατροπής σε συγκεκριμένο λογαριασμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά, αν απενεργοποιηθούν αργότερα οι ενέργειες μετατροπής μεταξύ λογαριασμών).

Δόμηση των λογαριασμών σας

Αν χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν λογαριασμούς υπευθύνου, καλό θα ήταν να επιλέξετε με ιδιαίτερη προσοχή ποιον θα χρησιμοποιήσετε για τη διαχείριση των μετατροπών για την επιχείρησή σας. Ακολουθούν ορισμένες πιθανές δομές που καλό θα ήταν να αναλογιστείτε:

 • Αν χρησιμοποιείτε διαφορετικές διαφημιστικές εταιρείες για τις διαφημίσεις αναζήτησης και προβολής: Συνιστάται η ρύθμιση της παρακολούθησης μετατροπής μεταξύ λογαριασμών σε έναν λογαριασμό υπευθύνου που περιέχει όλους τους λογαριασμούς σας, τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε διαφημιστική εταιρεία.
 • Αν έχετε περισσότερες από μία σειρές προϊόντων που οδηγούν στην ίδια μετατροπή: Συνιστάται η ρύθμιση της παρακολούθησης μετατροπών σε έναν λογαριασμό υπευθύνου που διαχειρίζεται τους λογαριασμούς για όλες τις σειρές προϊόντων.
 • Αν έχετε περισσότερες από μία σειρές προϊόντων που οδηγούν σε διαφορετικές μετατροπές: Θα πρέπει να αποφασίσετε αν θα ρυθμίσετε την παρακολούθηση μετατροπών ξεχωριστά για κάθε σειρά προϊόντων ή αν θα ρυθμίσετε έναν κεντρικό λογαριασμό υπευθύνου για όλες τις σειρές προϊόντων.

 

Έχετε υπόψη τα εξής

 • Οι λογαριασμοί πελατών θα μπορούν να βλέπουν, αλλά όχι να πραγματοποιούν αλλαγές, σε ενέργειες μετατροπής μεταξύ λογαριασμών. Μόνοι οι λογαριασμοί υπευθύνου μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές σε αυτούς τους τύπους ενεργειών μετατροπής.
 • Το CPA-στόχος θα χρησιμοποιεί ενέργειες μετατροπής για συγκεκριμένη καμπάνια, ανεξάρτητα από το αν αυτές είναι ενέργειες μετατροπής μεταξύ λογαριασμών ή αφορούν συγκεκριμένο λογαριασμό.
 • Αν χρησιμοποιείτε παρακολούθηση μετατροπής μεταξύ λογαριασμών, θα χρειαστεί να εισαγάγετε τυχόν στόχους και συναλλαγές του Google Analytics στον λογαριασμό υπευθύνου που δημιούργησε αυτές τις ενέργειες μετατροπής μεταξύ λογαριασμών. Προς το παρόν, τυχόν στόχοι ή συναλλαγές που έχετε ήδη εισαγάγει θα συνεχίσουν να μετρούν μετατροπές, αλλά στο μέλλον, δεν θα υποστηρίζονται οι στόχοι και οι συναλλαγές στον λογαριασμό πελάτη.
 • Τα υπάρχοντα δεδομένα για τυχόν μετατροπές σε συγκεκριμένο λογαριασμό θα είναι πάντα διαθέσιμα στο Google Ads μετά από την ενεργοποίηση των μετατροπών μεταξύ λογαριασμών.
 • Για να μοιραστείτε ενέργειες μετατροπής με τους λογαριασμούς πελατών, ρυθμίστε την κοινή χρήση από τον λογαριασμό υπευθύνου. Δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση ενεργειών μετατροπής μεταξύ λογαριασμών πελατών.
 • Οι ετικέτες Google Ads που χρησιμοποιούνται για λογαριασμούς MCC θα έχουν προτεραιότητα έναντι των ετικετών σε επίπεδο λογαριασμού. Έχετε υπόψη ότι αυτό δεν ισχύει για το Google Analytics.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας