Всичко за проследяването на реализациите към профил в МКЦ

Ако имате няколко профила в Google Ads, можете да проследявате реализациите във всички тях – стотици профили, ако искате – с помощта на един кодов фрагмент за проследяване на реализациите (наричан още „маркер“). Това е възможно с проследяването на реализациите към профил в МКЦ.

За да използвате тази функция, трябва да имате или да създадете профил на мениджър в Google Ads (МКЦ) за генериране на действия, водещи до реализация, които можете да използвате в профилите си.

Предимства

Проследяването на реализациите към профил в МКЦ е полезно за хора и фирми, които управляват няколко профила в Google Ads. По-долу сме посочили някои от предимствата:
 • По-малко кодови фрагменти и отчети. Създайте маркер за проследяване на реализациите и го използвайте в няколко профила.
 • По-опростени и ефективни отчети. Отчетите за приписването към профил в МКЦ обединяват данните Ви от всички профили, използващи тази функция. Можете да видите също как хората взаимодействат с ключовите думи във всичките Ви профили, преди да осъществят реализация. Ако работите с проследяване на реализациите към профил в МКЦ, използвайте отчетите за приписването в профила на мениджър (МКЦ).
 • Свеждане на погрешните отчитания до минимум. Поставянето на по-малко маркери на сайта Ви намалява вероятността за случайно отчитане на една и съща реализация повече от веднъж.
 • Ускоряване на сайта Ви. По-малкото маркери означават и по-малко HTML код на уебсайта Ви. А това ще съкрати времето за зареждане от гледна точка на клиентите Ви.

Пример

Да приемем, че притежавате хотелиерска компания. Използвате няколко профила в Google Ads, за да изпращате трафик към страница за резервации на сайта си, и всеки от тях има собствен маркер за проследяване на реализациите.

Затова влизате в профила си на мениджър, създавате действие, водещо до реализация към профил в МКЦ, за да проследявате резервациите на хотела си, и добавяте този маркер към страницата си за резервации. След това същият маркер ще проследява реализациите за всички профили в Google Ads, които са в профила Ви на мениджър, и ще използва тази реализация към профил в МКЦ.

Начин на работа

Настройването на проследяване на реализациите към профил в МКЦ се състои от четири части.

В профила си на мениджър създайте действие, водещо до реализация към профил в МКЦ, което става също като който и да е друг вид такова действие.
Добавете новия си маркер за проследяване на реализациите към страниците за реализация на уебсайта си, ако е необходимо. (Добре е да оставите стария маркер на сайтовете си, за да не загубите реализации.)
Изберете профилите, за които искате да използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ.
След като избраният от Вас прозорец на реализациите приключи, премахнете стария маркер за проследяване на реализациите от сайта си.

Ако в клиентските Ви профили вече има реализации, можете да спрете използването на тези действия, водещи до реализация към отделен профил, и вместо това да започнете да използвате такива, водещи към профил в МКЦ. Ето разликите между тях:

действия, водещи до реализация към профил в МКЦ действия, водещи до реализация към отделен профил
Клиент в профил на мениджър (МКЦ) Създават се и са клиенти в личен профил (не на мениджър)
Проследяват се в няколко профила Проследяват се само в един профил
Могат да се прилагат към съществуващи профили в рамките на профил на мениджър и към нови при създаването им Прилагат се само към профила, в който са създадени

Въздействие върху профилите Ви

Профил в Google Ads може да използва реализации към отделен профил или реализации към профил в МКЦ, но не и двете.

Затова ако управлявате действията, водещи до реализация, на клиентски профил в профила си на мениджър, клиентският профил не може повече да използва собствените си действия, водещи до реализация (съществуващите статистически данни за реализациите няма да бъдат загубени обаче и ако действията, водещи към реализации към профил в МКЦ, по-късно бъдат деактивирани, могат отново да се използват действия, водещи до реализации към отделен профил).

Структуриране на профилите Ви

Ако използвате повече от един профил на мениджър, трябва освен това много добре да обмислите кой от тях да използвате за управление на реализациите за бизнеса си. Ето някои възможни структури, които бихте могли да имате предвид:

 • Ако използвате различни агенции за рекламирането си в мрежата за търсене и в дисплейната мрежа: Вероятно ще искате да настроите проследяване на реализациите към профил в МКЦ в профил на мениджър, които съдържа всичките Ви профили, така че да може да бъде използван от всяка агенция.
 • Ако имате няколко продуктови линии, водещи към една и съща реализация: Добре е да настроите проследяване на реализациите в профил на мениджър, който управлява профилите за всички тези линии.
 • Ако имате няколко продуктови линии, водещи към различни реализации: Бихте могли да решите дали да настроите проследяване на реализациите отделно за всяка линия, или един основен профил на мениджър, който управлява профилите за всички линии.

 

Имайте предвид следното

 • Клиентските профили ще могат да виждат, но не и да правят промени в действията, водещи до реализация към профил в МКЦ. Само профилите на мениджър могат да правят промени в този тип действия.
 • Целевата CPA ще използва действия, водещи до реализация към отделна кампания, независимо дали са такива, водещи към профил в МКЦ, или към отделен профил.
 • Ако използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ, ще трябва да импортирате всички цели и транзакции от Google Анализ в профила на мениджър, който е създал тези действия, водещи до реализация към профил в МКЦ. Засега всички вече импортирани цели и транзакции ще продължат да отчитат реализации, но в бъдеще целите и транзакциите в клиентския профил вече няма да се поддържат.
 • Съществуващите данни за всички реализации към отделен профил винаги ще са налице в Google Ads след активиране на реализациите към профил в МКЦ.
 • За да можете да споделяте действия, водещи до реализация, между клиентските Ви профили, настройте споделяне от профила си на мениджър. Действията, водещи до реализация, не могат да се споделят между клиентски профили.
 • Маркерите на Google Ads, използвани за профили в МКЦ, имат приоритет пред тези на ниво профил. Имайте предвид, че това не важи за Google Анализ.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false