Công cụ lập kế hoạch từ khóa: Xem chỉ số và thông tin dự đoán

Chúng tôi sẽ loại bỏ vị trí trung bình (V.trí tr.bình) vào tháng 9 năm 2019. Tỷ lệ phần trăm hiển thị ở vị trí hàng đầu và ở vị trí đầu tiên cung cấp một cái nhìn rõ ràng hơn về nơi quảng cáo của bạn xuất hiện trên các trang tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng các chỉ số mới này để tối ưu hóa vị trí quảng cáo của mình. Tìm hiểu thêm.

Khi nhận được các chỉ số cho từ khóa, bạn có thể chọn xem dự báo hoặc chỉ số lịch sử cho những từ khóa đó. Tất cả các thống kê này đều là những số liệu cụ thể cho cài đặt nhắm mục tiêu theo vị trí, phạm vi ngày và Mạng tìm kiếm mà bạn chọn từ Bảng điều khiển nhắm mục tiêu. Các chỉ số và dự báo này có thể giúp bạn quyết định cách nhóm các từ khóa và đặt giá thầu.

Bài viết này hướng dẫn bạn xem chỉ số và dự báo về từ khóa, ý nghĩa của chúng cũng như cách để nhắm mục tiêu và lọc kết quả của bạn.

Hướng dẫn

Xem chỉ số và thông tin dự đoán cho từ khóa của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải, sau đó nhấp vào Công cụ lập kế hoạch từ khóa trong mục "Lập kế hoạch".
 3. Nhấp vào Xem chỉ số và thông tin dự đoán cho từ khóa của bạn.
 4. Nhập hoặc dán danh sách từ khóa vào hộp tìm kiếm, được phân tách bằng dấu phẩy hoặc dấu ngắt dòng.
 5. Nhấp vào Bắt đầu để xem dự báo của bạn.
  • Để xem dự báo về kế hoạch được chia nhỏ theo từ khóa, vị trí và thiết bị hàng đầu, nhấp vào tùy chọn Tổng quan về kế hoạch từ menu trang ở bên trái.
  • Để xem thống kê lịch sử như số tìm kiếm trung bình hàng tháng hoặc dữ liệu cạnh tranh, nhấp vào Chỉ số lịch sử ở đầu trang.

Mẹo

Nếu bạn sử dụng các loại đối sánh từ khóa cho từ khóa của mình, thì hệ thống chỉ xét đến các loại đối sánh đó khi dự báo lưu lượng truy cập. Ví dụ: nếu bạn thêm từ khóa dưới dạng đối sánh chính xác, như [Khu nghỉ dưỡng sang trọng Cabo], thông tin dự đoán sẽ cho bạn biết về hiệu quả hoạt động của từ khóa đó dưới dạng từ khóa đối sánh chính xác. Tìm hiểu thêm về các loại đối sánh từ khóa

Giới thiệu về chỉ số lịch sử

Khi sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để xem chỉ số lịch sử của từ khóa hoặc chiến dịch, bạn sẽ thấy các thống kê chi tiết trong định dạng bảng, giúp bạn chọn từ khóa để sử dụng trong chiến dịch. Lưu ý rằng dự báo sẽ tính đến giá thầu, ngân sách, tính thời vụ và các yếu tố khác, còn các chỉ số lịch sử thì không.

Ý nghĩa của chỉ số lịch sử

 • Số lần tìm kiếm trung bình hàng tháng ("Số lần tìm kiếm tr.bình hàng tháng"): Số lần trung bình mà mọi người tìm kiếm một từ khóa và các biến thể gần giống với từ khóa đó dựa trên phạm vi tháng cũng như các tùy chọn cài đặt vị trí và Mạng tìm kiếm mà bạn đã chọn. Bạn có thể sử dụng thông tin này để xem mức độ phổ biến của từ khóa ở các thời điểm khác nhau trong năm. Theo mặc định, số lượng tìm kiếm cụm từ (bất kể là ngôn ngữ nào) được tính trung bình trong khoảng thời gian 12 tháng.
 • Mức độ cạnh tranh: Số lượng nhà quảng cáo đã xuất hiện trên mỗi từ khóa so với tất cả từ khóa trên Google. Lưu ý rằng đây là dữ liệu cụ thể cho tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí và Mạng tìm kiếm mà bạn đã chọn. Trong cột Cạnh tranh, bạn có thể thấy mức độ cạnh tranh cho một từ khóa là thấp, trung bình hay cao.
 • Giá thầu đầu trang (phạm vi thấp): Giá thầu cho phạm vi thấp hơn—khoảng dưới 20 phần trăm—mà các nhà quảng cáo đã trả trước đây cho giá thầu đầu trang của một từ khóa, dựa trên các tùy chọn cài đặt vị trí và Mạng tìm kiếm của bạn.
 • Giá thầu đầu trang (phạm vi cao): Giá thầu cho phạm vi cao hơn—khoảng dưới 80 phần trăm—mà các nhà quảng cáo đã trả trước đây cho giá thầu đầu trang của một từ khóa, dựa trên các tùy chọn cài đặt vị trí và Mạng tìm kiếm của bạn.
 • Tỷ lệ hiển thị không phải trả tiền (“Tỷ lệ h.thị không phải trả tiền”): Tỷ lệ phần trăm số lần một danh sách từ trang web của bạn hiển thị trong các lần tìm kiếm từ khóa trên web. Tỷ lệ này được tính bằng cách chia số lần tìm kiếm trên web đã hiển thị một danh sách từ trang web của bạn cho tổng số lần tìm kiếm ý tưởng từ khóa đó.
 • Vị trí trung bình không phải trả tiền (“Vị trí tr.bình không phải trả tiền”): Vị trí này cho biết danh sách từ trang web của bạn xếp hạng thứ bao nhiêu so với các danh sách từ các trang web khác. Vị trí này được tính bằng cách chia vị trí trên cùng trung bình của một danh sách (hoặc nhiều danh sách) cho mỗi tìm kiếm trên web cho một từ khóa cụ thể.
 • Tỷ lệ hiển thị quảng cáo: Số lần hiển thị bạn nhận chia cho tổng số tìm kiếm cho vị trí và mạng mà bạn đang nhắm mục tiêu trùng khớp chính xác với từ khóa trong tháng trước theo lịch. Lưu ý rằng cột tỷ lệ hiển thị quảng cáo trong Công cụ lập kế hoạch từ khóa khác với cột tỷ lệ hiển thị và cột tỷ lệ hiển thị đối sánh chính xác trong hoạt động quản lý chiến dịch, vì các cột đó dựa trên số lần hiển thị mà bạn đủ điều kiện nhận cho một từ khóa. Trong Công cụ lập kế hoạch từ khóa, tỷ lệ hiển thị quảng cáo được dựa trên lượng tìm kiếm cho từ khóa chính xác đó. Khi thấy dấu gạch ngang (-) trong cột tỷ lệ hiển thị quảng cáo, điều đó có nghĩa là bạn không có đủ dữ liệu để tính toán con số này.

Lưu ý: Cách xem dữ liệu không phải trả tiền

Để biết tỷ lệ hiển thị không phải trả tiền và vị trí trung bình không phải trả tiền, bạn cần có tài khoản Search Console cho trang web của mình và liên kết tài khoản Search Console đó với tài khoản Google Ads. Tìm hiểu cách liên kết Search Console với Google Ads

Những điều cần lưu ý về các chỉ số lịch sử

 • Thống kê về lượng tìm kiếm của bạn sẽ được làm tròn. Điều này có nghĩa là khi bạn có ý tưởng từ khóa cho nhiều vị trí, tổng khối lượng tìm kiếm có thể không như bạn mong đợi.
 • Lưu lượng truy cập web chịu tác động theo mùa vụ, các sự kiện hiện tại và một số yếu tố khác. Do đó, số tìm kiếm trên các từ khóa của bạn thường xuyên biến động.
 • Dự báo về từ khóa có thể giúp bạn xác định hiệu suất ước tính của mình. Số lần hiển thị đã dự báo của bạn tính đến giá thầu, ngân sách, tính thời vụ và chất lượng quảng cáo lịch sử, nhưng thống kê lượng tìm kiếm thì không. Ngoài ra, lượng tìm kiếm của bạn chỉ được xác định cho loại đối sánh từ khóa chính xác, trong khi số lần hiển thị ước tính được dựa trên các loại đối sánh đã chọn.
 • Thống kê phạm vi giá thầu có thể giúp bạn quyết định nên sử dụng từ khóa nào cho chiến dịch. Thống kê phạm vi giá thầu hoặc “giá thầu đầu trang (phạm vi thấp)” và “giá thầu đầu trang (phạm vi cao)” cũng có thể giúp bạn chọn giá thầu hiệu quả cho từ khóa của mình. Thống kê phạm vi giá thầu sẽ tính đến giá thầu dẫn đến quảng cáo đang được hiển thị trong số các quảng cáo ở đầu trang kết quả tìm kiếm đầu tiên.
 • Thống kê phạm vi giá thầu hiển thị thông tin giá thầu trong 30 ngày qua. Bạn có thể không thấy thống kê phạm vi giá thầu cho các từ khóa có thông tin giá thầu lịch sử hạn chế. Vì việc hiển thị quảng cáo ở đầu trang kết quả đầu tiên được dựa trên kết hợp giá thầu, điểm chất lượng và các yếu tố khác, nên bạn có thể sử dụng các chỉ số này để giúp điều chỉnh giá thầu của mình tương ứng với điểm chất lượng của từ khóa tương tự.

Giới thiệu về dự báo

Số lần hiển thị dự báo của bạn tính đến giá thầu, ngân sách, tính thời vụ và chất lượng quảng cáo lịch sử để ước tính hiệu suất trong tương lai. Khi sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để xem dự báo về từ khóa, bạn sẽ thấy thông tin tổng quan về các từ khóa dưới dạng biểu đồ và các dự báo chi tiết hơn dưới dạng bảng, cũng như thông tin về những loại giá thầu có thể giúp bạn đạt mục tiêu kinh doanh của mình.

Ý nghĩa của các dự báo về từ khóa

 • Số lần nhấp: Số lần nhấp mà quảng cáo của bạn có thể nhận mỗi ngày nếu từ khóa này đã kích hoạt quảng cáo.
 • Chi phí: Số tiền trung bình mà bạn có thể chi tiêu mỗi ngày cho từ khóa này.
 • Số lần hiển thị: Tần suất hiển thị quảng cáo của bạn trong một ngày. Mỗi lần một quảng cáo hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm sẽ được tính là một lần hiển thị.
 • Tỷ lệ nhấp ("CTR"): Tỷ lệ giữa số lần nhấp mà quảng cáo của bạn có thể nhận chia cho số lần mà quảng cáo của bạn có thể xuất hiện (được gọi là một lần hiển thị).
 • Giá mỗi nhấp chuột trung bình ("CPC tr.bình"): Số tiền trung bình mà bạn có thể trả cho một lần nhấp. Số tiền cuối cùng mà bạn phải trả cho một lần nhấp sẽ được điều chỉnh tự động và số tiền này còn được gọi là chi phí mỗi nhấp chuột thực tế (CPC thực tế). Vì vậy, bạn chỉ phải trả nhiều hơn một chút so với số tiền tối thiểu cần thiết để giữ vị trí của quảng cáo. Do đó, số tiền hiển thị có thể thấp hơn phạm vi tổng chi phí dự báo cho tất cả các từ khóa hoặc giá thầu CPC đã đặt sẵn cho nhóm quảng cáo của bạn.

Lưu ý

Lưu ý rằng bạn chỉ có thể xem các số liệu thống kê lịch sử như số tìm kiếm trung bình hàng tháng cho các cụm từ đối sánh chính xác. Ví dụ: giả sử từ khóa của bạn là sô cô la đen. Nếu muốn kiểm tra số lần tìm kiếm trung bình hằng tháng của từ khóa đó, bạn sẽ thấy cùng một số liệu thống kê đối sánh chính xác cho dù bạn sử dụng loại đối sánh rộng, đối sánh cụm từ hay đối sánh chính xác cho từ khóa sô cô la đen. Trong khi đó, thông tin dự đoán về lưu lượng như số lần nhấp và chi phí sẽ tính đến các loại đối sánh từ khóa khác nhau. Ví dụ: nếu bạn xem thông tin dự đoán cho một danh sách từ khóa đối sánh rộng, bất kỳ sự trùng lặp nào giữa các từ khóa đó đều sẽ được tính đến.

Trang Tổng quan về kế hoạch

Trang Tổng quan về kế hoạch cho bạn thấy dự báo cho kế hoạch của mình, được phân tích theo các từ khóa, vị trí và thiết bị hàng đầu. Thông tin được hiển thị trong một trang tổng quan rõ ràng và bạn có thể thay đổi các thông số trên mỗi dự báo để có thông tin chi tiết về khả năng thành công của kế hoạch.
Ở đầu trang Tổng quan về kế hoạch, bạn cũng sẽ thấy giá thầu mặc định, bạn có thể thay đổi giá thầu này bằng cách chọn một điểm khác trên biểu đồ hoặc bằng cách nhập giá thầu vào trường ở đầu trang. Điều này có thể giúp bạn xem các từ khóa có thể hoạt động như thế nào với giá thầu cao hơn hoặc thấp hơn. Giá thầu mặc định dựa trên:
 • Kế hoạch trước đây của bạn (nếu có);
 • Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa trung bình từ các nhóm quảng cáo CPC thủ công của tài khoản, hoặc;
 • CPC tối đa trung bình của tất cả các nhóm quảng cáo đặt giá thầu thủ công có cùng đơn vị tiền tệ.

Khắc phục sự cố liên quan đến dự báo lưu lượng truy cập

Trong một số trường hợp, dự báo lưu lượng truy cập mà bạn thấy trong Công cụ lập kế hoạch từ khóa có vẻ như thấp hơn mong đợi hoặc khác với lưu lượng truy cập mà quảng cáo của bạn đang thực sự nhận được. Hoặc bạn hoàn toàn không thấy thông tin dự báo lưu lượng truy cập.
Hãy đọc phần dưới đây để tìm hiểu lý do tại sao bạn có thể không thấy thông tin dự báo lưu lượng truy cập trong Công cụ lập kế hoạch từ khóa và cách khắc phục các vấn đề này.

Dự báo có giá trị thấp

Khi sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa, bạn sẽ thấy số lần nhấp và số lần hiển thị gần đúng mà bạn có thể nhận mỗi ngày. Bằng cách tăng giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC), bạn thường có thể cải thiện kết quả của mình. Tuy nhiên, bạn có thể thấy rằng việc tăng giá thầu CPC sẽ ít ảnh hưởng đến các dự báo lưu lượng truy cập. Điều này có thể xảy ra vì những lý do sau:
 • Hiệu suất quảng cáo lịch sử: Trong các tính toán của mình, Công cụ lập kế hoạch từ khóa bao gồm các mẫu hiệu suất quảng cáo lịch sử cho quảng cáo của bạn và các quảng cáo khác sử dụng các từ khóa tương tự. Nếu tỷ lệ nhấp (CTR) tổng thể khi sử dụng mẫu này có giá trị thấp kéo dài thì bạn sẽ thấy dự báo phản ánh số lần nhấp dự kiến thấp hơn. Hãy thử cải thiện CTR, vì điều này có thể làm tăng giá trị của các dự báo của bạn trong tương lai.
 • Phân tích tìm kiếm: Để dự báo chính xác lưu lượng truy cập, Google sẽ theo dõi các từ khóa và kiểu tìm kiếm. Nếu bạn thấy dự báo có giá trị thấp, điều đó có thể là do từ khóa hoặc cụm từ khóa cụ thể của bạn không có đủ số tìm kiếm. Trong trường hợp này, hãy thêm nhiều từ khóa hoặc tổ hợp từ khóa khác. Để làm điều đó, hãy nhấp vào Ý tưởng từ khóa trong menu trang ở bên trái.
 • Chính sách Mạng Google: Các trang web hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo (đối tác tìm kiếm) có các chính sách khác nhau về các loại quảng cáo có thể xuất hiện trên trang hoặc sản phẩm của họ. Ví dụ: một số đối tác tìm kiếm chỉ chấp nhận các quảng cáo thân thiện với gia đình. Công cụ lập kế hoạch từ khóa tính đến những khác biệt về chính sách này giữa các đối tác tìm kiếm và hiển thị thông tin dự báo cho phù hợp. Mặc dù quảng cáo trên Mạng tìm kiếm có thể giúp bạn tăng khả năng hiển thị của doanh nghiệp của bạn với các khách hàng tiềm năng, nhưng dự báo lưu lượng truy cập mà bạn thấy không phải lúc nào cũng phản ánh điều này.

Lưu lượng truy cập mà quảng cáo của bạn nhận chênh lệch với dự báo của Công cụ lập kế hoạch từ khóa

Công cụ lập kế hoạch từ khóa sử dụng thông tin từ hệ thống quảng cáo động để dự đoán các kết quả mà bạn có thể nhận trên Google và các đối tác tìm kiếm của Google. Dưới đây là một số lý do khiến dự báo lưu lượng truy cập của bạn có thể khác với thực tế:
 • Bạn mới tạo tài khoản Google Ads: Nếu bạn là một nhà quảng cáo mới, Google sẽ cung cấp dự báo dựa trên dữ liệu trung bình lịch sử của tất cả các nhà quảng cáo. Lý do là vì chúng tôi chưa có đủ dữ liệu về doanh nghiệp cụ thể của bạn. Bạn sẽ thấy một số liệu trung bình mang tính tương đối để tham khảo, cho đến khi Google có nhiều dữ liệu hơn về cách quảng cáo của bạn hoạt động.
 • Quảng cáo của bạn chạy trên Mạng hiển thị: Các giá trị dự báo của bạn chỉ dành cho Mạng tìm kiếm và không bao gồm dự báo về số lần nhấp mà quảng cáo của bạn có thể nhận trên Mạng hiển thị, bao gồm cả các vị trí mà bạn chọn. Bạn có thể nhận nhiều lưu lượng truy cập hơn so với con số dự đoán nếu quảng cáo của bạn cũng chạy trên Mạng hiển thị.
 • Bạn đang nhắm mục tiêu một vùng địa lý nhỏ: Bạn nên biết trước rằng kết quả có thể kém chính xác hơn nếu bạn đang nhắm mục tiêu một vị trí địa lý nhỏ, đơn giản là vì Google sẽ có ít dữ liệu hơn để làm cơ sở dự đoán.
 • Bạn có các từ khóa tương tự hoặc giống hệt nhau trong các chiến dịch khác nhau: Bất kể số lượng quảng cáo mà bạn đang chạy trên một từ khóa là bao nhiêu, bạn sẽ chỉ thấy một quảng cáo trên mỗi trang kết quả tìm kiếm. Điều này có nghĩa là nếu bạn có các từ khóa tương tự hoặc giống hệt nhau trong các nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch khác nhau, thì các từ khóa của bạn sẽ cạnh tranh với nhau. Mặc dù Công cụ lập kế hoạch từ khóa sẽ cố gắng tính đến sự cạnh tranh giữa các từ khóa tương tự và giống hệt nhau xuất hiện trong các nhóm quảng cáo trong cùng một chiến dịch nhưng các dự báo của công cụ cho các từ khóa này có thể ít chính xác hơn. Công cụ lập kế hoạch từ khóa không xem xét các từ khóa trong chiến dịch, do đó sự cạnh tranh trong chiến dịch sẽ không được tính đến trong các dự báo của bạn.
 • Kế hoạch hoặc danh sách từ khóa có chứa từ khóa tương tự mà bạn đang nhận dự báo lưu lượng truy cập: Nếu bạn ước tính số lần nhấp cho từ hai từ khóa tương tự nhau trở lên thì Công cụ lập kế hoạch từ khóa sẽ cố gắng dự đoán cách lưu lượng truy cập được phân chia giữa các cụm từ trùng lặp. Kết quả là các dự báo của bạn sẽ ít chính xác hơn.
 • Dữ liệu của cả tuần được tính trung bình để cung cấp dự báo hàng ngày: Dự báo dựa trên dữ liệu một tuần và được tính trung bình để cung cấp dự báo hàng ngày. Lưu lượng truy cập theo từng ngày sẽ khác nhau, do đó, hãy cân nhắc sử dụng dự báo trung bình cho cả tuần thay vì dự báo cho một ngày duy nhất.

Liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố