O napovedih načrtovalnika ključnih besed

Do načrtovalnika ključnih besed dostopate tako:

Z načrtovalnikom ključnih besed lahko pridobite vpoglede v morebitno uspešnost ključnih besed. Google uporablja pretekle podatke o iskanju, da oceni, kaj bi na podlagi porabe lahko dobili iz nabora ključnih besed. S temi napovedmi si lahko pomagate pri odločanju o tem, kako razvrstiti ključne besede in nastaviti ponudbe.

V tem članku je opisano, kaj se lahko naučite iz napovedi in preteklih podatkov o iskanju in kako odpravite pogoste težave.

Napovedi

Napovedano število prikazov upošteva vašo ponudbo, proračun in preteklo kakovost oglasa, na podlagi česar se zagotovi ocena uspešnosti v prihodnosti. Pri uporabi načrtovalnika ključnih besed za pridobivanje napovedi za vaše ključne besede boste videli pregled napovedi na grafikonu in podrobnejše napovedi v tabeli, poleg tega pa tudi informacije o tem, s kakšnimi ponudbami bi lahko dosegli svoje poslovne cilje.

Kaj pomenijo napovedi za ključne besede

 • Kliki: število klikov, ki jih lahko oglas dnevno prejme, če bi ključna beseda sprožila prikaz oglasa.
 • Cena: povprečni znesek, ki ga lahko dnevno porabite za to ključno besedo.
 • Prikazi: kako pogosto se lahko dnevno prikaže vaš oglas. Prikaz se šteje vsakič, ko je oglas prikazan na strani z rezultati iskanja.
 • Razmerje med prikazi in kliki (»CTR«): razmerje med številom klikov, ki jih lahko prejme vaš oglas, deljeno s številom možnih prikazov vašega oglasa.
 • Povprečna cena na klik (»Povpr. CPC«): povprečni znesek, ki ga lahko plačate za klik. Končni znesek, ki se vam zaračuna za klik, se samodejno prilagodi, to pa imenujemo dejanska cena na klik (dejanski CPC), zato plačate samo en cent več, kot znaša najnižji znesek, potreben za ohranitev položaja vašega oglasa. Prikazani znesek je torej lahko nižji od splošnega razpona napovedi cene za vse ključne besede ali od ponudbe za CPC, ki ste jo že določili za skupino oglasov.

Opomba

Upoštevajte, da so pretekli statistični podatki, na primer povprečno število iskanj mesečno, prikazani samo za natančno ujemanje. Recimo, da je vaša ključna beseda temna čokolada. Če želite preveriti povprečna mesečna iskanja za to ključno besedo, vam bodo prikazani isti statistični podatki za natančno ujemanje, ne glede na to, ali s ključno besedo temna čokolada uporabljate široko, frazno ali natančno ujemanje. Napovedi prometa, kot so kliki in cene, pa po drugi strani upoštevajo vrste ujemanj ključnih besed. Če boste na primer dobili napovedi za seznam ključnih besed s širokim ujemanjem, bodo upoštevana morebitna prekrivanja med temi ključnimi besedami.

Pretekle meritve

Pri uporabi načrtovalnika ključnih besed za pridobivanje preteklih meritev za vaše ključne besede ali oglaševalske akcije boste videli podrobne statistične podatke v tabeli, s čimer si lahko pomagate pri izbiri ključnih besed za oglaševalsko akcijo. Upoštevajte, da napovedi upoštevajo ponudbo, proračun, obdobje in druge dejavnike, pretekle meritve pa ne.

Kaj pomenijo pretekle meritve

 • Povprečna mesečna iskanja (»Povpr. mesečna iskanja«): povprečno število iskanj te ključne besede in podobnih različic te ključne besede na podlagi mesečnega obsega ter izbranih nastavitev lokacije in iskalnega omrežja. Na podlagi tega podatka lahko ugotovite, kako priljubljene so ključne besede v različnih obdobjih leta. Povprečno število iskanj izraza (ne glede na jezik) se privzeto izračuna za 12-mesečno obdobje.
 • Konkurenca: število oglaševalcev, katerih oglasi so se prikazali za posamezne ključne besede v primerjavi z vsemi ključnimi besedami v Googlu. Upoštevajte, da ti podatki veljajo za izbrano ciljanje na lokacijo in iskalno omrežje. V stolpcu »Konkurenca« si lahko ogledate, ali je konkurenca za določeno ključno besedo slaba, srednja ali močna.
 • Ponudba za prikaz na vrhu strani (nizek obseg): spodnji razpon ponudb (približek 20. percentila) na podlagi vaše lokacije in nastavitev iskalnega omrežja, ki so jih oglaševalci v preteklosti plačali za ponudbo za prikaz oglasov na vrhu strani za dano ključno besedo.
 • Ponudba za prikaz na vrhu strani (visok obseg): zgornji razpon ponudb (približek 80. percentila) na podlagi vaše lokacije in nastavitev iskalnega omrežja, ki so jih oglaševalci v preteklosti plačali za ponudbo za prikaz oglasov na vrhu strani za dano ključno besedo.
 • Delež prikazov pri neplačanem iskanju (»Delež prik. pri nepl. iskanju«): odstotek prikazov objave z vašega spletnega mesta v spletnih iskanjih ključne besede. Ta meritev se izračuna tako, da se število spletnih iskanj, pri katerih je bila prikazana objava z vašega spletnega mesta, deli s skupnim številom iskanj tega predloga ključne besede.
 • Delež prikazov oglasa: število prikazov, ki ste jih prejeli, deljeno s skupnim številom iskanj za ciljano lokacijo in omrežje, ki so se natančno ujemala s ključno besedo v zadnjem mesecu. Upoštevajte, da se stolpec za delež prikazov oglasa v načrtovalniku ključnih besed razlikuje od stolpcev za delež prikazov in delež prikazov pri natančnih ujemanjih v razdelku za upravljanje oglaševalskih akcij, ki temeljita na številu prikazov, ki bi jih lahko prejeli za ključno besedo. V načrtovalniku ključnih besed delež prikazov oglasa temelji na obsegu iskanja za točno to ključno besedo. Če je v stolpcu za delež prikazov oglasa prikazan pomišljaj (-), to pomeni, da ni na voljo dovolj podatkov za izračun tega podatka.

Na kaj morate biti pozorni pri preteklih meritvah

 • Statistični podatki o obsegu iskanja so zaokroženi. To pomeni, da obsegi iskanja morda ne bodo znašali toliko, kot bi pričakovali, ko dobite predloge ključnih besed za več lokacij.
 • Spletni promet je odvisen od letnega časa, aktualnih dogodkov in številnih drugih dejavnikov. Število iskanj za vaše ključne besede zato stalno niha.
 • Z napovedmi za ključne besede lahko ugotovite ocenjeno uspešnost. Napovedano število prikazov upošteva vašo ponudbo, proračun in preteklo kakovost oglasa, medtem ko statistični podatki obsega iskanja tega ne upoštevajo. Poleg tega je obseg iskanja določen samo za natančna ujemanja ključnih besed, medtem ko ocenjeno število prikazov temelji na izbranih vrstah ujemanja.
 • S statističnimi podatki razpona ponudb se boste lažje odločili, katere ključne besede uporabiti v oglaševalski akciji. Statistični podatki razpona ponudb ali »Ponudba za prikaz na vrhu strani (nizek obseg)« in »Ponudba za prikaz na vrhu strani (visok obseg)« so vam lahko v pomoč tudi pri izbiri uspešne ponudbe za vaše ključne besede. Statistični podatki razpona ponudb upoštevajo tiste ponudbe, zaradi katerih se je oglas prikazal med oglasi na vrhu prve strani rezultatov iskanja.
 • Statistični podatki razpona ponudb prikazujejo podatke o ponudbah zadnjih 30 dni. Za ključne besede z omejenimi podatki o preteklih ponudbah morda ne boste videli statističnih podatkov razpona ponudb. Prikaz oglasa na vrhu prve strani rezultatov iskanja temelji na kombinaciji ponudbe, ocene kakovosti in drugih dejavnikov, zato lahko te meritve uporabite kot pomoč pri prilagajanju ponudb glede na oceno kakovosti podobnih ključnih besed.

Stran »Pregled načrta«

Na strani »Pregled načrta« so prikazane napovedi načrta, razčlenjene po najuspešnejših ključnih besedah, lokacijah in napravah. Podatki so prikazani na jasno oblikovani nadzorni plošči. Parametre vsake napovedi lahko spremenite, da pridobite podrobne informacije o potencialnem uspehu vašega načrta.
Na vrhu strani »Pregled načrta« bo prikazana tudi privzeta ponudba, ki jo lahko spremenite tako, da izberete drugo točko na grafikonu ali vnesete ponudbo v polje na vrhu strani. S tem si lahko ogledate morebitno uspešnost ključnih besed v primeru višjih ali nižjih ponudb. Privzeta ponudba temelji na tem:
 • vaš prejšnji načrt (če ste ga imeli);
 • povprečna najvišja cena na klik (CPC) iz vaših skupin oglasov z ročnim CPC ali;
 • povprečni najvišji CPC v vseh skupinah oglasov z ročnimi ponudbami v isti valuti.

Odpravljanje težav z napovedmi prometa

V nekaterih primerih so lahko napovedi prometa, prikazane v načrtovalniku ključnih besed, nižje od pričakovanih ali se razlikujejo od prometa, ki ga vaš oglas dejansko prejema. Lahko pa imate na splošno težave z ogledom napovedi prometa.
Spodaj preberite, zakaj v načrtovalniku ključnih besed morda ne vidite napovedi prometa, in kako lahko odpravite težave.

Napovedi so nizke

Pri uporabi načrtovalnika ključnih besed boste videli približno število klikov in prikazov, ki bi jih lahko prejeli vsak dan. Rezultate lahko pogosto izboljšate z zvišanjem ponudbe za ceno na klik (CPC). Lahko se tudi zgodi, da zvišanje ponudbe za CPC zelo malo vpliva na vaše napovedi prometa. Razlogi za to so lahko naslednji:
 • Pretekla uspešnost oglasa: Načrtovalnik ključnih besed pri svojih izračunih upošteva vzorce pretekle uspešnosti za vaše oglase in druge oglase, ki uporabljajo podobne ključne besede. Če je splošno razmerje med prikazi in kliki (CTR) v teh vzorcih dosledno nizko, bodo napovedi klikov nižje. Poskusite izboljšati CTR, s čimer se lahko v prihodnosti zvišajo napovedi.
 • Analiza iskanja: Zaradi zagotavljanja točne napovedi prometa se spremlja vzorce ključnih besed in iskanja. Nizke napovedi, ki jih dobite, so lahko posledica tega, da ni iskanj za posamezno ključno besedo ali ključno besedno zvezo. V takem primeru dodajte več ključnih besed ali kombinacij ključnih besed. To storite tako, da v meniju strani na levi kliknete možnost »Predlogi ključnih besed«.
 • Pravilniki v Googlovem omrežju: Spletna mesta, ki sodelujejo z Googlom pri prikazovanju oglasov (partnerska spletna mesta za iskanje), imajo različne pravilnike o tem, katere vrste oglasov se lahko prikazujejo na njihovih straneh ali v izdelkih. Nekatera partnerska spletna mesta za iskanje na primer sprejemajo samo oglase, ki nimajo omejitev zaradi spolne vsebine. Načrtovalnik ključnih besed upošteva te različne pravilnike, ki veljajo pri partnerskih spletnih mestih za iskanje, in temu ustrezno prilagodi napovedi. Čeprav lahko z oglaševanjem v iskalnem omrežju povečate izpostavljenost svojih oglasov potencialnim strankam, pa ni nujno, da bodo napovedi prometa to vedno odražale.

Promet, ki ga oglas dejansko dobi, se razlikuje od napovedi načrtovalnika ključnih besed

Načrtovalnik ključnih besed uporablja podatke iz dinamičnega sistema oglasov za predvidevanje pričakovanih rezultatov v Googlu in na njegovih partnerskih spletnih mestih za iskanje. Nekaj razlogov, zakaj se napovedi prometa morda razlikujejo od dejanskih rezultatov:
 • Nedavno ste ustvarili nov račun Google Ads: Če ste nov oglaševalec, napovedi temeljijo na preteklih povprečnih podatkih za vse oglaševalce, saj o vašem podjetju še ni na voljo dovolj podatkov. Dokler ne bo na voljo več podatkov o uspešnosti vaših oglasov, bo prikazano grobo povprečje, ki ga lahko uporabljate kot pomoč.
 • Oglasi se prikazujejo v prikaznem omrežju: Napovedi so samo za iskalno omrežje in ne vključujejo napovedi za število klikov, ki jih lahko oglasi prejmejo v prikaznem omrežju, vključno z umestitvami, ki jih izberete. Če se oglasi prikazujejo tudi v prikaznem omrežju, lahko pričakujete več prometa, kot kaže napoved.
 • Ciljate na manjše zemljepisno območje: Če ciljate na manjšo zemljepisno lokacijo, lahko pričakujete, da bodo rezultati manj točni zaradi pomanjkanja podatkov za napovedi.
 • V različnih oglaševalskih akcijah imate enake ali zelo podobne ključne besede: Ne glede na število oglasov, ki jih imate za posamezno ključno besedo, bo na vsaki strani z rezultati iskanja prikazan samo eden. To pomeni, da vaše ključne besede tekmujejo med seboj, če imate v različnih skupinah oglasov ali oglaševalskih akcijah podobne ali enake ključne besede. Načrtovalnik ključnih besed sicer poskuša upoštevati tekmovanje med podobnimi in enakimi ključnimi besedami, ki se pojavljajo v skupinah oglasov v isti oglaševalski akciji, vendar so lahko napovedi za te ključne besede manj natančne. Načrtovalnik ključnih besed ne pregleda ključnih besed v vseh oglaševalskih akcijah, zato pri napovedi ni upoštevano tekmovanje ključnih besed, ki so v različnih oglaševalskih akcijah.
 • Vaš načrt ali seznam ključnih besed vsebuje podobne ključne besede, za katere boste pridobili napovedi prometa: Če ocenjujete klike za dve ali več podobnih ključnih besed, poskuša načrtovalnik ključnih besed predvideti, kako bo promet razdeljen med prekrivajoče se izraze. Zaradi tega bodo napovedi manj točne.
 • Za dnevno napoved se uporabi povprečje podatkov celotnega tedna: Napovedi temeljijo na podatkih za en teden, na podlagi katerih se izračuna povprečje za dnevne napovedi. Promet bo od dneva do dneva nihal, zato upoštevajte povprečje celotnega tedna in ne samo napovedi enega dne.

Sorodne povezave

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave