Atslēgvārdu plānotājs: rādītāju un prognožu iegūšana

Vidējās pozīcijas rādītājs (vid. poz.) tika noņemts 2019. gada septembrī. Procentuālais augstākās un visaugstākās pozīcijas seansu rādītājs ļauj skaidrāk saprast, kur reklāmas tiek rādītas meklēšanas lapās. Varat izmantot šo jauno metriku, lai optimizētu reklāmas pozīciju. Uzziniet vairāk.

Iegūstot atslēgvārdu rādītājus, varat izvēlēties, vai skatīt atslēgvārdu prognozes vai vēsturiskos rādītājus. Visi šie statistikas dati ir atkarīgi no mērķauditorijas atlases panelī norādītajiem atrašanās vietas, datumu diapazona un meklēšanas tīkla mērķauditorijas atlases iestatījumiem. Šie rādītāji un prognozes var palīdzēt jums izlemt, kā grupēt atslēgvārdus un iestatīt cenas.

Šajā rakstā ir pastāstīts par to, kā saņemt atslēgvārdu rādītājus un prognozes, kāda ir šo rādītāju un prognožu nozīme un kā atlasīt un filtrēt rezultātus.

Norādījumi

Rādītāju un prognožu iegūšana jūsu atslēgvārdiem

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Augšējā labajā loga stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas  un pēc tam sadaļā “Plānošana” — uz Atslēgvārdu plānotājs.
 3. Noklikšķiniet uz Rādītāju un prognožu iegūšana jūsu atslēgvārdiem.
 4. Ievadiet vai ielīmējiet atslēgvārdu sarakstu meklēšanas lodziņā, atdalot tos ar komatiem vai rindiņas pārtraukumiem.
 5. Lai skatītu prognozes, noklikšķiniet uz Sākt darbu.
  • Lai skatītu plāna prognozes, kas sadalītas pēc populārākajiem atslēgvārdiem, atrašanās vietām un ierīcēm, kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz “Plāna kopsavilkums”.
  • Lai skatītu vēsturisko statistiku, piemēram, vidējo meklēšanas vaicājumu skaitu mēnesī vai datus par konkurenci, lapas augšdaļā noklikšķiniet uz “Vēsturiskie dati”.

Padoms

Ja norādīsiet atslēgvārdu atbilstības veidus, datplūsmas prognožu aprēķinos tiks ņemti vērā tikai šie atbilstības veidi. Piemēram, ja pievienosit precīzās atbilstības atslēgvārdu [viesnīcas Jūrmalā], prognozēs tiks sniegta ideja par to, kāda varētu būt precīzās atbilstības atslēgvārda veiktspēja. Uzziniet vairāk par atslēgvārdu atbilstības veidiem.

Par vēsturiskajiem datiem

Ja izmantojat atslēgvārdu plānotāju, lai saņemtu savu atslēgvārdu vai kampaņu vēsturiskos datus, tabulā redzēsit detalizētu statistiku, kas var palīdzēt atlasīt kampaņā izmantojamos atslēgvārdus. Atcerieties, ka prognožu noteikšanā tiek ņemta vērā cena, budžets, sezonalitāte un citi faktori, savukārt vēsturiskajos datos šie faktori tiek ignorēti.

Ko nozīmē vēsturiskie dati

 • Vidējais meklēšanas vaicājumu skaits mēnesī (“Vid. meklējumu skaits mēnesī”): vidējais to reižu skaits, kad lietotāji ir meklējuši konkrēto atslēgvārdu un tā tuvos variantus. Šis rādītājs ir atkarīgs no mēnešu diapazona, kā arī no jūsu atlasītajiem atrašanās vietas un meklēšanas tīkla iestatījumiem. Varat izmantot šo informāciju, lai noskaidrotu, cik populāri ir jūsu atslēgvārdi dažādos gada periodos. Pēc noklusējuma tiek aprēķināts vidējais konkrētā vienuma meklēšanas vaicājumu skaits (neatkarīgi no valodas) 12 mēnešu periodā.
 • Konkurence: par katru atslēgvārdu konkurējošo reklāmdevēju skaits attiecībā pret visiem atslēgvārdiem Google tīklā. Ņemiet vērā, ka šie dati ir atkarīgi no jūsu atlasītās atrašanās vietas un meklēšanas tīkla mērķauditorijas atlases iestatījumiem. Konkurences līmeņa slejā varat uzzināt, vai konkrētajam atslēgvārdam tas ir zems, vidējs vai augsts.
 • Cena lapas augšdaļā (zema diapazona): zemākā diapazona cena (pietuvināta 20. procentīlei), ko reklāmdevēji vēsturiski ir samaksājuši par atslēgvārda cenu lapas augšdaļā, pamatojoties uz jūsu atrašanās vietu un meklēšanas tīkla iestatījumiem.
 • Cena lapas augšdaļā (augsta diapazona): augstākā diapazona cena (pietuvināta 80. procentīlei), ko reklāmdevēji vēsturiski ir samaksājuši par atslēgvārda cenu lapas augšdaļā, pamatojoties uz jūsu atrašanās vietu un meklēšanas tīkla iestatījumiem.
 • Dabiskā seansu daļa (“Dabiskā seansu daļa”): to reižu procentuālā daļa, kad, lietotājam tīmeklī meklējot konkrēto atslēgvārdu, tika parādīta informācija no jūsu tīmekļa vietnes. Tā tiek aprēķināta, izdalot to tīmeklī veiktās meklēšanas reižu skaitu, kad tika rādīts rezultāts no jūsu vietnes, ar kopējo šīs atslēgvārda idejas meklēšanas reižu skaitu.
 • Reklāmas seansu daļa: tā tiek aprēķināta, izdalot jūsu saņemto seansu skaitu ar to meklēšanas vaicājumu kopējo skaitu, kuri iepriekšējā kalendārajā mēnesī izmantoti saistībā ar jūsu atlasīto vietu un tīklu un kuri precīzi atbilst attiecīgajam atslēgvārdam. Ņemiet vērā, ka reklāmas seansu daļas sleja atslēgvārdu plānotājā atšķiras no seansu daļas un precīzās atbilstības seansu daļas slejām, kuras ir pieejamas kampaņu pārvaldībā un kuru pamatā ir to seansu skaits, kam atslēgvārds ir bijis piemērots. Atslēgvārdu plānotājā reklāmas seansu daļas rādītāja pamatā ir konkrētajam atslēgvārdam reģistrēto meklēšanas vaicājumu skaits. Ja reklāmas seansu daļas slejā tiek rādīta defise (-), tas nozīmē, ka nepietiek datu, lai aprēķinātu šo rādītāju.

Noderīga informācija par vēsturiskajiem datiem

 • Meklēšanas vaicājumu skaita statistikas dati ir noapaļoti. Tas nozīmē, ka, saņemot atslēgvārdu idejas vairākām atrašanās vietām, meklēšanas vaicājumu skaits, iespējams, neatbildīs gaidītajam.
 • Tīmekļa datplūsmu ietekmē sezonalitāte, jaunākie notikumi un vairāki citi faktori. Tādēļ to meklēšanas vaicājumu skaits, kuros izmantoti jūsu atslēgvārdi, nepārtraukti svārstās.
 • Atslēgvārdu prognozes var palīdzēt noteikt aptuveno veiktspēju. Jūsu seansu prognozēs tiek ņemta vērā jūsu noteiktā cena, budžets, sezonalitāte un vēsturiskā reklāmu kvalitāte, savukārt meklēšanas vaicājumu skaita statistikā šī informācija tiek ignorēta. Turklāt meklēšanas vaicājumu skaits tiek noteikts tikai precīzām atslēgvārdu atbilstībām, savukārt aprēķināto seansu rādītāja noteikšanā tiek ņemti vērā jūsu atlasītie atbilstības veidi.
 • Cenu diapazona statistika var palīdzēt jums izlemt, kurus atslēgvārdus izmantot kampaņai. Tāpat cenu diapazona statistika vai “cena lapas augšdaļā (zema diapazona)” un “cena lapas augšdaļā (augsta diapazona)” var palīdzēt izvēlēties vispiemērotāko cenu saviem atslēgvārdiem. Cenu diapazona statistikā vērā tiek ņemtas cenas, kas ir atkarīgas no reklāmas rādīšanas līdz ar citām reklāmām meklēšanas rezultātu pirmās lapas augšdaļā.
 • Cenu diapazona statistikā tiek rādīta informācija par cenām pēdējo 30 dienu laikā. Iespējams, ka cenu diapazona statistiku neredzēsit atslēgvārdiem ar ierobežotu vēsturisko informāciju par cenām. Rezultātu pirmās lapas augšdaļā reklāmas tiek rādītas, pamatojoties uz cenas, kvalitātes rādītāja un citu faktoru kombināciju, tāpēc varat izmantot šos rādītājus, lai labāk pielāgotu cenas saistībā ar līdzīgu atslēgvārdu kvalitātes rādītāju.

Par prognozēm

Lai aprēķinātu turpmāko veiktspēju, prognozēto seansu aprēķinos tiek ņemta vērā cena, budžets, sezonalitāte un vēsturiskā reklāmu kvalitāte. Ja izmantojat atslēgvārdu plānotāju, lai saņemtu savu atslēgvārdu prognozes, diagrammā redzēsit to kopsavilkumu un tabulā — vēl detalizētākas prognozes, kā arī informāciju par to, kādu veidu cenas varētu palīdzēt sasniegt jūsu uzņēmējdarbības mērķus.

Ko nozīmē atslēgvārdu prognozes

 • Klikšķi: to klikšķu skaits, kurus jūsu reklāma katru dienu varētu saņemt, ja atslēgvārds aktivizētu reklāmas rādīšanu.
 • Maksa: vidējā summa, ko jūs dienā varētu iztērēt par šo atslēgvārdu.
 • Seansi: to reižu skaits, kad jūsu reklāma varētu tikt parādīta dienas laikā. Katru reizi, kad reklāma tiek parādīta meklēšanas rezultātu lapā, tiek reģistrēts viens seanss.
 • Vidējais klikšķu skaits (“VKS”): koeficients, kas tiek iegūts, reklāmas potenciālo klikšķu skaitu izdalot ar reklāmas potenciālo parādīšanas reižu skaitu (reklāmas parādīšana tiek dēvēta par seansu).
 • Vidējā maksa par klikšķi (“Vid. MPK”): vidējā summa, kādu jums varētu nākties samaksāt par klikšķi. Par klikšķi iekasētā galīgā summa jeb faktiskā maksa par klikšķi (faktiskā MPK) tiek koriģēta automātiski, tāpēc jums jāmaksā tikai vienu centu vairāk par minimālo summu, kas nepieciešama, lai saglabātu reklāmas pozīciju. Līdz ar to parādītā summa var būt mazāka par prognozētajām kopējām visu atslēgvārdu izmaksām vai jau norādīto jūsu reklāmu kopas MPK cenu.

Piezīme

Ņemiet vērā, ka vēsturiskā statistika, piemēram, vidējais meklēšanas vaicājumu skaits mēnesī, tiek rādīta tikai precīzās atbilstības gadījumā. Pieņemsim, ka izmantojat atslēgvārdu tumšā šokolāde. Ja mēģināsiet pārbaudīt šī atslēgvārda vidējo meklēšanas vaicājumu skaitu mēnesī, neatkarīgi no tā, vai izmantosiet atslēgvārda tumšā šokolāde plašās, frāzes vai precīzās atbilstības veidu, tiks rādīti vieni un tie paši statistikas dati. Atslēgvārdu atbilstības veidi tiek ņemti vērā datplūsmas prognožu aprēķinos, piemēram, klikšķu skaita un izmaksu aprēķinos. Piemēram, ja vēlēsities iegūt plašās atbilstības atslēgvārdu prognozes, tiks ņemta vērā šo atslēgvārdu pārklāšanās.

Lapa “Plāna kopsavilkums”

Lapā “Plāna kopsavilkums” tiek rādītas plāna prognozes, kas sadalītas pēc populārākajiem atslēgvārdiem, atrašanās vietām un ierīcēm. Informācija tiek parādīta pārskatāmā informācijas panelī, un jūs varat mainīt katras prognozes parametrus, lai gūtu detalizētu ieskatu par plāna sekmīgas darbības potenciālu.
Lapas “Plāna kopsavilkums” augšdaļā tiks rādīta arī noklusējuma cena, kuru varēsit mainīt, atlasot citu punktu diagrammā vai ievadot cenu lapas augšdaļā esošajā laukā. Tādējādi varat noskaidrot, kāda varētu būt atslēgvārdu veiktspēja, ja cenas būtu augstākas vai zemākas. Noklusējuma cenas pamatā ir:
 • jūsu iepriekšējais plāns (ja tāds ir bijis);
 • vidējā maksimālā maksa par klikšķi (MPK), kas aprēķināta pēc jūsu konta manuālās MPK reklāmu kopām; vai
 • vidējā maksimālā MPK visās reklāmu kopās, kurās tiek izmantota manuālā cenu noteikšana un viena un tā pati valūta.

Datplūsmas prognožu problēmu novēršana

Dažreiz atslēgvārdu plānotājā redzamās datplūsmas prognozes var šķist zemākas par cerētajām vai arī atšķirties no jūsu reklāmas saņemtās reālās datplūsmas. Var arī gadīties, kad datplūsmas prognozes netiek rādītas vispār.
Tālāk sniegta informācija par to, kāpēc atslēgvārdu plānotājā datplūsmas prognozes var netikt rādītas un kas jādara, lai problēmu novērstu.

Prognožu vērtības ir mazas

Izmantojot atslēgvārdu plānotāju, jūs redzēsit aptuveno klikšķu un seansu skaitu, ko katru dienu varētu saņemt. Bieži vien varat uzlabot rezultātus, paaugstinot maksas par klikšķi (MPK) cenu. Tomēr varat arī konstatēt, ka MPK cenas paaugstināšana datplūsmas prognozes īpaši neietekmē. Tas iespējams vairāku iemeslu dēļ.
 • Vēsturiskā reklāmu veiktspēja: atslēgvārdu plānotāja aprēķinos tiek iekļauti vēsturiskās reklāmu veiktspējas paraugi, kas iegūti no jūsu reklāmām un citām reklāmām, kurās izmantoti līdzīgi atslēgvārdi. Ja šajā paraugā vidējais klikšķu skaits (VKS) ir mazs, prognozēs tiks parādītas mazākas klikšķu prognožu vērtības. Pamēģiniet uzlabot VKS, jo tas turpmāk varētu palielināt prognožu vērtības.
 • Meklēšanas analīze: lai sniegtu precīzas datplūsmas prognozes, tiek pārraudzītas atslēgvārdu un meklēšanas tendences. Ja iegūstat mazas prognožu vērtības, konkrētais atslēgvārds vai atslēgvārdu frāze, iespējams, meklēšanas vaicājumos netiek izmantota pietiekami bieži. Šajā gadījumā pievienojiet vairāk atslēgvārdu vai to kombinācijas. Lai to izdarītu, lapas izvēlnē kreisajā pusē noklikšķiniet uz “Atslēgvārdu idejas”.
 • Google tīkla politikas: vietnēm, kas sadarbojas ar Google, lai rādītu reklāmas (meklēšanas partneri), ir atšķirīgas politikas par to, kādu veidu reklāmas var tikt rādītas to lapās vai produktos. Piemēram, daži meklēšanas partneri pieņem tikai visai ģimenei paredzētas reklāmas. Atslēgvārdu plānotājs ņemt vērā šīs dažādās meklēšanas tīkla partneru politikas un rāda prognozes atbilstoši tām. Reklamēšanās meklēšanas tīklā var veicināt jūsu reklāmu rādīšanu potenciālajiem klientiem, tomēr tas ne vienmēr tiek atspoguļots jums parādītajās datplūsmas prognozēs.

Reklāmas saņemtā datplūsma atšķiras no atslēgvārdu plānotāja prognozēm

Lai parādītu rezultātus, kādus iespējams iegūt no Google tīkla un meklēšanas partneru vietnēm, atslēgvārdu plānotājs izmanto dinamisko reklāmu sistēmas informāciju. Tālāk ir minēti daži iemesli, kāpēc datplūsmas prognozes var atšķirties no faktiskajiem rezultātiem.
 • Google Ads konts ir izveidots nesen: ja esat jauns reklāmdevējs, jums sagatavoto prognožu pamatā būs visu reklāmdevēju vēsturiskie vidējie dati, jo vēl nepietiek datu par jūsu konkrēto uzņēmumu. Jūs iegūsit aptuvenus vidējos aprēķinus, līdz būs pieejams vairāk datu par jūsu reklāmu veiktspēju.
 • Reklāmas tiek rādītas reklāmas tīklā: prognozes attiecas uz meklēšanas tīklu, un tajās netiek ietvertas to klikšķu skaita prognozes, kurus jūsu reklāmas varētu saņemt reklāmas tīklā, tostarp jūsu izvēlētos izvietojumos. Ja reklāmas tiek rādītas arī reklāmas tīklā, varat gaidīt lielāku datplūsmu, nekā prognozēts.
 • Mērķauditorijas atlase ir iestatīta nelielā ģeogrāfiskajā reģionā: ja mērķauditorijas atlasi esat iestatījis nelielā ģeogrāfiskajā atrašanās vietā, prognozētie rezultāti būs neprecīzāki, jo būs pieejams mazāk prognozes aprēķiniem nepieciešamo datu.
 • Dažādās kampaņās ir vienādi vai ļoti līdzīgi atslēgvārdi: neatkarīgi no tā, kāds ir to reklāmu skaits, kuru rādīšana saistīta ar konkrēto atslēgvārdu, katrā meklēšanas rezultātu lapā tiks parādīta tikai viena no tām. Tas nozīmē — ja jums ir līdzīgi vai vienādi atslēgvārdi dažādās reklāmu kopās vai kampaņās, tie savstarpēji konkurē. Atslēgvārdu plānotājs mēģina prognozēt veiktspēju konkurējošiem līdzīgiem vai vienādiem atslēgvārdiem kādas kampaņas reklāmu kopā, taču šīs prognozes varētu nebūt pietiekami precīzas. Atslēgvārdu plānotājs neņem vērā pārējo kampaņu atslēgvārdus, tādēļ prognozēs nebūs iekļauts konkurences aspekts kampaņu līmenī.
 • Plānā vai atslēgvārdu sarakstā ir līdzīgi atslēgvārdi, kuriem tiek saņemtas datplūsmas prognozes: ja tiek aprēķināts viena vai vairāku līdzīgu atslēgvārdu nodrošināto klikšķu skaits, atslēgvārdu plānotājs mēģina prognozēt, kā datplūsma tiks sadalīta starp šiem atslēgvārdiem, kuri pārklājas. Tādēļ prognozes nebūs tik precīzas.
 • Dienas prognožu nodrošināšanai tiek izmantoti visas nedēļas vidējie dati: prognozes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz vienas nedēļas datiem, un dienas prognožu sniegšanai tiek izmantots vidējais rādītājs. Datplūsmas rādītāji mainās katru dienu, tādēļ ieteicams skatīt visas nedēļas vidējos rādījumus, nevis vienas dienas prognozi.

Saistītās saites

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.