O predviđanjima alata za planiranje ključnih riječi

Da biste pristupili alatu za planiranje ključnih riječi:

Pomoću alata za planiranje ključnih riječi možete steći uvid u moguću izvedbu ključnih riječi. Google koristi povijesne podatke o pretraživanju kako bi procijenio što biste mogli dobiti od skupa ključnih riječi ovisno o potrošnji. Ta vam predviđanja mogu pomoći da odlučite kako ćete grupirati ključne riječi i postaviti licitacije.

U ovom se članku opisuje što možete saznati iz svojih predviđanja i povijesnih podataka o pretraživanju te kako riješiti uobičajene probleme.

Predviđanja

Predviđena pojavljivanja u obzir uzimaju licitaciju, proračun, sezonska kretanja i povijesnu kvalitetu oglasa radi procjene buduće izvedbe. Kada upotrebljavate alat za planiranje ključnih riječi da biste dobili predviđanja za ključne riječi, pregled predviđanja prikazivat će se u grafikonu, a preciznija predviđanja u tablici, kao i podaci o vrsti licitacija koje bi vam mogle pomoći da ostvarite svoje poslovne ciljeve.

Stranica Predviđanje prikazuje predviđanja za vaš plan, raščlanjena po najboljim ključnim riječima, lokacijama i uređajima. Podaci se prikazuju na čistoj nadzornoj ploči, a da biste dobili detaljne uvide u potencijalni uspjeh svojeg plana, možete izmijeniti parametre za svako predviđanje.

Pri vrhu stranice Pregled plana prikazat će se i zadana licitacija koju možete izmijeniti odabirom druge točke na grafikonu ili unosom licitacije u polje pri vrhu stranice. To vam može pomoći da saznate kakva bi mogla biti izvedba vaših ključnih riječi uz više ili niže licitacije. Zadana licitacija temelji se na:

 • vašem prethodnom planu (ako ste ga imali)
 • prosječnoj maksimalnoj cijeni po kliku (CPC) iz grupa oglasa s ručnim licitiranjem CPC-a vašeg računa ili
 • prosječnom maksimalnom CPC-u u svim grupama oglasa s ručnim licitiranjem s istom valutom.

Što predviđanja za ključne riječi znače

 • Klikovi: broj klikova koje bi vaš oglas mogao ostvariti svakoga dana ako ključna riječ pokrene prikazivanje oglasa.
 • Cijena: prosječni iznos koji biste mogli dnevno potrošiti na tu ključnu riječ.
 • Pojavljivanja: učestalost prikazivanja oglasa u jednom danu. Pojavljivanje se bilježi pri svakom prikazu oglasa na stranici rezultata pretraživanja.
 • Stopa klikanja (oglasa) ("CTR"): omjer broja klikova koje bi vaš oglas mogao ostvariti podijeljen s brojem mogućih prikazivanja vašeg oglasa (što se naziva pojavljivanjem oglasa).
 • Prosječna cijena po kliku ("Prosj. CPC"): prosječni iznos koji biste mogli platiti za klik. Konačni iznos za koji vas se tereti za klik automatski se prilagođava, što je poznato kao stvarna cijena po kliku (stvarni CPC), a plaćate samo jedan cent više od minimalnog iznosa potrebnog za zadržavanje pozicije oglasa. Dakle, prikazani iznos može biti niži od raspona predviđanja ukupne cijene za sve ključne riječi ili CPC licitacije koja je već određena za vašu grupu oglasa.

Napomena

Imajte na umu da se povijesni statistički podaci poput mjesečnih prosjeka pretraživanja prikazuju samo za točna podudaranja. Na primjer, pretpostavimo da je vaša ključna riječ "tamna čokolada". Ako želite provjeriti prosječan mjesečni broj pretraživanja te ključne riječi, prikazat će vam se isti statistički podaci točnog podudaranja bilo da uz ključnu riječ "tamna čokolada" kao vrstu podudaranja koristite široko podudaranje, podudaranje fraze ili točno podudaranje. Predviđanja prometa poput klikova i cijene, s druge strane, u obzir uzimaju vrste podudaranja ključnih riječi. Na primjer, ako dohvatite predviđanja za popis ključnih riječi sa širokim podudaranjem, u obzir se uzimaju sva preklapanja između tih ključnih riječi.

Spremljene ključne riječi

Kada upotrebljavate alat za planiranje ključnih riječi da biste dohvatili povijesne mjerne podatke za ključne riječi ili kampanje, u tablici će se prikazivati detaljni statistički podaci koji vam mogu pomoći da odaberete ključne riječi za upotrebu u kampanji. Napominjemo da predviđanja u obzir uzimaju licitaciju, proračun, sezonska kretanja i druge čimbenike, dok to kod povijesnih mjernih podataka nije slučaj.

Što znače povijesni mjerni podaci

 • Prosječna mjesečna pretraživanja ("Prosj. mjesečna pretraživanja"): broj puta koliko su u prosjeku korisnici pretraživali ključnu riječ i njezine bliske varijante na temelju mjesečnog raspona, lokacije i odabranih postavki pretraživačke mreže. Te podatke možete upotrijebiti da biste saznali koliko su vaše ključne riječi popularne tijekom različitih doba godine. Prema zadanim postavkama, prosječan broj pretraživanja pojma (neovisno o jeziku) određujemo na temelju 12-mjesečnog razdoblja.
 • Konkurencija: broj oglašivača čiji su se oglasi prikazali za svaku ključnu riječ u odnosu na sve ključne riječi na Googleu. Imajte na umu da je taj podatak specifičan za odabrano ciljanje lokacije i pretraživačke mreže. U stupcu Konkurencija možete vidjeti je li konkurencija za određenu ključnu riječ niska, srednja ili visoka.
 • Licitacija za prikaz na vrhu stranice (niska): niži raspon licitacije (približno 20. percentil) koji su oglašivači povijesno plaćali za licitaciju za prikaz na vrhu stranice za ključnu riječ na temelju vaše lokacije i postavki pretraživačke mreže.
 • Licitacija za prikaz na vrhu stranice (visoka): viši raspon licitacije (približno 80. percentil) koji su oglašivači povijesno plaćali za licitaciju za prikaz na vrhu stranice za ključnu riječ na temelju vaše lokacije i postavki pretraživačke mreže.
 • Udio pojavljivanja u organskom pretraživanju ("Udio pojavlj. u organskom pretraživanju"): postotak prikazivanja unosa s vaše web-lokacije kada netko na webu pretražuje određenu ključnu riječ. Izračunava se tako da se broj pretraživanja na kojima se prikazao unos s vaše web-lokacije podijeli s ukupnim brojem pretraživanja za tu ideju za ključnu riječ.
 • Stopa pojavljivanja oglasa: broj pojavljivanja koji ste ostvarili podijeljen s ukupnim brojem pretraživanja za lokaciju i mrežu koju ciljate s točnim podudaranjem ključne riječi u posljednjem kalendarskom mjesecu. Imajte na umu da se stupac stope pojavljivanja oglasa u alatu za planiranje ključnih riječi razlikuje od stupaca stope pojavljivanja i stope pojavljivanja točnog podudaranja u upravljanju kampanjom, koji se temelje na broju pojavljivanja za čije ste ostvarivanje za ključnu riječ ispunili kriterije. U alatu za planiranje ključnih riječi stopa pojavljivanja oglasa temelji se na opsegu pretraživanja upravo za tu ključnu riječ. Kada u stupcu stope pojavljivanja oglasa vidite crticu (-), to znači da ne postoji dovoljno podataka za izračun te brojke.

Napomene o povijesnim mjernim podacima

 • Statistički podaci o opsegu pretraživanja zaokruženi su. Drugim riječima, kada dohvatite ideje za ključne riječi za više lokacija, podaci o opsegu pretraživanja možda neće odgovarati vašim očekivanjima.
 • Na web-promet utječu sezona, aktualni događaji i niz drugih čimbenika. Stoga se broj pretraživanja za ključne riječi stalno mijenja.
 • Predviđanja ključnih riječi mogu vam pomoći da odredite procijenjenu izvedbu. Predviđena pojavljivanja uzimaju u obzir licitaciju, proračun, sezonska kretanja i povijesnu kvalitetu oglasa, dok statistički podaci opsega pretraživanja to ne čine. Opseg pretraživanja određen je samo za točna podudaranja ključne riječi, a procijenjena pojavljivanja temelje se na odabranim vrstama podudaranja.
 • Uz statistiku raspona licitacije lakše ćete odlučiti koje ključne riječi upotrijebiti u kampanji. Statistika raspona licitacije ili "licitacija za prikaz na vrhu stranice (niska)" i "licitacija za prikaz na vrhu stranice (visoka)" može vam pomoći da odaberete učinkovitu licitaciju za ključne riječi. Statistika raspona licitacije uzima u obzir licitacije koje su rezultirale prikazivanjem oglasa među oglasima na vrhu prve stranice rezultata pretraživanja.
 • Statistika raspona licitacije prikazuje podatke o licitacijama u posljednjih 30 dana. Možda nećete vidjeti statistiku raspona licitacije za ključne riječi s ograničenim povijesnim podacima o licitacijama. Budući da se prikazivanje oglasa na vrhu prve stranice rezultata temelji na kombinaciji licitacije, ocjene kvalitete i drugih čimbenika, ove mjerne podatke možete koristiti da biste lakše prilagodili licitacije s obzirom na slične ocjene kvalitete ključnih riječi.

Ispravljanje problema s predviđanjima prometa

U nekim slučajevima predviđanja prometa koja vidite u alatu za planiranje ključnih riječi mogu se činiti niža od očekivanih ili se razlikovati od prometa koji vaš oglas zapravo ostvaruje. Ili možda imate poteškoća s cjelokupnim prikazom predviđanja prometa.

Pročitajte tekst u nastavku da biste saznali zašto možda ne vidite predviđanja prometa u alatu za planiranje ključnih riječi i što možete učiniti kako biste riješili problem.

Predviđanja su niska

Kada upotrebljavate alat za planiranje ključnih riječi, prikazivat će se procijenjeni dnevni broj klikova i pojavljivanja koji možete ostvariti. Povećanjem licitacije cijene po kliku (CPC) često možete poboljšati rezultate. No povećavanje CPC licitacije možda neće imati veći utjecaj na predviđanja prometa. To se može dogoditi iz sljedećih razloga:
 • Povijesna izvedba oglasa: alat za planiranje ključnih riječi pri izračunima uključuje uzorke povijesne izvedbe vaših oglasa i drugih oglasa koji upotrebljavaju slične ključne riječi. Ako je ukupna stopa klikanja (oglasa) (CTR) za to uzorkovanje stalno niska, u prikazanim predviđanjima vidjet ćete niža predviđanja klikova. Pokušajte poboljšati CTR, što bi moglo povećati buduća predviđanja.
 • Analiza pretraživanja: kako bismo pružili točna predviđanja prometa, nadziremo ključnu riječ i sheme pretraga. Niska predviđanja mogu biti uzrokovana manjkom pretraživanja za određenu ključnu riječ ili izraz ključne riječi. U tom slučaju dodajte više ključnih riječi ili kombinacija ključnih riječi. Da biste to napravili, u izborniku stranica na lijevoj strani kliknite Ideje za ključne riječi.
 • Pravila Google mreže: web-lokacije koje postanu Googleovi partneri radi prikazivanja oglasa (partneri na pretraživačkoj mreži) imaju različita pravila za vrste oglasa koji se mogu prikazivati na njihovim stranicama ili proizvodima. Primjerice, neki partneri na pretraživačkoj mreži primaju samo oglase bez ograničenja seksualnog sadržaja. Alat za planiranje ključnih riječi uzima u obzir te varijacije pravila među partnerima na pretraživačkoj mreži i u skladu s tim prikazuje predviđanja. Iako oglašavanje na pretraživačkoj mreži može povećati vašu izloženost mogućim korisnicima, predviđanja prometa to možda neće uvijek pokazivati.

Promet koji oglas ostvaruje razlikuje se od predviđanja alata za planiranje ključnih riječi

Alat za planiranje ključnih riječi upotrebljava podatke sustava dinamičnih oglasa za predviđanje mogućih rezultata na Googleu i web-lokacijama njegovih partnera na pretraživačkoj mreži. Evo nekoliko razloga zbog kojih se predviđanja prometa mogu razlikovati od stvarnih rezultata:
 • Nedavno ste izradili Google Ads račun: ako ste novi oglašivač, vaša se predviđanja temelje na povijesnim prosječnim podacima za sve oglašivače jer još ne postoji dovoljno podataka o vašoj tvrtki. Dok ne bude dostupno više podataka o izvedbi vaših oglasa, prikazivat će se približan prosjek kao smjernica.
 • Vaši se oglasi prikazuju na prikazivačkoj mreži: predviđanja se odnose na pretraživačku mrežu i ne obuhvaćaju predviđanja za broj klikova koje bi vaši oglasi mogli ostvariti na prikazivačkoj mreži, uključujući položaje koje sami odaberete. Ako se vaši oglasi prikazuju i na prikazivačkoj mreži, možete očekivati promet veći od predviđenog.
 • Ciljate malu zemljopisnu regiju: ako ciljate malu zemljopisnu lokaciju, možete očekivati da će rezultati biti manje precizni jer postoji manje podataka na kojima temeljimo predviđanja
 • Imate iste ili vrlo slične ključne riječi u različitim kampanjama: bez obzira na to koliko oglasa prikazujete na jednoj ključnoj riječi, na svakoj stranici rezultata pretraživanja prikazivat će se samo jedan oglas. To znači da se vaše ključne riječi natječu jedna protiv druge ako imate slične ili identične ključne riječi u različitim grupama oglasa ili kampanjama. Iako alat za planiranje ključnih riječi pokušava uzeti u obzir nadmetanje među sličnim i identičnim ključnim riječima koje se pojavljuju u grupama oglasa u istoj kampanji, njegova predviđanja za te ključne riječi mogu biti manje precizna. Alat za planiranje ključnih riječi ne gleda ključne riječi u svim kampanjama, pa se u predviđanjima nadmetanje različitih kampanja uopće neće uzimati u obzir.
 • Vaš plan ili popis ključnih riječi sadrži slične ključne riječi za koje dohvaćate predviđanja prometa: ako procjenjujete klikove za dvije ili više sličnih ključnih riječi, alat za planiranje ključnih riječi pokušava predvidjeti kako će se promet podijeliti između preklapajućih pojmova. Posljedica toga bit će manja preciznost predviđanja.
 • Za dnevna predviđanja upotrebljava se prosjek podataka cijelog tjedna: predviđanja se temelje na podacima jednog tjedna čiji se prosjek upotrebljava za dnevna predviđanja. Promet se razlikuje od dana do dana pa je bolje uzeti u obzir prosjek cijelog tjedna nego predviđanja jednog dana.

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false