Всичко за прогнозите на инструмента за планиране на ключови думи

За да отворите инструмента за планиране на ключови думи:

Можете да използвате инструмента за планиране на ключови думи, за да получавате статистика за ефективността на ключовите думи. Google използва данни за търсене за минали периоди, за да прогнозира може да получите от набор от ключови думи в зависимост от разходите Ви. Тези прогнози могат да Ви помогнат да решите как да групирати ключовите си думи и да задавате офертите си.

Тази статия Ви показва какво можете да научите от прогнозите и данните за търсене за минали периоди, както и начини за отстраняване на често срещани неизправности.

Прогнози

За прогнозния брой импресии се вземат под внимание Вашите оферта, бюджет, сезонност и данни за качеството на рекламите за минали периоди, за да се направи прогноза на ефективността в бъдеще. Когато използвате инструмента за планиране на ключови думи, за да получите прогнози за ключовите си думи, в графиката ще виждате общ преглед, а в таблицата – по-подробни прогнози, както и информация за това какви оферти могат да Ви помогнат да постигнете своите бизнес цели.

Какво означават прогнозите за ключови думи

 • Кликвания: Броят кликвания, които рекламата Ви може да получава всеки ден, ако бъде задействана от ключовата дума.
 • Разходи: Средната сума, която може да изразходвате на ден за съответната ключова дума.
 • Импресии: Колко често може да се показва рекламата Ви в рамките на един ден. Импресия се отчита всеки път, когато реклама се покаже на страница с резултати от търсенето.
 • Честота на кликване („CTR“): Съотношението между броя на кликванията, които рекламата Ви може да получи, и броя евентуални нейни показвания (които се наричат „импресии“).
 • Средна цена на кликване („Ср. CPC“): Средната сума, която може да платите за кликване. Окончателната сума, с която Ви таксуваме за кликване, наричана „действителна цена на кликване“ („действителна CPC“), се коригира автоматично, така че плащате само една стотинка над минималната сума, необходима да запазите позицията на рекламата си. Следователно показваната сума може да е по-ниска от диапазона на цялостната ценова прогноза за всички ключови думи или от офертата за CPC, която вече е зададена в рекламната Ви група.

Забележка

Имайте предвид, че статистическите данни за минали периоди, като например средния брой търсения месечно, се показват само за точно съвпадение. Да приемем например, че ключовата Ви дума е тъмен шоколад. Ако искате да проверите средния й брой търсения месечно, ще видите едни и същи статистически данни – тези за точно съвпадение, независимо дали за тъмен шоколад използвате широко съвпадение, точно, или по фраза. От друга страна, прогнозите за трафика, като тези за кликванията и разходите, вземат предвид типовете на съвпадение на ключовата дума. Ако например получите прогнози за списък с ключови думи с широко съвпадение, ще се вземат предвид всички припокривания между думите.

Показатели за минали периоди

Когато използвате инструмента за планиране на ключови думи, за да получите показатели за минали периоди за ключовите си думи или кампаниите си, в таблица ще виждате подробни статистически данни, чрез които можете да изберете кои ключови думи да използвате в кампанията си. Обърнете внимание, че прогнозите вземат предвид фактори като оферта, бюджет, сезонност и други, а показателите за минали периоди – не.

Какво означават показателите за минали периоди

 • Среден брой търсения месечно („Ср. брой търсения месечно“): Средният брой пъти, когато хората са търсили ключова дума и близките й варианти въз основа избраните от Вас месец и настройки за местоположението и мрежата за търсене. Можете да използвате тази информация, за да видите колко популярни са ключовите Ви думи през определен период от годината. По подразбиране изчисляваме средния брой търсения на думата (независимо от езика) за дванадесетмесечен период.
 • Конкуренция: Броят на рекламодателите, чиито реклами са се показали за всяка ключова дума спрямо всички ключови думи, използвани в продуктите на Google. Имайте предвид, че тези данни са конкретни за избраното от Вас насочване по местоположение и към мрежата за търсене. В тази графа можете да видите дали конкуренцията за ключова дума е ниска, средна или висока.
 • Оферта за горе в страницата (нисък диапазон): Това е офертата в по-ниския диапазон – приблизително представяне на 20-ия процентил – която рекламодателите са плащали за минали периоди за оферта за горе в страницата за ключова дума въз основа на местоположението и настройките за мрежата за търсене.
 • Оферта за горе в страницата (висок диапазон): Това е офертата в по-високия диапазон – приблизително представяне на 80-ия процентил – която рекламодателите са плащали за минали периоди за оферта за горе в страницата за ключова дума въз основа на местоположението Ви и настройките за мрежата за търсене.
 • Дял на органичните импресии („Дял на органичните импр.“): Процентът показвания на резултат от уебсайта Ви при търсения за ключова дума в мрежата. Стойността се изчислява, като броят търсения в мрежата, при които се е показал резултат от уебсайта Ви, се дели на общия брой търсения за тази идея за ключова дума.
 • Дял на рекламните импресии: Броят на получените от Вас импресии, разделен на общия брой търсения за местоположението и мрежата, към които насочвате, които са съответствали точно на ключовата дума през последния календарен месец. Имайте предвид, че графата за дял на рекламните импресии в инструмента за планиране на ключови думи е различна от графите за дял на импресиите и дял на импресиите с точно съвпадение в управлението на кампаниите, които се основават на броя импресии за ключова дума, за чието получаване сте отговаряли на условията. В инструмента за планиране на ключови думи делът на рекламните импресии се основава на обема на търсенето за тази точна ключова дума. Когато видите тире (–) в графата за дял на рекламните импресии, това означава, че няма достатъчно данни за изчисляването на този брой.

Какво да имате предвид по отношение на показателите за минали периоди

 • Статистическите Ви данни за обема на търсенето са закръглени. Това означава, че когато получите идеи за ключови думи за няколко местоположения, сумата от обемите на търсенето може да не бъде колкото очаквате.
 • Върху уеб трафика оказват влияние сезонността, текущите събития и редица други фактори. Ето защо броят на търсенията по ключовите Ви думи се променя постоянно.
 • Прогнозите за ключови думи могат да Ви помогнат да установите каква е прогнозната ефективност. За прогнозния брой импресии се вземат под внимание Вашите оферта, бюджет, сезонност и данни за качеството на рекламите за минали периоди, но това не се прави за статистическите данни за обема на търсенето. Също така обемът на търсенето се определя само за точни съвпадения на ключови думи, докато прогнозният брой импресии се основава на избраните от Вас типове на съвпадение.
 • С помощта на статистическите данни за обхвата на офертите можете да решите кои ключови думи да използвате за дадена кампания. Тези данни или „оферта за горе в страницата (нисък диапазон)“ и „оферта за горе в страницата (висок диапазон)“ могат да Ви помогнат и при избора на ефективна оферта за ключовите думи. При статистическите данни за обхвата на офертите се вземат предвид офертите, които са довели до показването на реклама сред рекламите в горната част на първата страница с резултати от търсенето.
 • Статистическите данни за обхвата на офертите показват информация за офертите от последните 30 дни. Възможно е да не виждате статистически данни за обхвата на офертите за ключови думи, за които има ограничена информация за минали периоди. Тъй като показването на реклама в горната част на първата страница с резултати от търсенето става въз основа на фактори, като комбинация от оферта, качествен рейтинг и други, можете да използвате тези показатели, за да коригирате офертите си в съответствие с качествения рейтинг на подобни ключови думи.

Страница с общ преглед на плана

На страницата „Общ преглед на плана“ се показват прогнози за плана Ви, разбити по водещи ключови думи, местоположения и устройства. Информацията е показана ясно на табло за управление, като можете да променяте параметрите на всяка прогноза за по-подробни статистически данни за потенциалния успех на плана Ви.
В горната част на страницата „Общ преглед на плана“ се показва стандартна оферта, която можете да променяте, като изберете различна точка на графиката или въведете оферта в полето в горната част на страницата. Така можете да виждате каква евентуално ще е ефективността на ключовите Ви думи при по-високи или по-ниски оферти. Стандартната оферта се определя въз основа на:
 • предишния Ви план (ако имате такъв);
 • средната максимална цена на кликване (CPC) от рекламните групи с ръчна CPC в профила Ви; или
 • средната максимална CPC от всички рекламни групи с ръчно офериране в една и съща валута.

Отстраняване на проблеми с прогнозите на трафика

В някои случаи прогнозите за трафика, които виждате в инструмента за планиране на ключови думи, може да изглеждат по-ниски от очакваното или различни от трафика, който рекламата Ви получава в действителност. Друга възможност е да имате затруднения изобщо да виждате прогнозите за трафика.
По-долу можете да научите какви са причините, поради които е възможно да не виждате прогнози за трафика в инструмента за планиране на ключови думи, и какво можете да направите, за да ги отстраните.

Прогнозите са с ниски стойности

Когато използвате инструмента за планиране на ключови думи, ще виждате приблизителни прогнози за дневния брой кликвания и импресии, които може да получавате. Често можете да подобрите резултатите си, като повишите офертата си за цена на кликване (CPC). Възможно е обаче да установите, че увеличаването й оказва слабо влияние върху прогнозите за трафика Ви. Това може да се случи поради следните причини:
 • Ефективност на рекламите за минали периоди: При изчисленията си инструментът за планиране на ключови думи ползва извадки от ефективността за минали периоди както на Вашите реклами, така и на други с подобни ключови думи. Ако общата честота на кликване (CTR) за тези извадки е постоянно ниска, в показаните прогнози ще видите по-малък брой кликвания. Опитайте да подобрите своята CTR, което може да увеличи прогнозите Ви в бъдеще.
 • Анализ на търсенето: За да предоставим точни прогнози за трафика, следим за закономерности при ключовите думи и търсенето. Ниските прогнози, които получавате, може да се дължат на това, че няма търсения за конкретната Ви ключова дума или фраза. При това положение добавете още ключови думи или комбинации от такива. За целта кликнете върху „Идеи за ключови думи“ в страничното меню отляво.
 • Правила за мрежата на Google: Сайтовете, които си партнират с Google за показване на реклами (партньорите в мрежата за търсене), имат различни правила за това, какъв тип реклами могат да се показват в страниците или продуктите им. Например някои партньори в мрежата за търсене приемат само реклами без ограничения поради сексуално съдържание. Инструментът за планиране на ключови думи отчита тези разлики в правилата на различните партньори в мрежата за търсене и показва прогнозите в съответствие с това. Въпреки че рекламирането в мрежата за търсене може да увеличи присъствието Ви пред потенциални клиенти, прогнозите за трафика, които виждате, може не винаги да отразяват това.

Трафикът за рекламата Ви се различава от прогнозите на инструмента за планиране на ключови думи

Инструментът за планиране на ключови думи използва информация от динамичната рекламна система, за да прогнозира възможните резултати от търсенето с Google и партньорите в мрежата за търсене. По-долу сме посочили някои от причините, поради които прогнозите за трафика Ви може да се различават от действителните резултати:
 • Наскоро сте създали профила си в Google Ads: Ако сте нов рекламодател, прогнозите за Вас се базират на средните данни за минали периоди за всички рекламодатели, тъй като все още няма достатъчно данни конкретно за Вашия бизнес. Ще виждате приблизителна средна стойност, която да Ви ориентира, докато не се получат повече данни за ефективността на рекламите Ви.
 • Рекламите Ви се показват в дисплейната мрежа: Прогнозите се отнасят за мрежата за търсене и не включват броя на кликванията, които рекламите Ви може да получат в дисплейната мрежа, включително на избрани от Вас разположения. Ако рекламите Ви се показват и в дисплейната мрежа, можете да очаквате по-голям трафик от посочения в прогнозите.
 • Насочвате рекламите си към малък географски регион: Ако насочвате към такъв регион, вероятно резултатите ще са по-неточни, тъй като данните за изчисляване на прогнозите са по-малко.
 • Имате едни и същи или много подобни ключови думи в различни кампании: Независимо колко от рекламите Ви се задействат от една и съща ключова дума, ще показваме само по една на всяка страница с резултати от търсенето. Това означава, че ако имате едни и същи или подобни ключови думи в различни рекламни групи или кампании, те ще се конкурират помежду си. Въпреки че инструментът за планиране на ключови думи ще се опита да отчете конкурирането между подобни и идентични ключови думи от няколко рекламни групи на една и съща кампания, прогнозите за тези думи може да са по-неточни. Инструментът не проверява ключовите думи в различни кампании, така че евентуалната конкуренция между тях няма да бъде отчетена в прогнозите Ви.
 • Планът или списъкът Ви с ключови думи съдържа подобни ключови думи, за които получавате прогнози за трафика: Ако се прогнозират кликванията за две или повече подобни ключови думи, инструментът за планиране на ключови думи се опитва да предвиди как ще бъде разделен трафикът между тези, които се припокриват. Поради това прогнозите Ви ще бъдат по-неточни.
 • Данните от цяла седмица се осредняват, за да се предостави дневна прогноза: Прогнозите се основават на едноседмични данни, които се осредняват, за да се предоставят дневни стойности. Тъй като трафикът варира ежедневно, разглеждайте средните стойности за цялата седмица вместо дневните прогнози.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си