Tips på hur du kan optimera din videokampanj

Du har laddat upp dina videor på YouTube och din TrueView-kampanj har varit aktiv ett tag nu. Videoannonser öppnar för en rad tittaråtgärder som kan mätas och spåras så att du kan uppnå dina annonseringsmål mer effektivt. Några exempel:

 • Om du upplever att videoannonsens visningsfrekvens är lägre än för annonserna i dina andra kampanjer kan du justera kampanjerna så att de får högre visningsfrekvens.
 • Om kostnaden per visning (CPV) är högre än din mål-CPV och du kan tänka dig en bredare målgrupp kan du prova att ange en lägre CPV.

I den här artikeln får du tips om följande åtta områden som kan hjälpa dig med allt ovan:

Använd olika videoannonsmaterial för att engagera fler kunder

Dina målgrupper kan vilja interagera med dina videor på datorer eller mobila enheter, och de kan reagera olika på videor med olika budskap. Därför rekommenderar vi att du laddar upp flera videor med olika bildförhållande (kvadratiskt, stående och liggande) och med olika budskap i varje. Läs om hur du använder kvadratiska och stående videor för att engagera mobilkunder.

Få ut mer av kostnaden per visning (CPV)

Genomsnittlig kostnad per visning (CPV) är det genomsnittliga belopp en annonsör betalar för en visning av en videoannons. CPV varierar beroende på annonsens längd, annonsmaterialets kvalitet, inriktning, auktionsdynamik och andra faktorer.

Utvärdera CPV

Kostnaden per visning är en värdefull signal om annonsens konkurrenskraft i auktionssystemet. Betalar du mer för visningar än vad du hade velat och tänkt? Ökar CPV med tiden? Genom att hålla koll på din CPV och justera den kan du få ut ditt budskap mer effektivt. Ökande CPV-värden kan vara ett tecken på att annonsmaterialet börjar bli överexponerat om annonsen har visats i några veckor. Ökande CPV kan också vara ett tecken på ökat tryck i auktionerna där dina annonser deltar. Minskande CPV kan å andra sidan tyda på att konkurrensen på marknaden går ned och att du kan få visningar till lägre kostnad.

Tips för att nå dina CPV-mål

Budet är den mest direkta länken till kostnad per visning, men det finns en balans mellan inriktning och annonsmaterial som ger den bästa användarmatchningen och därmed högre visningsfrekvens och lägre CPV. Här kommer några tips på hur du optimerar för CPV:

 • Justera buden: Budet är den mest direkta länken till CPV, på så vis att du aldrig betalar högre CPV än ditt högsta bud. Men budet fungerar bara som tak, och är därför bara ett av sätten du kan använda för att justera din CPV. Det mest effektiva sättet att använda bud är att lägga bud på det faktiska värdet på visningen du köper (ungefär som med klick på Google Sök). Men det faktiska värdet är ofta svårt att beräkna, och detta är en viktig sak att fokusera på när du utvärderar kampanjen i efterhand. Den bästa utgångspunkten när du ska definiera värdet på en visning är att jämföra dina betalda visningar, visningar av innehåll som du äger och förvärvade visningar (visningar från delningar). En visning kan ge mycket mer aktivitet utöver det du redan betalar för direkt. Med TrueView-annonser kan du få större engagemang och varumärkeshågkomst också för annonser som användaren inte tittade på i hela 30 sekunder. Det innebär att du får värde utan att betala något.
 • Utöka inriktningen: Begränsning av inriktningen leder till högre konkurrens. Detta ger sannolikt högre CPV om du inte redan ligger nära ditt högsta bud, då du helt enkelt slutar vinna auktioner och inte kan utnyttja hela din budget. När du utökar inriktningen kan annonsvisningssystemet hitta auktioner där dina annonser och bud är mer konkurrenskraftiga, vilket kan minska kampanjens totala genomsnittliga CPV. Du kanske hittar en värdefull målgrupp vid lägre CPV genom att utforska bredare inriktningar. Kom ihåg att TrueView-formatet i sig fungerar som inriktningsfilter, där du bara betalar för engagerade tittare som väljer att titta på din annons.
 • Lätta på andra begränsningar på kampanjnivå: Du kan till exempel inaktivera accelererad visning, inriktning på plattform eller justera inställningarna för annonsväxling för högre visningsfrekvens och lägre CPV.
 • Förbättra annonserna: Eftersom bra annonser ger högre visningsfrekvens kan de ofta påverka CPV. När visningsfrekvensen stiger, sjunker CPV eftersom auktionerna prioriterar relevanta annonser som tittarna gillar, vilket märks på att de gärna ser hela annonsen. Läs om fler metoder för hur du skapar effektiva videoannonser.

Få ut mer av visningsfrekvensen

Visningsfrekvensen är det totala antalet gånger användarna tittade på hela din annons dividerat med antalet personer som annonsen visades för. Visningsfrekvensen är ett bra mått på om tittarna gillar din annons. En högre visningsfrekvens visar att tittarna är mer engagerade i innehållet.

Utvärdera visningsfrekvensen

Visningsfrekvensen är det priära du primärt bör titta på om du vill förstå hur det går för en videoannons. En videoannons med hög visningsfrekvens vinner i allmänhet fler auktioner och får lägre CPV än en videoannons med låg visningsfrekvens. Om du är intresserad av att få så många visningar som möjligt till lägsta möjliga kostnad, kan det vara en bra idé att ta reda på vilka annonstillgångar och inriktningsmetoder som kan bidra till en högre visningsfrekvens. En analys av visningsfrekvensen vid en given tidpunkt kan vara till hjälp när du vill förstå om det går bra eller dåligt för dina annonser, ungefär som med CPV. Visningsfrekvensen är däremot viktigare när du vill förstå trenderna.

Tips på hur du kan nå ditt visningsfrekvensmål

Det är ingen självklarhet att inriktningen kan förbättra visningsfrekvensen i en kampanj, men eftersom inriktningen påverkar vem som kan se din annons kan den också påverka resultatet.

 • Förbättra annonserna
  • Kortare annonser har högre visningsfrekvens. Om din annons kan förmedla samma budskap på 20 sekunder som på 30 kan du överväga att klippa ned den så att den blir kortare.
  • Om du skapar flera annonser som en del av en kampanj kan varje annons innebära en bättre chans att nå ut till din målgrupp. Även små skillnader i annonstext eller videoinnehåll kan innebära stora förbättringar av visningsfrekvensen och kostnaderna sett till hela kampanjtiden.
  • Mindre ändringar, som att byta inledning och lägga till eller ta bort uppmaningar, kan bidra till att förändra tittarnas beteende och förbättra visningsfrekvensen.
  • Prova att växla mellan två eller tre olika annonser i auktionen så att du undviker att överexponera annonsen.
  • Läs om fler metoder för hur du skapar effektiva videoannonser.
 • Förbättra inriktningen: Ett par exempel på hur inriktningen kan påverka visningsfrekvensen:
  • Felaktig inriktning: Om du har inriktat dig på fel målgrupp kanske fler tittare hoppar över din videoannons. Då bör du ändra inriktningsmetoderna allt eftersom du upptäcker vilka tittare som ger bäst gensvar på din annons.
  • Missad målgrupp: Det kan också hända att du begränsar var annonsen visas, så att den döljs för tittare som kanske vill se den. Vissa annonsörer tycker att alla visningar utanför en specifik demografisk målgrupp är ”bortkastade”. Men kom ihåg att TrueView-videoannonser bara faktureras när någon väljer att titta på videon. Det är alltså möjligt att du hittar en intresserad målgrupp genom att utöka inriktningen. Det bidrar ofta även till att minska din genomsnittliga CPV.

Få ut mer av klickfrekvensen (CTR)

Klickfrekvensen (CTR) är det totala antalet klick på din videoannons dividerat med antalet personer som annonsen visades för. Medan visningsfrekvensen är det primära sättet att mäta engagemanget för en videokampanj, är klickfrekvensen ytterligare ett sätt att mäta hur det går för din videokampanj. Högre klickfrekvens visar att tittarna är mer engagerade i ditt innehåll och intresserade av att ta reda på mer om ditt företag.

Utvärdera klickfrekvensen

Om ditt mål är att få fler besökare på din webbplats, YouTube-kanal eller visningssida där videoannonsen finns är klickfrekvens det mätvärde du ska titta på och optimera för. Genom att följa hur klickfrekvensen förändras med tiden ser du hur effektivt din videoannons leder kunderna från annonsen till webbplatsen.

Skapa en TrueView for Action-kampanj för att öka klickfrekvensen över tid

TrueView for Action-kampanjer hjälper dig att skapa annonser som ger dig fler klick och relevanta konverteringar för din webbplats. Den här typen av annons skapar du med kampanjmålet Potentiella kunder eller Trafik till webbplatsen, som låter dig lägga till framträdande uppmaningar som ökar engagemanget för produkten eller tjänsten. Läs mer om TrueView for Action-kampanjer.

Gör inriktningen snävare

Möjligheten att visa dina annonser för personer med specifika intressen kan hjälpa dig att nå rätt kunder. Du kan visa dina annonser för specifika målgrupper baserat på intresse, oavsett om de gillar spel, husdjur eller är intresserade av att köpa en bil eller en bostad.

Genom att göra inriktningen snävare kan du visa dina videoannonser för en mer relevant målgrupp som annonserna passar för. Detta är de inriktningsmetoder du kan välja bland:

 • Demografiska grupper: Välj ålder, kön och föräldrastatus för målgruppen du vill nå.
 • Intressen: Välj bland tillgängliga kategorier om du vill inrikta dig på användare som är intresserade av de här ämnena även när de besöker sidor som handlar om annat. Läs mer om målgruppsinriktning.
  • Intressegrupp: Öka varumärkesmedvetenheten och intresset med TrueView-videoannonser genom att inrikta dig på personer som redan har ett starkt intresse för ditt varumärke eller din produkt eller tjänst.
  • Köpavsikt och livshändelser: Välj bland dessa målgrupper om du vill nå kunder som letar information om produkter och som aktivt överväger att köpa en tjänst eller produkt som liknar din.
 • Remarketing: Nå tittare baserat på hur de tidigare har interagerat med dina videor, dina TrueView-annonser eller din YouTube-kanal. Om du redan har länkat ditt Google-konto till ditt Google Ads-konto skapar Google Ads anpassade listor åt dig automatiskt. Läs mer remarketinglistor för YouTube-tittare.
 • Placeringar: Inrikta dig på unika kanaler, webbplatser eller placeringar på dessa. Du kan till exempel inrikta dig på en hel blogg med mycket trafik eller på startsidan för en populär nyhetswebbplats. Placeringar omfattar
  • kanaler (YouTube-partnerkanaler)
  • videor (YouTube-videor)
  • webbplatser (Display-nätverket, inräknat YouTube.com som utgivarwebbplats).
 • Ämnen: Inrikta dina videoannonser på specifika ämnen på YouTube och i Googles Display-nätverk. Med ämnesinriktning kan du nå en mängd olika videor, kanaler och webbplatser som har anknytning till ämnena du väljer. Om du till exempel inriktar dig på ämnet ”motorfordon” visas din annons på YouTube för användare som tittar på videor om bilar.
 • Sökord: Beroende på videoannonsformatet kan du visa dina videoannonser baserat på ord eller fraser, det vill säga sökord, som har anknytning till en YouTube-video, YouTube-kanal eller typ av webbplats som din målgrupp är intresserad av.

  Förhindra att dina annonser visas i särskilda situationer genom att lägga till uteslutningar

  På fliken Videoinriktning kan du se hur var och en av dina inriktningsmetoder har fungerat för dina annonser. Där kanske du ser att annonsen inte är relevant för ett visst ämne eller för en viss demografisk grupp. I så fall kan du fundera på om du ska lägga till det ämnet eller den demografiska gruppen som en uteslutning på kampanjnivå i ditt konto. Detta kan vara användbart när din video främst är relevant för en specifik demografisk grupp och du vill inrikta dig på särskilda ämnen men utesluta vissa typer av tittare.

  Om du vill veta mer om hur du lägger till uteslutningar kan du läsa om hur du lägger till inriktning i dina videokampanjer.

  Obs!

  Videokampanjens räckvidd kan begränsas när du använder uteslutningar.

Förbättra budgivningen

Du kan justera dina bud på TrueView Video Discovery-annonser om du vill öka chansen för att intresserade tittare ser dina annonser. Eftersom tittare som väljer att titta på din Video Discovery-annons visar intresse för ditt varumärke kan det löna sig höja buden för de formaten. Om du i stället är mer intresserad av att få visningar eller trafik till din webbplats eller att öka intresset för ditt varumärke kan det vara lämpligt att höja budet på InStream-formatet. Då ökar du chansen att fler tittare ser åtminstone en del av din annons.

Läs mer om budgivning med CPV (kostnad per visning).

Använd videoremarketing

Videoremarketing är ett effektivt verktyg som gör att du kan utgå från tittarnas aktivitet på din YouTube-kanal och skapa mycket specifika listor med tidigare besökare som du vill inrikta dina annonser på. När du har kopplat ditt Google-konto till ditt Google Ads-konto kan du skapa dessa listor utifrån de olika sätt som människor interagerar med dina videor, till exempel att titta på en video, prenumerera på din kanal eller att gilla en video. Läs om hur du använder remarketing för YouTube-tittare med Google Ads.

Använder du redan remarketing i dina displaykampanjer? Du kan använda videoremarketinglistor för dina displayannonser på samma sätt som du kan inrikta dina videor på personer som har besökt din webbplats. Du kan till exempel skapa dynamiska kombinationslistor så att du når personer som har sett din videoannons men inte gått vidare till köp, eller som har besökt din webbplats men inte sett din kanal.

Använd avancerade kampanjinställningar

Du kan optimera dina kampanjer med avancerade inställningar. Använd schemainställningar om du vill ange exakt vilka tider eller veckodagar annonserna ska visas, och ange hur länge kampanjen ska köras. Det är viktigt att innehållet är aktuellt så att användarna vill komma tillbaka. Därför kan det vara en bra idé att schemalägga din InStream-annons så att den visas i en månad.

Du kan även ange ett frekvenstak som begränsar hur många gånger dina annonser visas för en användare på YouTube eller hos partner i Google Ads. Ett frekvenstak kan vara till hjälp om du vill begränsa hur många gånger en person ser din annons, eller om du vill fokusera mer på att exponera annonsen för nya personer.

Du kan välja vilket språk som ska användas på webbplatser och i videor där dina annonser visas, genom att ändra inriktningsspråk i kampanjinställningarna. Google Ads avgör var dina annonser ska visas genom att titta på användarnas språkinställning på Google eller språket i användarnas sökfråga, vilken sida de besöker för närvarande eller nyligen har besökt i Googles Display-nätverk.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt