Vinkkejä videokampanjan optimointiin

Kun olet lähettänyt videosi YouTubeen ja TrueView-kampanjasi on ollut käynnissä jonkin aikaa, alat ehkä miettiä tarkemmin tavoitteitasi. Videomainoksissa on monia katsojan toimintoja, joita mittaamalla ja seuraamalla voit saavuttaa mainontatavoitteesi entistä paremmin. Esimerkkejä:

 • Jos huomaat, että videomainoksesi näyttöprosentti on pienempi kuin muiden kampanjoidesi mainosten näyttöprosentti, voit muokata kampanjoitasi korkeamman näyttöprosentin saavuttamiseksi.
 • Jos katselukertakohtainen hintasi (CPV) on korkeampi kuin katselukertakohtaisen hinnan tavoitteesi ja haluat tavoittaa suuremman yleisön, kokeile katselukertakohtaisen hinnan laskemista.

Jotta voit saavuttaa edellä mainitut tavoitteet, tutustu seuraavia kahdeksaa osa-aluetta koskeviin vinkkeihin:

Asiakkaiden aktivoiminen monipuolisilla mainosaineistoilla

Asiakkaat haluavat ehkä katsoa videoitasi sekä tietokoneella että mobiililaitteilla, ja he saattavat reagoida eri tavalla erilaisia viestejä sisältäviin videoihin. Kannattaa ladata useita videoita, joissa käytetään eri kuvasuhteita (neliö, pysty ja vaaka) ja erilaisia viestejä. Lue, miten aktivoit mobiiliasiakkaita neliönmuotoisten ja pystysuuntaisten videoiden avulla.

Katselukertakohtaisen hinnan (CPV) optimoiminen

Keskimääräinen katselukertakohtainen hinta on keskimääräinen summa, jonka mainostaja maksaa yhdestä videomainoksen katselukerrasta. Katselukertakohtainen hinta vaihtelee muun muassa mainoksen keston, mainosaineiston laadun, kohdistuksen ja huutokaupan kulloisenkin tilanteen mukaan.

Katselukertakohtaisen hinnan arviointi

Katselukertakohtainen hinta on tärkeä merkki mainoksesi kilpailukyvystä huutokauppaekosysteemissä. Maksatko katselukerroista enemmän kuin halusit tai odotit? Nouseeko katselukertakohtainen hintasi ajan myötä? Seuraamalla ja säätämällä katselukertakohtaista hintaasi voit saada viestisi tehokkaammin perille. Katselukertakohtaisen hinnan nousu voi olla merkki sisällön kulumisesta, jos mainoksesi on pyörinyt muutaman viikon. Hinnan nousu voi myös tarkoittaa sitä, että kilpailu on lisääntynyt huutokaupoissa, jotka haluat voittaa. Vastaavasti katselukertakohtaisen hinnan lasku voi merkitä, että markkinoilla kilpailu on vähentynyt ja sinulla saattaa olla mahdollisuus saada enemmän katselukertoja pienemmällä hinnalla.

Vinkkejä katselukertakohtaisen hinnan tavoitteiden saavuttamiseksi

Vaikka hintatarjous on suorin yhteys katselukertakohtaisen hintaan, myös kohdistamisen ja sisällön laadun välinen tasapaino tuottaa parhaan osuvuuden oikeaan yleisöön. Se voi auttaa saavuttamaan korkeamman katseluprosentin ja pienemmän katselukertakohtaisen hinnan.

 • Säädä hintatarjouksiasi: Hintatarjouksilla on suorin yhteys katselukertakohtaisiin hintoihin siten, että et koskaan maksa korkeampaa katselukertakohtaista hintaa kuin mikä on korkein hintatarjouksesi. Hintatarjoukset ovat kuitenkin vain yläraja, ja ne ovat vain yksi tapa säätää katselukertakohtaisia hintoja. Tehokkain tapa käyttää hintatarjouksia on tehdä hintatarjous, joka vastaa omaa todellista yhdelle katselukerralle määrittämääsi arvoa (se mitä vastaavasti maksaisit klikkauksesta Google-haussa). Tämä todellinen arvo on kuitenkin vaikea määrittää, ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota kampanjan jälkiarvioinnissa. Paras lähtökohta määrittää katselukerran arvo on maksettujen katselukertojen, omistamasi sisällön katselukertojen ja ansaittujen katselukertojen (jakojen katselukertojen) vertailu. Katselukerta voi tuottaa enemmän toimintoja kuin se, mistä maksat suoraan. TrueView-mainokset voivat aktivoida käyttäjiä paremmin, vaikka mainoksia ei ole edes katsottu täyttä 30 sekuntia – et siis maksa mitään, mutta kampanjasi saa silti lisäarvoa.
 • Laajenna kohdistamista: Kohdistamisen rajoittaminen johtaa lisääntyvään kilpailuun. Tämä todennäköisesti näkyy korkeampina katselukertakohtaisina hintoina, ellet ole jo lähellä korkeinta hintatarjoustasi, jolloin yksinkertaisesti et enää voita huutokauppoja ja budjettisi jää käyttämättä. Kohdistamisen laajentaminen sallii mainoksia näyttävän järjestelmän tunnistaa huutokaupat, joissa mainoksesi ja hintatarjouksesi ovat kilpailukykyisempiä, ja tämä voi laskea kampanjan yleistä keskimääräistä katselukertakohtaista hintaa. Voit siis löytää arvokkaan yleisön pienemmällä katselukertakohtaisella hinnalla kokeilemalla laajempaa kohdistamista. Kannattaa muistaa, että TrueView-muoto itsessään toimii kohdistamisen suodattimena, ja maksat vain aktiivisista käyttäjistä, jotka katsovat mainoksesi.
 • Lievennä muita kampanjatason rajoituksia: Esimerkiksi nopeutetun näytön tai käyttöympäristöön kohdistamisen ottaminen pois käytöstä tai mainosten vuorottelun asetusten muokkaaminen voivat auttaa saavuttamaan korkeamman katseluprosentin ja pienemmän katselukertakohtaisen hinnan.
 • Paranna mainoksiasi: Koska hyvät mainokset tuottavat hyvän katseluprosentin, ne vaikuttavat usein myös katselukertakohtaiseen hintaan. Kun katseluprosentti nousee, katselukertakohtainen hinta laskee, koska huutokauppajärjestelmä antaa etusijan mainoksille, joita yleisöt katsovat (tämä näkyy siitä, että mainokset katsotaan kokonaisuudessaan). Lue lisää tehokkaiden videomainosten tekemisen parhaista käytännöistä.

Katseluprosentin optimoiminen

Katseluprosentti on videomainoksesi katselukertojen määrä jaettuna niiden käyttäjien määrällä, joille mainos on näytetty. Katseluprosentti kertoo paljon siitä, miten kiinnostavana katsojat videotasi pitävät. Mitä korkeampi katseluprosentti, sitä kiinnostuneempia katsojat ovat sisällöstäsi.

Katseluprosentin arviointi

Katseluprosentti on ensisijainen mittari videomainoksen kunnon ymmärtämisessä. Videomainos, jolla on korkea katseluprosentti, voittaa yleensä enemmän huutokauppoja, ja niiden katselukertakohtainen hinta on pienempi kuin pienemmän katseluprosentin mainoksella. Jos olet kiinnostunut saamaan mahdollisimman paljon katselukertoja mahdollisimman alhaisella hinnalla, todennäköisesti haluat tunnistaa videosisällöt ja kohdistamistavat, jotka auttavat sinua nostamaan mainoksesi katseluprosenttia. Samoin kuin katselukertakohtaisen hinnan kohdalla, katseluprosentin analyysi suhteessa aikaan voi olla hyvä tapa nähdä, toimiiko mainoksesi hyvin vai huonosti, mutta vielä tärkeämpää on ymmärtää trendejä.

Vinkkejä katseluprosentin tavoitteiden saavuttamiseksi

Vaikka ei ole itsestään selvää, että kohdistamisen muutoksilla voi parantaa kampanjan katseluprosenttia, se saattaa vaikuttaa kampanjan tehokkuuteen vaikuttamalla siihen, ketkä voivat katsoa mainoksesi.

 • Paranna mainoksia
  • Lyhyemmillä mainoksilla on korkeammat katseluprosentit – jos mainoksesi voi välittää saman viestin 20 sekunnissa kuin 30 sekunnissa, kannattaa harkita lyhyemmän version käyttämistä.
  • Jos luot useampia mainoksia osana kampanjaa, jokainen niistä tarjoaa sinulle paremman mahdollisuuden olla yhteydessä yleisöösi. Jopa pienet erot mainoksien teksteissä tai videoissa voivat johtaa merkittäviin katseluprosentin ja kustannuksien parannuksiin kampanjan kuluessa.
  • Pienet muutokset, kuten esittelyn vaihtelu tai toimintakehotuksien lisääminen tai poistaminen, voivat auttaa muuttamaan katsojien käyttäytymistä ja nostamaan katseluprosenttia.
  • Kokeile kahden tai kolmen eri mainoksen vuorottelua huutokaupoissa välttääksesi katsojien "mainosväsymyksen".
  • Lue lisää tehokkaiden videomainosten tekemisen parhaista käytännöistä.
 • Paranna kohdistamista: Kohdistaminen voi vaikuttaa katseluprosenttiin esimerkiksi joillakin seuraavista tavoista:
  • Virheellinen kohdistaminen: Jos olet määrittänyt väärän kohdeyleisön, käyttäjät saattavat ohittaa videomainoksesi useammin. Voit muokata kohdistamistapoja, kun selvität, mikä kohderyhmä reagoi parhaiten mainokseesi.
  • Ohitettu yleisö: Saatat myös rajoittaa sitä, missä mainoksesi näkyvät. Tällöin mainoksesi saattavat olla "piilossa" joiltain käyttäjiltä, jotka ehkä haluaisivat katsoa niitä. Jotkut mainostajat pitävät katselukertoja tietyn kohderyhmän ulkopuolella turhina. Muista kuitenkin, että maksat TrueView-videomainoksista vain, jos käyttäjä katsoo videon. Sinulla on siis mahdollisuus löytää vastaanottavainen yleisö laajentamalla kohdistamista. Kohdistamisen laajentaminen yleensä myös alentaa keskimääräistä katselukertakohtaista hintaa.

Klikkausprosentin optimoiminen

Klikkausprosentti on videomainoksesi klikkauskertojen määrä jaettuna niiden käyttäjien määrällä, joille mainos on näytetty. Vaikka katseluprosentti on videokampanjoiden ensisijainen käyttäjien aktivoinnin mittari, klikkausprosentti on toinen tapa mitata sitä, miten hyvin videokampanjasi toimii. Mitä korkeampi klikkausprosentti, sitä useampi aktiivinen käyttäjä reagoi sisältöösi ja sitä kiinnostuneempia käyttäjät ovat saamaan tietoa yrityksestäsi.

Klikkausprosentin arviointi

Jos tavoitteesi on saada enemmän käyttäjiä verkkosivustollesi, YouTube-kanavallesi tai videomainoksesi katselusivulle, klikkausprosentti on mittari, jota kannattaa seurata ja joka kannattaa optimoida. Klikkausprosentin kehittyminen pidemmällä aikavälillä kertoo sinulle, miten hyvin videomainoksesi ohjaa käyttäjiä mainoksestasi verkkosivustollesi.

TrueView for Action ‑kampanjan luominen klikkausprosentin kasvattamiseksi tulevaisuudessa

TrueView for Action ‑kampanjoiden avulla voit luoda mainoksia, jotka auttavat saamaan lisää klikkauksia ja haluamiasi konversioita verkkosivustollesi. Voit luoda tämäntyyppisen mainoksen käyttämällä Liidit- tai Verkkosivuston liikenne ‑kampanjatavoitetta. Lisäämällä mainokseen erottuvia toimintakehotuksia voit edistää käyttäjien aktivoitumista tuotteestasi tai palvelustasi. Lue lisätietoja TrueView for Action ‑kampanjoista.

Kohdistuksen rajaaminen

Kun voit näyttää verkossa mainoksiasi tietyistä asioista kiinnostuneille henkilöille, tavoitat juuri oikeanlaiset asiakkaat. Voit näyttää mainoksiasi yleisöille, joilla on tietyt kiinnostuksen kohteet, kuten peliharrastajille, lemmikkieläinten omistajille tai auton tai asunnon ostamisesta kiinnostuneille henkilöille.

Kun rajaat kohdistusta, voit näyttää videomainoksesi juuri oikealle yleisölle aihepiiriin sopivissa sijainneissa. Seuraavassa on esitelty käytettävissä olevat kohdistusmenetelmät:

 • Kohderyhmät: Valitse tavoittelemasi yleisön ikä, sukupuoli ja huoltajuus.
 • Kiinnostuksen kohteet: Valitse käytettävissä olevista luokista sellaiset luokat, joilla uskot pystyväsi tavoittamaan näistä aiheista kiinnostuneet käyttäjät silloinkin, kun he selaavat muita aiheita käsitteleviä sivuja. Lue lisää yleisöön kohdistamisesta.
  • Asiasta kiinnostuneet: Paranna bränditietoisuutta ja edistä TrueView-videomainosten kiinnostavuutta tavoittamalla henkilöitä, jotka ovat jo entuudestaan kiinnostuneita kyseisistä aihepiireistä.
  • Aikeet ja elämäntapahtumat: Valitse sopiva yleisö, jotta voit tavoittaa asiakkaita, jotka tutkivat tuotteita ja harkitsevat aktiivisesti tarjoamiesi palvelujen tai tuotteiden ostoa.
 • Uudelleenmarkkinointi: Tavoita katsojia sen perusteella, miten he ovat reagoineet videoihisi, TrueView-mainoksiisi tai YouTube-kanavaasi. Jos olet jo linkittänyt Google-tilisi Google Ads ‑tiliisi, Google Ads luo sinulle automaattisesti omia luetteloita. Lue lisää YouTube-katsojien uudelleenmarkkinointiluetteloista.
 • Sijoittelut: Kohdista mainoksesi yksittäisiin kanaviin, verkkosivustoihin tai niissä oleviin sijoitteluihin. Voit esimerkiksi kohdistaa mainoksesi kokonaiseen paljon liikennettä saavaan blogiin tai suositun uutissivuston etusivuun. Sijoitteluja ovat muun muassa seuraavat:
  • kanavat (YouTuben kumppanikanavat)
  • videot (YouTube-videot)
  • sivustot (Display-verkosto, sisältää YouTube.com-sivuston julkaisijasivustona).
 • Aiheet: Kohdista videomainoksesi tiettyihin aiheisiin YouTubessa ja Google Display ‑verkostossa. Aihekohdistuksen avulla katat suuren määrän valitsemiisi aiheisiin liittyviä videoita, kanavia ja verkkosivustoja. Jos esimerkiksi kohdistuksen aihe on Autot, mainoksesi näkyy YouTubessa henkilöille, jotka katsovat autovideoita.
 • Avainsanat: Voit näyttää videomainoksiasi avainsanojen perusteella sen mukaan, mitä videomainosmuotoa käytät. Avainsanat ovat sanoja tai ilmauksia, jotka liittyvät YouTube-videoon, YouTube-kanavaan tai verkkosivustoon, josta yleisösi on kiinnostunut.

  Mainosten näkymisen estäminen tietyissä tapauksissa lisäämällä poissulkemisia

  Videon kohdistaminen -välilehdellä näet, miten tehokkaita mainostesi kohdistusmenetelmät ovat. Saatat huomata, ettei mainoksesi liity tiettyyn aiheeseen tai kiinnosta tiettyä kohderyhmää. Tällöin kannattaa harkita kyseisen aiheen tai kohderyhmän lisäämistä poissulkemisehdoksi tilisi kampanjatasolla. Tästä on hyötyä silloin, kun videosi on suunnattu tarkasti määritellylle demografiselle ryhmälle. Poissulkemisten avulla voit kohdistaa videon tiettyihin aiheisiin ja sulkea tietyt katsojat demografisen ryhmän ulkopuolelle.

  Jos haluat lisätietoja poissulkemisten lisäämisestä, tutustu artikkeliin Kohdistuksen lisääminen videokampanjoihin.

  Huomioitavaa

  Poissulkemiset voivat rajoittaa videokampanjan tavoittavuutta.

Hintatarjousten parantaminen

Jos haluat tavoittaa varmemmin mainoksistasi kiinnostuneita katsojia, harkitse TrueView Video Discovery -mainosten hintatarjousten korottamista. Yleensä katsojat, jotka päättävät katsoa Video Discovery -videomainoksesi, ovat kiinnostuneita brändistäsi. Hintatarjouksen korottaminen näissä mainosmuodoissa saattaa siis olla järkevää. Jos sen sijaan tavoittelet lisää näyttökertoja tai liikennettä sivustollesi tai pyrit lisäämään bränditietoisuutta, korota In-Stream-mainosmuodon hintatarjousta, jotta katsojat näkevät todennäköisemmin ainakin osan mainoksestasi.

Lue lisää katselukertakohtaisista hintatarjouksista.

Videoihin perustuvan uudelleenmarkkinoinnin käyttäminen

Videoihin perustuva uudelleenmarkkinointi on tehokas työkalu, joka luo mainoksillesi tarkkoja uudelleenkohdistusluetteloita sen perusteella, mitä katsojat ovat tehneet YouTube-kanavallasi. Kun olet linkittänyt Google-tilisi Google Ads ‑tiliisi, voit luoda näitä luetteloita sen mukaan, millä tavoin käyttäjät ovat reagoineet videoihisi. Reagointitapoja ovat esimerkiksi videon katsominen, kanavasi tilaaminen tai videosta tykkääminen. Lue lisää uudelleenmarkkinoinnista YouTube-katsojille Google Adsissa.

Käytätkö jo uudelleenmarkkinointia Display-kampanjoissa? Voit käyttää videoihin perustuvia uudelleenmarkkinointiluetteloita Display-mainoksissasi ja kohdistaa videoitasi käyttäjille, jotka ovat reagoineet verkkosivustoosi. Voit esimerkiksi luoda dynaamisia yhdistelmäluetteloita ja kohdistaa mainontasi käyttäjille, jotka ovat nähneet videomainoksesi mutta eivät ole vielä konvertoituneet, tai käyttäjille, jotka ovat käyneet sivustollasi mutta eivät kanavallasi.

Kampanjan lisäasetusten käyttäminen

Harkitse kampanjoidesi optimointia lisäasetusten avulla. Ajoitusasetusten avulla voit määrittää kampanjan keston ja valita tietyt kellonajat tai viikonpäivät, jolloin mainoksiasi näytetään. On tärkeää pitää sisältö tuoreena, jotta käyttäjät tulevat takaisin. Kannattaa siis harkita In-Stream-mainoksen ajoittamista siten, että sitä näytetään kuukauden ajan.

Voit myös määrittää näyttötiheyden rajoituksen ja rajoittaa näin sitä, kuinka monta kertaa mainoksiasi näytetään käyttäjälle YouTubessa tai yhteistyökumppanien sivustoilla Google Display ‑verkostossa. Näyttötiheyden rajoituksen määrittämisestä voi olla hyötyä, jos haluat rajoittaa sitä, kuinka monta kertaa käyttäjä näkee mainoksesi, tai jos haluat panostaa näkyvyyden lisäämiseen uusien käyttäjien keskuudessa.

Muuttamalla kampanjan asetuksista kohdekielen voit valita, minkä kielisillä sivustoilla ja videoilla mainoksiasi näytetään. Google Ads määrittää, missä mainoksiasi näytetään, tarkistamalla käyttäjän Google-kieliasetuksen, hakulausekkeen kielen, kyseisellä hetkellä auki olevan sivun tai äskettäin katsotut sivut Google Display ‑verkostossa.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun