Giới thiệu về theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến

Đôi khi, một quảng cáo Google Ads không trực tiếp dẫn đến bán hàng trực tuyến, nhưng thay vào đó bắt đầu đưa khách hàng vào hành trình mà cuối cùng dẫn đến bán hàng trong thế giới ngoại tuyến, chẳng hạn như tại văn phòng của bạn hoặc qua điện thoại. Bằng cách nhập chuyển đổi ngoại tuyến, bạn có thể đo lường những gì xảy ra trong thế giới ngoại tuyến sau khi quảng cáo của bạn dẫn đến một lần nhấp hoặc cuộc gọi cho doanh nghiệp của bạn.

Lợi ích

Việc nhập sự kiện chuyển đổi ngoại tuyến sẽ mang đến cho bạn cái nhìn toàn diện hơn về từ khóa và tiêu chí nhắm mục tiêu nào (ví dụ: địa lý, thời gian trong ngày) dẫn đến các chuyển đổi hiệu quả về chi phí nhất. Dữ liệu này có thể giúp bạn nhắm mục tiêu và tối ưu hóa chiến dịch của mình để tăng lợi nhuận.

Nếu bạn thu hút khách hàng tiềm năng hoặc người mua trực tuyến hay cả hai, bạn nên ghi lại chuyển đổi trong các trường hợp sau:

  • Khi bạn kết thúc bán hàng ngoại tuyến (ví dụ: qua điện thoại hoặc trực tiếp) và theo dõi hoạt động bán hàng này trong một hệ thống quản lý quan hệ khách hàng
  • 30 ngày sau khi bán hàng trực tuyến để bạn có thể loại trừ các giao dịch dẫn đến việc trả lại hàng
  • Chỉ khi bán hàng cho khách hàng mới
  • Chỉ khi khách hàng mua hàng lần thứ hai
  • Khi bạn kết thúc bán hàng trực tuyến nhưng không thể sử dụng giải pháp theo dõi chuyển đổi dựa trên Javascript chuẩn của chúng tôi

Dưới đây là tổng quan nhanh về tính năng này.

Các loại theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến

Google Ads cung cấp 2 tùy chọn để xem cách chiến dịch Google Ads tăng doanh số bán hàng ngoại tuyến và khách hàng tiềm năng:

  • Nhập chuyển đổi Google Ads cho phép bạn nhập chuyển đổi mà bạn theo dõi trong bất kỳ hệ thống nào khác vào Google Ads. Đây là tùy chọn rộng nhất và áp dụng cho nhiều cách theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến. Và nó cho phép bạn nhập những chuyển đổi bắt đầu bằng một lần nhấp vào quảng cáo hoặc một cuộc gọi từ quảng cáo của bạn
  • Nhập chuyển đổi Google Ads cho Salesforce® cho phép bạn tự động nhìn thấy thời điểm sự kiện bán hàng mà bạn theo dõi trong Salesforce bắt đầu bằng một lần nhấp vào một quảng cáo Google Ads. Đây là tùy chọn tốt nhất nếu bạn muốn sử dụng Sales Cloud® của Salesforce để theo dõi dữ liệu bán hàng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các chi tiết cụ thể cho giải pháp này trong Giới thiệu về nhập chuyển đổi Google Ads cho Salesforce.

Cách hoạt động

Theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến hoạt động hơi khác nhau, tùy thuộc vào việc bạn muốn nhập những chuyển đổi bắt đầu bằng một lần nhấp vào quảng cáo hay cuộc gọi từ quảng cáo của bạn.

Chuyển đổi từ nhấp chuột

Google Ads cung cấp cho bạn ID duy nhất, gọi là “GCLID”, cho mọi lần nhấp vào trang web của bạn từ quảng cáo Google Ads. Để theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến, bạn sẽ lưu ID đó cùng với bất kỳ thông tin khách hàng tiềm năng nào mà bạn thu thập được từ người đã nhấp vào quảng cáo của bạn.

Sau đó, khi người đó “chuyển đổi” trong thế giới ngoại tuyến, bằng cách ký hợp đồng chẳng hạn, bạn sẽ cung cấp GCLID đó trở lại Google Ads cùng với một vài chi tiết về loại chuyển đổi và thời điểm chuyển đổi diễn ra. Sau đó Google Ads ghi lại chuyển đổi này cùng với các dữ liệu theo dõi chuyển đổi khác của bạn.

Ví dụ:

Bạn thiết kế, làm và bán bàn họp đặt làm. Bạn sử dụng Google Ads để hướng khách hàng tiềm năng đến trang web của bạn, tại đó họ có thể gửi thông tin liên hệ và yêu cầu một cuộc gọi bán hàng. Nếu khách hàng tiềm năng đến từ nhấp chuột vào quảng cáo Google Ads, thì thông tin liên hệ của khách hàng tiềm năng cũng sẽ bao gồm GCLID.

Mỗi tuần một lần, nhân viên bán hàng của bạn xem lại doanh số của tuần và gửi cho bạn các khách hàng tiềm năng (cùng với GCLID đi kèm) đã chuyển đổi thành khách hàng, cùng với ngày và thời gian của mỗi lần bán hàng. Sau đó bạn tổng hợp dữ liệu đó vào một bảng tính năm cột và tải lên tài khoản Google Ads của bạn. Trong vài giờ, bạn sẽ có thể biết những từ khóa và truy vấn nào đang đóng góp không chỉ cho việc gửi đến khách hàng tiềm năng mới mà quan trọng hơn là bán hàng thực tế.

Dữ liệu mới này tiết kiệm thời gian cho bạn và giúp tối đa hóa đầu tư dễ dàng hơn trong Google Ads.

Chuyển đổi từ cuộc gọi

Bằng cách nhập thông tin chuyển đổi cuộc gọi vào Google Ads, bạn có thể theo dõi quảng cáo và từ khóa nào của bạn dẫn đến nhiều cuộc gọi bán hàng nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Với việc sử dụng chuyển đổi từ các lần nhấp thay cho một ID lần nhấp, bạn theo dõi thông tin về những cuộc gọi điện thoại dẫn đến việc bán hàng hoặc những tác vụ có giá trị khác của khách hàng. Khi bạn nhập thông tin này vào Google Ads, những chuyển đổi này được đối sánh với những cuộc gọi điện thoại từ quảng cáo của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của tùy chọn này, hãy đọc Giới thiệu về nhập chuyển đổi cuộc gọi điện thoại.

Sử dụng đặt giá thầu tự động với các chuyển đổi ngoại tuyến

Bạn có thể sử dụng chiến lược giá thầu tự động của Google Ads để tối ưu hóa cho chuyển đổi ngoại tuyến. Nếu làm vậy thì bạn nên thực hiện những việc sau:

  • Nhập dữ liệu chuyển đổi ngoại tuyến thường xuyên. (Hàng ngày là tốt nhất).
  • Bắt đầu tải lên chuyển đổi và sau đó chờ đợi độ dài thời lượng chuyển đổi trước khi bạn bật đặt giá thầu tự động.
  • Nếu bạn đang theo dõi kết hợp chuyển đổi trực tuyến và ngoại tuyến, hãy thử chiến lược giá thầu ROAS mục tiêu. Với ROAS mục tiêu, bạn có thể tối ưu hóa tốt hơn cho chuyển đổi trực tuyến và ngoại tuyến bằng cách chỉ định giá trị khác nhau cho các hành động chuyển đổi khác nhau, chẳng hạn như khách hàng tiềm năng và bán hàng ngoại tuyến.

Ví dụ:

Giả sử bạn đang theo dõi khách hàng tiềm năng thông qua hành động chuyển đổi trực tuyến và doanh số bán hàng cuối cùng thông qua hành động chuyển đổi ngoại tuyến. Bạn có thể chỉ định các giá trị khác nhau cho mỗi hành động chuyển đổi để phản ánh giá trị mỗi hành động chuyển đổi có cho doanh nghiệp của bạn: ví dụ, giá trị của khách hàng tiềm năng là $10 và của một lượt bán hàng là $500. Điều này cung cấp cho Google Ads nhiều thông tin chi tiết hơn về kênh bán hàng của bạn. Và Google Ads càng có nhiều thông tin chi tiết về kênh bán hàng của bạn thì bạn càng có thể tối ưu hóa giá thầu của mình tốt hơn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố