Om sporing av konverteringer utenfor nettet

En annonse fører ikke alltid direkte til et salg på nettet, men innleder i stedet en prosess som avsluttes med et salg utenfor nettet – for eksempel på kontoret ditt eller over telefon. Ved å importere konverteringer utenfor nettet kan du måle hva som skjer i den fysiske verden etter at annonsen din har ført til et klikk eller et anrop til bedriften din.

Fordeler

Ved å importere konverteringsaktiviteter utenfor nettet får du et mer fullstendig overblikk over hvilke søkeord og målrettingskriterier (f.eks. geografisk område eller tid på døgnet) som gir de mest kostnadseffektive konverteringene. Med disse dataene kan du enklere målrette og optimalisere kampanjene dine for å oppnå økt fortjeneste.

Hvis du tiltrekker deg potensielle kunder eller kjøpere på nettet, kan det være lurt å registrere en konvertering i følgende tilfeller:

  • når du fullfører et salg utenfor nettet (f.eks. over telefon eller ansikt til ansikt) og sporer dette salget ved hjelp av et CRM-system (Customer Relationship Management)
  • 30 dager etter salget på nettet, slik at du kan ekskludere transaksjoner du har fått avkastning på
  • bare hvis det ble solgt til en ny kunde
  • bare hvis dette var kundens andre kjøp
  • når du avslutter et salg på nettet, men ikke kan bruke den JavaScript-baserte standardløsningen vår for konverteringssporing

Nedenfor får du en kort innføring i funksjonen.

Ulike typer sporing av konverteringer utenfor nettet

I Google Ads har du to alternativer når du vil se hvordan Google Ads-kampanjene dine genererer salg og potensielle kunder utenfor nettet:

  • Med Google Ads Konverteringsimport kan du importere konverteringer du sporer i et annet system, til Google Ads. Dette er det mest fleksible alternativet, ettersom du kan spore konverteringer utenfor nettet på en rekke måter. I tillegg kan du importere konverteringer som ble innledet med et annonseklikk eller et anrop via annonsen din
  • Med Google Ads Konverteringsimport for Salesforce® kan du automatisk se når salgsaktiviteter du sporer i Salesforce, ble innledet med et klikk på en annonse. Dette er den beste løsningen hvis du sporer salgsdataene dine med Sales Cloud® fra Salesforce. Du finner mer detaljert informasjon om denne løsningen i artikkelen Om Google Ads Konverteringsimport for Salesforce.

Slik fungerer det

Prosessen for sporing av konverteringer utenfor nettet kan variere litt, avhengig av om du sporer konverteringer som innledes med et annonseklikk eller et anrop via annonsen din.

Konverteringer fra klikk

Med Google Ads får du en unik ID – en såkalt GCLID – for hvert klikk på annonser som fører videre til nettstedet ditt. Hvis du ønsker å spore konverteringer utenfor nettet, lagrer du denne ID-en sammen med informasjonen du henter fra den potensielle kunden som har klikket på annonsen din.

Når denne brukeren senere «konverterer» utenfor nettet (f.eks. ved å signere en avtale), leverer du denne GCLID-en tilbake til Google Ads sammen med litt informasjon om konverteringstypen og tidspunktet for konverteringen. Konverteringen registreres deretter i Google Ads sammen med de andre dataene dine knyttet til konverteringssporing.

Eksempel

Du designer, bygger og selger spesialtilpassede styreromsbord. Du bruker Google Ads for å få potensielle kunder til nettstedet ditt, der de kan sende inn kontaktinformasjon og be om en salgssamtale. Hvis et klikk på en annonse fører til et potensielt salg, inneholder kontaktinformasjonen for den potensielle kunden også en GCLID.

Én gang i uken gjennomgår selgerne dine salgene for den aktuelle uken og sender deg en liste over potensielle kunder (med tilknyttet GCLID) som har konvertert til kunder, med dato og klokkeslett for hvert salg. Du samler deretter disse dataene i et regneark med fem kolonner, og laster opp regnearket til Google Ads-kontoen din. Etter noen timer kan du se hvilke søkeord og søk som har generert potensielle kunder og – noe som er enda viktigere – faktiske salg.

Med disse nye dataene sparer du tid, og det blir enklere få mest mulig ut av investeringen din i Google Ads.

Konverteringer fra anrop

Ved å importere informasjon om samtalekonverteringer til Google Ads kan du spore hvilke av annonsene og søkeordene dine som genererer flest salgssamtaler for bedriften.

I stedet for å bruke en klikk-ID, slik man gjør med konverteringer fra klikk, sporer du informasjon om telefonanropene dine som resulterte i salg eller andre verdifulle kundehandlinger. Når du importerer denne informasjonen til Google Ads, samsvares disse konverteringene med telefonanrop via annonsene dine.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan dette alternativet fungerer, kan du lese Om import av samtalekonverteringer.

Bruk automatisk budgivning med konverteringer utenfor nettet

Du kan bruke automatiske Google Ads-budstrategier for å optimalisere antallet konverteringer utenfor nettet. I så fall er det lurt å gjøre følgende:

  • Importér data om konverteringer utenfor nettet ofte (helst daglig).
  • Etter at du har begynt å laste opp konverteringer, venter du til konverteringsvinduet er utløpt før du slår på automatisk budgivning.
  • Hvis du sporer konverteringer både på og utenfor nettet, kan du prøve mål-ROAS-budstrategien. Med mål-ROAS blir det enklere å optimalisere for konverteringer på og utenfor nettet ved å tilordne forskjellige verdier til de ulike konverteringshandlingene, for eksempel potensielle kunder og salg utenfor nettet.

Eksempel

Tenk deg at du sporer potensielle kunder via en konverteringshandling på nettet, og at du sporer endelige salg via en konverteringshandling utenfor nettet. Du kan tilordne de enkelte konverteringshandlingene ulike verdier i tråd med pengeverdien de har for bedriften din: Verdien av en potensiell kunde kan for eksempel være NOK 100, mens verdien av et salg er NOK 5000. Ved å gjøre dette sikrer du at Google Ads har mer informasjon om salgstrakten din. Jo mer informasjon Google Ads har om salgstrakten, desto bedre kan budene dine optimaliseres.

Smart budgivning for butikkbesøk

Konverteringer fra butikkbesøk er bare tilgjengelig for visse annonsører. Ved å bruke dem kan du spore hvilken effekt annonseklikk og synlige visninger har på antallet besøk på de fysiske beliggenhetene dine. I motsetning til andre konverteringer utenfor nettet krever ikke konverteringer fra butikkbesøk import uten nett, og de blir tilgjengelige umiddelbart for kvalifiserte annonsører. Butikkbesøk kan også brukes i strategier for smart budgivning for søke- og Shopping-kampanjer. Finn ut mer om smart budgivning for butikkbesøk.

Sikkerhet og personvern ved sporing av nettsteder

Google har strenge sikkerhetsstandarder. Bare sider som inneholder Googles konverteringskode, spores i dette programmet. Vi bruker datakryptering og sikre tjenere.

Sørg for at du gir brukerne tydelig og utfyllende informasjon om hvilke data du samler inn på nettstedene dine, og at du innhenter samtykke i slik innsamling i tilfeller der dette er lovpålagt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt