Всичко за проследяването на офлайн реализациите

Понякога реклама от Google Ads не води директно до онлайн продажба, а вместо това подтиква клиента да поеме по път, който в крайна сметка го довежда до покупка в офлайн света, например в офиса Ви или по телефона. Като импортирате офлайн реализациите, можете да измервате какво се случва в реалния свят, след като рекламата Ви доведе до кликване или обаждане до бизнеса Ви.

Предимства

Импортирането на събития, водещи до офлайн реализации, Ви дава по-изчерпателна представа за това, кои ключови думи и критерии за насочване (напр. географски признак и части от деня) стимулират най-рентабилните реализации. Тези данни могат да Ви помогнат да насочите и оптимизирате кампаниите си по начин, който да увеличи печалбата.

Ако привличате онлайн възможни клиенти или купувачи, или и двете, Ви препоръчваме да регистрирате реализация в следните случаи:

  • когато извършите продажба офлайн (например по телефона или лично) и я проследявате в система за управление на връзките с клиенти;
  • 30 дни след онлайн продажбата, за да можете да изключите транзакциите, произтичащи от нея;
  • само ако продажбата е към нов клиент;
  • само ако това е втората покупка на клиента;
  • когато извършите продажба онлайн, но не можете да използвате стандартното ни решение за проследяване на реализациите, основано на Javascript.

Следва кратък обзор на функцията.

Типове проследяване на офлайн реализациите

Google Ads предлага две опции, с чиято помощ да разберете как кампаниите Ви в Google Ads стимулират офлайн продажбите и възможните клиенти:

  • Импортирането на реализации в Google Ads Ви дава възможност да импортирате реализациите, които проследявате с която и да е друга система, в Google Ads. Това е най-широката опция, която се прилага към множество различни начини за проследяване на офлайн реализациите. Тя Ви дава възможност да импортирате реализации, които започват с кликване върху рекламата Ви или с обаждане от нея
  • Импортиране на реализациите в Google Ads за Salesforce® Ви дава възможност автоматично да виждате кога събитията с продажби, които проследявате в Salesforce, са започнали с кликване върху реклама. Това е най-добрият вариант, ако използвате Sales Cloud в Salesforce® за проследяване на данните за продажбите си. Можете да научите повече за това решение във Всичко за импортирането на реализации в Google Ads за Salesforce.

Начин на работа

Проследяването на офлайн реализациите става по малко по-различен начин в зависимост от това, дали искате да проследявате реализациите, които започват с кликване върху рекламата Ви, или с телефонно обаждане от нея.

Реализации от кликвания

Google Ads Ви предоставя уникален идентификатор на име GCLID за всяко кликване към уебсайта Ви от реклама. За да проследявате офлайн реализациите, запазете този идентификатор заедно с останалата информация за възможния клиент, която събирате от човека, кликнал върху рекламата Ви.

Впоследствие, когато този човек осъществи реализация в офлайн света, подписвайки договор например, трябва да подадете този GCLID обратно на Google Ads заедно с някои подробности за типа реализация и кога е осъществена. След това Google Ads записва реализацията заедно с останалите Ви данни за проследяване на реализациите.

Пример

Проектирате, изработвате и продавате персонализирани конферентни маси. Използвате Google Ads, за да насочвате потенциални клиенти към уебсайта си, където могат да изпратят информация за връзка със себе си и да поискат обаждане от специалист по продажбите. Ако възможният клиент е получен след кликване върху реклама, информацията за връзка с него ще включва и GCLID.

Веднъж седмично Вашите специалисти по продажбите преглеждат продажбите от седмицата и Ви изпращат вероятните клиенти (и свързаните с тях GCLID), които са станали клиенти, заедно с датата и часа на продажбата. След това обединявате данните в електронна таблица с пет графи и я качвате в профила си в Google Ads. Няколко часа по-късно ще можете да видите кои ключови думи и търсения в мрежата допринасят не само за получаването на нови възможни клиенти, но което е по-важно, за действителни продажби.

Тези нови данни Ви спестяват време и правят по-лесно да се възползвате максимално от инвестициите си в Google Ads.

Реализации от обаждания

Като импортирате информацията за реализациите от обаждания в Google Ads, можете да проследявате кои от рекламите и ключовите Ви думи осигуряват най-много обаждания за продажби за бизнеса Ви.

Вместо да използвате идентификационен номер за кликване, както при реализациите от кликвания, проследявате информация за телефонните обаждания, довели до продажби или други ценни действия на клиентите. Когато импортирате тази информация в Google Ads, реализациите ce съотнасят с телефонните обаждания от рекламите Ви.

За повече информация относно начина на работа на тази опция прочетете Всичко за импортирането на реализациите от обаждания.

Използване на автоматичното офериране с офлайн реализации

Можете да използвате стратегиите за автоматично офериране на Google Ads, за да оптимизирате за офлайн реализации. Ако го направите, е добре да спазвате следното:

  • Импортирайте данните за офлайн реализациите често. (Най-добре е ежедневно.)
  • Започнете да качвате реализации и след това изчакайте продължителността на прозореца си на реализациите, преди да включите автоматичното офериране.
  • Ако проследявате както онлайн, така и офлайн реализациите, изпробвайте стратегията за офериране с целева ROAS. Чрез целевата ROAS можете да оптимизирате оферирането по-добре за онлайн и офлайн реализации, като присвоявате различни стойности на различните действия, водещи до реализации – например възможни клиенти и офлайн продажби.

Пример

Да приемем, че проследявате възможните клиенти чрез действие, водещо до онлайн реализация, и окончателните продажби чрез действие, водещо до офлайн реализация. Можете да зададете различни стойности на всяко действие, водещо до реализация, които да отразяват стойността, която всяко от тях има за бизнеса Ви – например стойността на възможен клиент е 10 лв., а тази на продажба е 500 лв. Това дава на Google Ads повече данни за фунията на продажбите Ви. А с колкото повече такива данни разполага програмата, толкова по-добре може да оптимизира офертите Ви.

Интелигентно офериране за посещения на магазина

Реализациите от посещение на магазина са налице само за определени рекламодатели и Ви дават възможност да проследявате как кликванията върху рекламите Ви и видимите импресии влияят върху посещенията на физическите Ви местоположения. За разлика от офлайн реализациите, за тези от посещение на магазина не се изисква офлайн импортиране и те са налични незабавно за рекламодатели, които отговарят на критериите. Посещенията на магазина могат да се използват и в стратегии за Интелигентно офериране за кампании в мрежата за търсене и кампании за Пазаруване. Научете повече за Интелигентно офериране за посещения на магазина.

Сигурност и поверителност за проследяването на уебсайтове

Стандартите за сигурност на Google са строги. Чрез програмата се проследяват единствено страниците, съдържащи маркера на Google за проследяване на реализациите. Използваме шифроване на данните и защитени сървъри.

Моля, не забравяйте, че трябва да предоставяте на потребителите ясна и изчерпателна информация за данните, които събирате на уебсайтовете си, и да получите съгласие за това, в случай че такова се изисква по закон.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си