Σχετικά με τη δημοπρασία διαφήμισης του Δικτύου εμφάνισης

Το Google Ads χρησιμοποιεί μια δημοπρασία διαφήμισης για να καθορίσει ποιες διαφημίσεις να εμφανίσει, τη σειρά εμφάνισης αυτών των διαφημίσεων και πόσο θα κοστίσουν αυτές οι διαφημίσεις. Η δημοπρασία διαφήμισης του Δικτύου εμφάνισης έχει πολλές ομοιότητες με τη δημοπρασία του Google Ads. Οι διαφημίσεις σας κατατάσσεται μεταξύ των διαφημίσεων άλλων διαφημιζόμενων με βάση την κατάταξη διαφήμισης, η οποία βασίζεται στη μέγ. προσφορά CPC και το Δείκτη ποιότητάς σας. Αυτό σημαίνει ότι, αν ο Δείκτης ποιότητάς σας είναι αρκετά καλύτερος από εκείνον του διαφημιζόμενου που βρίσκεται αμέσως από κάτω από εσάς, θα μπορούσατε να καταταχθείτε σε υψηλότερη θέση από αυτόν τον διαφημιζόμενο, ακόμη και αν η προσφορά αυτού του ατόμου είναι μεγαλύτερη από τη δική σας.

Ακριβώς όπως και στη δημοπρασία του Google Ads, δεν θα πληρώσετε απαραίτητα τη μέγ. προσφορά CPC σας ανά κλικ. Η τιμή που πληρώνετε, δηλαδή το Πραγματικό CPC, εξαρτάται από το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και συχνά είναι μικρότερη από τη μέγ. προσφορά CPC. Πληρώνετε το ποσό που απαιτείται, ώστε η διαφήμισή σας να καταταχθεί σε υψηλότερη θέση από εκείνη που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη δική σας ή ώστε να υπερβείτε το ελάχιστο ποσό της δημοπρασίας, αν υπάρχει.

Οι διαφορές της δημοπρασίας διαφήμισης του Δικτύου προβολής από τη δημοπρασία του Google Ads είναι οι εξής:

  • Θα πληρώσετε το ποσό που απαιτείται, ώστε η διαφήμισή σας να καταταχθεί σε υψηλότερη θέση από την αμέσως επόμενη καλύτερη θέση διαφήμισης μόνο για τα αυξητικά κλικ που λαμβάνετε με το να είστε στην τρέχουσα θέση.
  • Θα πληρώσετε την τιμή που θα πληρώνατε για την επόμενη καλύτερη θέση διαφήμισης για τα υπόλοιπα κλικ.
  • Ενδέχεται να πληρώσετε ένα πρόσθετο τέλος εξυπηρέτησης για τις διαφημίσεις που χρησιμοποιούν στόχευση κοινού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μέγιστη προσφορά μειώνεται πριν από τη δημοπρασία και το τέλος προστίθεται στην τιμή κλεισίματος της δημοπρασίας. 

Σχετικά με τα αυξητικά κλικ

Οι διαφορετικές θέσεις των διαφημίσεων έχουν διαφορετική προβολή και, συνεπώς, λαμβάνουν διαφορετικό αριθμό κλικ. Για παράδειγμα, σε μια ενότητα διαφημίσεων με δύο θέσεις διαφημίσεων, η διαφήμισή σας μπορεί να λάβει 10 κλικ με το να είναι στην πιο ορατή πρώτη θέση, αλλά μόνο οκτώ κλικ, αν εμφανίζεται στη λιγότερο ορατή δεύτερη θέση. Εδώ, τα δύο επιπλέον κλικ θεωρούνται τα αυξητικά κλικ για την κατοχή της πρώτης θέσης, σε αντίθεση με τη δεύτερη θέση.

Σε αυτό το παράδειγμα, η διαφορά προβολής των δύο θέσεων φαίνεται να είναι σχετικά μικρή -- δημιουργούν παρόμοιο αριθμό κλικ. Η δημοπρασία για διαφημίσεις στο Δίκτυο εμφάνισης Google είναι σχεδιασμένη να διασφαλίζει ότι οι διαφημιζόμενοι πληρώνουν μια δίκαιη τιμή για τα αυξητικά κλικ.

Ο διαφημιζόμενος που κερδίζει την πρώτη θέση, πληρώνει περίπου ένα λεπτό περισσότερο από ό,τι απαιτείται, για να καταταχθεί σε υψηλότερη θέση από τον διαφημιζόμενο που βρίσκεται αμέσως από κάτω για δύο μόνο αυξητικά κλικ. Για τα υπόλοιπα οκτώ κλικ πληρώνει χαμηλότερη τιμή -- το ποσό που θα πλήρωνε, αν είχε καταταχθεί στη δεύτερη θέση.

Με λίγα λόγια

Το πραγματικό CPC που πληρώνει ο διαφημιζόμενος βασίζεται στον σταθμισμένο μέσο όρο των προσφορών και στους Δείκτες ποιότητας των διαφημιζόμενων που κατατάχθηκαν πιο κάτω (συμπεριλαμβάνονται και τυχόν ισχύοντα τέλη εξυπηρέτησης). Η στάθμιση βασίζεται στην αυξητική απόδοση της θέσης.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα που εξηγούν πώς λειτουργεί αυτό. Για να τα απλοποιήσουμε, θεωρούμε ότι οι διαφημίσεις έχουν τους ίδιους Δείκτες ποιότητας.

Παράδειγμα: Δημοπρασία διαφήμισης για μια ενότητα διαφημίσεων που εμφανίζει μία διαφήμιση

Διαφημιζόμενος Μέγ. προσφορά CPC Δείκτης ποιότητας Η διαφήμιση εμφανίζεται;
Αλίκη 5 € 10 Εμφανίζεται
Γιάννης 3 € 10 Δεν εμφανίζεται
Νίκος 1 € 10 Δεν εμφανίζεται

Σε αυτό το παράδειγμα, υπάρχουν τρεις διαφημιζόμενοι με τον ίδιο Δείκτη ποιότητας που ανταγωνίζονται για μια ενότητα διαφημίσεων η οποία μπορεί να προβάλει μόνο μία διαφήμιση. Η Αλίκη κερδίζει τη δημοπρασία, επειδή προσφέρει τα περισσότερα, με βάση τον συνδυασμό της μέγιστης προσφοράς CPC και του Δείκτη ποιότητας.

Το ποσό που απαιτείται για να καταταχθεί η Αλίκη πάνω από την επόμενη καλύτερη διαφήμιση -- του Γιάννη -- είναι 3,01 €. Επειδή πρόκειται για μια ενότητα διαφημίσεων που εμφανίζει μόνο μία διαφήμιση, όλα τα κλικ που λαμβάνει η Αλίκη θεωρούνται αυξητικά σε σχέση με αυτά που θα είχε λάβει σε μια χαμηλότερη θέση. Αυτό είναι ισοδύναμο με το να μην εμφανίζεται, δεδομένου ότι δεν υπάρχει χαμηλότερη θέση. Η Αλίκη πληρώνει, λοιπόν, πραγματικό CPC 3,01 € ανά κλικ.

Παράδειγμα: Δημοπρασία διαφήμισης για μια ενότητα διαφημίσεων που εμφανίζει δύο διαφημίσεις

Διαφημιζόμενος Μέγ. προσφορά CPC Δείκτης ποιότητας Η διαφήμιση εμφανίζεται; Σχετικό CTR θέσης
Αλίκη 5 € 10 Εμφανίζεται 3,0
Γιάννης 3 € 10 Εμφανίζεται 1,0
Νίκος 1 € 10 Δεν εμφανίζεται ΔΥ

Τώρα, ας πούμε ότι η ενότητα διαφημίσεων εμφανίζει περισσότερες από μία διαφημίσεις. Χρησιμοποιούμε το "σχετικό CTR θέσης", για να δείξουμε ότι δεν είναι όλες οι θέσεις διαφήμισης εξίσου ορατές και ότι οι υψηλότερες θέσεις διαφήμισης λαμβάνουν περισσότερα κλικ από τις χαμηλότερες θέσεις. (Το "CTR" αναφέρεται στην αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων της διαφήμισής σας).

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η πρώτη θέση είναι πολύ πιο ορατή από τη δεύτερη θέση: Η διαφήμιση θα λάβει τρεις φορές περισσότερα κλικ στην πρώτη θέση από τον αριθμό κλικ που θα είχε λάβει αν ήταν στη δεύτερη θέση.

Όλα τα κλικ του Γιάννη θεωρούνται αυξητικά σε σύγκριση με αυτά που θα είχε λάβει σε χαμηλότερη θέση, η οποία θα σήμαινε ότι η διαφήμισή του δεν θα εμφανιζόταν. Συνεπώς, ο Γιάννης πληρώνει πραγματικό CPC 1,01 € ανά κλικ.

Το πραγματικό CPC της Αλίκης σε αυτό το παράδειγμα εξαρτάται τόσο από τα αυξητικά κλικ που λαμβάνει με το να είναι στην πρώτη θέση όσο και από το πραγματικό CPC του Γιάννη. Σύμφωνα με το σχετικό CTR της θέσης, η Αλίκη λαμβάνει τρεις φορές περισσότερα κλικ με το να βρίσκεται στην πρώτη θέση συγκριτικά με το αν βρισκόταν στη δεύτερη θέση. Έτσι, τα δύο τρίτα των κλικ της θεωρούνται αυξητικά, ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο είναι τα κλικ που θα λάμβανε, αν είχε τη δεύτερη θέση.

Αν υποθέσουμε ότι η Αλίκη λαμβάνει συνολικά τρία κλικ, για το πρώτο κλικ θα καταβάλει την ίδια τιμή με το Γιάννη. Για τα δύο επόμενα κλικ της, θα πληρώσει 3,01 €, τα οποία είναι η τιμή που απαιτείται για να καταταχθεί πάνω από τη διαφήμιση του Γιάννη. Το κόστος της θα είναι κάπως έτσι:

Κλικ CPC Συνολικό κόστος
1 1,01 € 1,01 €
2 3,01 € 6,02 €
Σύνολο: 3 Πραγματικό CPC: 2,34 € Σύνολο: 7,03 €

Το πραγματικό CPC της θα είναι 2,34 €, το οποίο ισούται με το συνολικό ποσό που ξόδεψε δια τα κλικ που έλαβε.

Πέρα από τα παραπάνω απλουστευμένα παραδείγματα, ορισμένες φορές η Google διεξάγει μια δημοπρασία και καθορίζει ότι η εμφάνιση μίας διαφήμισης είναι καλύτερη από την εμφάνιση πολλών διαφημίσεων σε μια ενότητα διαφημίσεων με δυνατότητα εμφάνισης πολλών διαφημίσεων. Αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται στη δημοπρασία και τα πραγματικά CPC για τις εμφανιζόμενες διαφημίσεις υπολογίζονται με βάση τις ίδιες αρχές και τον ίδιο μηχανισμό με τα απλουστευμένα παραδείγματα παραπάνω.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας