Всичко за рекламния търг в дисплейната мрежа

Рекламите в дисплейната мрежа участват в няколко рекламни търга. Преди да участват в тези търгове, Google Ads използва вътрешен рекламен търг, за да определи кои реклами да изпрати, реда, в който ще се показват, и каква ще е цената им. Рекламите Ви се класират спрямо тези на другите рекламодатели въз основа на рекламния ранг, който се базира на насочванията на кампанията, бюджета и качествения рейтинг. Това означава, че ако качественият рейтинг на рекламната Ви група е достатъчно по-висок от този на рекламната група под Вашата, рекламите Ви могат да се класират по-високо. Рекламите Ви се класират спрямо тези на другите рекламодатели въз основа на стойността, която спечелването на търга може да създаде за Вас.

Как Ви таксуваме?

Ще Ви таксуваме до стойността, указана в настройките за кампанията Ви. Ако например изберете Плащане за реализации за кампанията си с дисплейни реклами, ще Ви таксуваме само за осъществените реализации. За кампании, при които изпращате офертите директно в търга, ще Ви таксуваме въз основа на офертите за следващата рекламна позиция.

Защо използваме търг

Търговете са честна възможност за избор на реклами, които да се показват в дисплейната мрежа. Тъй като рекламните търгове класират рекламите въз основа на офертите, целите на кампанията и качествения рейтинг, от тях има полза за рекламодателите, издателите и потребителите. Възможностите за рекламиране се предоставят на рекламодателите, които оценяват дадената възможност най-високо, в рекламни карета, които е най-вероятно да стимулират ефективността. Рекламите се показват на потребителите, за които са най-подходящи.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false
false
false