Automatické ponúkanie cien

Automatické ponúkanie cien vás odbremení od náročných úloh a dohadov pri nastavovaní cenových ponúk s cieľom splniť vaše výkonnostné ciele. Každý typ stratégie automatického ponúkania cien je navrhnutý tak, aby vám pomohol dosiahnuť špecifický cieľ vašej firmy. V tomto článku vám predstavíme šesť rôznych typov stratégií automatického ponúkania cien a situácie, v ktorých by ste ich mali použiť.

Skôr než začnete

Ak chcete automatizovať ponúkanie cien pre kampaň v Nákupoch, prečítajte si informácie o automatickom ponúkaní cien pre kampane v Nákupoch.

Príklad

Povedzme, že chcete zvýšiť počet konverzií vo svojich kampaniach pri cieľovej CZA, ale nemáte čas na nastavenie individuálnej max. CZK pre každé kľúčové slovo. Pridaním týchto kľúčových slov do portfóliovej stratégie ponúkania cieľovej CZA a nastavením požadovanej cieľovej CZA umožňujete službe Google Ads, aby automaticky optimalizovala cenové ponuky pre kľúčové slová pomocou rozšíreného strojového učenia na zvýšenie počtu konverzií v rámci vašej cieľovej výkonnosti.

 

Typy automatických stratégií ponúk

Cieľ Stratégia ponúkania cien Rozsah

Zvýšenie návštevnosti webu

Stratégia Maximalizovať kliknutia automaticky nastavuje cenové ponuky tak, aby ste v rámci svojho rozpočtu získali čo najviac kliknutí. 

Stratégia Maximalizovať kliknutia je dostupná buď ako štandardná stratégia v jednej kampani, alebo ako portfóliová stratégia ponúkania cien vo viacerých kampaniach, reklamných skupinách a kľúčových slovách.

Prečítajte si ďalšie informácie o stratégii Maximalizovať kliknutia.

Prečítajte si ďalšie informácie o stratégii Maximalizovať kliknutia pre kampane v Nákupoch.

Kampane
Zvýšenie viditeľnosti

Cieľový podiel zobrazení automaticky nastavuje ponuky s cieľom zobraziť vašu reklamu celkom navrchu stránky, navrchu stránky alebo kdekoľvek na stránke s výsledkami vyhľadávania Google.

Cieľový podiel zobrazení je k dispozícii len vo Vyhľadávacej sieti ako štandardná stratégia v rámci jednej kampane alebo ako portfóliová stratégia ponúk v rámci viacerých kampaní.

Ďalšie informácie o cieľovom podiele zobrazení

Kampane

Získanie väčšieho počtu konverzií v rámci cieľovej CZA

Cieľová CZA automaticky nastaví cenové ponuky pre Vyhľadávaciu alebo Obsahovú sieť tak, aby ste pri vami nastavenej cieľovej cene za akvizíciu (CZA) získali čo najviac konverzií. Niektoré konverzie môžu stáť viac alebo menej, ako je cieľová suma.

Ponúkanie cieľovej CZA je dostupné buď ako štandardná stratégia v jednej kampani, alebo ako portfóliová stratégia ponúkania cien vo viacerých kampaniach a reklamných skupinách.

Ponúkanie cieľovej CZA sa v minulosti nazývalo Optimalizátor konverzií.

Prečítajte si ďalšie informácie o cieľovej CZA.

Kampane, reklamné skupiny

Zvýšenie počtu konverzií pri zachovaní kontroly nad cenovými ponukami pre kľúčové slová

Vylepšená cena za kliknutie (vylepšená CZK) automaticky upravuje vaše manuálne ponuky tak, aby ste mohli získať viac konverzií, pričom sa snaží dosiahnuť rovnakú cenu za konverziu.

Vylepšená CZK je k dispozícii buď ako voliteľná funkcia s manuálnym ponúkaním CZK, alebo ako portfóliová stratégia ponúkania cien. Je plne kompatibilná so systémami ponúkania cien tretej strany vrátane tých, ktoré automatizujú cenové ponuky.

Prečítajte si ďalšie informácie o vylepšenej CZK.

Prečítajte si ďalšie informácie o vylepšenej CZK pre kampane v Nákupoch.

Kampane, reklamné skupiny, kľúčové slová

Dosiahnutie cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (ROAS), ak má každá konverzia pre vás inú hodnotu 

Cieľová ROAS automaticky nastavuje cenové ponuky tak, aby ste pri vami nastavenej cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (ROAS) dosiahli čo najvyššiu hodnotu konverzie. Niektoré konverzie môžu mať vyššiu alebo nižšiu návratnosť, než je vaša cieľová návratnosť.

Cieľová ROAS je k dispozícii ako portfóliová stratégia ponúkania cien aj ako štandardná stratégia v individuálnych kampaniach.

Ďalšie informácie o cieľovej ROAS

Ďalšie informácie o cieľovej ROAS pre kampane v Nákupoch.

Kampane, reklamné skupiny, kľúčové slová

Získanie väčšieho počtu konverzií pri vyčerpaní rozpočtu 

Stratégia Maximalizácia počtu konverzií automaticky nastavuje cenové ponuky tak, aby pomohla vyčerpať rozpočet a dosiahnuť tak maximálne množstvo konverzií pre vašu kampaň.

Je k dispozícii ako štandardná stratégia pre individuálne kampane, nie však ako portfóliová stratégia ponúkania cien.

Prečítajte si ďalšie informácie o maximalizácii počtu konverzií.

Kampane

Sila inteligentných ponúk

Inteligentné ponuky predstavujú skupinu stratégií ponúk založených na konverziách (Cieľová CZA, Cieľové ROAS a Vylepšená CZK), ktoré pomocou pokročilého strojového učenia nastavujú vhodné cenové ponuky pri jednotlivých aukciách. Zohľadňuje sa takisto celý rad signálov v čase aukcie vrátane zariadenia, polohy, času dňa, remarketingového zoznamu, jazyka a operačného systému na zaznamenanie jedinečného kontextu každého vyhľadávania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o spôsobe fungovania inteligentných ponúk, prečítajte si článok Inteligentné ponuky alebo si stiahnite nášho sprievodcu inteligentnými ponukami v Obsahovej sieti.

 

 

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?