Automatické ponuky

Automatické ponuky za vás urobia všetku ťažkú prácu a bez dohadov za vás nastavia ponuky, s ktorými dosiahnete svoje výkonnostné ciele. Na rozdiel od manuálnych ponúk CZK nemusíte manuálne aktualizovať ponuky pre konkrétne reklamné skupiny ani kľúčové slová. Google Ads automaticky nastavuje ponuky pre vaše reklamy na základe pravdepodobnosti, že pri danej reklame dôjde ku kliknutiu alebo konverzii, aby vám to pomohlo dosiahnuť konkrétny obchodný cieľ.

Rôzne typy stratégií automatických ponúk vám pomôžu dosiahnuť vyšší počet kliknutíkonverziízlepšiť viditeľnosť. Stratégie automatických ponúk sa priebežne optimalizujú pomocou informácií o výkonnosti jednotlivých ponúk, vďaka čomu je nastavovanie ďalších ponúk efektívnejšie. Ako vybrať stratégiu ponúk na základe cieľov

Tento článok opisuje rôzne obchodné ciele a najlepšie stratégie automatických ponúk na ich dosiahnutie.

Poznámka: Ak chcete automatizovať ponuky v nákupnej kampani, prečítajte si o automatických ponukách v nákupných kampaniach.

Ako inteligentné ponuky zlepšujú automatické ponuky v nákupnej kampani

Inteligentné ponuky využívajú výhody automatických ponúk zameraných na cieľ a používajú ich na získavanie konverzií (kliknutia, po ktorých nasledoval nákup alebo využitie služby) a hodnôt konverzií. Zohľadňuje sa takisto celý rad signálov v čase aukcie vrátane zariadenia, polohy, času dňa, remarketingového zoznamu, jazyka a operačného systému a je tak možné zaznamenať jedinečný kontext každého vyhľadávania. Inteligentné ponuky používajú funkciu ponúk pri aukcii, ktorá nastavuje ponuku pre každý dopyt. Stratégie inteligentných ponúk zahŕňajú cieľovú CZA, cieľové ROAS, maximalizáciu konverzií a maximalizáciu hodnoty konverzií. Ďalšie informácie o inteligentných ponukách

Príklad

Povedzme, že chcete zvýšiť počet konverzií vo svojich kampaniach pri určitej cieľovej CZA, no nemáte čas nastaviť individuálnu max. CZK pre jednotlivé kľúčové slová. Pridaním týchto kampaní do portfóliovej stratégie ponúk cieľovej CZA a nastavením požadovanej cieľovej CZA umožníte službe Google Ads, aby automaticky optimalizovala ponuky pomocou pokročilého strojového učenia a zlepšila tak výkonnosť v prípade vašich cieľov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o spôsobe fungovania inteligentných ponúk, prečítajte si články Sprievodca inteligentnými ponukami, Inteligentné ponukyNastavenie inteligentnejších ponúk vo vyhľadávaní.

Typy stratégií automatických ponúk

Cieľ Stratégia ponúk

Zvýšenie návštevnosti webu

Maximalizácia kliknutí automaticky nastavuje ponuky tak, aby ste v rámci rozpočtu získali čo najviac kliknutí.

Maximalizácia kliknutí je dostupná ako štandardná stratégia jednej kampane alebo portfóliová stratégia ponúk viacerých kampaní.

Ďalšie informácie o maximalizácii kliknutí

Ďalšie informácie o maximalizácii kliknutí pre nákupné kampane

Zvýšenie viditeľnosti

Cieľový podiel zobrazení automaticky nastavuje ponuky s cieľom zobraziť vašu reklamu na samom vrchu stránky, navrchu stránky alebo kdekoľvek na stránke s výsledkami vyhľadávania na Googli.

Cieľový podiel zobrazení je k dispozícii len vo Vyhľadávacej sieti ako štandardná stratégia jednej kampane alebo portfóliová stratégia ponúk viacerých kampaní.

Ďalšie informácie o cieľovom podiele zobrazení

Zvýšenie počtu konverzií pomocou cieľovej CZA

Inteligentné ponuky

Cieľová CZA automaticky nastavuje ponuky tak, aby ste pri nastavenej cieľovej cene za akciu (CZA) získali čo najviac konverzií. Niektoré konverzie môžu stáť viac alebo menej, ako je cieľová suma.

Cieľová CZA je dostupná ako štandardná stratégia jednej kampane alebo portfóliová stratégia ponúk viacerých kampaní.

Ak je pre váš typ kampane dostupná maximalizácia konverzií alebo maximalizácia hodnoty konverzií, odporúčame vám namiesto cieľovej CZA použiť niektorú z týchto stratégií.

Keď používate maximalizáciu hodnoty konverzií bez nastavenej cieľovej CZA, budeme sa v prípade vašich kampaní snažiť minúť váš rozpočet na maximalizáciu hodnoty konverzií.

Ak používate maximalizáciu hodnoty konverzií s nastavenou cieľovou CZA, pomôžeme vám dosiahnuť čo najvyššiu možnú hodnotu konverzie pri danej cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (ROAS).

Ďalšie informácie o cieľovej CZA

Dosiahnutie cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (ROAS) pri rôznych hodnotách konverzií

Inteligentné ponuky

Cieľové ROAS automaticky nastavuje ponuky tak, aby ste pri nastavenej cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (ROAS) dosiahli čo najvyššiu hodnotu konverzie. Niektoré konverzie môžu mať vyššiu alebo nižšiu návratnosť, než je vaša cieľová návratnosť.

Cieľové ROAS je dostupné ako štandardná stratégia jednej kampane alebo portfóliová stratégia ponúk viacerých kampaní.

Ďalšie informácie o cieľovom ROAS

Ďalšie informácie o cieľovom ROAS pre nákupné kampane

Zvýšenie počtu konverzií v rámci stanoveného rozpočtu

Inteligentné ponuky

Maximalizácia konverzií vám pomôže optimalizovať kampaň s ohľadom na konverzie.

V rámci stratégie ponúk na maximalizáciu konverzií môžete nastaviť cieľovú CZA. To znamená, že inteligentné ponuky sa pokúsia získať čo najviac konverzií pri nastavenej cieľovej cene za akciu (CZA). Ak možnosť Cieľová CZA nie je nastavená, maximalizácia konverzií sa bude snažiť minúť váš rozpočet tak, aby ste získali čo najviac konverzií.

Maximalizácia hodnoty konverzií vám pomôže optimalizovať kampaň s ohľadom na hodnoty konverzií. V rámci stratégie ponúk na maximalizáciu hodnoty konverzií môžete nastaviť cieľové ROAS. To znamená, že inteligentné ponuky sa pokúsia dosiahnuť najvyššiu možnú hodnotu konverzie pri nastavenej cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (ROAS). Ak cieľové ROAS nie je nastavené, maximalizácia hodnoty konverzií sa bude snažiť minúť váš rozpočet tak, aby ste získali čo najvyššiu hodnotu konverzie.

Maximalizácia hodnoty konverzií kladie dôraz na oblasť, ktorú chcete maximalizovať, obmedzuje však výdavky podľa stanoveného rozpočtu.

Pozrite si porovnanie maximalizácie konverzií a maximalizácie hodnoty konverzií.

Ďalšie informácie o maximalizácii konverzií

Zvýšenie hodnoty konverzie v rámci stanoveného rozpočtu

Inteligentné ponuky

Maximalizácia hodnoty konverzií automaticky nastavuje ponuky tak, aby ste pri vyčerpaní rozpočtu dosiahli maximálnu hodnotu konverzie.

Maximalizácia hodnoty konverzií kladie dôraz na oblasť, ktorú chcete maximalizovať, obmedzuje však výdavky podľa stanoveného rozpočtu.

Keď používate maximalizáciu hodnoty konverzií bez nastaveného cieľového ROAS, budeme sa v prípade vašich kampaní snažiť minúť váš rozpočet na maximalizáciu hodnoty konverzií.

Ak používate maximalizáciu hodnoty konverzií s nastaveným cieľovým ROAS, pomôžeme vám dosiahnuť čo najvyššiu možnú hodnotu konverzie pri danej cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (ROAS).

Pri vytváraní stratégie ponúk na maximalizáciu hodnoty konverzií môžete nastaviť cieľové ROAS (návratnosť výdavkov na reklamu).

Pozrite si porovnanie maximalizácie konverzií a maximalizácie hodnoty konverzií.

Ďalšie informácie o maximalizácii hodnoty konverzií

Vytvorenie stratégie automatických ponúk

Stratégiu automatických ponúk môžete vytvoriť pre jednu kampaň (štandardná stratégia) alebo viaceré kampane (portfóliová stratégia ponúk) nasledujúcimi spôsobmi:

  • Vytvorte ju spolu s novou kampaňou.
  • Vytvorte ju alebo zmeňte v nastaveniach kampane.
  • Vytvorte portfóliovú stratégiu v zdieľanej knižnici na stránke Stratégie ponúk.

Ak chcete vytvoriť stratégiu ponúk, prečítajte si o nastavení inteligentných ponúk.

Tip: Ak stále nemáte jasno, ako fungujú jednotlivé stratégie ponúk, prečítajte si článok Dosiahnutie úspechu s inteligentnými ponukami.

Sila inteligentných ponúk

Inteligentné ponuky predstavujú skupinu stratégií ponúk založených na konverziách (cieľová CZA, cieľové ROAS a vylepšená CZK), ktoré pomocou pokročilého strojového učenia nastavujú vhodné ponuky pri jednotlivých aukciách. Zohľadňuje sa takisto celý rad signálov v čase aukcie vrátane zariadenia, polohy, času dňa, remarketingového zoznamu, jazyka a operačného systému a je tak možné zaznamenať jedinečný kontext každého vyhľadávania.

Ak sa chcete dozvedieť viac o spôsobe fungovania inteligentných ponúk, prečítajte si článok Inteligentné ponuky alebo si stiahnite nášho sprievodcu inteligentnými ponukami v Obsahovej sieti.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false