Om automatisk budgivning

Med automatisk budgivning tar Google Ads-systemet seg av det kompliserte arbeidet med å bestemme hvilke bud som er best å angi for å nå resultatmålene dine. Hver av de automatiske budstrategiene er utviklet for at det skal bli enklere for deg å nå et bestemt mål for bedriften din. I denne artikkelen finner du informasjon om de seks forskjellige automatiske budstrategiene og når de bør brukes.

Før du begynner

Hvis du vil ta i bruk automatisk budgivning for en Shopping-kampanje, bør du lese artikkelen Om automatisk budgivning for Shopping-kampanjer.

Eksempel

Tenk deg at du vil øke antallet konverteringer du oppnår med kampanjene dine, ut i fra et gitt CPA-mål, men ikke har tid til å angi maks. CPC-verdi for hvert enkelt søkeord. Ved å legge til disse søkeordene i en mål-CPA-budstrategi for en portefølje og angi et CPA-mål du ønsker å nå, kan du la Google Ads optimalisere budene for de ulike søkeordene dine automatisk ved hjelp av avansert maskinlæring, slik at du får flere konverteringer innenfor det angitte resultatmålet ditt.

 

Ulike automatiske budstrategier

Mål Budstrategi Område

Få flere nettstedsbesøk

Med Maksimer antall klikk-strategien blir budene dine angitt automatisk for at du skal få så mange klikk som mulig innenfor budsjettet ditt. 

Budstrategien «Maksimer antall klikk» er tilgjengelig enten som en standardstrategi i én enkelt kampanje, eller som en budstrategi for portefølje for flere kampanjer, annonsegrupper eller søkeord.

Finn ut mer om Maksimer antall klikk.

Finn ut mer om «Maksimer antall klikk» for Shopping-kampanjer.

Kampanjer

Øke synligheten på den første siden med resultater fra Google Søk, eller blant de øverste plasseringene

Med målplassering på søkeresultatsiden justeres budene dine automatisk for å øke sjansen for at du skal få vist annonsene dine øverst på siden eller på den første søkeresultatsiden.

Dette alternativet er bare tilgjengelig som en budstrategi for porteføljer i Søkenettverket.

Finn ut mer om budstrategien Målplassering på søkeresultatsiden.

Kampanjer

Øke synligheten i forhold til andre domener

Målandel for høyeste rangering: Du velger domenet til en annen annonsør du ønsker å rangeres høyere enn i annonseplassering, og hvor ofte du ønsker å rangeres høyere enn dette domenet. Deretter angir Google Ads budene dine for Søkenettverket automatisk for at du skal nå dette målet.

Dette alternativet er bare tilgjengelig som budstrategi for porteføljer.

Finn ut mer om budstrategien Målandel for høyeste rangering.

Kampanjer

Få flest mulig konverteringer med mål-CPA-en

Med mål-CPA-budgivning angir Google Ads-systemet automatisk bud for Søke- eller Displaynettverket slik at du skal få så mange konverteringer som mulig for målkostnaden din per kjøp (CPA). Noen konverteringer kan koste mer eller mindre enn målet.

Mål-CPA-budgivning er tilgjengelig som standard budstrategi i én enkelt kampanje, eller som en budstrategi for portefølje for flere kampanjer og annonsegrupper.

Mål-CPA-budgivning ble tidligere kalt «Konverteringsoptimereren».

Finn ut mer om mål-CPA.

Kampanjer og annonsegrupper

Øke antallet konverteringer samtidig som du har full kontroll over søkeordbudene

Med utvidet kostnad per klikk (ECPC) justeres de manuelle budene dine automatisk for at du skal få flere konverteringer til samme kostnad per konvertering.

ECPC er tilgjengelig som en valgfri funksjon med manuell CPC-budgivning, eller som budstrategi for porteføljer. Denne strategien er fullstendig kompatibel med budgivningssystemer fra tredjeparter, inkludert systemer for budautomatisering.

Finn ut mer om utvidet CPC.

Finn ut mer om ECPC for Shopping-kampanjer.

Kampanjer, annonsegrupper og søkeord

Nå en bestemt målavkastning på annonseringsforbruk (ROAS) når du verdsetter enkeltkonverteringer ulikt 

Med mål-ROAS blir budene dine angitt automatisk i Google Ads for at du skal få så høy konverteringsverdi som mulig for målet for avkstning på annonserkostnader (mål-ROAS) du angir. Noen konverteringer kan imidlertid ha en høyere eller lavere avkastning enn det som er målet ditt.

Dette alternativet er tilgjengelig som budstrategi for porteføljer og standardstrategi for enkeltkampanjer.

Finn ut mer om mål-ROAS.

Finn ut mer om mål-ROAS for Shopping-kampanjer.

Kampanjer, annonsegrupper og søkeord

Få flere konverteringer samtidig som du bruker hele budsjettet ditt 

Med budstrategien Maksimer antall konverteringer angis budene dine automatisk for at du skal få så mange konverteringer som mulig for kampanjen din, samtidig som du bruker hele budsjettet ditt.

Dette alternativet er tilgjengelig som standardstrategi for enkeltkampanjer, men ikke som budstrategi for porteføljer.

Finn ut mer om budstrategien Maksimer antall konverteringer.

Kampanjer

Oppdag effekten av smart budgivning i Google Ads

«Smart budgivning» er et sett konverteringsbaserte budstrategier – mål-CPA, mål-ROAS og utvidet CPC – som bruker avansert maskinlæring for å skreddersy budene dine til hver eneste auksjon. Det tas hensyn til en rekke signaler under auksjonen, deriblant enhet, sted, tid på døgnet, språk og operativsystem, for å tolke den unike konteksten for hvert enkelt søk.

Du kan finne ut mer om hvordan smart budgivning i Google Ads fungerer, ved å laste ned veiledningene våre for Søkenettverket og Displaynettverket.

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?