Automatické nabízení cen

Automatické nabízení cen vám ušetří námahu a odhady spojené s nastavováním cenových nabídek tak, abyste dosáhli svých cílů výkonu. Na rozdíl od ručních nabídek CPC není nutné manuálně upravovat nabídky pro konkrétní reklamní sestavy ani klíčová slova. Služba Google Ads automaticky nastavuje nabídky za reklamy na základě pravděpodobnosti, že u dané reklamy dojde ke kliknutí nebo ke konverzi tak, aby vám to pomohlo dosáhnout konkrétního obchodního cíle.

Různé typy automatizovaných strategií nabídek vám mohou pomoci zvýšit počet kliknutí, viditelnostpočet konverzí. Tyto strategie nabídek se průběžně učí na základě informací o výkonu konkrétních nabídek, které využívají při určování nabídek budoucích. Přečtěte si, jak vybrat strategii nabídek na základě vašich cílů.

V tomto článku se dozvíte, jaké automatizované strategie nabídek se nejlépe hodí k různým obchodním cílům.

Poznámka: Pokud chcete automatizovat nabízení cen pro kampaň v Nákupech Google, přečtěte si článek Automatické nabízení cen u kampaní v Nákupech Google.

Přínos chytrých nabídek pro automatické nabízení cen v kampaních ve vyhledávání

Chytré nabídky využívají výhod automatického nabízení cen zaměřeného na dosažení cíle a aplikují je na konverze (kliknutí, po nichž následoval nákup nebo využití služby) a hodnoty konverzí. Zohledňují celou řadu signálů platných v okamžiku aukce, včetně informací o zařízení, místě, denní době, remarketingovém seznamu, jazyce a operačním systému. Díky tomu dokážou podchytit jedinečný kontext každého vyhledávání. Chytré nabídky používají funkci zvanou nabídky během aukce, která nastavuje nabídku zvlášť pro každý jednotlivý dotaz. Mezi strategie chytrých nabídek patří Cílová CPA, Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS), Maximalizovat konverze a Maximalizovat hodnotu konverze. Další informace o chytrých nabídkách

Příklad

Řekněme, že byste ve všech svých kampaních rádi zvýšili počet konverzí při dané cílové CPA, ale nemáte čas nastavovat max. CPC pro každé klíčové slovo zvlášť. Kampaně tedy přidáte do portfoliové strategie nabídek Cílová CPA a nastavíte hodnotu CPA, které chcete dosáhnout. Služba Google Ads tak bude moci nabídky automaticky optimalizovat pomocí pokročilého strojového učení, aby vám pomohla dosáhnout vyššího výkonu v rámci vašich cílů.

Další informace o fungování chytrých nabídek najdete v článcích Průvodce chytrými nabídkami, Chytré nabídkyJak nastavit chytřejší nabídky ve Vyhledávání.

Typy automatizovaných strategií nabídek

Cíl Strategie nabídek

Zvýšit počet návštěv webu

Strategie Maximalizovat počet kliknutí automaticky nastavuje nabídky tak, abyste v rámci svého rozpočtu získali co nejvíce kliknutí.

Tuto strategii lze použít buď jako standardní pro jednu kampaň, nebo jako portfoliovou pro více kampaní.

Další informace o strategii Maximalizovat počet kliknutí

Další informace o strategii Maximalizovat počet kliknutí u kampaní v Nákupech Google

Zlepšit viditelnost

Strategie Cílový podíl zobrazení automaticky nastavuje nabídky tak, aby se vaše reklama zobrazila zcela nahoře na stránce s výsledky vyhledávání Google, v její horní části nebo kdekoli na ní.

Tato strategie je k dispozici pouze ve Vyhledávací síti, a to v podobě standardní strategie pro jednu kampaň nebo portfoliové strategie pro více kampaní.

Další informace o strategii Cílový podíl zobrazení

Získat více konverzí při určité cílové CPA

Chytré nabídky

Strategie Cílová CPA automaticky nastavuje cenové nabídky tak, abyste získali co nejvíc konverzí za nastavenou cílovou cenu za akci (CPA). Cena některých konverzí může být nižší nebo vyšší než cílová hodnota.

Strategie Cílová CPA je k dispozici buď jako standardní pro jednu kampaň, nebo jako portfoliová pro více kampaní.

Pokud je pro váš typ možno použít strategii Maximalizovat konverze nebo Maximalizovat hodnotu konverzí, doporučujeme to udělat a nepoužívat strategii Cílová CPA.

Jestliže používáte strategii Maximalizovat hodnotu konverze a nenastavíte cílovou CPA, budeme se snažit utratit váš rozpočet a zajistit vaší kampani co nejvyšší hodnotu konverzí.

Pokud používáte strategii Maximalizovat hodnotu konverzí a cílovou CPA nastavíte, pomůžeme vám dosáhnout co nejvyšší hodnoty konverzí v rámci vámi zvolené cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS).

Další informace o strategii Cílová CPA

Dosáhnout cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS), když různým konverzím přiznáváte různou hodnotu

Chytré nabídky

Strategie Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) automaticky nastavuje nabídky tak, abyste získali co nejvyšší hodnotu konverzí v rámci vámi zvolené cílové návratnosti investic do reklamy. Některé konverze však mohou mít návratnost nižší nebo naopak vyšší.

Strategie Cílová návratnost investic do reklamy je k dispozici buď jako standardní pro jednu kampaň, nebo jako portfoliová pro více kampaní.

Další informace o strategii Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS)

Další informace o strategii Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) u kampaní v Nákupech Google

Získat více konverzí v rámci stanoveného rozpočtu

Chytré nabídky

Strategie nabídek Maximalizovat konverze se pomocí optimalizace nabídek snaží získat co nejvíce konverzí.

U této strategie můžete nastavit cílovou CPA. V tom případě se chytré nabídky pokusí získat co nejvíce konverzí při zvolené CPA. Pokud cílovou CPA neuvedete, bude se strategie Maximalizovat konverze snažit utratit celý rozpočet tak, abyste získali co nejvíce konverzí.

Strategie nabídek Maximalizovat hodnotu konverzí se optimalizací nabídek snaží dosáhnout co nejvyšší hodnoty konverzí. U této strategie můžete nastavit cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS). V tom případě se chytré nabídky pokusí dosahovat co nejvyšší hodnoty konverzí při dodržení nastavené návratnosti investic. Když cílovou ROAS nenastavíte, bude se strategie snažit dosáhnout co nejvyšší hodnoty konverzí a utratit celý rozpočet.

Strategie Maximalizovat hodnotu konverze se soustředí na oblast, kde chcete dosáhnout maximálních výkonů, omezuje však výdaje podle vámi stanoveného rozpočtu.

Přečtěte si o maximalizaci konverzí a maximalizaci hodnoty konverzí.

Další informace o strategii Maximalizovat konverze

Dosahovat vyšší hodnoty konverzí v rámci stanoveného rozpočtu

Chytré nabídky

Strategie Maximalizovat hodnotu konverze automaticky nastavuje nabídky tak, aby kampaň v rámci stanoveného rozpočtu dosáhla co největší hodnoty konverze.

Strategie Maximalizovat hodnotu konverze se soustředí na oblast, kde chcete dosáhnout maximálních výkonů, omezuje však výdaje podle vámi stanoveného rozpočtu.

Pokud strategii Maximalizovat hodnotu konverzí používáte, aniž byste nastavili cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS), budeme se snažit utratit celý rozpočet tak, aby vaše kampaně dosáhly co největší hodnoty konverze.

Jestliže jste u této strategie nabídek cílovou ROAS nastavili, pomůžeme vám dosáhnout co největší hodnoty konverze a zároveň cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS).

Při vytváření strategie nabídek Maximalizovat hodnotu konverzí lze nastavit cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS).

Přečtěte si o maximalizaci konverzí a maximalizaci hodnoty konverzí.

Další informace o strategii Maximalizovat hodnotu konverze

Vytvoření automatizované strategie nabídek

Automatizovanou strategii nabídek můžete vytvořit pro jednu kampaň (standardní strategie) nebo více kampaní (portfoliová strategie nabídek). Máte tyto možnosti:

  • Vytvořit strategii spolu s novou kampaní.
  • Vytvořit nebo změnit strategii v nastavení kampaně.
  • Vytvořit portfoliovou strategii na stránce Strategie nabídek ve sdílené knihovně.

Více informací o vytváření strategie nabídek se dočtete v článku Nastavení chytrých nabídek.

Tip: Pokud si nejste jisti, jak jednotlivé strategie nabídek fungují, přečtěte si článek Správné používání chytrých nabídek.

Výhody chytrých nabídek

Chytré nabídky jsou soubor strategií nabídek založených na konverzích – cílová CPA, cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) a vylepšená CPC – které používají pokročilé strojové učení s cílem co nejlépe vaši nabídku přizpůsobit pro každou jednotlivou aukci. Vycházejí také z řady signálů přijímaných v okamžiku aukce včetně informací o zařízení, místě, denní době, remarketingovém seznamu, jazyce a operačním systému. Tak dokážou podchytit jedinečný kontext každého vyhledávání.

Další informace o fungování chytrých nabídek najdete v tomto článku o chytrých nabídkách, případně si stáhněte našeho průvodce chytrými nabídkami pro Obsahovou síť.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
false
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
73067
false