Automatické nabízení cen

Automatické nabízení cen vám ušetří námahu a hádání při nastavování cenových nabídek tak, aby plnily vaše cíle výkonu. Každý typ automatizované strategie nabídek je navržen tak, aby vám pomohl dosáhnout konkrétního cíle pro vaše podnikání. Tento článek popisuje 6 různých typů automatizovaných strategií nabídek a uvádí vhodné situace k jejich využití.

Než začnete

Chcete-li automatizovat nabízení cen v Nákupech Google, přečtěte si článek Automatické nabízení cen u kampaní v Nákupech Google.

Příklad

Řekněme, že byste ve všech svých kampaních rádi zvýšili počet konverzí při dané cílové CPA, ale nemáte čas nastavovat max. CPC pro každé klíčové slovo zvlášť. Kampaně tedy přidáte do portfoliové strategie nabídek Cílová CPA a nastavíte cíl CPA, kterého chcete dosáhnout. Služba Google Ads tak bude moci nabídky automaticky optimalizovat pomocí pokročilého strojového učení, aby vám pomohla dosáhnout vyššího výkonu v rámci vašich cílů.

Typy automatizovaných strategií nabídek

Cíl Strategie nabídek

Zvýšit počet návštěv webu

Strategie Maximalizace počtu kliknutí automaticky nastavuje nabídky tak, abyste v rámci svého rozpočtu získali co nejvíce kliknutí.

Strategie Maximalizace počtu kliknutí je k dispozici buď jako standardní pro jednu kampaň, nebo jako portfoliová pro více kampaní.

Další informace o Maximalizaci počtu kliknutí

Další informace o strategii Maximalizace počtu kliknutí u kampaní v Nákupech Google

Zvýšit viditelnost

Cílový podíl zobrazení automaticky nastavuje nabídky s cílem zobrazit vaši reklamu zcela nahoře na stránce s výsledky vyhledávání Google, v její horní části nebo kdekoli na ní.

Cílový podíl zobrazení je k dispozici pouze ve Vyhledávací síti v podobě standardní strategie pro jednu kampaň nebo portfoliové strategie nabídek napříč více kampaněmi.

Přečtěte si další informace o cílovém podílu zobrazení.

Získat více konverzí při určité cílové CPA

Cílová CPA automaticky nastavuje nabídky pro Vyhledávací nebo Obsahovou síť tak, abyste za stanovenou cílovou cenu za akci (CPA) získali co nejvíce konverzí. Cena některých konverzí může být nižší nebo vyšší než cílová hodnota.

Strategie nabídek Cílová CPA je k dispozici buď jako standardní strategie pro jednu kampaň, nebo jako portfoliová strategie nabídek pro víc kampaní a reklamních sestav.

Další informace o strategii Cílová CPA

Dosáhnout cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS) při různém hodnocení jednotlivých konverzí

Strategie Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) automaticky nastavuje nabídky tak, abyste získali co nejvyšší hodnotu konverzí v rámci vámi zvolené cílové návratnosti investic do reklamy. Některé konverze mohou mít nižší (nebo naopak vyšší) návratnost, než je cílová ROAS.

Je k dispozici jako portfoliová strategie nabídek a standardní strategie pro jednotlivé kampaně.

Další informace o strategii Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS)

Další informace o strategii Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) u kampaní v Nákupech Google

Získat více konverzí v rámci stanoveného rozpočtu

Strategie Maximalizovat konverze automaticky nastavuje nabídky tak, aby vaše kampaň získala v rámci stanoveného rozpočtu co nejvíce konverzí.

Další informace o maximalizaci počtu konverzí

Získat vyšší hodnotu konverzí v rámci stanoveného rozpočtu

Strategie Maximalizace hodnoty konverze automaticky nastavuje nabídky tak, aby kampaň zaznamenala v rámci stanoveného rozpočtu co nejvyšší hodnotu konverzí.

Další informace o maximalizaci hodnoty konverzí

Síla chytrých nabídek

Chytré nabídky jsou souborem strategií nabídek založených na konverzích – Cílová CPA, Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) a Vylepšená CPC – které používají pokročilé strojové učení s cílem pomoci vám co nejlépe přizpůsobit nabídku pro každou jednotlivou aukci. Vycházejí také z řady signálů, které jsou přijaty v okamžiku aukce, včetně informací o zařízení, místě, denní době, remarketingovém seznamu, jazyce a operačním systému. Tak dokážou podchytit jedinečný kontext každého vyhledávání.

Další informace o fungování chytrých nabídek najdete v tomto článku o chytrých nabídkách, případně si stáhněte našeho průvodce chytrými nabídkami pro Obsahovou síť.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory