Görüntülü Reklam Ağı'ndaki teklif verme özellikleri hakkında

Görüntülü Reklam Ağı'nda reklam verdiğinizde, kampanyanızda teklifleri farklı yöntemlerle belirleyebilirsiniz. Google Ads, reklamlardan en yüksek değeri elde etmenize yardımcı olmak için tekliflerinizi reklam açık artırmasında kullanır.

Reklamınız gösterilmeye uygun olduğunda Google Ads, özel teklifler mi yoksa varsayılan teklifi mi kullanmak istediğinizi ve herhangi bir teklif ayarlamanız olup olmadığını kontrol eder.

  • Varsayılan teklifler: Reklamınız hedeflemenizle eşleşen bir yerleşimde gösterildiğinde özel bir teklifiniz yoksa Google Ads, reklam grubu için varsayılan teklifinizi kullanır.
  • Özel teklifler: Konular gibi tek bir hedefleme yöntemi için özel teklifleri etkinleştirdiyseniz reklamlarınız bu konuyla ilgili web sitelerinde gösterildiğinde, Google Ads belirlenen teklifi kullanır.
  • Teklif ayarlamaları: Reklamın ne zaman ve nerede gösterileceğini daha iyi kontrol etmek için, kampanya ve reklam grubu düzeyinde teklif ayarlamaları belirleyebilirsiniz.

Bu makalede, Görüntülü Reklam Ağı üzerindeki teklif özellikleri ile Google Ads'ün reklamlarınızla kullanılacak teklif seçeneğini tercih etme biçimi arasındaki farklar açıklanmaktadır.

Teklif verme özelliklerinin işleyiş şekli

Varsayılan teklifler

Manuel teklif vermeyi kullanıyorsanız, reklam grubu düzeyinde zaten bir teklif belirlemişsiniz demektir. Portföy stratejileri kullanıyorsanız portföy düzeyinde bir teklif belirlemişsiniz demektir. Özel teklifleri etkinleştirmediyseniz (veya özel teklifler reklamınızın gösterildiği yerde kullanılamıyorsa) Google Ads varsayılan teklifinizi kullanır. Varsayılan teklifiniz, reklam grubu teklifinizden veya portföy teklifinizden devralınabilir.

Örneğin, 1 TL tutarında bir reklam grubu teklifi belirlediyseniz ve özel teklifleri etkinleştirmediyseniz "Varsayılan Maks. TBM" sütununuzda reklam grubu teklif tutarınız gösterilir ve bu teklifi istatistik tablosundan düzenleyemezsiniz.

Özel teklifler

Reklam grubunuzdaki tek bir hedefleme yöntemi için teklif belirlemek istiyorsanız özel teklifleri kullanabilirsiniz. Bunlar ayarladığınız maks. TBM (veya maks. gBGBM) teklifleridir.

Örneğin yerleşimler için özel teklifleri etkinleştirirseniz eklediğiniz her bir yerleşim için maks. TBM teklifleri belirleyebilirsiniz. Bir hedefleme yöntemi için özel teklifleri etkinleştirdiğinizde, bu teklifleri Görüntülü Reklam Ağı üzerinde kullanırız.

Önemli: Özel teklifleri her reklam grubu içinde yalnızca tek bir hedefleme yöntemi için belirleyebilirsiniz.

Teklif ayarlamaları

Teklif ayarlamaları, kullandığımız teklif tutarını artırmanıza ve azaltmanıza olanak tanıyarak reklamın ne zaman ve nerede gösterileceğini daha yakından kontrol etmenizi sağlar.

Teklif ayarlamaları, tekliflerdeki yüzdelik değişimleri temsil eder. Bunlar, reklamınızı göstermek için Google Ads tarafından kullanılan tekliflere uygulanır. Bu teklifler, özel teklifleriniz ya da herhangi bir özel teklif belirlenmemişse reklam grubu teklifidir. Reklam grubu düzeyindeki tüm hedefleme yöntemleri için -%90 ile +%900 arasında teklif ayarlamaları belirlenebilir.

Teklif ayarlamalarını kampanya düzeyinde (saatler, günler ve yerler için) yapmanın yanı sıra, ayrı hedefleme yöntemleri ve en çok görüntülenen içerik için reklam grubu düzeyinde de yapabilirsiniz. Ancak, aynı hedefleme yöntemi için teklif ayarlamalarına ve özel tekliflere sahip olamazsınız. Cihaza dayalı teklif ayarlamaları, hem kampanya hem de reklam grubu düzeylerinde kullanılabilir.

Örnek

Örneğin, En çok görüntülenen içerik olarak ölçülen bir yerleşimde 2,00 TL'lik özel bir teklif belirlediğinizi varsayalım. En çok görüntülenen içerik için teklif ayarlamasını da %10 olarak belirlediniz. Google Ads ilk olarak 2,00 TL'lik yerleşim özel teklifini kullanır ve 0,20 TL olarak hesaplanan En çok görüntülenen içerik teklif ayarlamanızla çarpar. Nihai teklifiniz, özel teklifiniz artı teklif ayarlaması tutarınız, yani 2,20 TL olur. Google Ads'ün reklamınıza yönelik teklif seçeneklerini belirleme biçimi hakkında bilgi edinin.

Aynı kampanyada birden fazla ayarlama yapmanız durumunda, teklifin ne kadar artacağını veya azalacağını belirlemek için tüm teklif ayarlamaları birbiriyle çarpılır. Kampanya seviyesinde teklif ayarlamaları belirleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kampanya türünüz ne olursa olsun anahtar kelimeler için teklif ayarlamaları belirleyemezsiniz. Anahtar kelimeler için özel teklifler belirleyebilirsiniz veya anahtar kelimeler varsayılan tekliflerinizi kullanabilir.

Özel URL'ler

  • Önceki AdWords deneyiminde, otomatik teklif vermeyi kullanıyorsanız reklam grubunuzda bir hedefleme yöntemi için benzersiz açılış sayfası URL'leri belirtebilirsiniz. Her reklam grubunda tek bir hedefleme yöntemi için özel URL'ler belirleyebilirsiniz. Örneğin, yerleşimler için özel URL'leri etkinleştirirseniz, eklediğiniz her bir yerleşim için özel URL'ler belirleyebilirsiniz. Bir hedefleme yöntemi için özel URL'leri etkinleştirdiğinizde, reklamlarınıza ait bu açılış sayfası URL'leri Görüntülü Reklam Ağı'nda göründüğünde bunları kullanırız.
  • Yeni Google Ads deneyiminde, anahtar kelimeler için yalnızca özel açılış sayfası URL'leri belirleyebilirsiniz.

Hangi Google Ads deneyimini kullandığınızı öğrenin.

Google Ads'in reklamınız için teklif seçeneklerini belirleme yöntemi

Reklamınız Görüntülü Reklam Ağı'nda gösterilmeye uygun olduğunda, Google Ads öncelikle özel teklif ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol eder. Bir hedefleme yöntemiyle ilgili özel teklif belirlediyseniz reklam açık artırmasında bu teklif kullanılır. Alakalı bir özel teklif belirlemediyseniz Google Ads varsayılan teklifi arar. Reklam grubu teklifi, varsayılan teklif olarak kullanılır.

Teklif ayarlamaları, siz ilk teklifi belirledikten sonra uygulanır. Teklif ayarlamalarınızdan biri alakalı ise (örneğin biri, içeriğinizi mobil bir cihazda görüntülüyorsa ve mobil cihaza dayalı teklif ayarlaması belirlemişseniz) bu durumda, bu ayarlama ilk adımda seçilen teklife uygulanacaktır (özel veya varsayılan).

Teklif ayarlamalarını kampanyanız genelinde belirlemenin yanı sıra mobil cihazlar, en çok görüntülenen içerik ve bir reklam grubundaki konu veya yerleşim gibi hedefleme yöntemleri için de belirleyebilirsiniz. Bu ayarlamalar, varsayılan veya özel teklifinizle ve tüm kampanya için belirlediğiniz teklif ayarlamalarıyla çarpılır.

Örnek

Görüntülü Reklam Ağı kampanyanızda "Futbol tutkunları" yakın ilgi alanı kitlesi için 1,00 TL'lik özel teklif, "Erkek" demografik grubu için +%20 oranında teklif ayarlaması ve Arjantin'deki kullanıcılar için kampanya düzeyinde +%10 oranında, yere dayalı teklif ayarlaması belirlediğinizi varsayalım. Google Ads, seçilen ilgi alanı ile ilişkilendirilmiş kullanıcılara reklamınız her gösterildiğinde özel teklifiniz olan 1,00 TL'yi kullanır. Reklamınız ayrıca "Erkek" demografik grubundaki birine gösterilirse bu kullanıcılara her gösterildiğinde maks. TBM teklifinize özel teklifinizin +%20'sini ekleriz. Böylece, reklamınız bu kullanıcılara gösterildiğinde teklifiniz 1,20 TL olur. Bu kullanıcılar Arjantin'deyse, +%10 değerindeki özel teklifinizi demografik teklif ayarlamanızla çarparız ve toplam 1,32 TL'lik maks. TBM teklifi elde edilir.

 

Hesaplama şöyle yapılır:
Özel teklif: 1 TL
Demografik teklif ayarlaması: 1 TL x (+%20) = 1,20 TL
Yere dayalı teklif ayarlaması: 1,20 TL x (+%10) = 1,32 TL
Arjantin'deki erkek futbol tutkunları kitlesi için sonuçta kullanılacak teklif: 1,32 TL

Reklam gruplarınız için reklam grubu tekliflerini, özel teklifleri ve teklif ayarlamalarını etkinleştirme

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın