คู่มือเตรียมสอบการประเมินโฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์

เกี่ยวกับฟีเจอร์การเสนอราคาในเครือข่ายดิสเพลย์

คุณกำหนดราคาเสนอในแคมเปญได้หลายวิธีเมื่อโฆษณาในเครือข่ายดิสเพลย์ Google Ads จะใช้ราคาเสนอในการประมูลเพื่อแสดงโฆษณาเพื่อช่วยให้คุณใช้โฆษณาได้คุ้มค่ามากที่สุด

เมื่อโฆษณาของคุณมีสิทธิ์แสดง Google Ads จะตรวจสอบว่าคุณต้องการใช้ราคาเสนอที่กำหนดเองหรือราคาเสนอเริ่มต้น และมีการปรับราคาเสนอหรือไม่

 • ราคาเสนอเริ่มต้น: หากคุณไม่มีราคาเสนอที่กำหนดเองเมื่อโฆษณาปรากฏในตำแหน่งที่ตรงกับการกำหนดเป้าหมาย Google Ads จะใช้ราคาเสนอเริ่มต้นของกลุ่มโฆษณา
 • ราคาเสนอที่กำหนดเอง: หากคุณเปิดใช้ราคาเสนอที่กำหนดเองสำหรับวิธีการกำหนดเป้าหมายหนึ่งๆ เช่น หัวข้อ Google Ads จะใช้ราคาเสนอนั้นเมื่อโฆษณาแสดงในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว
 • การปรับราคาเสนอ: หากต้องการควบคุมเวลาและสถานที่ที่โฆษณาจะแสดงได้มากขึ้น คุณตั้งค่าการปรับราคาเสนอที่ระดับแคมเปญและกลุ่มโฆษณาได้

บทความนี้อธิบายความแตกต่างของฟีเจอร์การเสนอราคาต่างๆ ที่ใช้ได้ในเครือข่ายดิสเพลย์ และวิธีที่ Google Ads เลือกรูปแบบการเสนอราคาที่จะใช้กับโฆษณา

ลักษณะการทำงานของการเสนอราคา

ราคาเสนอเริ่มต้น

หากใช้การเสนอราคาด้วยตนเอง แสดงว่าคุณกำหนดราคาเสนอที่ระดับกลุ่มโฆษณาแล้ว หากใช้กลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอ แสดงว่าคุณได้กำหนดราคาเสนอที่ระดับพอร์ตโฟลิโอ เมื่อคุณไม่ได้เปิดใช้ราคาเสนอที่กำหนดเอง (หรือราคาเสนอที่กำหนดเองใช้ไม่ได้ในตำแหน่งที่โฆษณาแสดง) Google Ads จะใช้ราคาเสนอเริ่มต้น ราคาเสนอเริ่มต้นอาจมาจากการเสนอราคาระดับกลุ่มโฆษณาหรือการเสนอราคาแบบพอร์ตโฟลิโอ

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดราคาเสนอระดับกลุ่มโฆษณาไว้ที่ 30 บาทและไม่ได้เปิดใช้ราคาเสนอที่กำหนดเอง คอลัมน์ "CPC สูงสุดเริ่มต้น" ก็จะแสดงราคาเสนอระดับกลุ่มโฆษณา และคุณจะแก้ไขราคาเสนอนี้จากตารางสถิติไม่ได้

ราคาเสนอที่กำหนดเอง

หากต้องการกำหนดราคาเสนอสำหรับวิธีการกำหนดเป้าหมายใดในกลุ่มโฆษณา ให้ใช้ราคาเสนอที่กำหนดเอง ซึ่งก็คือราคาเสนอ CPC สูงสุด (หรือ vCPM สูงสุด) ที่คุณตั้งไว้

ตัวอย่างเช่น หากเปิดใช้ราคาเสนอที่กำหนดเองสำหรับตำแหน่ง คุณจะกำหนดราคาเสนอ CPC สูงสุดในแต่ละตำแหน่งที่คุณเพิ่มได้ เมื่อคุณเปิดใช้ราคาเสนอที่กำหนดเองสำหรับวิธีการกำหนดเป้าหมาย เราจะใช้ราคาเสนอเหล่านี้ในเครือข่ายดิสเพลย์

สำคัญ: คุณตั้งราคาเสนอที่กำหนดเองสำหรับวิธีการกำหนดเป้าหมายได้เพียงวิธีเดียวในกลุ่มโฆษณาแต่ละกลุ่ม

การปรับราคาเสนอ

การปรับราคาเสนอทำให้คุณสามารถเพิ่มหรือลดราคาเสนอที่เราใช้ เพื่อให้ควบคุมได้มากขึ้นว่าโฆษณาจะแสดงที่ไหนและเมื่อไหร่

การปรับราคาเสนอ หมายถึงเปอร์เซ็นต์ที่ราคาเสนอของคุณเปลี่ยนแปลง ระบบจะนำการปรับนี้ไปใช้กับราคาเสนอที่ Google Ads ใช้เพื่อแสดงโฆษณาของคุณ นั่นคือ ราคาเสนอที่กำหนดเอง หรือราคาเสนอระดับกลุ่มโฆษณาถ้าไม่ได้ตั้งค่าราคาเสนอที่กำหนดเองไว้ คุณตั้งค่าการปรับราคาเสนอสำหรับวิธีการกำหนดเป้าหมายระดับกลุ่มโฆษณาใดๆ ก็ได้ตั้งแต่ -90% ถึง +900%

คุณตั้งค่าการปรับราคาเสนอที่ระดับแคมเปญ (สำหรับเวลา วัน และสถานที่ตั้ง) รวมถึงที่ระดับกลุ่มโฆษณาสำหรับวิธีการกำหนดเป้าหมายแต่ละวิธีและเนื้อหายอดนิยมได้ แต่จะใช้การปรับราคาเสนอและราคาเสนอที่กำหนดเองกับวิธีการกำหนดเป้าหมายเดียวกันไม่ได้ ส่วนการปรับราคาเสนอสำหรับอุปกรณ์ใช้ได้ทั้งที่ระดับแคมเปญและระดับกลุ่มโฆษณา

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณกำหนดราคาเสนอที่กำหนดเองไว้ที่ 60 บาทในตำแหน่งที่มีการวัดแล้วว่าเป็นเนื้อหายอดนิยม และได้ตั้งค่าการปรับราคาเสนอสำหรับเนื้อหายอดนิยมไว้ที่ 10% Google Ads จะใช้ราคาเสนอที่กำหนดเองตามตำแหน่งที่ราคา 60 บาทก่อน แล้วจึงคูณด้วยการปรับราคาเสนอสำหรับเนื้อหายอดนิยมซึ่งเท่ากับ 6 บาท ราคาเสนอสุดท้ายจะเป็นราคาเสนอที่กำหนดเองบวกกับจำนวนการปรับราคาเสนอ ซึ่งก็คือ 66 บาทนั่นเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google Ads กำหนดรูปแบบการเสนอราคาให้โฆษณา

หากคุณทำการปรับหลายรายการในแคมเปญเดียวกัน ระบบจะนำการปรับราคาเสนอทั้งหมดมาคูณกันเพื่อหาจำนวนที่ราคาเสนอจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการปรับราคาเสนอระดับแคมเปญ

คุณตั้งค่าการปรับราคาเสนอสำหรับคีย์เวิร์ดไม่ได้แม้ว่าแคมเปญจะเป็นประเภทใดก็ตาม แต่ตั้งราคาเสนอที่กำหนดเองสำหรับคีย์เวิร์ด หรือคีย์เวิร์ดใช้ราคาเสนอเริ่มต้นได้

URL ที่กำหนดเอง

 • ในประสบการณ์การใช้งานแบบเดิมของ Google Ads หากคุณใช้การเสนอราคาอัตโนมัติ คุณจะระบุ URL ของหน้า Landing Page ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับวิธีการกำหนดเป้าหมายในกลุ่มโฆษณาได้ คุณตั้งค่า URL ที่กำหนดเองสำหรับวิธีการกำหนดเป้าหมายได้เพียง 1 วิธีในกลุ่มโฆษณาแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างเช่น หากเปิดใช้ URL ที่กำหนดเองสำหรับตำแหน่ง คุณจะตั้งค่า URL ที่กำหนดเองในแต่ละตำแหน่งที่เพิ่มได้ เมื่อคุณเปิดใช้ URL ที่กำหนดเองสำหรับวิธีกำหนดเป้าหมาย เราจะใช้ URL ของหน้า Landing Page เหล่านี้สำหรับโฆษณาเมื่อปรากฏในเครือข่ายดิสเพลย์
 • ในประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ของ Google Ads คุณจะกำหนด URL ที่กำหนดเองของหน้า Landing Page สำหรับคีย์เวิร์ดได้อย่างเดียวเท่านั้น

ตรวจสอบว่าคุณใช้ Google Ads แบบใดอยู่

วิธีที่ Google Ads กำหนดรูปแบบการเสนอราคาให้โฆษณา

Google Ads จะตรวจหาราคาเสนอที่กำหนดเองเป็นอย่างแรกเมื่อโฆษณามีสิทธิ์แสดงในเครือข่ายดิสเพลย์ หากคุณตั้งราคาเสนอที่กำหนดเองที่เกี่ยวข้องไว้สำหรับวิธีกำหนดเป้าหมาย ระบบจะใช้ราคาเสนอนี้ในการประมูลเพื่อแสดงโฆษณา แต่หากไม่ได้ตั้งไว้ Google Ads ก็จะมองหาราคาเสนอเริ่มต้น โดยใช้ราคาเสนอระดับกลุ่มโฆษณาเป็นราคาเสนอเริ่มต้นแทน

ระบบจะใช้การปรับราคาเสนอหลังจากที่คุณกำหนดราคาเสนอครั้งแรก หากการปรับราคาเสนอใดมีความเกี่ยวข้อง เช่น มีผู้ใช้ดูเนื้อหาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ และคุณตั้งค่าการปรับราคาเสนอสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ไว้ ระบบก็จะนำการปรับราคาเสนอนี้ไปใช้กับราคาเสนอที่เลือกในขั้นตอนแรก (กำหนดเองหรือค่าเริ่มต้น)

นอกจากการตั้งค่าการปรับราคาเสนอทั่วทั้งแคมเปญของคุณแล้ว คุณยังสามารถตั้งค่าให้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เนื้อหายอดนิยม และวิธีการกำหนดเป้าหมาย เช่น หัวข้อหรือตำแหน่งในกลุ่มโฆษณาได้ด้วย การปรับเหล่านี้จะถูกนำไปคูณกับราคาเสนอเริ่มต้นหรือราคาเสนอที่กำหนดเองของคุณ และคูณกับการปรับราคาเสนอที่คุณได้ตั้งค่าไว้สำหรับทั้งแคมเปญ

ตัวอย่าง

สมมติว่าในแคมเปญบนเครือข่ายดิสเพลย์ คุณตั้งค่าราคาเสนอที่กำหนดเองไว้ 30 บาทสำหรับผู้ชมตามกลุ่มความสนใจ "แฟนฟุตบอล" และตั้งค่าการปรับราคาเสนอ +20% สำหรับกลุ่มประชากร "เพศชาย" และการปรับราคาเสนอตามสถานที่ตั้งระดับแคมเปญ +10% สำหรับผู้ที่อยู่ในอาร์เจนตินา Google Ads จะใช้ราคาเสนอที่กำหนดเอง 30 บาททุกครั้งที่โฆษณาแสดงต่อผู้ที่เชื่อมโยงกับความสนใจที่เลือก ถ้าโฆษณาแสดงต่อผู้ที่อยู่ในกลุ่มประชากร "เพศชาย" ด้วย เราจะเพิ่ม +20% ของราคาเสนอที่กำหนดเองลงในราคาเสนอ CPC สูงสุด เพื่อทำให้ราคาเสนอเป็น 36 บาทเมื่อโฆษณาแสดงต่อคนเหล่านี้ และถ้าพวกเขาอยู่ในอาร์เจนตินา เราจะเพิ่ม +10% ของราคาเสนอที่กำหนดเองที่คูณกับการปรับราคาเสนอตามข้อมูลประชากร กลายเป็นราคาเสนอ CPC สูงสุดเท่ากับ 39.6 บาท

 

วิธีคำนวณมีดังนี้
ราคาเสนอที่กำหนดเอง: 30 บาท
การปรับราคาเสนอตามข้อมูลประชากร: 30 บาท x (+20%) = 36 บาท
การปรับราคาเสนอตามสถานที่ตั้ง: 36 บาท x (+10%) = 39.6 บาท
ราคาเสนอที่ได้สำหรับผู้ชมชายที่เป็นแฟนฟุตบอลในอาร์เจนตินา: 47 บาท

วิธีเปิดใช้ราคาเสนอระดับกลุ่มโฆษณา ราคาเสนอที่กำหนดเอง และการปรับราคาเสนอสำหรับกลุ่มโฆษณา

ตอนนี้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้ประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ของ Google Ads เพื่อจัดการบัญชีแล้ว หากคุณยังใช้ประสบการณ์การใช้งานแบบเดิมของ AdWords อยู่ โปรดเลือกก่อนหน้าที่อยู่ด้านล่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมนู "การเสนอราคา" ที่คุณสามารถเลือกที่จะกำหนดราคาเสนอที่กำหนดเองหรือราคาเสนอเริ่มต้น รวมทั้งการปรับราคาเสนอสำหรับกลุ่มโฆษณานั้น จะใช้ได้เฉพาะแคมเปญประเภทเหล่านี้เท่านั้น

 • "เครือข่ายดิสเพลย์เท่านั้น"
 • "เครือข่ายการค้นหาที่เลือกใช้ดิสเพลย์ - คุณลักษณะทั้งหมด"
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdWords ที่ https://adwords.google.co.th
 2. คลิกแท็บแคมเปญ
 3. เลือกแคมเปญและกลุ่มโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไข
 4. คลิกแท็บเครือข่ายดิสเพลย์ หากคุณไม่เห็นแท็บนี้ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกแคมเปญประเใดเมื่อคุณสร้างแคมเปญ
 5. คลิกที่แท็บของวิธีการกำหนดเป้าหมายที่คุณต้องการตั้งค่าราคาเสนอ ตัวอย่างเช่น คลิกแท็บหัวข้อเพื่อกำหนดราคาเสนอให้หัวข้อ
 6. หากคุณได้เพิ่มหัวข้อในกลุ่มโฆษณาแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป หรือคลิกปุ่ม + การกำหนดเป้าหมาย จากนั้นเพิ่มการกำหนดเป้าหมายของคุณแล้วบันทึก
 7. เมื่ออยู่ที่แท็บของวิธีการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการตั้งราคาเสนอแล้ว (ในกรณีนี้คือแท็บหัวข้อ) ให้คลิกเมนู "การเสนอราคา" เหนือตารางสถิติเพื่อดูตัวเลือกสำหรับกลุ่มโฆษณาของคุณ
 8. เลือกตัวเลือกราคาเสนอสำหรับกลุ่มโฆษณาในเครือข่ายดิสเพลย์ของคุณดังนี้
  • เปิดใช้ราคาเสนอที่กำหนดเอง: เลือกตัวเลือกนี้หากต้องการให้ AdWords ใช้ราคาเสนอสำหรับหัวข้อกับกลุ่มโฆษณานี้เสมอ จากนั้น ตั้งค่าราคาเสนอ CPC สูงสุดหรือ CPM ที่ได้แสดงสูงสุดในคอลัมน์
  • ใช้ราคาเสนอเริ่มต้น: เลือกตัวเลือกนี้หากต้องการให้วิธีการกำหนดเป้าหมายใช้ราคาเสนอระดับกลุ่มโฆษณา คุณจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในตารางหลังจากที่คุณได้เลือกราคาเสนอนี้
  • เปิดใช้การปรับราคาเสนอ: เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการเพิ่มหรือลดโอกาสของการแสดงโฆษณาของคุณสำหรับบางหัวข้อ เป็นต้น หมายเหตุ: การปรับราคาเสนอสำหรับเนื้อหายอดนิยมไม่สามารถทำผ่านตัวเลือกนี้ได้
  • เปิดใช้ URL ที่กำหนดเอง: เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการใช้ URL ของหน้า Landing Page อื่นในโฆษณาสำหรับบางหัวข้อ เป็นต้น หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ใช้ได้กับแคมเปญที่ใช้วิธีการเสนอราคาอัตโนมัติเท่านั้น
 9. ในการเพิ่มการปรับราคาเสนอ ให้เลือกตัวเลือกเปิดใช้การปรับราคาเสนอจากเมนู จากนั้นระบุเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการใช้เพื่อเพิ่มหรือลดราคาเสนอในคอลัมน์ "การปรับราคาเสนอ"

 10. คลิกเซลล์ในคอลัมน์ของแถวที่คุณต้องการแก้ไข หากคุณเปิดใช้ราคาเสนอที่กำหนดเอง ให้คลิก "คอลัมน์ CPC สูงสุด" และพิมพ์ราคาเสนอของคุณ สำหรับการปรับราคาเสนอ ให้คลิกคอลัมน์ "การปรับราคาเสนอ" ป้อนการปรับของคุณในหน้าต่าง และคลิกบันทึก สำหรับ URL ที่กำหนดเอง ให้คลิกคอลัมน์ "URL ปลายทาง" และป้อน URL ของหน้า Landing Page แล้วคลิกบันทึก

เคล็ดลับ

หากต้องการนำการปรับราคาเสนอออก ให้เว้นช่องการปรับราคาเสนอในขั้นตอนที่ 9 หรือ 10 ข้างต้นว่างไว้ แล้วคลิกทำการเปลี่ยนแปลง

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ก่อนหน้า ใหม่

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว