O funkcijah ponudb v prikaznem omrežju

Pri oglaševanju v prikaznem omrežju lahko ponudbe v oglaševalski akciji nastavite na različne načine. Google Ads uporabi ponudbe na dražbi oglasov in vam pomaga zagotoviti, da vam prinesejo kar najvišjo vrednost.

Kadar je vaš oglas primeren za prikaz, Google Ads preveri, ali želite uporabiti ponudbe po meri ali privzeto ponudbo in tudi, ali ste določili prilagoditve ponudb.

 • Privzete ponudbe: če nimate določene ponudbe po meri za takrat, ko se vaš oglas prikaže na umestitvi, ki se ujema z vašim ciljanjem, bo Google Ads uporabil privzeto ponudbo vaše skupine oglasov.
 • Ponudbe po meri: če ste za en način ciljanja, na primer za teme, omogočili ponudbe po meri, bo Google Ads pri prikazovanju vaših oglasov na spletnih mestih, povezanih s to temo, uporabil to ponudbo.
 • Prilagoditve ponudb: če si želite zagotoviti več nadzora, kje in kdaj se bo prikazoval vaš oglas, lahko nastavite prilagoditve ponudbe na ravni oglaševalske akcije in na ravni skupine oglasov.

V tem članku so opisane razlike med funkcijami za ponudbe, ki so na voljo v prikaznem omrežju, in kako Google Ads izbere, katera možnost ponudb bo uporabljena v vaših oglasih.

Delovanje funkcij ponudb

Privzete ponudbe

Če uporabljate ročne ponudbe, ste že nastavili ponudbo na ravni skupine oglasov. Če uporabljate portfeljske strategije, ste ponudbo nastavili na ravni portfelja. Če niste omogočili ponudb po meri (ali se vaše ponudbe ne uporabljajo na mestih, kjer se prikazuje oglas), Google Ads uporabi privzeto ponudbo. Privzeta ponudba se lahko podeduje iz ponudbe za skupino oglasov ali portfeljske ponudbe.

Če ste ponudbo za skupino oglasov nastavili na primer na 1 evro in niste omogočili ponudb po meri, bo v stolpcu »Privzeti najvišji CPC« prikazan znesek ponudbe za skupino oglasov, poleg tega pa te ponudbe ne boste mogli urediti v tabeli s statističnimi podatki.

Ponudbe po meri

Če želite nastaviti ponudbe za posamezni način ciljanja v skupini oglasov, lahko uporabite ponudbe po meri. To so ponudbe za najvišji CPC (ali najvišji vCPM), ki jih nastavite.

Če na primer omogočite ponudbe po meri za umestitve, lahko najvišje ponudbe za CPC določite za posamezne umestitve, ki ste jih dodali. Ko za način ciljanja omogočite ponudbe po meri, bodo te ponudbe uporabljene v prikaznem omrežju.

Pomembno: ponudbe po meri lahko nastavite samo za en način ciljanja v posamezni skupini oglasov.

Prilagoditve ponudb

S prilagoditvami ponudb lahko zvišate ali znižate znesek ponudbe, ki jo bomo uporabili, in si tako zagotovite večji nadzor nad tem, kdaj in kje se bo prikazal vaš oglas.

Prilagoditve ponudb predstavljajo odstotne spremembe ponudb. Uporabijo se poleg ponudb, ki jih Google Ads uporablja za prikazovanje vašega oglasa: ponudb po meri ali ponudbe za skupino oglasov, če ponudbe po meri niso nastavljene. Prilagoditve ponudb lahko za vse načine ciljanja na ravni skupine oglasov nastavite na vrednost od –90 % do +900%.

Prilagoditve ponudb lahko nastavite na ravni oglaševalske akcije (za ure, dneve in lokacije) ter na ravni skupine oglasov (za posamezne načine ciljanja in najboljšo vsebino). Vendar pa za isti način ciljanja ne morete imeti prilagoditev ponudb in ponudb po meri. Prilagoditve ponudb za naprave so na voljo na ravni oglaševalske akcije in na ravni skupine oglasov.

Primer

Denimo, da nastavite ponudbo po meri v znesku 2,00 evra za umestitev, ki se meri tudi kot najboljša vsebina. Nastavili ste tudi 10-odstotno prilagoditev ponudbe za najboljšo vsebino. Google Ads bo najprej uporabil ponudbo po meri za umestitev v znesku 2,00 evra in jo pomnožil s prilagoditvijo ponudbe za najboljšo vsebino, ki je 0,20 evra. Končna ponudba bo vaša ponudba po meri plus znesek prilagoditve ponudbe, kar znaša 2,20 evra. Preberite več o tem, kako Google Ads določi možnosti ponudb za vaš oglas.

Če v oglaševalski akciji nastavite več prilagoditev, bodo vse prilagoditve ponudb pomnožene, da se določi, za koliko se bo vaša ponudba zvišala ali znižala. Preberite več o nastavitvi prilagoditev ponudb na ravni oglaševalske akcije.

Prilagoditev ponudb ni mogoče nastaviti za ključne besede, ne glede na to, za katero vrsto oglaševalske akcije gre. Za ključne besede lahko nastavite ponudbe po meri ali zanje uporabite privzete ponudbe.

URL-ji po meri

 • Če ste v prejšnji izkušnji AdWordsa uporabljali samodejno ponujanje, lahko kot način ciljanja v skupini oglasov določite edinstvene naslove URL ciljnih strani. URL-je po meri lahko nastavite samo za en način ciljanja v posamezni skupini oglasov. Če na primer omogočite URL-je po meri za umestitve, lahko URL-je po meri nastavite za posamezne umestitve, ki jih dodate. Ko za način ciljanja omogočite URL-je po meri, bodo za vaše oglase, ko se ti prikažejo v prikaznem omrežju, uporabljeni URL-ji ciljnih strani.
 • V novi izkušnji programa Google Ads lahko nastavite samo URL-je pristajalnih strani po meri za ključne besede.

Ugotovite, katero izkušnjo programa Google Ads uporabljate.

Določanje možnosti ponudb za vaš oglas v programu Google Ads

Kadar je vaš oglas primeren za prikaz v prikaznem omrežju, Google Ads najprej preveri, ali ste nastavili ponudbo po meri. Če imate za način ciljanja nastavljeno ustrezno ponudbo po meri, bo ta ponudba uporabljena v dražbi oglasov. Če niste določili ustrezne ponudbe po meri, Google Ads poišče privzeto ponudbo. Ponudba za skupino oglasov se uporabi kot privzeta ponudba.

Prilagoditve ponudb se uporabijo, ko nastavite začetno ponudbo. Če je ustrezna ena od prilagoditev ponudb – na primer, če si nekdo ogleduje vsebino v mobilni napravi in ste nastavili prilagoditev ponudbe za mobilne naprave – potem bo poleg ponudbe, izbrane v prvem koraku (ponudbe po meri ali privzete ponudbo), uporabljena ta prilagoditev.

Poleg nastavljanja prilagoditev ponudb za oglaševalsko akcijo jih lahko nastavite tudi za mobilne naprave, priljubljeno vsebino in načine ciljanja, kot so teme ali umestitve v skupini oglasov. Te prilagoditve se pomnožijo s privzeto ponudbo ali s ponudbo po meri in z morebitnimi prilagoditvami ponudbe, ki ste jih nastavili za celotno oglaševalsko akcijo.

Primer

Recimo, da ste v oglaševalski akciji v prikaznem omrežju nastavili ponudbo po meri v višini 1 evra za ciljno skupino glede na afiniteto »Nogometni navijači«, prilagoditev ponudbe v višini +20 % za demografsko kategorijo »Moški« in prilagoditev ponudbe za lokacijo na ravni oglaševalske akcije v višini +10 % za uporabnike v Argentini. Google Ads bo uporabil ponudbo po meri v višini 1 evra vsakič, ko se bo vaš oglas prikazal uporabnikom, povezanim z izbranim zanimanjem. Če se bo oglas prikazal tudi uporabniku iz demografske skupine »Moški«, bomo +20 % vaše ponudbe po meri dodali najvišji ponudbi za CPC, kar pomeni, da bo ponudba za prikaz takim uporabnikom 1,20 evra. Če bodo ti uporabniki hkrati še v Argentini, bomo ponudbi po meri dodali še +10 % zneska ponudbe po meri, izravnane za prilagoditev ponudbe za demografsko kategorijo, kar pomeni, da bo ponudba za najvišji CPC 1,32 evra.

 

Postopek izračuna:
Ponudba po meri: 1 €
Prilagoditev ponudbe za demografsko kategorijo: 1 € x (+20 %) = 1,20 €
Prilagoditev ponudbe za lokacijo: 1,20 € x (+10 %) = 1,32 €
Končna ponudba za ciljno skupino moških nogometnih navijačev v Argentini: 1,32 €

Omogočanje ponudb za skupine oglasov, ponudb po meri in prilagoditev ponudb za skupine oglasov

Nova izkušnja Googla Ads je zdaj za večino uporabnikov edini način za upravljanje računov. Če še vedno uporabljate prejšnjo izkušnjo AdWordsa, spodaj izberite PrejšnjaVeč o tem

Meni »Ponudbe«, v katerem lahko nastavite ponudbe po meri ali privzete ponudbe in prilagoditve ponudb za skupine oglasov, je na voljo samo za te vrste oglaševalskih akcij:

 • »Samo prikazno omrežje«
 • »Iskalno omrežje z izbiro prikaznega omrežja – Vse funkcije«
 1. Prijavite se v račun AdWords na spletnem mestu https://adwords.google.si.
 2. Kliknite kartico Oglaševalske akcije.
 3. Izberite oglaševalsko akcijo in nato skupino oglasov, ki jo želite urediti.
 4. Kliknite kartico Prikazno omrežje. Če ta kartica ni prikazana, preverite, katero vrsto oglaševalske akcije ste izbrali, ko ste ustvarili oglaševalsko akcijo.
 5. Kliknite kartico načina ciljanja, za katerega želite nastaviti ponudbe. Kliknite na primer kartico Teme, da nastavite ponudbo za teme.
 6. Če ste skupini oglasov že dodali teme, izvedite naslednji korak. V nasprotnem primeru kliknite gumb + Ciljanje, dodajte ciljanje in shranite spremembe.
 7. Ko ste na kartici načina ciljanja, za katerega želite nastaviti ponudbe (v tem primeru je to kartica Teme), nad tabelo s statističnimi podatki kliknite meni »Ponudbe«, da prikažete možnosti, ki so na voljo za vašo skupino oglasov.
 8. Izberite možnost ponudb za skupino oglasov v prikaznem omrežju:
  • Omogočite ponudbe po meri: izberite to možnost, če želite, da bo AdWords za to skupino oglasov vedno uporabil ponudbo, ki je določena za to temo. Nato v stolpcu nastavite najvišjo ponudbo za CPC ali za najvišji vidni CPM.
  • Uporabi privzete ponudbe: izberite to možnost, če želite, da način ciljanja podeduje ponudbo za skupino oglasov. Ko izberete to ponudbo, tabele ne morete več spreminjati.
  • Omogoči prilagoditve ponudb: to možnost izberite, če želite na primer povečati ali zmanjšati možnosti za prikazovanje oglasov za določene teme. Opomba: s to možnostjo ni mogoče nastaviti prilagoditev ponudb za priljubljeno vsebino.
  • Omogoči URL-je po meri: izberite to možnost, če želite v oglasih za določene teme na primer uporabiti drugačen URL ciljne strani. Opomba: ta možnost je na voljo samo za oglaševalske akcije, ki uporabljajo načine samodejnega ponujanja.
 9. Če želite dodati prilagoditev ponudbe, v meniju izberite možnost »Omogoči prilagoditve ponudb«, v stolpec »Prilagoditev ponudb« pa dodajte odstotek, za katerega želite zvišati oziroma znižati ponudbo.

 10. Kliknite celico v stolpcu vrstic, ki jih želite urediti. Če ste omogočili ponudbe po meri, kliknite stolpec za najvišji CPC in vnesite želeno ponudbo. Za prilagoditve ponudb kliknite stolpec »Prilagoditev ponudb«. V okno vnesite prilagoditev in kliknite Shrani. Za URL-je po meri kliknite stolpec »Ciljni URL« ter vnesite URL ciljne strani in kliknite Shrani.

Namig

Če želite odstraniti prilagoditev ponudbe, pri 9. ali 10. koraku zgoraj pustite polje za prilagoditev ponudbe prazno in kliknite Izvedi spremembe.

 

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
Nazaj Novo