Studiemateriaal voor de Display Advertising-kennistest

Over biedfuncties in het Display Netwerk

Wanneer u in het Display Netwerk adverteert, kunt u uw biedingen op verschillende manieren instellen in uw campagne. Google Ads gebruikt de biedingen in de advertentieveiling zodat u maximaal van uw advertenties kunt profiteren.

Wanneer uw advertentie geschikt is voor weergave, controleert Google Ads of u liever aangepaste biedingen of het standaardbod gebruikt, en of u bodaanpassingen heeft ingesteld.

 • Standaardbiedingen: als u geen aangepast bod heeft ingesteld voor wanneer uw advertentie in een plaatsing wordt weergegeven die overeenkomt met uw targeting, gebruikt Google Ads het standaardbod van uw advertentiegroep.
 • Aangepaste biedingen: als u aangepaste biedingen voor een enkele targetingmethode heeft ingeschakeld, bijvoorbeeld onderwerpen, gebruikt Google Ads dat bod wanneer uw advertenties worden weergegeven op websites die gerelateerd zijn aan dat onderwerp.
 • Bodaanpassingen: als u meer controle wilt hebben over wanneer en waar uw advertentie wordt weergegeven, kunt u bodaanpassingen instellen op campagne- en advertentiegroepniveau.

In dit artikel worden de verschillen beschreven tussen de biedfuncties die beschikbaar zijn in het Display Netwerk en de manier waarop Google Ads kiest welke biedoptie wordt gebruikt met uw advertenties.

Hoe biedfuncties werken

Standaardbod

Als u gebruikmaakt van handmatig bieden, heeft u al een bod op advertentiegroepniveau ingesteld. Als u portfoliostrategieën gebruikt, heeft u een bod ingesteld op portfolioniveau. Als u aangepaste biedingen niet heeft ingeschakeld (of als uw aangepaste biedingen niet van toepassing zijn op de plek waar uw advertentie wordt weergegeven), gebruikt Google Ads uw standaardbod. Uw standaardbod kan worden overgenomen van het bod voor uw advertentiegroep of het portfoliobod.

Als u bijvoorbeeld een bod van € 1 voor een advertentiegroep heeft ingesteld en geen aangepaste biedingen heeft ingeschakeld, geeft de kolom 'Standaard max. CPC' het biedingsbedrag voor uw advertentiegroep weer en kunt u dit bod niet bewerken in de tabel met statistieken.

Aangepaste biedingen

Als u biedingen voor een afzonderlijke targetingmethode in uw advertentiegroep wilt instellen, kunt u aangepaste biedingen gebruiken. Dit zijn de max. CPC- of max. vCPM-biedingen die u heeft ingesteld.

Als u bijvoorbeeld aangepaste biedingen instelt voor plaatsingen, kunt u max. CPC-biedingen instellen voor afzonderlijke plaatsingen die u toevoegt. Als u aangepaste biedingen inschakelt voor een targetingmethode, gebruiken we deze biedingen in het Display Netwerk.

Belangrijk: U kunt slechts voor één targetingmethode in elke advertentiegroep aangepaste biedingen instellen.

Bodaanpassingen

Gebruik bodaanpassingen om uw biedingsbedrag te verhogen of te verlagen om meer controle te houden over waar en wanneer uw advertentie wordt weergegeven.

Een bodaanpassing is een procentuele wijziging van uw biedingen. De aanpassing wordt toegepast naast de biedingen die Google Ads gebruikt om uw advertentie weer te geven, dat wil zeggen: uw aangepaste bod of het bod voor advertentiegroepen als u geen aangepaste biedingen heeft ingesteld. U kunt bodaanpassingen voor alle targetingmethoden op advertentiegroepniveau instellen van -90% tot +900%.

U kunt bodaanpassingen instellen op campagneniveau (voor tijden, dagen en locaties) en ook op advertentiegroepniveau voor individuele targetingmethoden en de belangrijkste inhoud. U kunt echter geen bodaanpassingen en aangepaste biedingen hebben voor dezelfde targetingmethode. Bodaanpassingen voor apparaten zijn beschikbaar op zowel campagneniveau als op advertentiegroepniveau.

Voorbeeld

Stel dat u een aangepast bod van € 2,00 instelt voor een plaatsing die ook wordt gemeten als belangrijkste inhoud. U heeft ook een bodaanpassing voor belangrijkste inhoud van tien procent ingesteld. Google Ads gebruikt allereerst het aangepaste bod voor de plaatsing van € 2,00, en vermenigvuldigt dit bod vervolgens met uw bodaanpassing voor Belangrijkste inhoud, oftewel € 0,20. Uw uiteindelijke bod wordt het aangepaste bod plus het bedrag van de bodaanpassing, oftewel € 2,20. Meer informatie over hoe Google Ads biedopties voor uw advertentie bepaalt.

Als u meerdere aanpassingen in dezelfde campagne instelt, worden alle bodaanpassingen met elkaar vermenigvuldigd om te bepalen hoeveel uw bod wordt verhoogd of verlaagd. Meer informatie over het instellen van bodaanpassingen op campagneniveau.

U kunt geen bodaanpassingen instellen voor zoekwoorden, ongeacht het campagnetype. U kunt aangepaste biedingen voor zoekwoorden instellen, of de zoekwoorden kunnen uw standaardbiedingen gebruiken.

Aangepaste URL's

 • Als u in de vorige versie van AdWords automatisch bieden gebruikt, kunt u unieke URL's van bestemmingspagina's opgeven voor een targetingmethode in uw advertentiegroep. U kunt voor slechts één targetingmethode binnen elke advertentiegroep aangepaste URL's instellen. Als u bijvoorbeeld aangepaste URL's instelt voor plaatsingen, kunt u aangepaste URL's instellen voor afzonderlijke plaatsingen die u toevoegt. Als u aangepaste URL's inschakelt voor een targetingmethode, gebruiken we die URL's voor uw advertenties wanneer ze worden weergegeven in het Display Netwerk.
 • In het nieuwe, verbeterde Google Ads kunt u alleen aangepaste URL's voor bestemmingspagina's instellen voor zoekwoorden.

Bepaal welke Google Ads-ervaring u gebruikt.

Hoe Google Ads biedopties voor uw advertentie bepaalt

Wanneer uw advertentie in aanmerking komt voor weergave in het Display Netwerk, controleert Google Ads eerst of er een aangepast bod is ingesteld. Als u een relevant aangepast bod heeft ingesteld voor een targetingmethode, wordt dit bod gebruikt in de advertentieveiling. Als u geen relevant aangepast bod heeft ingesteld, zoekt Google Ads naar het standaardbod. Het bod voor de advertentiegroep wordt als standaardbod gebruikt.

Bodaanpassingen worden toegepast nadat u het eerste bod heeft ingesteld. Als een van uw bodaanpassingen relevant is, wanneer iemand bijvoorbeeld inhoud op een mobiel apparaat bekijkt en u een bodaanpassing voor mobiele apparaten heeft ingesteld, wordt deze bodaanpassing toegepast naast het bod dat bij de eerste stap is geselecteerd (aangepast of standaard).

Naast het instellen van bodaanpassingen voor uw campagne kunt u ook bodaanpassingen instellen voor mobiele apparaten, belangrijkste inhoud en targetingmethoden zoals onderwerpen of plaatsingen in een advertentiegroep. Deze aanpassingen worden vermenigvuldigd met uw standaardbod of uw aangepaste bod en met eventuele bodaanpassingen die u heeft ingesteld voor uw gehele campagne.

Voorbeeld

Stel dat u voor uw campagne in het Display Netwerk een aangepast bod van € 1,00 instelt voor de affiniteitsdoelgroep 'Voetbalfans', een bodaanpassing van +20% instelt voor de demografie 'Man', en een bodaanpassing voor locatie op campagneniveau van +10% instelt voor mensen in Argentinië. Google Ads gebruikt uw aangepaste bod van € 1,00 telkens wanneer uw advertentie wordt weergegeven aan mensen die aan de geselecteerde interesse zijn gekoppeld. Als de advertentie ook wordt weergegeven aan iemand in de demografie 'Man', voegen we +20% van uw aangepaste bod toe aan uw max. CPC-bod, en bedraagt het bod € 1,20 wanneer uw advertentie aan deze mensen wordt weergegeven. Als deze mensen zich bovendien in Argentinië bevinden, voegen we +10% van uw aangepaste bod, maal uw demografische bodaanpassing toe zodat het Max. CPC-bod € 1,32 bedraagt.

 

De berekening is als volgt:
Aangepast bod: € 1,00
Demografische bodaanpassing: € 1,00 x (+20%) = € 1,20
Bodaanpassing voor locatie: € 1,20 x (+10%) = € 1,32
Resulterend bod voor mannelijke voetbalfans in Argentinië: € 1,32

Biedingen inschakelen voor advertentiegroepen, aangepaste biedingen en bodaanpassingen voor uw advertentiegroepen

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

Het menu 'Bieden', waarmee u aangepaste biedingen, standaardbiedingen en bodaanpassingen kunt instellen voor uw advertentiegroep, is alleen beschikbaar voor de volgende campagnetypen:

 • Alleen in het Display Netwerk
 • 'Zoeknetwerk met Display Select - Alle functies'
 1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl.
 2. Klik op het tabblad Campagnes.
 3. Selecteer de campagne en de advertentiegroep die u wilt wijzigen.
 4. Klik op het tabblad Display Netwerk. Als u dit tabblad niet ziet, controleert u welk campagnetype u heeft geselecteerd bij het opzetten van uw campagne.
 5. Klik op het tabblad van de targetingmethode waarvoor u biedingen wilt instellen. Klik bijvoorbeeld op het tabblad Onderwerpen als u een bod op onderwerpen wilt instellen.
 6. Als u al onderwerpen heeft toegevoegd aan uw advertentiegroep, gaat u door naar de volgende stap. Klik anders op de knop + Targeting, voeg uw targeting toe en sla deze op.
 7. Als u het tabblad van de targetingmethode heeft geopend waarvoor u biedingen wilt instellen, in dit geval het tabblad Onderwerpen, klikt u op het menu 'Bieden' boven de tabel met statistieken om de opties weer te geven die beschikbaar zijn voor uw advertentiegroep.
 8. Selecteer een biedoptie voor uw advertentiegroep voor het Display Netwerk:
  • Aangepaste biedingen inschakelen: kies deze optie als u wilt dat AdWords altijd het onderwerpbod voor deze advertentiegroep gebruikt. Stel vervolgens in de kolom een Max CPC- of Max. bod voor zichtbare CPM in.
  • Standaardbiedingen gebruiken: kies deze optie als u wilt dat de targetingmethode uw bod voor de advertentiegroep overneemt. Als u dit bod kiest, kunt u geen wijzigingen aanbrengen in de tabel.
  • Bodaanpassingen inschakelen: kies deze optie als u uw kansen op weergave van uw advertenties voor bepaalde onderwerpen wilt vergroten of verkleinen. Opmerking: via deze optie kunnen geen bodaanpassingen voor Belangrijkste inhoud worden ingesteld.
  • Aangepaste URL's inschakelen: kies deze optie als u een andere bestemmingspagina-URL wilt gebruiken in advertenties voor bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen. Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar voor campagnes met geautomatiseerde biedmethoden.
 9. Als u een bodaanpassing wilt toevoegen, kiest u de optie 'Bodaanpassingen inschakelen' in het menu, en geeft u in de kolom 'Bodaanp.' het percentage op waarmee u uw bod wilt verhogen of verlagen.

 10. Klik op de cel in de kolom 'Bodaanp.' van de rijen die u wilt aanpassen. Als u aangepaste biedingen heeft ingeschakeld, klikt u op de kolom Max. CPC en typt u uw bod. Voor bodaanpassingen klikt u op de kolom 'Bodaanp.'. Voer de aanpassing in en klik op Opslaan. Voor aangepaste URL's klikt u op de kolom 'Best.-URL'. Geef de bestemmingspagina-URL op en klik op Opslaan.

Tip

Als u een bodaanpassing wilt verwijderen, laat u in stap 9 of 10 hierboven het veld 'Bodaanp.' leeg en klikt u op Wijzigingen aanbrengen.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen