Par cenu noteikšanas funkcijām reklāmas tīklā

Ja reklāmas rādāt reklāmas tīklā, jums ir pieejamas dažādas cenu iestatīšanas iespējas kampaņā. Google Ads izmanto jūsu cenas reklāmu izsolē, lai palīdzētu jums iegūt vislielāko labumu no reklāmām.

Ja jūsu reklāma ir piemērota rādīšanai, Google Ads pārbauda, vai vēlaties izmantot pielāgotas cenas vai noklusējuma cenu un vai esat iestatījis cenu korekcijas.

 • Noklusējuma cenas: ja jums nebūs pielāgotas cenas gadījumiem, kad reklāma tiks rādīta jūsu mērķauditorijas atlasei atbilstošā izvietojumā, Google Ads izmantos reklāmu kopas noklusējuma cenu.
 • Pielāgotas cenas: ja esat iespējojis pielāgotas cenas vienai mērķauditorijas atlases metodei, piemēram, tēmām, Google Ads izmantos šo cenu, kad jūsu reklāmas tiks rādītas ar attiecīgo tēmu saistītās tīmekļa vietnēs.
 • Cenu korekcijas: lai labāk varētu kontrolēt, kad un kur tiks rādīta jūsu reklāma, varat iestatīt cenu korekcijas kampaņas un reklāmu kopas līmenī.

Šajā rakstā ir izskaidrotas atšķirības starp reklāmas tīklā pieejamajām cenu noteikšanas funkcijām un to, kā Google Ads izvēlas, kuru cenu noteikšanas iespēju izmantot jūsu reklāmām.

Cenu noteikšanas funkciju darbības principi

Noklusējuma cenas

Ja izmantojat manuālo cenu noteikšanu, jums jau ir iestatīta cena reklāmu kopas līmenī. Ja izmantojat portfeļa stratēģijas, tad esat iestatījis cenu portfeļa līmenī. Ja neesat iespējojis pielāgotas cenas (vai tās nevar izmantot vietās, kur tiek rādīta reklāma), Google Ads izmanto jūsu noklusējuma cenu. Noklusējuma cena var tikt mantota no reklāmu kopas cenas vai portfeļa cenas.

Piemēram, ja iestatāt reklāmu kopas cenu 1 ASV dolāra apmērā un neesat iespējojis pielāgotas cenas, slejā “Noklusējuma maks. MPK” tiks rādīta jūsu reklāmu kopas cena, kuru statistikas tabulā rediģēt nevarēsit.

Pielāgotas cenas

Ja vēlaties iestatīt cenas atsevišķai mērķauditorijas atlases metodei reklāmu kopā, varat izmantot pielāgotas cenas. Tās būs jūsu iestatītās maks. MPK (vai maks. SRMPT) cenas.

Iespējojot pielāgotas cenas izvietojumiem, piemēram, varat iestatīt maks. MPK cenas atsevišķiem pievienotajiem izvietojumiem. Iespējojot pielāgotas cenas mērķauditorijas atlasei metodei, mēs šīs cenas izmantosim reklāmas tīklā.

Svarīgi: varat iestatīt pielāgotas cenas tikai vienai mērķauditorijas atlases metodei katrā reklāmu kopā.

Cenas korekcijas

Cenas korekcijas ļauj paaugstināt vai pazemināt izmantoto cenu, lai labāk kontrolētu reklāmu rādīšanas vietu un laiku.

Cenas korekcijas atspoguļo jūsu cenu procentuālās izmaiņas. Tās tiek lietotas papildus cenām, ko Google Ads izmanto jūsu reklāmu rādīšanai: jūsu pielāgotajām cenām vai reklāmu kopu cenām, ja nav iestatītas pielāgotas cenas. Jebkurai reklāmu kopas līmeņa mērķauditorijas atlases metodei var iestatīt cenu korekcijas no –90% līdz +900%.

Cenu korekcijas var iestatīt kampaņas līmenī (konkrētam laikam, dienām un atrašanās vietām), kā arī reklāmu kopas līmenī atsevišķām mērķauditorijas atlases metodēm un populārākajam saturam. Tomēr vienai un tai pašai mērķauditorijas atlasei nevar izmantot gan cenu korekcijas, gan pielāgotās cenas. Cenu korekcijas pēc ierīces ir pieejamas gan kampaņas, gan reklāmu kopas līmenī.

Piemērs

Piemēram, pieņemsim, ka iestatāt pielāgoto cenu 2 ASV dolāru apmērā par izvietojumu, kas tiek novērtēts arī kā populārākais saturs. Esat iestatījis arī populārākā satura cenas korekciju 10% apmērā. Google Ads vispirms izmantos jūsu izvietojuma pielāgoto cenu (2 ASV dolārus) un reizinās to ar jūsu populārākā satura cenas korekciju; tiks iegūti 0,20 ASV dolāru. Jūsu gala cena būs pielāgotā cena plus cenas korekcijas summa jeb 2,20 ASV dolāru. Uzziniet vairāk par to, kā Google Ads nosaka jūsu reklāmas cenu noteikšanas iespējas.

Ja vienā kampaņā veicat vairākas korekcijas, visas cenu korekcijas tiks sareizinātas, lai noteiktu cenas palielinājumu vai samazinājumu. Uzziniet vairāk par kampaņas līmeņa cenu korekciju iestatīšanu.

Neatkarīgi no kampaņas veida atslēgvārdiem nevarat iestatīt cenu korekcijas. Varat iestatīt pielāgotās cenas atslēgvārdiem, vai arī atslēgvārdi var izmantot jūsu pielāgotās cenas.

Pielāgoti URL

 • Ja iepriekšējā AdWords versijā izmantojāt automātisko cenu noteikšanu, reklāmu kopā mērķauditorijas atlases metodei varat norādīt unikālus galveno lapu vietrāžus URL. Pielāgotus vietrāžus URL katrā reklāmu kopā var iestatīt tikai vienai mērķauditorijas atlases metodei. Ja iespējojat pielāgotus URL, piemēram, izvietojumiem, varat iestatīt pielāgotus URL atsevišķiem izvietojumiem, ko pievienojat. Kad jūs iespējojat pielāgotus vietrāžus URL kādai mērķauditorijas atlasei metodei, mēs šos galveno lapu vietrāžus URL izmantosim reklāmām, kad tās tiks rādītas reklāmas tīklā.
 • Jaunajā Google Ads saskarnē varat tikai iestatīt atslēgvārdiem pielāgotus galveno lapu vietrāžus URL.

Noskaidrojiet, kuru Google Ads saskarni izmantojat.

Kā Google Ads nosaka jūsu reklāmas cenu noteikšanas iespējas

Ja reklāma būs piemērota rādīšanai reklāmas tīklā, Google Ads vispirms pārbaudīs, vai ir iestatīta pielāgota cena. Ja mērķauditorijas atlases metodei esat iestatījis atbilstošu pielāgotu cenu, šī cena tiks izmantota reklāmu izsolē. Ja neesat iestatījis atbilstošu pielāgotu cenu, Google Ads meklēs noklusējuma cenu. Noklusējuma cena tiks izmantota kā reklāmu kopas cena.

Cenu korekcijas tiek lietotas pēc sākotnējās cenas iestatīšanas. Ja var tikt lietota kāda no cenas korekcijām, piemēram, lietotājs skata saturu mobilajā ierīcē un jūs esat iestatījis cenas korekciju pēc mobilās ierīces, šī korekcija tiks lietota papildus pirmajā darbībā atlasītajai cenai (pielāgotajai vai noklusējuma).

Varat iestatīt cenu korekcijas ne tikai visā kampaņā, bet arī mobilajām ierīcēm, populārākajam saturam un mērķauditorijas atlases metodēm, piemēram, reklāmu kopas tēmām vai izvietojumiem. Šīs korekcijas tiek reizinātas ar jūsu noteikto noklusējuma vai pielāgoto cenu, kā arī ar jebkurām cenu korekcijām, ko esat iestatījis visai kampaņai.

Piemērs

Pieņemsim, ka savā reklāmas tīkla kampaņā iestatāt pielāgotu cenu 1 ASV dolāra apmērā interešu mērķauditorijai “Futbola līdzjutēji”, iestatāt cenas korekciju (+20%) demogrāfiskajai grupai “Vīrieši”, kā arī iestatāt kampaņas līmeņa cenas korekciju pēc atrašanās vietas (+10%) lietotājiem Lielbritānijā. Google Ads izmantos pielāgoto cenu (1 ASV dolārs) katru reizi, kad reklāma tiks rādīta lietotājiem, kuri ir saistīti ar atlasīto interešu kategoriju. Ja reklāma tiks rādīta lietotājam, kas atbilst demogrāfiskajai grupai “Vīrieši”, mēs par 20% paaugstināsim jūsu pielāgoto cenu, nepārsniedzot maks. MPK cenu, un tā būs 1,20 ASV dolāru. Ja šie lietotāji atradīsies Lielbritānijā, papildus demogrāfiskās cenas korekcijai mēs paaugstināsim pielāgoto cenu par vēl 10% un iegūsim maks. MPK cenu 1,32 ASV dolāru apmērā.

 

Tālāk ir redzams aprēķins.
Pielāgotā cena: 1 ASV dolārs
Demogrāfiskās cenas korekcija: 1 x (+20%) = 1,20 ASV dolāru
Cenas korekcija pēc atrašanās vietas: 1,20 x (+10%) = 1,32 ASV dolāri
Galīgā cena mērķauditorijai, ko veido futbola līdzjutēji vīrieši Lielbritānijā: 1,32 ASV dolāri

Reklāmu kopu cenu, pielāgoto cenu un cenu korekciju iespējošana reklāmu kopām

Jaunā Google Ads saskarne tagad lielākajai daļai klientu ir vienīgais kontu pārvaldības veids. Ja joprojām izmantojat iepriekšējo AdWords saskarni, tālāk izvēlieties iespēju IepriekšējāUzzināt vairāk

Izvēlne “Cenu noteikšana”, kuru varat izmantot, lai pēc izvēles iestatītu pielāgotās vai noklusējuma cenas, kā arī cenu korekcijas savai reklāmu kopai, ir pieejama tikai tālāk norādītajiem kampaņu veidiem.

 • “Tikai reklāmas tīkls”
 • “Meklēšanas tīkls ar atlasi reklāmas tīklā — visas funkcijas”
 1. Pierakstieties savā AdWords kontā vietnē https://adwords.google.lv.
 2. Noklikšķiniet uz cilnes Kampaņas.
 3. Atlasiet kampaņu un pēc tam reklāmu kopu, ko vēlaties rediģēt.
 4. Noklikšķiniet uz cilnes Reklāmas tīkls. Ja šī cilne netiek rādīta, pārbaudiet, kādu kampaņas veidu esat atlasījis, veidojot kampaņu.
 5. Noklikšķiniet uz tās mērķauditorijas atlases metodes cilnes, kurai vēlaties iestatīt cenas. Piemēram, noklikšķiniet uz cilnes Tēmas, lai iestatītu cenu par tēmām.
 6. Ja reklāmu kopai tēmas jau esat pievienojis, veiciet nākamo darbību. Pretējā gadījumā noklikšķiniet uz pogas + Mērķauditorijas atlase, pievienojiet un saglabājiet mērķauditorijas atlasi.
 7. Kad būsit atvēris tās mērķauditorijas atlases metodes cilni, kurai vēlaties izmantot cenu iestatīšanu (šajā gadījumā — cilni Tēmas), virs statistikas tabulas noklikšķiniet uz izvēlnes “Cenu noteikšana”, lai skatītu šai reklāmu kopai pieejamās opcijas.
 8. Atlasiet savai reklāmas tīkla reklāmu kopai kādu no cenu noteikšanas iespējām.
  • Iespējot pielāgotās cenas. Izvēlieties šo opciju, ja vēlaties, lai AdWords šai reklāmu kopai vienmēr izmantotu tēmas cenu. Pēc tam slejā iestatiet maks. MPK vai maks. skatāmo reklāmu MPT cenu.
  • Izmantot noklusējuma cenas. Izvēlieties šo opciju, ja vēlaties, lai mērķauditorijas atlases metode mantotu jūsu reklāmu kopas cenu. Pēc šīs cenas atlasīšanas vairs nevarēsit veikt izmaiņas tabulā.
  • Iespējot cenu korekcijas. Izvēlieties šo opciju, piemēram, ja vēlaties palielināt vai samazināt reklāmas parādīšanas iespēju konkrētu tēmu gadījumā. Piezīme: nevar veikt populārākā satura cenu korekcijas, izmantojot šo opciju.
  • Iespējot pielāgotus URL. Izvēlieties šo opciju, piemēram, ja vēlaties savās reklāmās noteiktām tēmām izmantot atšķirīgus galveno lapu vietrāžus URL. Piezīme. Šī opcija ir pieejama tikai kampaņām, kurām tiek izmantotas automātiskās cenu noteikšanas metodes.
 9. Lai pievienotu cenas korekciju, izvēlnē atlasiet opciju “Iespējot cenu korekcijas” un slejā “Cenas kor.” norādiet, par cik procentiem vēlaties paaugstināt vai pazemināt cenu.

 10. Noklikšķiniet uz šūnas rediģējamo rindu slejā. Ja esat iespējojis pielāgotas cenas, noklikšķiniet uz slejas “Maks. MPK” un ierakstiet cenu. Cenu korekciju gadījumā noklikšķiniet uz slejas “Cenas korekcija”. Logā ievadiet vēlamo korekciju un noklikšķiniet uz Saglabāt. Pielāgoto vietrāžu URL gadījumā noklikšķiniet uz slejas “Galam. URL”, ievadiet galvenās lapas URL un noklikšķiniet uz Saglabāt.

Padoms

Lai noņemtu cenas korekciju, 9. vai 10. darbībā minēto cenas korekcijas lauku atstājiet tukšu un noklikšķiniet uz Veikt izmaiņas.

 

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.