Par cenu noteikšanas funkcijām reklāmas tīkla kampaņās

Ja rādāt reklāmas, izmantojot reklāmas tīkla kampaņas, kampaņā cenas varat iestatīt dažādos veidos. Google Ads izmanto jūsu cenas reklāmu izsolē, lai jūs iegūtu vislielāko atdevi no savām reklāmām.

Kad jūsu reklāmu var rādīt, Google Ads pārbauda, vai vēlaties izmantot pielāgotas cenas vai noklusējuma cenu un vai esat iestatījis cenas korekcijas.

  • Noklusējuma cenas: ja jums nebūs pielāgotas cenas gadījumiem, kad reklāma tiks rādīta jūsu mērķauditorijas atlasei atbilstošā izvietojumā, Google Ads izmantos reklāmu kopas noklusējuma cenu.
  • Pielāgotas cenas: ja esat iespējojis pielāgotas cenas vienai mērķauditorijas atlases metodei, piemēram, tēmām, Google Ads izmantos šo cenu, kad jūsu reklāmas tiks rādītas ar attiecīgo tēmu saistītās tīmekļa vietnēs.
  • Cenu korekcijas: lai labāk varētu kontrolēt, kad un kur tiks rādīta jūsu reklāma, varat iestatīt cenu korekcijas kampaņas un reklāmu kopas līmenī.

Šajā rakstā ir izskaidrotas atšķirības starp reklāmas tīkla kampaņās pieejamajām cenu noteikšanas funkcijām un to, kā Google Ads izvēlas, kuru cenu noteikšanas iespēju izmantot jūsu reklāmām.

Cenu noteikšanas funkciju darbības principi

Noklusējuma cenas

Ja izmantojat manuālo cenu noteikšanu, jums jau ir iestatīta cena reklāmu kopas līmenī. Ja izmantojat portfeļa stratēģijas, tad esat iestatījis cenu portfeļa līmenī. Ja neesat iespējojis pielāgotas cenas (vai tās nevar izmantot vietās, kur tiek rādīta reklāma), Google Ads izmanto jūsu noklusējuma cenu. Noklusējuma cena var tikt mantota no reklāmu kopas cenas vai portfeļa cenas.

Piemēram, ja iestatāt reklāmu kopas cenu 1 ASV dolāra apmērā un neesat iespējojis pielāgotas cenas, slejā “Noklusējuma maks. MPK” tiks rādīta jūsu reklāmu kopas cena, kuru statistikas tabulā rediģēt nevarēsiet.

Pielāgotas cenas

Ja vēlaties iestatīt cenas atsevišķai mērķauditorijas atlases metodei reklāmu kopā, varat izmantot pielāgotas cenas. Tās ir jūsu iestatītās maks. MPK (vai maks. SRMPT) cenas.

Ja iespējojat pielāgotas cenas, piemēram, izvietojumiem, varat iestatīt maks. MPK cenas atsevišķiem jūsu pievienotajiem izvietojumiem. Iespējojot pielāgotas cenas mērķauditorijas atlases metodei, mēs šīs cenas izmantosim reklāmas tīklā.

Svarīgi: varat iestatīt pielāgotas cenas tikai vienai mērķauditorijas atlases metodei katrā reklāmu kopā.

Cenas korekcijas

Cenas korekcijas ļauj paaugstināt vai pazemināt izmantoto cenu, lai labāk kontrolētu reklāmu rādīšanas vietu un laiku.

Cenas korekcijas atspoguļo jūsu cenu procentuālās izmaiņas. Tās tiek lietotas papildus cenām, ko Google Ads izmanto jūsu reklāmu rādīšanai: jūsu pielāgotajām cenām vai reklāmu kopu cenām, ja nav iestatītas pielāgotas cenas. Jebkurai reklāmu kopas līmeņa mērķauditorijas atlases metodei var iestatīt cenu korekcijas no –90% līdz +900%.

Cenu korekcijas var iestatīt kampaņas līmenī (konkrētam laikam, dienām un atrašanās vietām), kā arī reklāmu kopas līmenī atsevišķām mērķauditorijas atlases metodēm un populārākajam saturam. Tomēr vienai un tai pašai mērķauditorijas atlasei nevar izmantot gan cenu korekcijas, gan pielāgotās cenas. Cenu korekcijas pēc ierīces ir pieejamas gan kampaņas, gan reklāmu kopas līmenī.

Piemērs

Piemēram, pieņemsim, ka iestatāt pielāgoto cenu 2 ASV dolāru apmērā par izvietojumu, kas tiek novērtēts arī kā populārākais saturs. Esat iestatījis arī populārākā satura cenas korekciju 10% apmērā. Google Ads vispirms izmantos jūsu izvietojuma pielāgoto cenu (2 ASV dolārus) un reizinās to ar jūsu populārākā satura cenas korekciju; tiks iegūti 0,20 ASV dolāri. Jūsu gala cena būs pielāgotā cena plus cenas korekcijas summa jeb 2,20 ASV dolāri. Uzziniet vairāk par to, kā Google Ads nosaka jūsu reklāmas cenu noteikšanas iespējas.

Ja vienā kampaņā veicat vairākas korekcijas, visas cenu korekcijas tiks sareizinātas, lai noteiktu cenas palielinājumu vai samazinājumu. Uzziniet vairāk par kampaņas līmeņa cenu korekciju iestatīšanu.

Neatkarīgi no kampaņas veida atslēgvārdiem nevarat iestatīt cenu korekcijas. Varat iestatīt pielāgotās cenas atslēgvārdiem, vai arī atslēgvārdi var izmantot jūsu pielāgotās cenas.

Viedie izcenojumi

Ja izmantojatuzlabotās maksas par klikšķi cenu noteikšanu (UMPK) ar manuālo cenu noteikšanu, viedais izcenojums var pielāgot jūsu maksas par klikšķi (MPK) cenas reklāmas tīkla kampaņām vai meklēšanas tīkla kampaņām ar reklāmas tīkla izvēli. Šādi tiek ietaupīts jūsu laiks un darbs, aprēķinot klikšķu vērtību un automātiski pielāgojot cenas, tādējādi uzlabojot veiktspēju.

Ja, izmantojot viedos izcenojumus, Google Ads dati liecina, ka klikšķis no tīmekļa lapas, visticamāk, nesniegs uzņēmējdarbības rezultātus, kas ļauj rīkoties tālāk (piemēram, tiešsaistes pārdošana, reģistrēšanās, tālruņa zvans vai reģistrēšanās informatīvā izdevuma saņemšanai), Google Ads var šai tīmekļa lapai samazināt cenu. Vairāki faktori tiek ņemti vērā, piemēram, tas, kuri atslēgvārdu saraksti vai jēdzieni aktivizēja reklāmas rādīšanu, kā arī tās tīmekļa lapas vai lietotnes veids, kurā reklāma tika rādīta.

Kā Google Ads nosaka jūsu reklāmas cenu noteikšanas iespējas

Ja reklāma būs piemērota rādīšanai reklāmas tīklā, Google Ads vispirms pārbaudīs, vai ir iestatīta pielāgota cena. Ja mērķauditorijas atlases metodei esat iestatījis atbilstošu pielāgotu cenu, šī cena tiks izmantota reklāmu izsolē. Ja neesat iestatījis atbilstošu pielāgotu cenu, Google Ads meklēs noklusējuma cenu. Noklusējuma cena tiks izmantota kā reklāmu kopas cena.

Cenu korekcijas tiek lietotas pēc sākotnējās cenas iestatīšanas. Ja var tikt lietota kāda no cenas korekcijām, piemēram, lietotājs skata saturu mobilajā ierīcē un jūs esat iestatījis cenas korekciju pēc mobilās ierīces, šī korekcija tiks lietota papildus pirmajā darbībā atlasītajai cenai (pielāgotajai vai noklusējuma).

Varat iestatīt cenu korekcijas ne tikai visā kampaņā, bet arī mobilajām ierīcēm, populārākajam saturam un mērķauditorijas atlases metodēm, piemēram, reklāmu kopas tēmām vai izvietojumiem. Šīs korekcijas tiek reizinātas ar jūsu noteikto noklusējuma vai pielāgoto cenu, kā arī ar jebkurām cenu korekcijām, ko esat iestatījis visai kampaņai.

Piemērs

Pieņemsim, ka savā reklāmas tīkla kampaņā iestatāt pielāgotu cenu 1 ASV dolāra apmērā interešu mērķauditorijai “Futbola līdzjutēji”, iestatāt cenas korekciju (+20%) demogrāfiskajai grupai “Vīrieši”, kā arī iestatāt kampaņas līmeņa cenas korekciju pēc atrašanās vietas (+10%) lietotājiem Lielbritānijā. Google Ads izmantos pielāgoto cenu (1 ASV dolārs) katru reizi, kad reklāma tiks rādīta lietotājiem, kuri ir saistīti ar atlasīto interešu kategoriju. Ja reklāma tiks rādīta kādam lietotājam demogrāfiskajā grupā “Vīrietis”, mēs paaugstināsim jūsu pielāgoto cenu par 20% uz jūsu maks. MPK cenu, lai tā būtu 1,20 ASV dolāri, kad jūsu reklāma tiek rādīta šiem lietotājiem. Ja šie lietotāji atradīsies Lielbritānijā, papildus demogrāfiskās cenas korekcijai mēs paaugstināsim pielāgoto cenu par vēl 10% un iegūsim maks. MPK cenu 1,32 ASV dolāru apmērā.

Formula: pielāgota cena: 1 ASV dolārs demogrāfiskā cenas korekcija: 1 x (+20%) = 1,20 ASV dolāri Cenas korekcija pēc atrašanās vietas: 1,20 x (+10%) = 1,32 ASV dolāri Iegūtā cena vīriešu futbola līdzjutējiem Lielbritānijā : 1,32 ASV dolāri

Reklāmu kopu cenu, pielāgoto cenu un cenu korekciju iespējošana reklāmu kopām

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
73067
false